Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rancangan pengajaran harian

28,728 views

Published on

Published in: Education
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • terima kasih
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Tkasih,kerana dapat menimba ilmu
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Terima kasih ada juga bayangan nak buat persediaan mengajar.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Rancangan pengajaran harian

 1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Kelas : Pemulihan Tahun 2 Tarikh : 2 September 2010 Hari : Isnin Masa : 8.00 – 9.00 pagi Bilangan Murid : 8 orang Tajuk : Perkataan Vokal Berganding Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Murid-murid boleh mengeja dan membunyikan perkataan vokal berganding dengan sebutan yang betul (Kumpulan Cerdas, Kumpulan Sederhana, Kumpulan Lambat). 2. Murid-murid boleh membaca perkataan vokal berganding tanpa mengeja (Kumpulan Cerdas). 3. Murid-murid boleh membaca ayat mudah dalam petikan yang mengandungi perkataan vokal berganding (Kumpulan Cerdas dan Kumpulan Sederhana). 4. Menulis perkataan vokal berganding secara imlak (guru menyebut murid menulis). Kemahiran : 1. Menyebut kemahiran vokal berganding 2. Membatang perkataan vokal berganding 3. Membaca petikan perkataan vocal berganding Pengetahuan Sedia Ada : 1. Murid sudah mengenal huruf kecil dan huruf besar 2. Murid dapat membezakan huruf vokal dan huruf konsonan 3. Murid sudah menguasai kemahiran perkataan yang mengandungi diftong Penerapan Nilai : 1. Rajin berusaha 2. Berani
 2. 2. LANGKAH ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & CATATAN / MASA PEMBELAJARAN Set Induksi Seni kata lagu : 1. Guru mengucap Teknik : (5 minit) Baca buku selalu selamat dan bertanya Nyanyian Lagu Mencari ilmu khabar semua murid dan gerakan Kita kan jadi pandai Jika tak lalai 2. Guru bertanya hobi Nilai : murid-murid Mendengar Baca buku cerita arahan, rajin Besar gunanya 3. Guru menayang berusaha Banyak gambar yang indah senikata lagu Dalam cerita BBM : 4. Guru menyanyi lagu Senikata sambil membuat lagu dalam gerakan yang bentuk bersesuaian dengan power point lagu diiringi muzik yang dimainkan melalui tayangan power point 5. Murid menyanyi bersama-sama guru berserta gerakan 6. Guru menerangkan kepada murid kebaikan membaca
 3. 3. LANGKAH ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & CATATAN / MASA PEMBELAJARAN 1. Kemahiran vokal berganding 1. Guru meminta murid Teknik : Langkah 1 ’kv+vk’ berserta contoh : menyebut huruf vokal Mengeja dan (15 minit) a) aa – taat, saat beramai-ramai. menyebut b) ai – baik, kait c) au – laut, lauk 2. Guru meminta murid Nilai : d) ia – liat, diam menyebut huruf Mendengar e) iu – liut, cium konsonan beramai- arahan f) ua – buat, suam ramai g) ui – kuih, cuit BBM : 3. Guru memberitahu Perkataan 2. Perkataan-perkataan vokal murid-murid mereka vokal berganding ’kv+vk’ berserta gambar akan mempelajari berganding perkataan yang berserta menggabungkan huruf contoh konsonan, vokal, vokal bergambar dan konsonan dalam Bu + as = Buas bentuk a) 4. Guru menayangkan power point slaid perkataan mengandungi huruf vokal berganding 5. Murid-murid mengeja b) La + ut = Laut dan menyebut perkataan selepas 6. Latih tubi Bu + ah = Buah
 4. 4. LANGKAH ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & CATATAN / MASA PEMBELAJARAN c) Du + it = Duit d) Ka + il = Kail e) Langkah 2 1. Membatang suku kata kvvk 1. Guru membahagikan Teknik : (20 minit) Sa + uh = SauLambat) (Kumpulan h murid kepada 3 Mengeja, kumpulan : mengeja, kuih cuai paut a) Kumpulan Cerdas menyebut, siat lauk siap maaf b) Kumpulan Sederhana permainan liut kaut suap cuai tuah c) Kumpulan Lambat bahasa a) Buah PERKATAAN KVVK Ini buah. ku ah na ik tu ai la in 2. Kumpulan Cerdas dan Nilai : Ini buah epal. cu ai su ai ku ih ka in Buah epal sedap. buai main Sederhana diberi permainan Berdikari Buah epal manis. bahasa – Jejak Labah-Labah Bekerjasama PERKATAAN KVVK ba ik ru as ju al ku at ka it tu an b) Daun cu it pu an lu as 3. Guru memulakan BBM : Ini daun. al ku at pu as bu Daun warna hijau. kemahiran membatang suku 1. Perkataan Pokok ada daun.PERKATAAN KVVK kata dengan Kumpulan vokal ruas mual suam muat ruam kian c) Duit cium cuit taat Lambat sambil menunjukkan berganding Ini duit. buat saat bait slaid yang mengandungi bergambar Ini duit saya. 2. Membaca ayat mudah Saya ada banyak duit. vokal berganding. dalam (Kumpulan Cerdas) bentuk d) Fail Ini fail. Saya ada fail. Fail saya tebal.
 5. 5. LANGKAH ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & CATATAN / MASA PEMBELAJARAN 4. Murid mengeja dan power point membatang suku kata vokal 2. Kad berganding dan bacaan membunyikan dengan betul bergred dengan dipantau oleh guru 3.Lembaran kerja 5. Murid membuat latih tubi permainan mengeja dan menyebut bahasa perkataan yang ditayang di slaid dan membunyikannya. 7. Murid kumpulan Lambat diberi lembaran kerja mewarna perkataan yang sama dan memadan e) Kail perkataan dengan Ini mata kail. gambar. Ini mata kail saya. Mata kail saya tajam. Mata kail saya besar. 8. Guru meneruskan f) Paip pengajaran dengan Ini paip. Kumpulan Cerdas Ini paip air. Paip air warna biru. menggunakan bacaan bergred yang mengandungi g) Paus Ini ikan paus. perkataanvokal berganding. Ikan paus besar. Ikan paus warna biru. 9. Guru membaca petikan ayat mudah diikuti oleh murid. Mengeja dan menyebut ayat mudah (Kumpulan
 6. 6. LANGKAH ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & CATATAN / MASA PEMBELAJARAN Sederhana) 10. Setiap murid membaca ayat mudah dengan 4. Menulis perkataan vokal perkataan vocal berganding (Kumpulan Cerdas) berganding yang terkandung dalam kad bacaan bergred yang berbeza. 11. Kumpulan Cerdas membuat latihan lembaran kerja dengan membina dan menulis ayat perkataan vokal berganding. 12. Guru meneruskan aktiviti pengajaran dengan Kumpulan Sederhana. Guru menggunakan kad bacaan bergred yang sama, guru meminta murid mengeja dan menyebut ayat mudah yang mengandungi perkataan vokal berganding. 13. Kumpulan Cerdas, Sederhana dan Lambat
 7. 7. LANGKAH ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & CATATAN / MASA PEMBELAJARAN bergilir-gilir mengeja dan menyebut kad bacaan bergred tersebut. Langkah diulang sehingga semua murid setiap kumpulan menyebut kad bacaan bergred secara individu. 15. Murid Kumpulan Sederhana membuat latihan lembaran kerja mewarna suku kata dan menulis gabungan suku kata yang diwarna dan menanda perkataan yang sama dengan gambar. Kemudian membuat lembaran kerja melengkapkan perkataan. Langkah 3 Penilaian dan pengukuhan 1. Guru menayangkan slaid Teknik : (15 minit) yang mengandungi Interaktif latihan membatangkan komputer suku kata kvvk. Murid Kumpulan Lambat untuk Nilai : membuat latihan Berani menyesuaikan suku kata kerana it ah il dengan menggunakan benar sauh komputer riba. Berdikari kail daun
 8. 8. LANGKAH ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & CATATAN / MASA PEMBELAJARAN 2. Guru menayangkan slaid BBM : yang mengandungi Latihan latihan menyesuai bentuk perkataan dengan power point gambar. Murid Kumpulan Sederhana membuat Kad bacaan latihan di komputer riba. bergred 3. Seorang murid Kumpulan Cepat membaca dengan kuat diikuti oleh murid yang lain Penutup Rumusan hasil pembelajaran 1. Guru menunjukkan Teknik : (5 minit) slaid yang Lisan dan Perkataan Vokal mengandungi 4 gerakan berganding pi a no perkataan vokal piano berganding selain Nilai: pi a la piala bu a ya ha di ah daripada kvvk. Kerjasama hadiah buaya 2. Murid menyebut BBM : perkataan tersebut 1. Slaid a) piano power b) hadiah point c) piala 2. Klip video d) buaya 3. Guru menayangkan klip
 9. 9. LANGKAH ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & CATATAN / MASA PEMBELAJARAN video “Chicken Dance” dan guru meminta semua murid berdiri 4. Murid membuat pergerakan seperti dalam video

×