ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ วันที่ 26 พ.ย.53

1,744 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,744
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ วันที่ 26 พ.ย.53

 1. 1. ขอบคุณ ... ที่ให้ หลักประกันสุขภาพกับผมและเพื่อนๆ รายงานผลการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ( กองทุน อบต . / เทศบาล ) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
 2. 2. การขยายกองทุนฯ <ul><li>ปี 49-50 อบต . หรือเทศบาลนำร่องอำเภอละแห่งรวม 888 แห่ง </li></ul><ul><li>ปี 2551 อบต . หรือเทศบาลที่สนใจและสมัครเข้าร่วม รวม 2,689 แห่ง </li></ul><ul><li>หรือ 34.58% ของพื้นที่ ดูแลประชากร 20.0 ล้านคน เงินสมทบ 174 ล้านบาท </li></ul><ul><li>หรือ 23.23% ของที่สปสช . โอนเงินให้ 752.6 ล้านบาท </li></ul><ul><li>ปี 2552 อบต . หรือเทศบาลที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนด รวม 3,935 แห่งหรือ 51.00% ของพื้นที่ ดูแลประชากร 28.6 ล้านคน เงินสมทบ 341 ล้านบาท </li></ul><ul><li>หรือ 31.87% ของที่สปสช . โอนเงินให้ 1,072.3 ล้านบาท </li></ul><ul><li>ปี 2553 อบต . หรือเทศบาลที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนด รวม 5,508 แห่ง หรือ 70.83% ของพื้นที่ ดูแลประชากร 39.6 ล้านคน เงินสมทบ 564 ล้านบาท หรือ 36% ของเงินที่สปสช . โอนให้จำนวน 1,582.9 ล้านบาท </li></ul><ul><li>ปี 2554 อบต . หรือเทศบาลที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนด 7,230 แห่ง ( 93%) เพื่อสปสช . จะได้โอนเงินต่อไป </li></ul>
 3. 5. ประเภทที่ 1 = การจัดซื้อบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ 29,839 โครงการ ประเภทที่ 2 = สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข 28,368 โครงการ ประเภทที่ 3 = การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 47,365 โครงการ ประเภทที่ 4 = การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 18,298 โครงการ รวมทุกประเภท 123,870 โครงการ
 4. 6. ประเภทที่ 1 = การจัดซื้อบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ 978.28 ล้าน บาท ประเภทที่ 2 = สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข 924.95 ล้าน บาท ประเภทที่ 3 = การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 1,413.58 ล้าน บาท ประเภทที่ 4 = การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 253.92 ล้าน บาท รวมทุกประเภท 3,570.74 ล้านบาท
 5. 7. ค่าบริการจาก สปสช . 3,501.47 ล้านบาท อุดหนุนจาก อบต ./ เทศบาล 1,197.96 ล้านบาท สมทบจากชุมชน 22.96 ล้านบาท ดอกเบี้ยเงินฝาก 15.21 ล้านบาท อื่น ๆ 78.25 ล้านบาท รวม 4, 815.86 ล้าน บาท
 6. 8. ตารางแสดงการเปรียบเทียบการดำเนินโครงการ แยกตาม 8 กลุ่มโรค ( 26 พ . ย . 53 ) 22% 3% 1% 100%
 7. 9. จำนวนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ดำเนินโครงการตาม 8 กลุ่มโรค ( 26 พ . ย . 53 )
 8. 10. ตารางแสดงการเปรียบเทียบการดำเนินโครงการ แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม ( 26 พ . ย . 53 ) 123,870 โครงการ 100% 17% 3% 27% 23% 19% 11%
 9. 11. จำนวนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ดำเนินโครงการตาม 6 กลุ่มเป้าหมาย ( 26 พ . ย . 53 ) 100% 76% 22% 68% 69% 66% 64%
 10. 12. <ul><li>1. กลุ่มหญิงมีครรภ์ </li></ul><ul><li>ตรวจเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ </li></ul><ul><li>ให้ความรู้ในการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ </li></ul><ul><li>จัดอบรมการดูแลหลังคลอด </li></ul><ul><li>2. กลุ่มเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี </li></ul><ul><li>อบรมแกนนำด้านสุขภาพในโรงเรียน </li></ul><ul><li>พัฒนาศูนย์เด็กปลอดหวาน </li></ul><ul><li>รณรงค์ให้ความรู้โรคหนอนพยาธิในโรงเรียน </li></ul>
 11. 13. <ul><li>3. กลุ่มเด็กโตอายุ 6 ปี ถึงอายุต่ำกว่า 25 ปี </li></ul><ul><li>อบรมนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต </li></ul><ul><li>รวมพลเยาวชนกลุ่มหนุ่มสาวดูแลสุขภาพ </li></ul><ul><li>เยาวชนช่วยให้คนชุมชนห่างไกลยาเสพติด </li></ul><ul><li>4. กลุ่มผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป </li></ul><ul><li>ส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป </li></ul><ul><li>ออกกำลังกายในชุมชน </li></ul><ul><li>ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ </li></ul>
 12. 14. <ul><li>5. กลุ่มผู้พิการและทุพลภาพ </li></ul><ul><li>ศึกษาการนวด / สมุนไพร และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ </li></ul><ul><li>กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเชิงรุก </li></ul><ul><li>กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วย </li></ul><ul><li>อื่นๆ ( โรคเรื้อรัง ) </li></ul><ul><li>การควบคุมป้องกันโรควัณโรค </li></ul><ul><li>การค้นหาคัดกรองโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพื่อดำเนินการก่อน </li></ul><ul><li>การ อสม . รวมใจรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเต้านม </li></ul>
 13. 15. <ul><li>การดูแลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคกลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน กลุ่มหญิงมีครรภ์ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง </li></ul><ul><li>การฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย sub acute </li></ul><ul><li>การตรวจคัดกรอง ป้องกันโรคเรื้อรังเน้นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต โรคเอดส์ </li></ul><ul><li>การดูแลสุขภาพฟัน ช่องปากกลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ </li></ul><ul><li>การป้องกันโรคระบาด โรคไข้หวัดใหญ่ (H1N1) </li></ul>

×