Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phu song wiless mot toa nha

368 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Phu song wiless mot toa nha

  1. 1. Phủ sóng Wireless trên một tòa nhàMô hình mạng Doanh Nghiệp như sau: Doanh nghiệp có tòa nhà 3 tầng, giữa các tầng của tòa nhà không thể đi dây được.Nhưng trong mỗi tầng họ xây dựng mạng có dây cho máy destop và wireless cho máylaptop. Vậy bạn xây dựng giải pháp như thế nào?Giải pháp: Tôi giới thiệu cho bạn một mô hình bên dưới:- Dùng 3 accesspoint DWL- 3200AP- Accesspoint tầng một và tầng 3 cấu hình ở mode WDS with AP- Accesspoint tầng 2 cấu hình WDS.- Các access point được nối đến với các Switch tương ứng mỗi tầng
  2. 2. Giải thích:- Accesspoint ở tầng 1 và tầng 2 dùng để kết nối hai mạng có dây ở tầng 1 và 2 với nhau- Acesspoint tầng 2 và 3 dùng để nối 2 mạng có dây ở tầng 2 và 3 với nhau- Acesspoint ở tầng 1 và 3 dùng để nối 1 và 3 với nhau:- 2 access point ở tầng 1 và 3 đủ phủ sóng cho cả tòa nhà+ Theo cách cấu hình như trên khi Accesspoint tầng 1 chết. Mạng tầng 2 và 3 vẫn hoạtđộng bình thường. và tương tự cho 2 accesspoint còn lạiCấu hình: (làm như các hình dưới đây)Accesspoint tầng 1 với mode WDS with AP
  3. 3. Accesspoint tầng 2 với mode WDSCấu hình accesspoint tầng 3 với WDS with APChúc bạn thành công

×