Successfully reported this slideshow.

Tam giacthanhcong lytruongchien

1,029 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tam giacthanhcong lytruongchien

 1. 1. www.vietnamworks.com/yeucongviec NỒNG NHIỆT CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CHƯƠNG TRÌNH “M L I THÀNH CÔNG” Lý Tr ng Chi n www.tritrilivingskills.net
 2. 2. www.vietnamworks.com/yeucongviec Thành Công ? 人 Lý Trư ng Chi n's copyright - 0903913574 - Lý Trư ng Chi n Sharing with Love
 3. 3. www.vietnamworks.com/yeucongviec Thành Công có ph i là ðƯ C Trao Nh n tình Thương Yêu Tích lũy Ki n Th c Nâng cao Năng L c Làm ch Cu c S ng HAY ðƠN Gi N LÀ C M GIÁC MÃN NGUY N KHI “hoàn THÀNH m t CÔNG vi c” Lý Trư ng Chi n's copyright - 0903913574 - Lý Trư ng Chi n Sharing with Love
 4. 4. www.vietnamworks.com/yeucongviec Công Th c Thành Công theo Inamori Kazuo ðÁP S CU C ð I = NĂNG L C x LÒNG NHI T THÀNH x TƯ DUY NĂNG L C = 0 ñ n 100 NHI T THÀNH = 0 ñ n 100 TƯ DUY = - 100 ñ n + 100 Lý Trư ng Chi n's copyright - 0903913574 - Ltc.managementconsultant@gmail.com Lý Trư ng Chi n Sharing with Love
 5. 5. www.vietnamworks.com/yeucongviec Công Th c Thành Công theo LTC Rèn Tâm Luy n L c Tích c c Truy n thông 人 Lý Trư ng Chi n's copyright - 0903913574 - Lý Trư ng Chi n Sharing with Love
 6. 6. www.vietnamworks.com/yeucongviec Thành S p? 人 Lý Trư ng Chi n's copyright - 0903913574 - Lý Trư ng Chi n Sharing with Love
 7. 7. www.vietnamworks.com/yeucongviec ðư ng d n Thành S p theo LTC Nghe K Nghĩ Sâu Trách nhi m Nh n trư c Quy t ñ nh Ra sau 人 Lý Trư ng Chi n's copyright - 0903913574 - Lý Trư ng Chi n Sharing with Love
 8. 8. www.vietnamworks.com/yeucongviec Thành Sao theo LTC 人 Lý Trư ng Chi n's copyright - 0903913574 - Lý Trư ng Chi n Sharing with Love
 9. 9. www.vietnamworks.com/yeucongviec Bí quy t Thành Sao theo LTC Luy n L c Tương Tác Liên Thông G n v i C ng ð ng Rèn Tâm 人 Tích c c Truy n Thông Lý Trư ng Chi n's copyright - 0903913574 - Lý Trư ng Chi n Sharing with Love
 10. 10. www.vietnamworks.com/yeucongviec Hành trình “Con Tàu Cu c ð i” Lý Trư ng Chi n's copyright - 0903913574 - Lý Trư ng Chi n Sharing with Love

×