Advertisement
Advertisement

Offentlighetsprincipeniinformationssamhället

 1. journalistiken i informationssamhället
 2. 3 utmaningar
 3. -1-
 4. informationsexplosionen
 5. x2
 6. [1750-1900]: 150 år
 7. [1900-1950]: 50 år
 8. [1950-1960]: 10 år
 9. [1960-1992]: 5 år
 10. 2020
 11. 73 dagar
 12. brussamhälle
 13. från spinndoktor...
 14. ...till spamdoktor
 15. ”it's now a very good day to get out anything we want to bury. councillors' expenses?”
 16. ger lagen journalisterna bra filter?
 17. /1
 18. -2-
 19. gråzonerna
 20. marx
 21. produktionsmedlen kontrolleras av proletärerna
 22. produktionsmedlen kontrolleras av proletärerna
 23. produktionsmedlen kontrolleras av användarna
 24. ...men...
 25. makthavare är användare också
 26. AH OH
 27. AH OH ?
 28. ?
 29. ”I lördags började plötsligt svenska utrikesdepartementet (UD) länka till bloggen direkt från sin hemsida, med ett nytt inlägg av Bildt. – Han säger allting där som utrikesminister, säger Karin Nylund på UD:s pressjour.”
 30. ” Hon uppger att UD också vid tidigare tillfällen länkat till bloggen, men kan inte klargöra när. Nylund säger också  att Bildt skriver på bloggen som utrikesminister, men att den inte är regeringens kanal.”
 31. ??
 32. har vi skapat en ny semioffentlig sfär?
 33. hur väljer makten i valet mellan en egen kanal och journalistiken?
 34. ”försåtlig intimitet”
 35. hur minns makten?
 36. vad är offentligt?
 37. /2
 38. -3-
 39. transparensens pris
 40. offentlighet integritet
 41. offentlighet integritet
 42. kan vi stärka integritet och journalistik?
 43. /3
 44. 3 reformer
 45. -1-
 46. innehållsmärkning
 47. karaktär innehåll avsändare
 48. självdeklaration
 49. offentligt eller ej?
 50. /1
 51. -2-
 52. aktiv offentlighetsprincip
 53. ”TF 2:1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar. Lag (1976:954).”
 54. ”TF 2:1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk myndighet vara skyldig att tillgängligöra allmänna handlingar. Lag (XXXX:YY).”
 55. remisshantering
 56. besöksloggar
 57. elektroniska format
 58. sök
 59. /2
 60. -3-
 61. privat identitet
 62. skyddad identitet
 63. 1993: 4700
 64. 2008: 13000
 65. ”opt-out”
 66. registerförenkling
 67. /3
Advertisement