Management (ne)formálních skupin

351 views

Published on

V rámci výběrového semináře Knihovnické a informační služby na ÚISKu (http://uisk.ff.cuni.cz/) proběhla přednáška s názvem "Management (ne)formálních skupin". Cílem interaktivní přednášky bylo osvojit si základy projektového myšlení, sdílet navzájem zkušenosti z praxe a díky testu týmových rolí (Belbinova metodika) zjistit, jaká role v týmu nám sedí nejvíc.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Management (ne)formálních skupin

 1. 1. Management (ne)formalnch skupin Mgr. Nina Seyckova, DiS. Ustav informacnch studi a knihovnictv, FF UK Informacn a knihovnicke sluzby 25. 11. 2014 Management (ne)formalnch skupin slide 1/16
 2. 2. Cle hodiny 1 Osvojit si zakladn schema projektoveho rzen 2 Sebepoznan 3 Nacvik typickych situac 4 Predan zusenost sobe navzajem Management (ne)formalnch skupin slide 2/16
 3. 3. Diskuse Jaka je vase zkusenost s prac v tymu a s projektovym manazerstvm? Pracovali jste v tymu? Na jakem projektu? S jakymi problemy jste se setkali? Pracujete radeji sami ci v tymu? Management (ne)formalnch skupin slide 3/16
 4. 4. Projekt je . . . De
 5. 5. nice c. 1 . . . je casove ohranicene usil, smerujc k vytvoren unikatnho produktu nebo sluzby. De
 6. 6. nice c. 2 . . . jedinecny proces sestavajc z rady koordinovanych a rzenych cinnost s daty zahajen a ukoncen, provadeny pro dosazen cle, ktery vyhovuje speci
 7. 7. ckym pozadavkum, vcetne omezen danych casem, naklady a zdroji. (ISO 10 006) Management (ne)formalnch skupin slide 4/16
 8. 8. Projekt ma . . . predem jasne dany cl / vystup predem jasne dane vstupy (cas,
 9. 9. nance, lidske zdroje) podobu serie koordinovanych a logickych cinnost charakter organizovaneho usil Management (ne)formalnch skupin slide 5/16
 10. 10. Cyklus projektu Prprava { Realizace { Evaulace Zdroj: http://www.nativerevegetation.org/images/learn/fig_1_9.jpg Management (ne)formalnch skupin slide 6/16
 11. 11. Tym De
 12. 12. nice tymu Tymem rozumme nejlepe tri a vce jedincu, kter jsou ve vzajemne interakci a maj pocit spolecne identity, spolecneho vedom my. Vsichni se snaz dosahnout stejneho cle. Dodrzuj vetsinou nepsane normy ci pravidla, podle kterych dobrovolne a z vlastn vule pracuj a jednaj. Management (ne)formalnch skupin slide 7/16
 13. 13. Diskuse { brainstorming Jake typy lid se podle vas hod do tymu? Zdroj: http://www.mediaguru.cz/wp-content/uploads/2013/05/Typologie.png Management (ne)formalnch skupin slide 8/16
 14. 14. Typologie lid Typologie temperamentu (Hippokrates, Eysenck) Jungova typologie osobnosti; MBTI Test mozkovych kvadrantu (HBDI { Hermann Brain Dominance Instrument) Belbinuv test tymovych rol Management (ne)formalnch skupin slide 9/16
 15. 15. Test tymovych rol dle Belbina Instrukce Dotaznk ma celkem 7 sekc oznacenych rmskymi cslicemi. V kazde sekci zakrouzkujte ta tvrzen, ktera vas nejlepe vystihuj. Muzete zakrouzkovat jedno, dve nebo vce tvrzen. Zakrouzkovana tvrzen pote ohodnot'te bodovym hodnocenm tak, ze mezi ne rozdelte vzdy deset bodu v kazde sekci. Management (ne)formalnch skupin slide 10/16
 16. 16. Tymove role { vysledky, diskuse Management (ne)formalnch skupin slide 11/16
 17. 17. Prace na projektu Komunikace { otevrenost { spoluprace De
 18. 18. novat zodpovednost a ukoly pro vsechny cleny tymu Urcit, kdo ma jake pravomoce Navrhnout system, jak se budou v tymu resit kon ikty Urcit si vedoucho (viz koordinator) Management (ne)formalnch skupin slide 12/16
 19. 19. Prace na projektu Komunikace { Komunikace { Komunikace Chvalit { Chvalit { Chvalit Management (ne)formalnch skupin slide 13/16
 20. 20. Projektove myslen { zadan Rozdelte se do tr skupin. Predstavte si, ze pracujete v Mestke knihovne v Sazave. Rozhodli jste se usporadat vystavu v knihovne. Vasm ukolem je: 1 De
 21. 21. novat cle projektu 2 De
 22. 22. novat prnosy projektu 3 De
 23. 23. novat mozna rizika 4 Rozdelit si role, ktere budete v projektu zastavat 5 De
 24. 24. novat metriky, podle kterych budete urcovat, zda byl projekt uspesny ci neuspesny 6 Vse zahrnte do bodoveho seznamu na poradu, na ktere predstavte projekt rediteli knihovny Management (ne)formalnch skupin slide 14/16
 25. 25. Doporucena literatura, zdroje PLAMINEK, Jir. Sebepoznan, seberzen a stres: prakticky atlas sebezvladan. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2008, 178 s. ISBN 978-80-247-2593-2. LOJDA, Jan. Manazerske dovednosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 182 s. ISBN 978-80-247-3902-1. Rosenau, M.D.: Rzen projektu. Brno: Computer Press, a.s., 2007. ISBN-978-80-251-1506-0. KOLAJOVA, Lenka. Tymova spoluprace: jak efektivne vest tym pro dosazen nejlepsch vysledku. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 105 s. ISBN 80-247-1764-6. MBTI test online, napr.: http://mbti-test.cz/ Management (ne)formalnch skupin slide 15/16
 26. 26. Dekuji za pozornost! Nina Seyckova: nina.seyckova@gmail.com Prezentace dostupna na: http://nnis.cz/management-neformalnich-skupin.html Management (ne)formalnch skupin slide 16/16

×