Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hướng dẫn viết Kịch bản

Hướng dẫn viết Kịch bản dành cho người không chuyên

 • Be the first to comment

Hướng dẫn viết Kịch bản

 1. 1. Cấu trúc BA HỒI +Hồi thứ nhất: Thiết lập vấn đề +Hồi thứ hai: Phức tạp hoá vấn đề +Hồi thứ ba: Giải quyết vấn đề Theo nhà biên kịch GEOGRGE M. COHAN: -Hồi một: Đưa nhân vật lên cây. - Hồi hai: Ném đá vào anh (chị) ta. - Hồi ba: Đưa nhân vật từ trên cây trở lại mặt đất.
 2. 2. Hồi Một (Từ trang 1 đến trang 30) - Giới thiệu nhân vật chính. +Tạo những cảnh cụ thể hoặc những thời điểm cho nhân vật chính - Giới thiệu những yếu tố quan trọng tạo bố cục như Thế giới, Thể loại, Giọng điệu. - Giới thiệu những thế lực đối địch chủ yếu hoặc tuyến phản diện theo một cách dễ nhớ. - Giới thiệu những nhân vật quan trọng này qua hành động
 3. 3. Hồi Một . Tạo khủng hoảng và/hoặc vấn đề cho nhân vật chính. Cuối Hồi một, tạo một thời điểm cho nhân vật chính không được phép lùi. . Họ phải tiến lên phía trước. Kết thúc hồi một với một câu hỏi sẽ phải được trả lời trong Hồi hai – kịch tính chính.
 4. 4. Hồi Một • Hồi đầu tiên rất ngắn. • Mọi cảnh, mọi giới thiệu nhân vật, mọi câu thoại đều phải rõ ràng và đem đến cho người xem những điều mới. • Cách viết phải phục vụ việc tạo dựng (set-up) và thiết lập nhân vật độc đáo, quan trọng và những thành tố quan trọng trong câu chuyện – một cách NHANH CHÓNG.
 5. 5. Hồi Hai (Từ trang 30 đến trang 90) • Tiếp tục thiết lập những yếu tố quan trọng của việc tạo dựng cho đến trang 40 • Làm phức tạp cốt truyện về mặt thể chất. • Làm phức tạp đời sống cá nhân của nhân vật cả bên trong và bên ngoài. • Tăng cường mạo hiểm xuyên suốt theo câu chuyện. • Làm phức tạp các mối quan hệ.
 6. 6. Hồi hai. • Sử dụng các yếu tố của sự tạo dựng(set-up) để phức tạp hoá và phát triển câu chuyện. • Phát triển và phức tạp hoá cốt truyện phụ • Nhân vật chính phải không còn chốn nào để trút bớt gánh nặng. • Mỗi mối quan hệ và mỗi cốt truyện phụ phải tăng thêm phức tạp cho cuộc sống của nhân vật chính.
 7. 7. Hồi Hai • Phải có cao trào và thoái trào trong cả thể chất cốt truyện và câu chuyện cá nhân. • Nhân vật chính phải thắng và thua • Tiến hai bước và lùi một bước. • Lực lượng đối lập chính phải dữ dội và mạnh mẽ. • Tình huống phải tiếp tục thiên về lực lượng đối lập chính xuyên suốt Hồi hai
 8. 8. Hồi Hai • Nhân vật chính phải tỏ rõ họ xứng đáng với những thử thách. • Họ phải được thử thách liên tục qua những sự kiện thể chất và những đấu tranh cá nhân • Thái độ tự tin của họ phải được kiểm tra. • Cuối Hồi hai, nhân vật chính sẽ học được và lớn lên nhờ kinh qua trải nghiệm và tranh đấu.
 9. 9. Hồi hai • Kết của Hồi hai có thể là thời điểm cao trào hoặc thoái trào. • Kết của Hồi hai, thế lực đối lập chính phải đang ở đỉnh cao của sức mạnh. • Nhân vật chính phải bị chất chứa những nghi ngờ • Kết của hồi hai là thời điểm thứ hai mà nhân vật chính không có đường thoái lui.
 10. 10. Hồi Hai. • Nhân vật chính phải khôi phục lại những cam kết của mình và sẵn sàng chịu hậu quả. • Các sự kiện trong câu chuyện đã đẩy mức độ mạo hiểm lên cao hơn những gì nhân vật chính vẫn nghĩ. • Nhân vật chính đối mặt với quyết định khó khăn nhất của họ. Kết quả của Hồi hai là cực điểm Thứ hai.
 11. 11. Hồi Ba (Từ trang 90 đến 110) • Giải quyết một số vấn đề đặt ra trong Hồi một và hai. • Giải quyết “vấn đề thể chất cốt truyện” • Giải quyết “vấn đề bản thân nhân vật” • Giải quyết những mối quan hệ chính. • Đưa ra “cảnh bắt buộc” hay CAO TRÀO. • Gợi ý một TƯƠNG LAI có thể xảy đến sau khi câu chuyện kết thúc.

×