Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

iL37 Science on Stage - Ecosim 2.0

1,831 views

Published on

In deze pitch presentatie is te zien wat de educatieve simulatiegame Ecosim 2.0 te bieden heeft. De module met de zonnebaars, een invasieve exoot vertegenwoordigd Nederland tijdens Science on Stage 2015 in Londen.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

iL37 Science on Stage - Ecosim 2.0

 1. 1. Best practices in de biologieles
 2. 2. DNA BOOGIE Lesmaterialen op: http://tinyurl.com/richardspencer http://tinyurl.com/richardspencer2
 3. 3. Deze interactieve lezing: • Wat is Science on Stage? • iStage • Eerste genomineerde project: Dirk Hilbers en Tom Toebes • Tweede genomineerde project: Marten Hazelaar en Per- Ivar Kloen • Stemming publiek
 4. 4. Science on Stage Science On Stage Europe • …is a network of and for science and technology teachers of all school levels • …provides a European platform for the exchange of teaching ideas • …highlights the importance of science and technology at school and among the public
 5. 5. iStage • iStage – Teaching Materials for ICT – Simulatie Hardy-Weinberg – Bonengroei • iStage 2 – Smartphones in Science Teaching – Smartphone als colorimeter – Vogelzang Lesmaterialen op: www.science-on-stage.eu
 6. 6. iStage 3 • iStage 3 – Football in Science Teaching – In aanloop naar EK 2016 – 20 docenten uit verschillende landen – Reiskosten, accommodatie en maaltijden vergoed! April 2015: Eerste bijeenkomst April-november 2015: Ontwikkelen materiaal (thuis, contact via mail) November 2015: Tweede bijeenkomst. December-februari 2016: Afronden lesmodules Juni 2016: Publicatie.
 7. 7. Science on Stage Festival 2015 9 deelnemers uit Nederland Scheikunde, natuurkunde en biologiedocenten 19 juni 2015 - Open dag; deelnamekosten 12 euro Twee genomineerden presenteren hun ‘best practice’ vandaag!
 8. 8. Presentaties ‘best practices’ • Eerste genomineerde project: Dirk Hilbers en Tom Toebes • Tweede genomineerde project: Marten Hazelaar en Per-Ivar Kloen • Stemming publiek
 9. 9. Ecosim – ecosysteem simulator voor voortgezet- en beroepsonderwijs Powered by:
 10. 10. Wie zijn wij? • Tom Toebes - Biologiedocent FLOT – Didactische inbedding en ontwikkeling Ecosim • Dirk Hilbers – Ecoloog en docent (WO) – Bedenker, ontwikkelaar en projectleider Ecosim
 11. 11. Doel Ecosim • Open source simulatorsoftware van Nederlandse landschappen waarin beheersopdrachten worden uitgevoerd – Rol van de speler: natuurbeheerder (concept-context benadering) – Algemene opdracht: zorg ervoor dat de natuur in jouw gebied niet achteruit gaat, of zelfs vooruit
 12. 12. Doel Ecosim • Specifieke opdracht (verschilt per module): – zorg dat een bepaalde soort niet uitsterft – zorg dat de biodiversiteit toeneemt – zorg dat een ecosysteem hersteld wordt etc. • Niveau: variërend van HAVO/VWO tot universitair niveau • Interessant voor vakken als: – biologie, aardrijkskunde, ‘groene’ opleidingen, bosbouw, ecologie, milieukunde
 13. 13. Doel Ecosim • Flexibele opzet • Bouw nieuwe landschappen en modules (relatief) eenvoudig • Extrapoleerbaar naar ecosystemen over de hele wereld • Niets vergelijkbaars bij ons bekend • Vandaar onze wens Ecosim op Science on Stage te presenteren
 14. 14. Ecologie gaat over processen: heide bos Successie (verandering in samenstelling van soorten in een gebied binnen een bepaalde tijd)
 15. 15. Successie zichtbaar gemaakt over lange tijd dankzij Ecosim! heide bos
 16. 16. Doel Ecosim • Met Ecosim kan de leerling leren: – wat de samenhang is van de (Nederlandse) landschappen en ecosystemen – welke ecologische processen het landschap sturen – welke uitdagingen er zijn voor natuurbeheer en -beleid – wat de sociaalmaatschappelijke context is waarin deze zijn ingebed
 17. 17. Hoe werkt Ecosim • In Ecosim kun je opdrachtmodules laden • In ieder van deze opdrachten krijg je een specifiek doel dat je moet zien te bereiken • Via raadgevers en via allerlei personen (‘avatars’) met wie je als beheerder te maken krijgt, zal je merken of je op het goede spoor bent • Veel informatie over het doel is te vinden in de bibliotheek die bij Ecosim is toegevoegd
 18. 18. Hoe werkt Ecosim • 3D landschap bestaande uit veelvoud van eenheden (vierkante tegels 10 x 10 meter) • Door onderzoek achterhalen (per tegel): – of doelsoort er voorkomt – pH – voedselgraad – bodemsamenstelling – waterhuishouding zijn op een bepaalde plek
 19. 19. Hoe werkt Ecosim • Maatregelen nemen om omstandigheden in gebied (= selectie van tegels) te veranderen, zodat doel bereikt wordt • Het hoeft niet ingewikkeld! – ecologische parameters kunnen onzichtbaar gemaakt worden, wanneer ze geen lesstof zijn
 20. 20. Ecosim in het onderwijs • Leereffecten van Ecosim: – Zeer enthousiasmerend, mede door concrete rol (concept- context) – Realistische cases – Game uitdaging / beloning (die das móet gered worden – ‘goede’ frustratie) – Integratie met sociale, aardrijkskundige thema’s en met wiskunde
 21. 21. Ecosim in het onderwijs • Leereffecten van Ecosim: – Groepswerk / probleemoplossend vermogen – Leren wetenschappelijk te denken (Ecosim is ook onderzoek omgeving waarin vooraf hypotheses worden opgesteld die achteraf getoetst worden). – Modules zijn geschreven met eindexamenprogramma’s in het achterhoofd
 22. 22. Ecosim in het onderwijs • Maar ook – nieuw en innovatief = kinderziektes – Betere begeleiding docenten – Leerling snapt computers soms beter dan docent – ICT-afdelingen en installatie-issues • Zonder ICT gaat niet meer, maar met eigenlijk ook niet (altijd) • Enkele vernieuwingsslagen zijn net klaar
 23. 23. Ecosim in het onderwijs • Enkele foto’s van Ecosim in het onderwijs voor een sfeerimpressie: – studenten FLOT Biologie deeltijd 2014 – studenten Aardrijkskunde voltijd 2014 – VO-docenten tijdens de Nascholing Dynamische Ecologie WUR juni 2014
 24. 24. Ecosim downloaden • Ecosim is gratis, open source software • Download: www.ecosim.nl
 25. 25. Ecosim meer informatie • YouTube uitleg: – Ecosim introduction (1:41) – Ecosim hoe het werkt (6:13) – Aan tutorials op YouTube wordt hard gewerkt • Wikiwijs (in ontwikkeling) Email: info@crossbillguides.org
 26. 26. Dank voor uw aandacht Powered by: Crossbill Guides Foundation StITPro FLOT
 27. 27. Presentaties ‘best practices’ • Eerste genomineerde project: Dirk Hilbers en Tom Toebes • Tweede genomineerde project: Marten Hazelaar en Per-Ivar Kloen • Stemming publiek
 28. 28. Stemming • Ondertussen: It had to be ‘U’
 29. 29. Dank jullie wel!

×