Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Test

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Test

  1. 1. ПРО ТЕОРЕТИЧНУ ТА ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ ВИПУСКНИХ КУРСІВ МЕДИЧНИХ, СТОМАТОЛОГІЧНОГО І ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТІВ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В.о.проректора з науково-педагогічної роботи, професор Ю.Т.Ахтемійчук
  2. 2. Склад комісії: <ul><li>в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, професора Ю.Т. Ахтемійчук ( голова комісії ), </li></ul><ul><li>члени комісії: заступник ректора з науково-педагогічної роботи та ліцензування, доцент І.В.Геруш , </li></ul><ul><li>декан медичного факультету №1 професор В.Д.Москалюк, </li></ul><ul><li>декан медичного факультету №2 доцент В.Г.Глубоченко, </li></ul><ul><li>декан стоматологічного факультету д.мед.н. В.В. Білоокий, </li></ul><ul><li>декан фармацевтичного факультету доцент П.В.Присяжнюк, </li></ul><ul><li>декан медичного факультету №4 з ВММФФ професор Т.В.Сорокман, </li></ul><ul><li>завідувач відділу практики доцент М.П.Антофійчук, </li></ul><ul><li>методист навчального відділу доцент Б.П.Сенюк </li></ul>
  3. 3. Перевірка здійснена на: <ul><li>10 клінічних кафедрах, на яких навчаються студенти 6 курсу медичних факультетів №1 та №2 ; </li></ul><ul><li>4 кафедрах, на яких навчаються студенти 5 курсу фармацевтичного факультету спеціальностей «клінічна фармація» та «фармація» (ОКР – спеціаліст), студенти 4 курсу фармацевтичного факультету спеціальності „фармація” (ОКР – бакалавр); </li></ul><ul><li>3 кафедрах, на яких навчаються студенти медичного факультету № 4 з ВММФФ 1 курсу (спеціальність “Сестринська справа”, ОКР – “бакалавр”), 3 курсу (спеціальність “Сестринська справа”, ОКР – “молодший спеціаліст”), 2 курсу (спеціальність “Сестринська справа”, ОКР – “магістр”), 4 курсу (спеціальність – «Лабораторна діагностика», ОКР – «бакалавр»); </li></ul><ul><li>2 кафедрах, на яких навчаються студенти 5 курсу стоматологічного факультету спеціальності «стоматологія» (ОКР – спеціаліст) </li></ul>

×