Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teknologi sensor

6,030 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Teknologi sensor

 1. 1. TEKNOLOGI SENSOR(Sensor Technology)TEKNOLOGI PEMBUATAN (SPE 4602)NURUL IZZATI BINTI ATANAP090160DR . AMIRMUDIN BIN UDIN
 2. 2. ISI KANDUNGANNO. TAJUK1. APA ITU SENSOR?2. JENIS-JENIS SENSOR DAN FUNGSI3. KELEBIHAN PENGGUNAAN SENSOR4. APLIKASI DALAM PEMBUATAN5. MANFAAT KEPADA HIDUPAN LAIN6. KESIMPULAN7. VIDEO8. RUJUKAN
 3. 3. APA ITU SENSOR?sebuah alat yang bertindak balas kepadakuantiti input dengan menjana output berkaitanfungsi.Input Output FungsiApabila keretaberhenti di lampuisyarat.Kereta akanberjalan.Menukar lampuisyarat daripadawarna merahkepada warnahijau.
 4. 4. • Ia biasanya di dalam bentuk isyarat elektrik atauoptik.• Sensor juga dipanggil sebagai pengesan.• Daripada segi istilah, ia adalah penukar yangmengukur kuantiti fizikal dan menukarkan iamenjadi isyarat yang boleh dibaca oleh seorangpemerhati atau instrumen. Pada hari ini,kebanyakan sensor daripada elektronik.
 5. 5. Contoh Prototype Smart Sensor
 6. 6. SektorPembuatanSensor menyediakan satucara untuk mengumpulmaklumat mengenaioperasi pembuatan danproses yang dilakukansensor digunakan untukmengubah rangsanganfizikal kepada isyaratelektrik yang bolehdianalisis oleh sistempembuatan dan digunakanuntuk membuat keputusanmengenai operasi yangdijalankan.Pengawal (controller)adalah beberapa jeniskomputer yangmenerima maklumatdaripada sensor dandaripada pengaturcaraandalaman.
 7. 7. JENIS-JENIS SENSOR DANFUNGSI• Pelbagai jenis sensor dibahagikan mengikut bidang-bidang khusus seperti :capacitive and inductive displacement sensorselectromagnetism in sensinghumidity sensorsmachinery vibration monitoring sensorsoptical and radiation sensorposition and motion sensorspressure sensorsphotoelectric sensors
 8. 8. Fotoelektrik Sensor(Photoelectric Sensors )• Prinsip operasi bagi kawalan adalah menggunakan cahayauntuk mengesan kehadiran atau ketiadaan objek.• Sensor ini terdiri daripada sumber dan pengesan.• Sumber itu adalah diod pemancar cahaya (LED) yangmengeluarkan cahaya yang kuat sama ada dalamspektrum cahaya inframerah atau kelihatan (infraredor visible light spectrum).
 9. 9. • Unit kawalan modulates dan demodulates cahaya yangmenghantar dan diterima oleh sumber dan pengesan.• Ini memastikan bahawa kawalan fotoelektrik bertindakbalas hanya kepada sumber cahaya.• Unit kawalan juga mengawal peranti output dalamkawalan fotoelektrik serba lengkap.• Kawalan boleh dikelaskan untuk beroperasi sebagai alatcahaya digerakkan (light-actuated devices).• Output ini digerakkan apabila pengesan melihat cahaya.• Mereka juga boleh menjadi alat gelap digerakkan (dark-actuated devices), di mana output itu dicetuskan apabilapengesan tidak melihat cahaya.
 10. 10. • Peranti output mungkin termasuk geganti (relays)seperti tiang dua, dua buang dan tiang single, doublemembuang.• Output juga boleh termasuk lain-lain peranti tinggisemasa (high current device) atau triak dan bolehdiprogramkan pengawal riba.• Modul logik adalah alat pilihan yang membolehkanpenambahan fungsi logik untuk kawalan fotoelektrik.• Sebagai contoh, daripada memberikan ON / OFFisyarat, kawalan fotoelektrik boleh (dengan modul logik)menyediakan masa kelewatan, satu das, gerakan-pengesanan, dan fungsi mengira.
 11. 11. Mengukur kotak diisi dengansensor fotoelektrikMengira kotak denganmenggunakan sensorfotoelektrik
 12. 12. KELEBIHAN PENGGUNAANSENSORMasa Penghantaran Pendek (short delivery times)Produktiviti (productivity) : Output yang lebih besar dan kos unit yang lebihrendah.Kualiti : Produk ini lebih seragam dan konsisten.Kebolehpercayaan pengeluaran (production reliability) Pintar sendirimembetulkan deria (intelligent self-correcting sensory) dan sistem maklum balasmeningkatkan kebolehpercayaan keseluruhan pengeluaranPenggunaan yang lebih besar (greater utilization).
 13. 13. APLIKASI DALAM PEMBUATAN• Sensor banyak diaplikasikan di dalam pelbagai bidangpengangkutan, industri, ketenteraan, aeroangkasa,serta perubatan.• Bidang kemesinan dan pertanian. Sebagai contoh :Mengesan kedudukan sesuatu objek.Memperoleh kelajuan aci (shaft).Mengesan dan menilai bentuk sesuatu objek.Mengesan perbezaan dan petanda yang dilihat denganmata kasar.Mengenal pasti objek dengan data mobil memori.Mengukur daya, tork dan berat.
 14. 14. Teknologi Penghantaran (conveyor technology).Penggunaan sensor sentuh bagi mengawal proses yang kompleks.Dua jenis mekanisme pemindahan (a) lurus (Straight) (b)corak bulat (circular patterns)
 15. 15. MANFAAT KEPADA HIDUPANLAIN• Sensor merupakan salah satu alat yang digunakan bagimenjaga keseimbangan bio diversiti.• Ia dipasang di bahagian tertentu spesies haiwanterancam kerana kaedah ini memudahkan untukpemantauan dan kawalan yang lebih bersistematikterhadap spesies tersebut seperti GAJAH.
 16. 16. KESIMPULAN• Teknologi sensor ini memberi banyak manfaat kepadamasyarakat.• Ia memudahkan segala urusan khususnya daripadaaspek teknologi pembuatan.• Sumber manusia menjadi semakin berkurangan di ataswujudnya teknologi sensor ini.• Penggunaan sensor ini meminimumkan kesilapan didalam proses pembuatan.
 17. 17. VIDEOhttp://www.youtube.com/watch?v=UZRL_agZRwEElectronics sensor products for the automotive andcommercial vehicle industry.
 18. 18. RUJUKAN• http://en.wikipedia.org/wiki/Sensor• http://www.dcu.ie/~best/st.htm• ebook article /journal : Sensor Technology Handbook Editor-in-Chief Jon S. Wilson• ebook: Sensors and Control System in Manufacturing(Second Edition) By Sabrie Soloman• PDF Source : Smart Sensing Technology: Opportunities andChallenges B.F. Spencer, Jr.,Manuel E. Ruiz-Sandoval, andNarito Kurata.• ebook : Sensors In Production Engineering The ProductRange At A Glance Sensor Technology Siemens.• ebook : Manufacturing Processes for Engineering Materials,5th ed. Kalpakjian •Schmid © 2008, Pearson Education

×