Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Statkraftpresentasjon

1,215 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Statkraftpresentasjon

  1. 1. StatkraftStatkraft
  2. 2. Om StatkraftOm Statkraft • 100 % statlig eid • Anslått markedsverdi: 140 mrd. kroner • Utbytte siste 5 år: 27 mrd. kroner • Kraft: 56 9 TWh (89 % fornybar)• Kraft: 56,9 TWh (89 % fornybar) • Eierandeler: T dh i E i (100 %)– Trondheim Energi (100 %) – Skagerak Energi (66,62 %) ( )– SN Power (60 %) – Agder Energi (45,5 %) – BKK (49 %)
  3. 3. Statkrafts strategi – fire hovedområderStatkrafts strategi – fire hovedområder • Fleksibel kraftproduksjon ogFleksibel kraftproduksjon og energihandel i Norge og resten av Vest-Europap • Internasjonal vannkraftInternasjonal vannkraft • Vindkraft i Norge Sverige og• Vindkraft i Norge, Sverige og Storbritannia • Fjernvarme, småkraft og innovasjon i Norgeinnovasjon i Norge
  4. 4. Satsing i NorgeSatsing i Norge • Ny kapasitet • Utskifting av turbiner • Vindkraft• Vindkraft • FjernvarmeFjernvarme • Innovasjon • Småkraft
  5. 5. HistorieHistorie • Februar 2009: Egenkapitalbehov 27 milliarder kroner (styrket egenkapital og lavere utbytte) • Juni 2010: Ny fokusert strategi vedtattNy fokusert strategi vedtatt, ny konsernledelse og nye styremedlemmer • November 2010: Egenkapitalbehov 23 milliarder kronerEgenkapitalbehov 23 milliarder kroner
  6. 6. Ekstern vurderingEkstern vurdering • Den internasjonale investeringsbanken Nomura har vurdert styrets plan og kapitalbehovet - Verdiskapende for eierp - Høyere langsiktig avkastning - Langt bedre strategisk og finansiell- Langt bedre strategisk og finansiell fleksibilitet
  7. 7. Regjeringens forslagRegjeringens forslag • Styrke egenkapitalen med 14 milliarder kroner – 4,2 milliarder i reversert utbytte – 9,8 milliarder i egenkapitaltilskudd • Gir grunnlag for 82 milliarder kroner iGir grunnlag for 82 milliarder kroner i investeringer i fornybar energi frem til 20152015
  8. 8. Størst i Europa innen fornybar energi - Statkrafts egenkapital økes med 14 milliarder kroner Økt i t i i ilj li f b i- Økte investeringer innen miljøvennlig, fornybar energi - Total brutto investeringsramme: 82 milliarder kroner

×