Inspection Management Benelux - Stork AMS

1,025 views

Published on

Inspection Management Benelux Market Research and Stork product offering

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,025
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Inspection Management Benelux - Stork AMS

 1. 1. 25-07-2007 De afgelopen vier maanden hebben we binnen Stork een onderzoek uitgevoerd om te bepalen wat ervan ons verwacht wordt vanuit de markt op het gebied van inspectie management. Dit onderzoek bevat drie delen en heeft geresulteerd in een markt analyse en product specificatie welke in deze presentatie is samengevat. Copyright Stork B.V.
 2. 2. Te beginnen met een klant en markt analyse waarbij we kijken naar de klant vraag en de trends in de Benelux. Gevolgd door een concurrentie analyse van 10 van onze concurrenten op het gebied van inspection management De conclusies die we hebben getrokken uit deze analyses zijn gevormd tot een ideaal product/dienst die we binnen Stork kunnen bieden en wordt als derde deel samengevat. Voordat we nu verder gaan wil ik eerst even het speelveld van Inspection Management toelichten. Als we naar onze laatste klant referenties kijken van de afgelopen jaren…
 3. 3. …zien we dat we voornamelijk vier verschillende type opdrachten hebben uitgevoerd , dit varieert van een inspectie audit, een process plan en tank RBI studie, tot aan het faciliteren van een RBI of inspectie afdeling bij de klant zelf. We zien hier veel verschillende klanten maar toch met een overeenkomst. De grote meerderheid van deze klanten bevinden zich in een van de COGP segmenten (Chemical, Oil & Gas, and Power) of de continue proces industrie. Inspection management zoals hebben uitgevoerd is opstellen of de klant faciliteren in het opstellen van een risico gebaseerd onderhoudsplan voor de uitvoer van inspecties. Als we inspection management dan bekijken in het kader van de Stork Asset Management propositie….
 4. 4. …speelt inspection management zich af verschillende vlakken: • Risico Manangement • Kriticaliteit analyse • Het bepalen van een compliance & inspectie concept • En het uitvoeren van metingen, audits en analyses om het concept, indien noodzakelijk, bij te stellen Zoals we zien is Inspectie management een integraal onderdeel van de Asset Management propositie waarbij inspectie management meestal een onderdeel van een veel bredere “Integrity Strategy” waarbij de overige aangegeven ascpeten ook worden meegenomen. DEFINITIE ASSET MANAGEMENT: We as AMS provide our customers with Asset Management Solutions. Asset management is simply the optimum way of managing assets to achieve a desired and sustainable outcome (PAS 55). DEFINITIE TECHNICAL INTEGRITY: A sustainable outcome is Technical Integrity o the asset and is the ability of an asset to perform its required function effectively and efficiently whilst safeguarding people, environment, and production.
 5. 5. Vanuit vier invalshoeken hebben we de klant vraag op inspection management gebied in kaart gebracht: • Interviews met klanten • Interviews met onze eigen consultants • een ronde tafel sessie met verschillende klanten • en onafhankelijke rapporten over de beschreven markt Binnen de Benelux markt hebben we niet alleen gekeken naar de Top 300 lijst van AMS maar om en beter beeld te krijgen van de markt potentie hebben we deze lijst aangevuld met de BRZO bedrijven lijst in Nederland en de SEVESO II bedrijven lijst in België. Deze twee lijsten bevatten onder andere bedrijven die gevaarlijk vloeistoffen verwerken en onder verhoogd toezicht staan van de wetgever en toezichthouder. Vanuit het inspection management vakgebied zijn dit bedrijven die tot de directe doelgroep behoren. De bedrijven uit de top 300 hebben we direct kunnen benaderen voor interviews en de ronde tafel sessie. Vanuit deze interviews en sessies hebben we onder ander kunnen constateren dat ruim 50% van de ondervraagden ….
 6. 6. … naar integrity management refereerde als inspection management en dat 80% van de ondervraagden inspection management als belangrijk onderdeel zien om de integriteit van de installatie te beheersen. Rechts boven zien we een selectie uit de bedrijven die we ondervraagd hebben en links onder zien we dat de meerderheid van deze bedrijven actief zijn in de chemie, olie en gas, of energie sector. Een ander opvallend aspect was dat ruim 35% van de ondervraagde klanten hun inspectieplan reeds gebaseerd op risico’s maar dat 38% van de ondervraagden zich alleen en volledig richt op het voldoen aan de wetgeving. Toen we nader op het vakgebied inspection management ingingen gaf 68% aan dat zij zelf in het bezit zijn van alle benodigde kennis rondom degradatie mechanismen zoals corrosie en deze dus niet extern hoeft te betrekken. Bijna 60% van de ondervraagde gaf aan dat zij erg veel moeite hebben met het daadwerkelijk continue verbeteren van het insepctie concept en de daarbij benodigde communicatie en interactie tussen de verschillende betrokken partijen. Als laatste opvallende aspect is dat hoewel dus 80% inspection management een belangrijk aspect vind om de integriteit van de installatie te beheersen maar 44% van de ondervraagden het optimaliseren van hun onderhouds en inspectie plan integraal aanpakt. Deze twee laatste aspecten komen ook terug als belangrijke verbeterpunten in het rapport van de arbeidsinspectie (Major Hazard Control), over de onderhoud en inspectie systemen bij de BRZO bedrijven. SodM – Interface challenge: So, one common challenge emerges: interface management. Interface management systematically controls all communications that support the management of the asset integrity process. Given the significance of human involvement in most operations, it is important that interactions between people, representing the stakeholders, be managed and carefully coordinated to avoid degradation of the overall asset integrity. Jan de Jong, Jos Marx and Michael de Vos, State Supervision of Mines – Drilling Contractor – March/April 2009
 7. 7. Bedrijven die onder het BRZO vallen, zijn verplicht alle maatregelen te treffen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken. Goed installatiebeheer is van belang om aan die verplichting te voldoen. De basis voor goed onderhoud en inspectie ligt bij de keuze en het gebruik van het systeem. Juist hierin verschillen de BRZO-bedrijven sterk en ook de kwaliteit van het O&I systeem verschilt sterk. Een O&I systeem is pas functioneel als de verbeter loop gesloten is en dus vanuit audits het systeem wordt bijgesteld. Bij slechts 9% zijn de BRZO bedrijven zijn alle elementen aanwezig of geborgd aanwezig. Deze bedrijven hebben een O&I- systeem waar ook het bijstellen en de audits goed ontwikkeld en geïmplementeerd zijn. Bij de overige kleine 90 procent van de onderzochte bedrijven is de cirkel nog niet gesloten en is dus geen sprake van een functionerend O&I-systeem. Ook binnen de BRZO bedrijven is er een trend zichtbaar die zich richt op de integratie van onderhoud en inspectie in een systeem. Bij 10% van de onderzochte bedrijven wordt dit onderhoud en inspectie systeem gebaseerd op geïdentificeerde risico’s maar dus bij 90% van de bedrijven gebeurt dit slechts op basis van de door de wetgever vastgestelde termijnen of op eigen ervaring binnen deze termijnen. De voornaamste reden hiervan is dat de meerheid van de bedrijven te klein zijn om de benodigde kennis in huis te halen en hierdoor niet kunnen voldoen aan de wetgever die zegt dat indien je RBI wilt doen je een eigen Inspectiedienst van Gebruiker dient te hebben die moet voldoen aan bepaalde voorwaarden waaronder het in eigen dienst hebben van inspecteurs en degradatie sepcialisten. Deze percentages geven een grote marktpotentie aan om deze bedrijven te ondersteunen bij het opzetten en continue verbeteren van hun onderhoud en inspectie systeem. Dit is vorig jaar nog door Profion, de Branchevereniging voor Professioneel Industrieel Onderhoud, in hun onderzoek naar Maintenance Excellence in het MKB bedrijf, bevestigd. Zij geven in de getoonde matrix aan dat de mogelijkheden tot verbetering van de installatie integriteit in de COGP sectoren significant zijn. De grote bedrijven hebben reeds ervaren dat een structurele aanpak noodzakelijk is om deze verbetering te bewerkstelligen en deze aanpak wordt langzaam overgenomen door de overige, “kleinere”, bedrijven. Het risico gebaseerd aanpakken van een onderhoud en inspectie systeem en ervoor zorgen dat deze continue verbeterd wordt ook door deze onderzochte bedrijven aangedragen als een belangrijke trend die verder oppakt. Andere trends die we zien binnen inspection management in de Benelux markt…
 8. 8. … is een steeds verdergaande aandacht naar risico gedreven. De laatste jaren zien we een verschuiving daarbinnen van risico reductie, welke sinds midden jaren 90 plaatsvindt, naar risico beheersing. Risico beheersing legt nog meer de nadruk op het continue verbeteren van het inspectie concept om de optimaal mogelijke manier te vinden om deze te beheersen. Voornamelijk de grotere bedrijven hebben een risico gebaseerde manier van inspectie management geadopteerd maar er ligt nog een erg groot potentieel bij de iets “kleinere” bedrijven in de proces industrie. Een andere trend is het vergroten van het bereik van de SEVESO II en BRZO regelgeving, de verlagende limieten zorgen ervoor dat er meer bedrijven onder deze regelgeving gaat vallen wat een groeiende markt voor onderhoud en inspectie systemen impliceert. Ook de steeds stijgende trend naar standaardisatie in inspectie management methoden wordt onderkend door het COT, instituut voor veiligheid en crisis management , welke een onderzoek hebben gedaan naar incidenten in de proces industrie en de relatie hierin naar het uitvoeren van onderhoud. De laatste trend die ik hier wil benoemen is de integratie van inspectie management met maintenance management. De grotere bedrijven streven expliciet naar verdergaande integratie waarbij sterk wordt aangegeven dat zij hierbij voornamelijk hulp kunnen gebruiken bij de praktische implementatie van de concepten en de ondersteuning van het proces door software. Deze integratie slag zien we niet alleen in de literatuur, maar ook bij onze software leveranciers en onze concurrente.
 9. 9. In deze concurrenten analyse hebben we 10 aspecten nader bekeken. Deze aspecten zien we rechtsboven in het webdiagram weergegeven en dit vertelt ons dat: • Ruim 85% van de bedrijven expliciet een risico gedreven inspectie management methodiek aandragen en ook de resultaten van de inspecties kunnen helpen interpreteren. • Dat er nog geen derde van de bedrijven ook de daadwerkelijke uitvoer van de inspecties kunnen organiseren • dat ongeveer de helft van de bedrijven hun inspectie management methodiek integraal met hun onderhoud management methodiek aanbieden. • Een kwart van de bedrijven bieden zelfs expliciet een volledige Risk Based Maintenance systeem aan volledig ondersteund door een eigen software tool of door het resellen van een externe tool. • ongeveer 60% van deze concurrenten hebben zelf expertise rondom degradatie mechanismen en inspectie methodieken in huis. Opvallende zaken die we bij onze concurrenten ook zien zijn het integreren van inspection management met maintenance management, het daadwerkelijk uitvoeren van de inspecties, en het in huis hebben van specifieke kennis en expertise.
 10. 10. En een van de eerste aspecten die door onze klanten als een waardevolle propositie wordt erkend is “Thinking & Doing”. Het niet alleen adviseren over inspectie concepten maar ook daadwerkelijk invulling geven aan de implementatie en uitvoering van deze concepten sluit ook aan bij de huidige en toekomstige Stork Strategie. Een tweede aspect wat in de analyses naar voren is gekomen is de standaardisatie van de methodieken om je inspectie plan te optimaliseren. Niet alleen de standaardisatie maar ook de ondersteuning van dit proces door een transparante software tool, om de complexe materie te begeleiden en te berekenen, wordt aangegeven als een belangrijk aspect. Dit laatste punt komt ook terug in een ander aspect…
 11. 11. …namelijk het integreren van inspectie management met maintenance management. Vanuit de markt wordt een duidelijke trend gezien om beide processen te consolideren. Dit kan nog verder uitgebreid worden door een volledig Risk Based Maintenance systeem/pakket aan te bieden waarin dus zowel RCM, RBI, als IPF wordt geïntegreerd. “Thinking & Doing”, Standaardisatie van het Inspectie Management proces en het integreren van dit proces in onderhoud management zijn de drie hoofdlijnen uit het onderzoek. Daarnaast zijn er nog een aantal kansen die op het gebied van inspectie management benut kunnen worden. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het nog actiever participeren in kennisnetwerken. Een derde punt is het doorontwikkelen van onze training & coaching trajecten om bijvoorbeeld de klant te faciliteren bij de implementatie. Deze hoofdlijnen mee genomen uit het onderzoek komen we tot de volgende propositie voor Inspection Management.
 12. 12. Dit houdt dus in dat we zowel Advies bieden als wel de uitvoering van het advies. Het advies binnen inspectie management, en dus binnen AMS, speelt zich af op twee deelgebieden zijnde: • Het Risk Based opzetten van inspectie concepten voor: • Proces plant • Tanks en vaten • Druk beveiligingen • Het inbrengen van specialistische degradatie en inspectie kennis in de verschillende industrieën • Oil & Gas • Chemical • Power Daarnaast kunnen we dus de daadwerkelijke uitvoer organiseren voor zowel, visuele, als NDT, als geavanceerde inspecties. En dit alles ondersteunt door een intern of externe software tool. Rechtsboven zien we dit voorstel uitgezet in de PDCA cirkel en zien we dus een continue loop om je inspectie concept en plan op te zetten, uit te voeren, en op basis van de inspectie resultaten aan te passen. Gedurende een dergelijk traject zijn er zes rollen betrokken.
 13. 13. De rol als consultant of facilitator draagt hierbij de Risk Based proces kennis aan en begeleid het gehele traject. De rollen van inspection en degradatie engineer als ook de rol van maintenance manager kunnen met behulp van Stork AMS expertise worden aangevuld via een samenwerkingsverband of door deze rollen ook aan de consultant te koppelen. Dit heeft uiteraard wel invloed op het profiel van de consultant. De overige rollen van proces manager en operations manager zijn rollen die door de klant worden ingevuld in verband met specifieke installatie en proces kennis. De invulling van rollen, processen en methodes zijn verwerkt in een Reliability & Integrity model dat een geïntegreerde aanpak voor dit onderwerp bewerkstelligd. Zoals in het begin van de presentatie aangegeven is inspectie management een onderdeel van Asset Management en dan met name van Asset Concept Management aspect hierbinnen. Een geïntegreerde aanpak tussen Maintenance Management en Inspectie/Integrity/Compliane management is wenselijk en essentieel voor het waarborgen van de Asset Integrity van de gehele installatie. Het hiervoor toegelichte inspection management kan dus als een integraal onderdeel van een Reliabilty & Integrity aanpak worden beschreven. Deze aanpak wordt door Stork AMS weergegeven in vier verschillende niveaus van volwassenheid. Om een organisatie naar volwassenheid omtrent deze aanpak te beoordelen heeft Stork een model ontwikkeld waarin de verschillende prestatie niveaus van een organisatie wordt weergegeven. Dit is gedaan omdat niet iedere organisatie op het zelfde niveau acteert en omdat iedere organisatie zijn eigen doelstellingen ambieert. In dit proces identificeren we eerst het huidige prestatie niveau en vanuit dat standpunt wordt gekeken naar de beste oplossing voor het behalen van de gestelde doelstellingen.
 14. 14. De vier niveaus zijn als volgt gedefinieerd: •Enlightenment: Waarin basis onderhoud activiteiten en compliance als belangrijkste speerpunten zijn aangegeven. •Engagement: op dit niveau wordt gekeken naar een basis aanpak voor proactief R&I •Expertise: Op dit niveau wordt een geavanceerdere aanpak van proactief R&I gehandhaafd •Excellence: Op het laatste niveau van volwassenheid wordt er gekeken naar kost optimalisatie en de nadruk op een continue verbetering proces. Een belangrijk aspect in deze aanpak is dat een stap voor stap implementatie van dit model de mogelijkheid bied om de ROI van het voorgaande niveau de investering bekostigd van de implementatie van het volgende niveau. Opmerking: Niet iedere organisatie hoeft te presteren op het hoogste niveau. Dit is niet alleen afhankelijk van de organisatie cultuur maar uiteraard ook van de ambitie en kosten structuur.
 15. 15. In bovenstaande illustratie is er een overzicht gegeven waarin de verschillende methodes staan gerangschikt die op de verschillende niveaus gebruikt kunnen worden. Dit betekend uiteraard niet dat elke methode gebruikt dient te worden. Dit is afhankelijk van de beoogde doelstelling en ambitie en zal op een projectmatige manier worden bepaald. Binnen niveau twee en drie komt de inspectie management propositie terug in de vorm van Risk Based Inspection de intergratie met Maintenance Management optimalisatie volgens RCM en Safety Integrity Level (SIL).
 16. 16. The proposition of Stork Asset Management Solutions is clear. We will help you to achieve your ambitions. To do that, we make sure that all the knowledge, expertise and experience within our organization is coordinated and applied optimally. From concept to implementation. No half measures. Working in close partnership with you we aim to stay ahead of your future challenges.

×