Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nội dung ôn thi môn qltcc

3,166 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Nội dung ôn thi môn qltcc

 1. 1. Nội dung ôn thi môn QLTCC Đề thi thông thường sẽ bao gồm 3 câu: - Câu 5 điểm: chủ yếu là học thuộc - Câu 3: một phần học thuộc, một phần học hiểu - Câu 2: Thường là câu hỏi mở, đòi hỏi phải hiểu. Các em cần phải cố gắng làm được những nội dung cơ bản (tôi đã đánh dấu đậm và in nghiêng). Em nào muốn điểm cao thì cần phải làm tốt câu 2 và 3 điểm. Chú ý: Tất cả nội dung sau đều nằm trong nội dung ôn thi, những phần tối đánh dấu thường là có tỷ trọng điểm lớn, khả năng thi cao. Tất cả các phần còn lại đều có thể thi nên các em vẫn phải học. Chương 1: - Khái niệm TCC (Nắm, hiểu được khái niệm TCC là gì- phần in nghiêng) - Đặc điểm của TCC (Học thuộc tất cả) - Chức năng của TCC (Học thuộc tất cả: Chức năng phân phối, chức năng kiểm soát và điều chỉnh) - Vai trò của TCC (Học thuộc tất cả, có thể phải nêu ví dụ) Ví dụ phân tích vai trò của TCC trong thực hiện công bằng xã hội thì phải mở bài: Công bằng xã hội là tất yếu, biểu hiện qua chênh lệch thu nhập,… từ đó rồi phân tích vai trò của TCC, đưa ra ví dụ. - Khái niệm, đặc điểm QLTCC (Học thuộc) - Yêu cầu của QLTCC (Chú trọng đến Trách nhiệm giải trình, minh bạch) - PEFA (Nắm được nội dung cơ bản) - Nội dung cơ bản của QLTCC (Thường là 5 điểm) - Công cụ QLTCC (Chú trọng công cụ pháp luật, kế hoạch; có thể phải nêu ví dụ)
 2. 2. - Phương pháp QLTCC (chú trọng tổ chức hành chính, kinh tế;có thể phải nêu ví dụ) - Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan Nhà nước về tài chính công - Vai trò của cơ quan tài chính các cấp, KBNN các cấp (Các văn bản chỉ quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tài chính và KBNN; các em phải đọc và từ đó rút ra là nó có vai trò gì. Ví dụ như KBNN đóng vai trò như là thủ quỹ, giữ tiền của ngân sách, kiểm soát thu chi của NSNN;…) Chương 3: - Khái niệm, nội dung, đặc điểm chi thường xuyên của NSNN (Học thuộc – Thường là 5 điểm) - Các nguyên tắc quản lý chi TX của NSNN (Học thuộc tất cả Thường là 5 điểm) - Căn cứ để lập dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước? - Trình tự lập dự toán - Căn cứ tổ chức chấp hành dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước - Yêu cầu cơ bản trong tổ chức chấp hành dự toán chi thường xuyên - Biện pháp tăng cường quản lý chi TX trong quá trình chấp hành - Yêu cầu công tác quyết toán và kiểm toán chi TX - Định mức chi TX, các loại định mức chi TX (năm được khái niệm, các loại định mức chi thường xuyên) Chương 4: - Khái niệm, đặc điểm chi đầu tư phát triển của NSNN - Đặc điểm của đầu tư xây dựng cơ bản (Nắm được 5 đặc điểm, mỗi đặc điểm một đòi hỏi quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản như thế nào?)
 3. 3. Cách làm: + Đối chiếu với 4 nguyển tắc quản lý cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản xem đặc điểm này có đòi hỏi phải thực hiện các nguyên tắc đó không. Ví dụ: Sản phẩm đầu tư xây dựng cơ bản gắn liền với đất. Chúng ta nhìn vào nguyên tắc đúng trình tự đầu tư xây dựng thì ở bước chuẩn bị đầu tư cần phải quy hoạch, điều tra, khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dưng. Vốn đầu tư lớn thì phải đúng đối tượng…. + Suy luận thêm. Ví dụ: Đầu tư XDCB tiến hành ngoài trời thì phải mua bảo hiểm….. - Các nguyên tắc quản lý cấp phát vốn đầu tư XDCB (Học thuộc tất cả) - Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm (Học thuộc tất cả) - Những điểm chú ý khi cấp phát vốn đầu tư XDCB Chương 5: - Khái niệm cân đối NSNN - Khái niệm và cách tính bội chi NSNN - Nguyên nhân, nguồn bù đắp bội chi NSNN - Tổ chức cân đối NSNN ở Việt Nam

×