Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

đòN bẩy tài chính

15,445 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

đòN bẩy tài chính

 1. 1. : , I. - . - : (F/∑ TS) - : DOL = = (CT1) = - ) DOL% hay : 1 : ) ) ).
 2. 2. 2 ) .  EBIT   ) ).  DOL EBIT1 EBIT F 15% Fo EBIT tăng theo doanh thu EBIT TCo TC tăng theo DT EBIT F .
 3. 3. II. - : (EPS) - : DFL = = (CT2) = - , . 1 .D EPS. 2 . : ROE = [BEP + x (BEP – r)] x (1-t) (CT3)
 4. 4. . ROE = [BEP + x (BEP – rv) + x (BEP – rt) + x (BEP- )] x (1-t) (CT3’) : n (25%) 3’: : ROE = = = =[BEP+ = [BEP + x(BEP- x (BEP – rv) + )+ x(BEP- )+ x (BEP – rt) +  ) hay : DFL = (CT4) x(BEP x (BEP- )] x (1-t) )] x (1-t)
 5. 5. % K : .  ), . (hay EPS). DTL = = = DOL x DFL (CT5) % - : . EBIT bao nhiêu cho CSH).
 6. 6. III. , DFL, DTL : Câu 1 DOL, DFL, DTL Câu 2 . : x (BEP – r)] x (1-t) : ROE = [BEP + (CT3) . - . - . - . : 1 ) %.
 7. 7. 2 ) ) %. : 1: = EBIT +F/EBIT –I , DTL =>DTL 2 . . . m1 . 2 2 . .  2.  c ty. 12, chương 13
 8. 8. - : 1. (30%) /năm /năm  /năm 2. (20%) SL = 200.000 CP, DIV = 17.000 đ/CP, Puo = 100.000/CP  /năm 3. (50%) SL = 500.000 CP, Po = 100.000đ=> - : , CV = 50% doanh thu, t =25% 2%. : 2: ROEo = [(35-4,35) x 0,75 – 3,4]/ 50 = 39,175% : DTL = (EBIT +F)/ (EBIT – I – Du/0,75) = (35+80)/(35-4,35 – 3,4/0,75) = 115/26,12 = 4,4 1: – – ROEo = (35- 4,35)x0,75/(20+50) = 32,84% : DTL = (EBIT +F)/(EBIT – I) = (35+80)/(35- 4,35) = 115/30,65 = 3,752 : ROE’ = ROEo x (1 + 2% x 3,752) = 35,3% ROE’’ = ROEo x (1-2%x 3,752) = 30,38 % =

×