Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mobile leaning nik amanatidis.τπε

777 views

Published on

Mobile Learning in Education, Trends, Pedagogy, Future implications, Scenarios

Published in: Education

Mobile leaning nik amanatidis.τπε

 1. 1. Νίκος Αμανατίδης nickaman4@gmail.com 1 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε Νίκος Αμανατίδης 25-Νοε-14
 2. 2.  Είμαι δάσκαλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτής ενηλίκων καθώς και εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες από το 2000 μέχρι και σήμερα. Έχω 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της εκπαίδευσης, των ΤΠΕ και των πολυμέσων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Είμαι ειδικός γραμματέας του Συλλόγου Επιμορφωτών Β επιπέδου: http://sep-tpe.gr και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Πληροφορικής: http://www.epy.gr. καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Έρευνα στην Κοινωνία της Πληροφορίας http://www.ict-net.eu. nickaman4@gmail.com 2 Νίκος Αμανατίδης 25-Νοε-14
 3. 3. 3 Νίκος Αμανατίδης 25-Νοε-14  Τι ακριβώς είναι η φορητή ή κινητή μάθηση;  Τι ακριβώς δεν αφορά η κινητή μάθηση;  Χαρακτηριστικά της Φορητής Μάθησης  Σκέψεις και συλλογισμοί σχετικά με το Mobile Learning  Περιορισμοί του Mobile Learning  Μοντέλα Παιδαγωγικής  Εργαλεία για την Ανάπτυξη του Mobile Learning  Πηγές Mobile Learning  Αξιολόγηση του Mobile Learning  Ένα πλαίσιο τριών επιπέδων για την αξιολόγηση για το mobile learning  Εκπαιδευτικά Σενάρια  Η Ηθική του Mobile Learning  Αποτελέσματα  Συμπεράσματα
 4. 4. 4
 5. 5.  Η έλευση και ταχύτατη ανάπτυξη των Νέων Τεχνολογιών έφερε νέα δεδομένα σε πολλούς τομείς της ζωής μας όπως και στον εκπαιδευτικό τομέα  Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών διδασκαλίας και μάθησης (learning technologies) – που αξιοποιούν την αντίστοιχη εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), π.χ. Διαδραστικός πίνακας, laptop, φορητές συσκευές, προσφέρει μια σειρά από νέες δυνατότητες για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών: ομαδοσυνεργατική μάθηση, συνεχής εκπαίδευση, κριτική σκέψη. 5
 6. 6.  Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάπτυξη, παρουσίαση και εξέταση της έννοιας της μάθησης με τη χρήση φορητών συσκευών, handheld devices, mobile devices, portable technologies, με άμεση χρηστικότητα και λειτουργικότητα από τους εκπαιδευτικούς για μια απροβλημάτιστη και παραγωγική σύγχρονη διδασκαλία. 6
 7. 7.  Ο όρος φορητή μάθηση αφορά μάθηση διαφόρων γνωστικών αντικειμένων του σχολικού προγράμματος με τη χρήση και αξιοποίηση συγκεκριμένων μοντέλων φορητών συσκευών που υποστηρίζουν δυνατότητες ανάπτυξης μάθησης σε σχολικό περιβάλλον και όχι μόνο.  Κατά τους Roschelle, 2003; Trifonova and Roncheti, 2004; Liang et al. 2005: Με τον όρο κινητή μάθηση αναφέρουμε τη διαμοίραση μαθητικού περιεχομένου με κινητές συσκευές όπως τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές ταμπλέτες. Γενικότερα κινητή μάθηση αποτελεί κάθε μορφή μάθησης μέσω μικρών αυτόνομων συσκευών που μπορούν να συνοδεύουν τους χρήστες παντού και πάντα. 7
 8. 8.  Με τον όρο φορητή τεχνολογία εννοούμε τις συσκευές αυτές όπως κινητά τηλέφωνα νέας γενιάς, Smartphones, καθώς και τις ψηφιακές ατζέντες, PDAs , ταμπλέτες iPads που έχουν δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ χρηστών μέσω BLUETOOTH, 5G, Wifi αλλά και ανταλλαγής αρχείων κειμένου, εικόνων, βίντεο, χαρτών, λογιστικών φύλλων καθώς και φύλλων παρουσίασης. 8
 9. 9.  Οι Roschelle & Pea χρησιμοποιούν τον όρο WILDs (Wireless Internet Learning Devices – Ασύρματες Δικτυακές Συσκευές Μάθησης) για να περιγράψουν τις υπάρχουσες και μελλοντικές εφαρμογές της κινητής μάθησης, και αναφέρουν χαρακτηριστικά, (Roschelle & Pea, 2002):  επαύξηση του φυσικού χώρου με ψηφιακές πληροφορίες  δυνατότητα αναπαράστασης τόσο του φυσικού όσο και του σημειολογικού χώρου  σύνθεση και οργάνωση των ατομικών και ομαδικών συνεισφορών των μαθητών  αλλαγή του παραδοσιακού ρόλου του δασκάλου  η εκπαιδευτική δραστηριότητα γίνεται αντικείμενο μελέτης 9
 10. 10.  Δεν αφορά τόσο την πλατφόρμα και τις λειτουργίες όσο το διαφοροποιημένο πλαίσιο εργασίας, επικοινωνίας και συνεργασίας.  Και λέγοντας διαφοροποιημένο εννοούμε τις πολλές εφαρμογές- σενάρια της κινητής μάθησης όπως το να περιδιαβούμε σε μια γειτονιά μελετώντας τον χάρτη και τα σημεία ενδιαφέροντος μέχρι το να ελέγχουμε τα συστατικά ενός προϊόντος στο σούπερ μάρκετ μέσω των barcodes, να βρίσκουμε πληροφορίες για ένα μουσειακό έκθεμα μέσω των QR Codes καθώς και να διαβάζουμε άρθρα ή να παίζουμε παιχνίδια. 10
 11. 11.  Ο όρος κινητή οδεύει πλέον προς κατάργηση αφού πλέον η μάθηση είναι συνεχής και σε διαφορετικές φόρμες και μέσα. Ο σχεδιασμός λοιπόν των εκπαιδευτικών δράσεων λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους  Θα πρέπει να καθορίσουμε την διδασκαλία βάση των επιλογών και όχι της ικανότητας σύνδεσης-γιατί πλέον όλα θα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.. Helge Tennø (2009) 11
 12. 12. 12
 13. 13.  Τηλέφωνο  Υπολογιστής  Δικτυακή σύνδεση  Ήχος/Βίντεο με δυνατότητα αναπαραγωγής και εγγραφής  Σύστημα Θεσιθεσίας μέσω χαρτών (GPS)  Προβολή ζωντανής τηλεόρασης και ραδιοφώνου από όλον τον κόσμο  Παιχνίδια  Πολυαισθητήρες π.χ. ήχου, ταχύτητας Όταν σκεφτόμαστε για την μάθηση μέσω κινητών συσκευών σκεφτόμαστε τη μάθηση μέσω αυτών των δυνατοτήτων 13
 14. 14.  Κάθε δραστηριότητα που επιτρέπει στα άτομα να είναι πιο παραγωγικά όταν καταναλώνουν, αλληλεπιδρούν με τη δημιουργία πληροφοριών, με τη μεσολάβηση μιας ψηφιακής φορητής συσκευής που ο χρήστης φέρει σε τακτική βάση, έχει αξιόπιστη συνδεσιμότητα, και χωράει στην τσέπη ή την τσάντα, (eLearning Guild )  Ένα νομαδικό μαθησιακό περιβάλλον Don Passey, (2010) 14
 15. 15.  Υπάρχουν πολλοί ορισμοί ανά χώρα και μελέτη. Σήμερα η κινητή μάθηση ορίζεται ως «μάθηση σε πολλαπλά πλαίσια, μέσα από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και την ανταλλαγή περιεχομένου με τη χρήση προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών" (Crompton, 2013 σ.. 4)  Με άλλα λόγια, με τη χρήση κινητών συσκευών, οι μαθητές μπορούν να μάθουν οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή. 15
 16. 16.  Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες των κινητών συσκευών για την ενίσχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων;  Ποια από αυτές τις δυνατότητες θα με ενδιέφερε τους μαθητές;  Ποιος τρόπος σύνδεσης θα επιτρέψει την καλύτερη εκμάθηση;  Ποια οδηγία μέθοδοι και στρατηγικές υποστήριξης θα βοηθήσουν τους μαθητές να είναι πιο παραγωγικοί;  Ποιο περιεχόμενο / υλικό είναι ήδη έτοιμο και σε χρήση, που θα μπορούσε να κάνει ευκολότερη την πρόσβαση μέσω κινητών συσκευών;  Χρειαζόμαστε να ψηφιοποιήσουμε / μετασχηματίσουμε / και προσαρμόσουμε το εκπαιδευτικού περιεχόμενο; 16
 17. 17.  Ποιο δίκτυο θα χρησιμοποιηθεί για τη διανομή; θα πρέπει να παρακολουθούνται ή να καταγράφονται οι δράσεις, συναντήσεις ή δραστηριότητες;  Στην κινητή μάθηση χρειάζεται να ενσωματωθούν τα άλλα εκπαιδευτικά συστήματα / λειτουργίες, μοντέλα;  Ποιοι θα συμμετάσχουν; Εκπαιδευτικοί-Μαθητές  Είναι κατάλληλο για την Ειδική Εκπαίδευση;  Υπάρχει ή χρειάζεται κατάρτιση για την αποτελεσματική αξιοποίηση των μέσων αυτών;  Ποιος θα χειριστεί οποιαδήποτε υποστήριξη του χρήστη;  Τι είδους αξιολόγηση είναι κατάλληλη;  Πώς αναγνωρίζουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα, πώς θα εκτιμήσουμε τη μάθηση; 17
 18. 18.  Οι οθόνες είναι πολύ μικρές  Χρειάζονται ειδικές εφαρμογές για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες  Υπάρχουν περιορισμοί στο περιεχόμενο και την εφαρμογή λογισμικού, όπως η έλλειψη ενσωματωμένων λειτουργιών, η δυσκολία στην προσθήκη των εφαρμογών  Το κόστος της μεταφέρεται διαδικτυακά  Υπάρχουν προκλήσεις σχετικά με την εκμάθηση με μια κινητή συσκευή, και διαφορές μεταξύ των εφαρμογών και τις συνθήκες χρήσης  Η Ταχύτητα του δικτύου και η αξιοπιστία 18
 19. 19.  Φυσικά περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως τα προβλήματα με τη χρήση της συσκευής σε εξωτερικούς χώρους, υπερβολική φωτεινότητα της οθόνης, οι ανησυχίες για την προσωπική ασφάλεια  Η έκθεση σε ακτινοβολία από τις συσκευές που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες, η ανάγκη για προστασία από τη βροχή και τις υγρές συνθήκες  Η έλλειψη των κατάλληλων εφαρμογών / υποδομή  Θέματα υπερβολικό κόστους  Κυριότητα της πληροφορίας  Καθοδήγηση, διδασκαλία και αξιολόγηση 19
 20. 20.  Να εξετάσουμε το ρόλο των συσκευών αυτών και ποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες υποστηρίζονται σε σχέση με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές συσκευές όπως οι υπολογιστές.  Θα πρέπει επίσης να αναλογιστούμε τις νέες προοπτικές και δυνατότητες που μας προσφέρονται μέσω του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού εργαλείου αλλά και τους περιορισμούς που επιβάλλει συχνά η χρήση του καθώς και τα προβλήματα που τυχόν θα παρουσιαστούν. 20
 21. 21.  Ένα επιτυχημένο μοντέλο παιδαγωγικής στην εφαρμογή της κινητής μάθησης αποτελεί το μοντέλο ταξινόμησης του Bloom 21
 22. 22. 22
 23. 23.  Η ταξινόμηση κατά τον Bloom, αναγνωρίζει 5 επίπεδα μάθησης όπως στο Σχήμα. Ξεκινώντας από τη βάση και την ‘επιφανειακή μάθηση’ (surface learning) και προχωρώντας προς την κορυφή και τη βαθειά μάθηση, (deep learning).  Με την εφαρμογή της κινητής μάθησης ο μαθητής ξεκινά από τα χαμηλά προσπαθώντας να αποκτήσει τη γνώση και σιγά σιγά ανεβαίνει προς την κορυφή κατακτώντας τη γνώση μέσα από τα διαφορετικά επίπεδα μάθησης.  Με τη χρήση της κινητής μάθησης, ο μαθητής παρακινείται ενεργά, του κεντρίζεται το ενδιαφέρον και συμμετέχει στην διαδικασία δημιουργίας, αναθεώρησης, ανάλυσης και κριτικής του θέματος με το οποίο ασχολείται.  Σαν αποτέλεσμα εμπλέκεται συμμετοχικά και δημιουργικά σε μια διαδικασία καρποφόρα που θα τον οδηγήσει σε βαθιά γνώση του αντικειμένου μέσα από μια δυναμική μάθηση, ‘dynamic learning’. 23
 24. 24.  Αναγνώριση των εκθεμάτων ενός μουσείου, την εύρεση και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω των συσκευών αλλά και του διαδικτύου για τα συγκεκριμένα εκθέματα,  Την κριτική πάνω στην προέλευση των πηγών πληροφορίας αλλά και της παρουσιαζόμενης ιστορίας του εκθέματος μέσα από τις διάφορες πηγές,  Τη συζήτηση και συνεργασία με τους συμμαθητές και το δάσκαλο αλλά και την προώθηση συμπερασμάτων και κριτικής πάνω στο έκθεμα, καθώς και την τελική παρουσίαση της πληροφορίας και της όλης εργασίας. 24
 25. 25.  http://www.funeducationalapps.com/best-summer-learning- apps-for-kids//  https://www.zoho.com/  http://www.missiontolearn.com/2011/11/lifelong-learning- technology-tools/  http://www.classtools.net/QR/index.php  https://itunes.apple.com/gb/app/huntzz-treasure-hunts/ id442168071?mt=8  http://www.schrockguide.net/bloomin-apps.html  http://www.teachthought.com/apps-2/32-useful-mobile- learning-apps/  https://sites.google.com/a/aps.edu/aps-ipad-apps/ bloom-s-taxonomy-m-learning  http://www.bbc.co.uk/bitesize/  http://education.mit.edu/pda/games.htm 25
 26. 26. Η μάθηση θεωρείται ότι διευκολύνεται μέσω της ενίσχυσης της σύνδεσης μεταξύ ενός συγκεκριμένου ερεθίσματος και αντίδρασης (εξάσκηση και ανατροφοδότηση). ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Κινητά τηλέφωνα για την εκμάθηση γλωσσών Οι μαθητές λαμβάνουν συχνά μηνύματα με το λεξιλόγιο και το υλικό αναθεώρησης μέσω κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιούν μηνύματα κειμένου SMS. Τα κινητά τηλέφωνα με τις online υπηρεσίες επιτρέπουν στους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και απαντήσεις, καθώς και πρακτικές ασκήσεις. Η χρήση κινητών συσκευών παρουσιάζει διδακτικό υλικό / περιεχόμενο με συγκεκριμένες ερωτήσεις (ερέθισμα), με σκοπό να λάβει απαντήσεις από τους εκπαιδευόμενους (απάντηση), και να παρέχει την κατάλληλη ανατροφοδότηση (ενίσχυση) - παρέχουν δραστηριότητες «εξάσκηση και ανατροφοδότηση», Οι Κινητές συσκευές επιτρέπουν στους μαθητές να επανεξετάσουν, να ακούσουν και να ασκηθούν στην ομιλία, και την παροχή υπηρεσιών, όπως η μετάφραση, το κουίζ και ζωντανή συζήτηση (Stanford Learning Lab). Yuen, S.C.Y., & Wang, S. Υ. (2004). M-learning: Κινητικότητα στη μάθηση. Πρακτικά elearn 2004,. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ 26
 27. 27. 27 Εποικοδομητική μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές κατασκευάζουν νέες ιδέες ή έννοιες με βάση τις τρέχουσες και προηγούμενες γνώσεις τους (Bruner, 1966). Μέσα σε ένα πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνουν τους μαθητές να ανακαλύψουν τις αρχές για τον εαυτό τους. Για να μετατραπούν οι μαθητές από παθητικοί δέκτες των πληροφοριών σε ενεργοί κατασκευαστές της γνώσης πρέπει να τους δοθεί ένα περιβάλλον στο οποίο να συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης, με τα κατάλληλα εργαλεία. Οι κινητές συσκευές προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές να ενσωματωθούν σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο, την ίδια στιγμή που έχουν πρόσβαση σε εργαλεία υποστήριξης. Κάθε μαθητής φέρει μια συσκευή δικτύου που του επιτρέπει να γίνει μέρος του δυναμικού συστήματος μάθησης. ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ
 28. 28. Η (Lave et al., 1991) υποστηρίζει ότι η μάθηση δεν είναι απλώς η απόκτηση γνώσεων από τους μαθητές , αλλά αντ 'αυτού μια διαδικασία κοινωνικής συμμετοχής. Οι Brown et al (1989) τονίζουν επίσης την ιδέα της γνωστικής μαθητείας όπου οι εκπαιδευτικοί (οι ειδικοί) λειτουργούν παράλληλα με τους μαθητές(οι μαθητευόμενοι) για να δημιουργήσουν καταστάσεις όπου οι μαθητές μπορούν να αρχίσουν να εργάζονται για τα προβλήματα, ακόμη και πριν να τα κατανοήσουν πλήρως. Η εμπλαισιωμένη μάθηση απαιτεί γνώσεις που πρέπει να παρουσιάζονται σε αυθεντικά περιβάλλοντα που οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης Κινητές συσκευές για την εκμάθηση των φυσικών επιστημών: χρησιμοποιούμε PDA για να υποστηρίξουμε μελέτες πεδίου, π.χ. λαμβάνοντας σημειώσεις με παρατηρήσεις, λήψη φωτογραφιών, ρωτώντας σε δικτυωμένη βάση δεδομένων, συγκρίνετε δεδομένα, κλπ. 28 ΕΜΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ
 29. 29. 29 Problem-based learning (PBL) (Koschmann et al 1996) στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ κριτικής σκέψης των μαθητών, δίνοντάς τους ένα ασαφή πρόβλημα που είναι αντιπροσωπευτικό του τι θα αντιμετωπίσουν ως εν ενεργεία επαγγελματίες. ΕΠΙΛΥΣΗΣ Καθ 'όλη τη διαδικασία της εξερεύνησης ενός προβλήματος, οι μαθητές ενθαρρύνονται να εντοπίσουν τους τομείς της γνώσης που θα χρειαστούν για να κατανοήσουν το πρόβλημα. Η ομάδα συλλέγει αυτά τα ζητήματα γνώσης, μαζί με τα στοιχεία, παραδοχές και τα σχέδια για το μέλλον της έρευνας με οργανωμένη μέθοδο, η οποία μπορεί να διευκολυνθεί με κοινόχρηστες πηγές πληροφόρησης (π.χ. φυσικό ή ηλεκτρονικό πίνακα), χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται για να αναπτύξει ένα σχέδιο για την μελέτη και επίλυση του προβλήματος, την ιδεοθύελλα. τον προβληματισμό, την επίγνωση και την αναθεώρηση.
 30. 30. Ευαισθητοποίηση πλαισίου σημαίνει συλλογή πληροφοριών από το περιβάλλον για να παρέχει μία μέτρηση του τι συμβαίνει ανάμεσα στον χρήστη και τη συσκευή. Δραστηριότητες και περιεχόμενο που είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε αυτό το περιβάλλον μπορεί στη συνέχεια να διατεθούν προς μελέτη και χρήση. Οι κινητές συσκευές είναι ιδιαίτερα κατάλληλες με την χρήση εφαρμογών με περιβαλλοντική επίγνωση, γιατί μἐσω αυτών μπορεί ο μαθητής να βασιστεί στην αναγνώριση και επίγνωση αυτών των καταστάσεων για την ενίσχυση της μαθησιακής δραστηριότητας. Οι κινητές συσκευές, με τις εφαρμογές αυτές μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές επιτρέποντας τους να διατηρήσουν την προσοχή τους προσφέροντας την κατάλληλη βοήθεια όταν απαιτείται. Μελέτες Περίπτωσης: μουσείο και γκαλερί Πολυμέσα: παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα εκθέματα με βάση τη θέση του επισκέπτη στο εσωτερικό τους. Podcasts Νέα/ θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο, σχόλια βιβλία / περιοδικά / ταινίες, επεξήγηση των βασικών εννοιών / ορολογίες, βασικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα, συνδέσμους για να κάνουν ευρύτερα κατανοητά τα ερωτήματα οι μαθητές. (University of Leicester, University of Gloucestershire & Πανεπιστημίου κίνστον, Πανεπιστήμιο Duke, του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον Mary, Πανεπιστήμιο Charles Sturt) MOBIlearn 30 ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 31. 31. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία της μάθησης θεωρεί ότι η μάθηση λαμβάνει χώρα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο (Rogers, 2002), και η διαμόρφωση και την αναδιαμὀρφωση των εννοιών, δεν χρειάζεται κατ 'ανάγκη να λάβει χώρα μόνο στο επίπεδο του ατόμου, αλλά ότι είναι συλλογική εργασία της ομάδας που μοιράζονται με συνομηλίκους μπορεί να είναι ένας ισχυρός τρόπος αντιμετώπισης των λαθεμένων αντιλήψεων ενός ατόμου (προκαταλήψεις), συμβάλλοντας στην ανάγκη αναδιάρθρωσης των γνωστικών σχημάτων του. Έτσι, η εκμάθηση γίνεται αντιληπτή ως επικοινωνία, δεδομένου ότι είναι σχετική με το περιεχόμενο. Φυσικά, η επικοινωνία δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ συμμαθητών . Μπορεί να περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς, ειδικούς, έμπειρους συναδέλφους, φίλους κ.α. Το κινητό περιβάλλον μάθησης μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη διαδικασία αυτή. Με τη διευκόλυνση της ταχείας πρόσβασης σε άλλους χρήστες οποιαδήποτε στιγμή / οπουδήποτε, με την ανταλλαγή περιεχομένου, τη γνώση, την εμπειρία και τα σχόλια, οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν «κοινότητες πρακτικής» (Wenger, McDermott και Snyder, 2002), καθώς και άτυπες ομάδες συζήτησης, όπως και όταν που απαιτούνται για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της μάθησης. 31
 32. 32. Τόσο οι δυνατότητες των κινητών συσκευών όσο και το ευρύ πλαίσιο χρήσης τους συμβάλλουν στην τάση να ενισχυθεί η συνεργασία. Οι κινητές συσκευές μπορούν εύκολα να επικοινωνούν με άλλες συσκευές του ίδιου ή παρόμοιου τύπου, που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να μοιραστούν τα δεδομένα, τα αρχεία και τα μηνύματα. Μπορούν επίσης να συνδεθούν με ένα κοινόχρηστο δίκτυο δεδομένων, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες για επικοινωνία. Οι συσκευές αυτές επίσης χρησιμοποιούνται συνήθως σε μια ομάδα εργασίας, και έτσι οι αλληλεπιδράσεις και η συνεργασία τείνει να λάβει χώρα όχι μόνο μέσω των συσκευών, αλλά και μεταξύ αυτών. 32 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
 33. 33. Conversation Θεωρία συνομιλίας (Pask, 1976) περιγράφει τη μάθηση μέσα από τις συνομιλίες μεταξύ των διαφόρων συστημάτων γνώσης. Η μάθηση είναι μια συνεχής συνομιλία με τον εξωτερικό κόσμο και προϊόντα αυτής, καθώς επίσης και με άλλους μαθητές και καθηγητές. Η πιο επιτυχημένη μάθηση συντελείται όταν ο μαθητής έχει τον έλεγχο της δραστηριότητας, είναι σε θέση να δοκιμάσει τις ιδέες μέσα από την εκτέλεση πειραμάτων, να κάνει ερωτήσεις, να συνεργαστεί με άλλους ανθρώπους, να αναζητήσει νέες γνώσεις, και να σχεδιάσει νέες δράσεις. Conversation Τα πιο συναρπαστικό παραδείγματα επικοινωνιακής μάθησης συμβαίνουν όταν η κινητή τεχνολογία χρησιμοποιείται για να παρέχει έναν κοινόχρηστο χώρο συνομιλίας. Η Αποτελεσματική μάθηση λαμβάνει χώρα όταν οι άνθρωποι μπορούν να συνομιλούν μεταξύ τους, με την υποβολή ερωτημάτων και την ανταλλαγή των περιγραφών τους για τον κόσμο. Μια συσκευή κινητής μάθησης μπορεί να βοηθήσει την επικοινωνιακή μάθηση με την ενσωμάτωση της περιγραφικής μάθησης σε διάφορες περιοχές, όπως για παράδειγμα με την πραγματοποίηση των γνωστικών συνδέσεων μεταξύ των εκθεμάτων σε ένα μουσείο, αλλά και διατηρώντας τα αποτελέσματα της μελέτης για μεταγενέστερη ανάκτηση και προβληματισμό. 33 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
 34. 34. Η θεωρία δραστηριότητας βασίζεται στο έργο του Vygotsky (1978, 1987) και είναι ένας τρόπος μάθησης που χρησιμοποιεί τρία χαρακτηριστικά - περιλαμβάνει ένα υποκείμενο (ο μαθητής), ένα αντικείμενο (το έργο ή δραστηριότητα) και τα εργαλεία ή τους διαμεσολαβητές αποτελεσμάτων και εργασιών. Κεντρικό δόγμα της είναι ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά βρίσκεται μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο που επηρεάζει τις δράσεις. Οι έννοιες των ενεργειών καθορίζονται από τους κανόνες της κοινότητάς ενώ ο καταμερισμός της εργασίας εντός της κοινότητας επηρεάζει τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συμπεριφερόμαστε. Η έμφαση που δίνει η Θεωρία Δραστηριότητας για τα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων υπολογιστή που βασίζονται κυρίως στον τρόπο παρουσίασης των δραστηριοτήτων είναι πολύ χρήσιμη. Αυτό μετατοπίζει την προσοχή μας από απλά την αλληλεπίδραση μεταξύ υπολογιστή στην κυρίως δραστηριότητα ως γνωστικό σύνολο. Η Θεωρία δραστηριότητα ς είναι ένας παραγωγικός τρόπος για να αξιολογήσει ο μαθητής και ο δάσκαλος μαθησιακά περιβάλλοντα που είναι πλούσια σε τεχνολογία όπως οι κινητές συσκευές και οι δυνατότητες που παρέχουν. 34 ΘΕΩΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 35. 35. Ένα πιο ολιστικό πλαίσιο για την κινητή μάθηση έρχεται με το μοντέλο Πλαισιοποίησης του Koole. Αυτό αποτελείται από ένα διάγραμμα του Venn τριών κύκλων όπου ορίζει την φορητή μάθηση στη σύζευξη των ακόλουθων περιβαλλόντων: 1. Χρηστικότητα συσκευής 2. Κοινωνική Διάσταση 3. Διάδραση 4. Συμμετοχική Τεχνολογία 35 Χρηστικότητα Διάδραση Συμμετοχική Τεχνολογία Mobile Learning Κοινωνική Διάσταση
 36. 36. 36
 37. 37.  Αυτές τις μέρες, τα τηλέφωνα είναι πολύπλοκα, και μερικά έρχονται με λειτουργικά συστήματα που επιτρέπουν την εγκατάσταση και την αφαίρεση των εφαρμογών στη συσκευής.  Οι κινητές συσκευές στο παρελθόν είχαν σταθερά χαρακτηριστικά που δεν μπορούσαν να μεταβληθούν, και ο χρήστης έπρεπε να εργαστεί με τις δυνατότητες που παραλάμβανε μαζί με τη συσκευή.  Στο μέλλον, όλα τα τηλέφωνα πλέον θα έχουν εξελιγμένα λειτουργικά συστήματα, αισθητήρες, και συνδεσιμότητα.  Η ανάπτυξη εφαρμογών πλέον θα είναι πιο εύκολη και για απλούς χρήστες και η μάθηση θα είναι διαφορετική από το τυπικό e-learning, όπως φαίνεται στους επιτραπέζιους υπολογιστές.  Ίσως να είναι πιο ενδιαφέρουσα, συνεργατική, κριτική και ίσως πιο διασκεδαστική.  IPhone, Microsoft, Blackberry, Sony Ericsson, Samsung , Alcatel, HTC, ZTE, Huawei 37
 38. 38.  Εργαλεία για ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών:  iui  jQTouch  iWebkit  Εργαλεία για Games:  EDGELIB  Unity3D  JGame  Here  Εργαλεία για τη δημιουργία περιβαλλόντων επαυξημένης πραγματικότητας:  Layar  Unifey  Εργαλεία για την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές  MIT App Inventor  Microsoft Dreamspark  IOS Developer Xcode  KO-SU  iBuildApp  AppMakr  Appery  Mobincube  Mobileroadie  Appmachine  Appypie  Appsbar 38
 39. 39. 1. Apple Education 2. Mobile Learning Transforming the Delivery of Education and Training 3. Marc Prensky Blog 4. M-Learning Org 5. Mobile Learning thinking: Get on your skateboard to keep up! 6. The Revolution No One Noticed: Mobile Phones and Multimobile Services in Higher Education 7. Will at Work Learning 8. Futures of Learning 9. Cell Phones in Learning 10. Mlearning World 11. Mlearning Bibliography 12. Kapp Notes 13. Ulearning Blog 14. Mlearning Blog 15. Mlearning Africa 16. MLearning is Good 17. The Mobile Learning Engine (MLE) for Moodle 18. 3D Animation for Mobile 19. Upside Learning Blog 20. Derek Bruff’s Blog 39
 40. 40. 1. Mlearnopedia 2. Learning2Go 3. eLearning Roadtrip 4. Are You Ready for Mobile Learning? 5. Mobilearner 6. Ignatia Web 7. M-Learning: Emergent Pedagogical and Campus Issues in the Mobile Learning Environment 8. Using Mobile Technology to Enhance Students’ Educational Experiences 9. Location-Aware Computing 10. Voice: The Killer Application of Mobile Learning 11. Mobile technologies and Learning 12. Mobile Learning Technologies and the Move towards ‘User-Led Education’ 13. Squidoo Cellphone Learning 14. The Mobile Learner 15. Mobile Services Taxonomy 16. The ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology, 2009 17. M-Learning 18. Five Types of Mobile Learning 19. Disruptive Mobile Learning (presentation) 20. Mobile Phones as a Challenge for Learning 40
 41. 41. 1. mLearning Wikipedia 2. 2014 Horizon Report 3. Pockets of Potential 4. Mobile Learning Institute 5. Enabling Mobile Learning 6. 7 Things You Should Know About Augmented Reality 7. Duke University: Mobile Devices in Education 8. Learning Light E-learning Center 9. 7 Things You Should Know About Location- Aware Applications 10. Mob Learn 41
 42. 42.  “Ένα σημαντικό καθήκον της εκπαιδευτικής αξιολόγησης είναι να εντοπίσει και να αναλύσει τη μάθηση εντός και μεταξύ των μαθησιακών περιβαλλόντων.  Για την κινητή μάθηση, το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο για το πώς συντελείται η μάθηση μέσα σε μια σειρά από ρυθμιστικά γνωστικά περιβάλλοντα, αλλά και το πώς οι άνθρωποι να δημιουργήσουν αυτά τα νέα περιβάλλοντα μάθησης μέσω των αλληλεπιδράσεών τους και πώς θα προοδεύσουν μαθαίνοντας ανάμεσα σε αυτά τα μαθησιακά περιβάλλοντα.” VAVOULA & SHARPLES (2009) 42
 43. 43. Προκλήσεις  Καταγράψετε και αναλύστε τη μάθηση στο μαθησιακό περιβάλλον, με τη διατήρηση της ιδιωτικότητας του μαθητή.  Αξιολογήστε τη χρησιμότητα της τεχνολογίας και πώς αυτή επηρεάζει την εμπειρία εκμάθησης  Κοιτάξτε πέρα από μετρήσιμα οφέλη με γνώσεις στη διαδικασία της μάθησης και την πρακτική και ανάπτυξη δεξιοτήτων  Εξετάστε οργανωτικά ζητήματα στην υιοθέτηση διδακτικών πρακτικών με την κινητή μάθηση και την ολοκλήρωση των υφιστάμενων πρακτικών στην κατανόηση του πώς αυτές επηρεάζουν μαθησιακά προφίλ και περιβάλλοντα μάθησης  Επεκτείνετε και μελετήστε στο σύνολό του τον κύκλο της κινητής μάθησης, από τη σύλληψη έως την πλήρη ανάπτυξη και καταγραφή και αξιολόγηση της γνώσης. 43
 44. 44.  Μικρο-επίπεδο, εξετάζει τις επιμέρους δραστηριότητες των χρηστών της τεχνολογίας και αξιολογεί την χρηστικότητα και τη χρησιμότητα του συστήματος εκπαιδευτικής τεχνολογίας.  Π.χ. οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν: συλλογή αντικειμένων μέσω των κωδικών, σημειώσεις, επαφή με τους ανθρώπους είχαν συλλέξει ένα συγκεκριμένο στοιχείο, εγγραφή ήχου και λήψη φωτογραφιών. 44
 45. 45.  Μεσο-επίπεδο, εξετάζει την μαθησιακή εμπειρία στο σύνολό της, για την αναγνώριση της μάθησης μέσω ανακαλύψεων και ταξινομήσεων.  Εξετάζεται επίσης το πόσο καλά η μαθησιακή εμπειρία ενσωματώνεται με άλλες συναφείς δραστηριότητες και εμπειρίες. Π.χ. Η αξιολόγηση σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει αν υπάρχει επιτυχημένη σχέση μεταξύ μάθησης στο νέο χώρο-θέση και στην τάξη, καθώς και τον προσδιορισμό των σημαντικών μαθησιακών καταστάσεων στο νέο χώρο-θέση που αποκαλύπτουν νέα σχέδια και μορφές της μάθησης ή όπου η δραστηριότητα μάθησης πιθανόν να εμποδίζεται. 45
 46. 46.  Μακρο-επίπεδο, όπου εξετάζεται η επίδραση της νέας τεχνολογίας στις καθιερωμένες εκπαιδευτικές πρακτικές και την εκμάθηση θεσμών. Π.χ. αυτό θα μπορούσε να αφορά την οργάνωση μιας αίθουσας σε σχολείο μουσείο (ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος) όπως οι εκπαιδευτικές επισκέψεις.  Η αξιολόγηση σε αυτό το επίπεδο εξετάζει την αποδοχή και εποικοδομητική χρήση των νέων τεχνολογιών από τους εκπαιδευτικούς, η ανάδειξη νέων πρακτικών εκθεσιακού χώρου με την υποστήριξη επισκέψεων σχολείων, και το πώς αυτά σχετίζονται με τα αρχικά οράματα του έργου. Vavoula, Sharples, (2009) 46
 47. 47.  Ο Scriven, (2007) προτείνει τον όρο της διαμορφωτικής αξιολόγησης για την περιγραφή μιας αξιολόγησης ενός προγράμματος κατά την πρόοδό του με στόχο τη βελτίωση.  Η αθροιστική αξιολόγηση εξετάζει προς τα πίσω και εξετάζει τις παρελθούσες δραστηριότητες ενώ η διαμορφωτική αξιολόγηση εξετάζει προς τα εμπρός και επηρεάζει νέες δραστηριότητες και τα νέα προγράμματα κατάρτισης, (Rogers, 2003). 47
 48. 48.  Όσον αφορά τα γνωστικά αποτελέσματα θα μπορούσε να εξεταστεί η συμμετοχικότητα των μαθητών, οι πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια της συνεργατικής αναζήτησης, η δυνατότητα εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ τους αλλά και οι τρόποι αποτελεσματικής και δυναμικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων της εργασίας τους στην τάξη, τους συμμαθητές και το δάσκαλο.  Επίσης η ορθότητα του αποτελέσματος, οι μέθοδοι αναζήτησης, η διόρθωση των προηγούμενων ίσως λανθασμένων και παγιωμένων αντιλήψεων καθώς και ο τρόπος-τρόποι άντλησης των πληροφοριών και παρουσίασης των αποτελεσμάτων. 48
 49. 49. α) Χρήση ακουστικών ηχογραφήσεων με σκοπό τη μάθηση. Ηχογραφήσεις και οι ακροάσεις τους μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση του ενδιαφέροντος και κινήτρου ενασχόλησης του μαθητή με το γνωστικό αντικείμενο, αλλά και την επίτευξη μαθησιακών και συμμετοχικών στόχων στη διδασκαλία. Recordium β) Χρήση Βίντεο. Το βίντεο μπορεί να προσφέρει πλούσιες και σημαντικές ευκαιρίες εκμάθησης για τους σπουδαστές όλων των ηλικιών και των δυνατοτήτων. Ενώ είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για τους οπτικούς μαθητές, το βίντεο μπορεί επίσης να υποστηρίξει εκείνους που προτιμούν να συμμετέχουν ενεργά στην μάθηση. MoviePro γ) Χρήση Κειμενογράφου: Οι επεξεργαστές κειμένου στις κινητές συσκευές προσφέρουν πολλές πιθανές χρήσεις - από τις πηγές κειμένων στην επεξεργασία και δημιουργική γραφή προτύπων. Quickoffice 49
 50. 50. δ) Χρήση Λογιστικού Φύλλου: Οι υπολογισμοί με λογιστικό φύλλο (spreadsheet) στις κινητές συσκευές μπορούν να επιτρέψουν την αποδοτική και αποτελεσματική συλλογή και το χειρισμό δεδομένων ε) Χρήση Text / SMS: Η χρήση SMS έχει καθιερωθεί στις ζωές των σπουδαστών αλλά έχει ακόμα έναν ουσιαστικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση. στ) Χρήση Mobile Internet-GPS ζ) Μελέτη του Περιβάλλοντος κόσμου: Αναγνώριση των ειδών φυτών και δέντρων μέσω της εφαρμογής Leafsnap Στ) Γλωσσολογικές ασκήσεις και εκμάθηση γλωσσών: Χρήση της εφαρμογής Duolingo Ζ) Επίλυση εξισώσεων στα Μαθηματικά: PhotoMath 50
 51. 51.  Ενδιαφέρον, κινητοποίηση (motivational stimulus)  Ευκολία αποθήκευσης και πλήρη φορητότητα σε κάθε τόπο (ease of storage and portability)  Ευκολία επεξεργασίας, άμεση λήψη ανατροφοδότησης και βελτίωση εργασιών (improved and easier written work)  Αύξηση γνώσης για τους υπολογιστές και τη χρήση τους (increased knowledge of computers)  Εύρος και μεγάλη γκάμα χρήσεων (offered a range of useful functions)  Διασκέδαση και εργασία μέσω παιχνιδιού (fun)  Απροσπέλαστη χρήση και ευελιξία (flexibility and use outside the classroom)  Ανεξάρτητη και διαπροσωπική εργασία με ειδικές εργασίες για κάθε μαθησιακό επίπεδο (independent working with tailor made exercises)  Καλύτερη πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών, ανατροφοδοτήσεις και συμβουλές (greater info, feedback and advice access) 51
 52. 52.  Προσιτότητα  Ένταξη  Ασφάλεια  Μυστικότητα  Προσωπικός Χώρος  Πολιτιστική Αλλαγή  Επαγγελματικά πρότυπα  Υποστήριξη  Παρακολούθηση  Συμπεριφορική Αλλαγή  Κανόνες 52
 53. 53.  Η μάθηση μέσω κινητών συσκευών αποτελεί πλέον ένα πολύ σημαντικό και διαρκώς εξελισσόμενο τομέα έρευνας και ανάπτυξης άλλα και εκπαίδευσης, γνώσης και δια βίου μάθησης.  Έχει τη δυνατότητα, μέσω των διαρκώς αναπτυσσόμενων νέων τεχνολογιών να προσφέρει καινοτόμες μορφές μάθησης, συνεργατικότητας, κριτικής ανάλυσης, επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης, άμεσης αναζήτησης και χρήσης της πληροφορίας που δεν ήταν εφικτές πριν από μερικά χρόνια.  Η πλήρης αξιοποίηση των κινητών τεχνολογιών στη μάθηση προβλέπεται ότι θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να επιτευχτεί. Ο λόγος είναι ότι τα θεωρητικά και διδακτικά μοντέλα πάνω στην οποία θα στηριχθεί αυτή η ανάπτυξη αναμένεται να χρειαστούν κάποιο χρόνο για την ωρίμανση τους. 53
 54. 54.  Η χρήση των κινητών τηλεφώνων ως εναλλακτική πηγή μάθησης και πληροφόρησης κερδίζει γρήγορα έδαφος στο μαθησιακό γίγνεσθαι. Το γεγονός ενισχύεται από το ότι ένας μεγάλος αριθμός οργανώσεων και ιδρυμάτων επιλέγουν νέους τρόπους μάθησης, ως μέρος της κατάρτισης και της ανάπτυξης τους.  Το Mobile Learning κάπως αργά αρχικά ξεκινώντας σήμερα σαφώς αναδεικνύεται πλέον ως το «μέλλον» της μάθησης.  Πριν την ένταξή μας σε αυτή την πλημμύρα των χρηστών της κινητής μάθησης, είναι επιτακτική ανάγκη να προβούμε σε ενδελεχή ανάλυση των αναγκών μας, να σχεδιάσουμε ένα σαφή εκπαιδευτικό πλαίσιο και στη συνέχεια να εφαρμόσουμε τη νέα στρατηγική. 54
 55. 55.  Χρειάζεται ένα όραμα, για να οργανώσουμε επιτυχή εκπαιδευτικά μοντέλα, να προσαρμόσουμε τα εργαλεία στις ανάγκες μας και να στοχεύσουμε στις στρατηγικές και τρόπους διδασκαλίας που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό μας πλαίσιο και τους μαθητές. Είναι πλέον απαραίτητο οι μαθητές να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, για να μπορέσουν να παραμείνουν ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι με τις προκλήσεις και τις νέες δυνατότητες που προκύπτουν καθημερινά στον κόσμο της κινητής μάθησης.  Αν κάνετε αυτό σωστά, οι πιθανότητες είναι οι στρατηγικές μάθησης να είναι αποτελεσματικές και οι μαθητές να δουν σημαντικά οφέλη. Η χρήση των κινητών συσκευών ως μια εναλλακτική πηγή μάθησης και πληροφορίας κερδίζει γρήγορα σημαντικό κομμάτι στον εκπαιδευτικό χώρο. 55
 56. 56. Νίκος Αμανατίδης http://nikamanatidis.weebly.com nikosaman@gmail.com 56
 57. 57. 57

×