2010 employee survey form draft ev

964 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
964
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2010 employee survey form draft ev

  1. 1. EMPLOYEE SURVEY 2010This survey is being conducted to give you an opportunity to express your views on anumber of issues about your work and the Company. Your help is needed in makingimprovements. The value of this survey depends on your being thoughtful and honest.Your individual responses will be completely anonymous. The results of survey will be usedto make recommendations and action plans on improving the work environment at ABCCompany.Khảo sát này được tiến hành để anh/chị có cơ hội bày tỏ quan điểm của mình về một số vấn đềthuộc công việc và Công ty. Sự hợp tác của anh/chị trong việc làm khảo sát này rất cần thiết nhằmmang lại những cải tiến. Giá trị của Khảo sát này tùy thuộc vào sự trung thực và nhiệt tình đónggóp của anh/chị. Thông tin cá nhân của anh/chị cung cấp trong khảo sát này sẽ được giữ kín. Kếtquả khảo sát sẽ được sử dụng để đưa ra những đề xuất và những kế hoạch hành động để cải thiệnmôi trường làm việc tại Công ty ABC.JOB SATISFACTION - MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỚI CÔNG VIỆC SA A N/O D SD1. My work is satisfying to me. Tôi hài lòng với công việc của mình2. I am well informed as to how my job fits in with our totalcompany. Tôi biết rõ công việc của mình đóng vai trò thế nào đối vớitòan bộ họat động của công ty.3. I feel a part of this organization. Tôi cảm thấy mình là một phầncủa tổ chức.4. My job makes me feel important. Công việc làm cho tôi cảm thấymình quan trọng.5. I am able to take pride in a job well done. Tôi cảm thấy tự hào khicông việc được thực hiện tốt.6. I do work that is interesting to me. Tôi được làm công việc thú vịvới mình.7. I have the chance to make use of my abilities and skills. Tôi có cơhội sử dụng khả năng và kỹ năng của mình.Additional comments on any of the above:WORKING CONDITIONS - ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC SA A N/O D SD1. The hours of work are agreeable. Thời lượng làm việc phù hợp2. Working conditions around my job are OK. Các điều kiện làm việctrong phạm vi công việc của tôi chấp nhận được.3. Too much work is expected of employees in my area. Nhân viêntrong lĩnh vực của tôi được kỳ vọng quá nhiều công việc.4. The workload is fairly distributed. Khối lượng công việc được
  2. 2. phân bổ công bằng.5. Things are pretty organized around here. Mọi thứ được tổ chức khánề nếp.Additional comments on any of the above:PERSONAL OPPORTUNITIES - CƠ HỘI CÁ NHÂN SA A N/O D SD1. Qualified employees are usually allowed to transfer to better jobs.Những nhân viên giỏi thường có cơ hội được chuyển sang nhữngcông việc tốt hơn.2. The individuals who do receive promotions usually deserve them.Những người được đề bạt xứng đáng với điều đó.3. I have the chance to do my best at all times. Tôi luôn có cơ hội đểthể hiện hết mình.4. There is enough reward and recognition given at ABC for doinggood work. Công ty luôn tưởng thưởng và nhìn nhận xứng đáng khinhân viên thực hiện tốt công việc.5. I can be sure of a job with ABC as long as I do good work. Tôiđược đảm bảo công việc với ABC miễn là tôi làm tốt công việc củamình.6. During the past months, I have seriously considered leaving ABCfor another job. Trong những tháng qua, tôi đã có suy nghĩ nghiêmtúc về việc rời ABC để tìm công việc khác.7. I am satisfied with the opportunities in my company foradvancement (promotion). Tôi hài lòng với cơ hội thăng tiến tại côngty.8. There is a link between my career development opportunities andmy performance. Có mối quan hệ giữa cơ hội phát triển nghề nghiệpvà thành tích của tôi/ Thành tích công việc có ảnh hưởng đến cơ hộiphát triển nghề nghiệp của tôi.9. I have a clear idea about possible career paths available to me inthe company. Tôi hình dung rõ về định hướng nghề nghiệp khả thicủa mình trong công ty/ Tôi có định hướng rõ về nghề nghiệp củamình trong công ty.10. I have a clear idea about training roadmaps available to me in thecompany. Tôi hình dung rõ về lộ trình đào tạo dành cho mình tạicông ty.Additional comments on any of the above:COOPERATION - TINH THẦN HỢP TÁC SA A N/O D SD1. People in my work area work well together. Mọi người làm việcrất hòa hợp tại nơi tôi làm việc.
  3. 3. 2. The people I work with help each other out when someone fallsbehind. Những người tôi làm việc cùng giúp đỡ lẫn nhau khi có ai đóbị tụt lại phía sau.3. The people I work with get along well together. Những người tôilàm việc chung luôn hòa thuận với nhau.4. There is cooperation between my department and otherdepartments we work with. Giữa bộ phận của tôi và các bộ phậnkhác luôn có sự hợp tác trong công việc.5. My work group makes good decisions and solves problems well.Nhóm làm việc của tôi thường đưa ra những quyết định đúng đắn vàgiải quyết tốt các vấn đề.Additional comments on any of the above:COMPENSATION AND BENEFITS - LƯƠNG VÀ PHÚC LỢI SA A N/O D SD1. I am paid fairly for the work I do. Tôi được trả lương phù hợp vớicông việc tôi làm.2. I understand how my pay is determined. Tôi hiểu mức lương củatôi được quyết định như thế nào.3. I am satisfied with how pay raises are determined. Tôi hài lòng vớicách tăng lương trong công ty.4. In comparison with people in similar jobs and qualifications/abilities in other companies, I feel my pay is okay. Khi so sánh vớinhững người làm công việc tương tự ở những công ty khác, tôi cảmthấy mức lương của mình chấp nhận được.5. I feel that benefits package I get at ABC is fair and competitive.Tôi cảm thấy gói phúc lợi mình nhận được ở ABC là phù hợp và cótính cạnh tranh.Additional comments on any of the above:COMMUNICATION - GIAO TIẾP & TRAO ĐỔI THÔNG TIN SA A N/O D SD1. Before changes are made that affect my work, I’m informed ofthem. Tôi được thông báo trước về những thay đổi có ảnh hưởng đếncông việc của mình.2. I am able to find out the things I need to know to get my job done.Tôi có thể tìm được những điều mình cần phải biết để hòan thànhcông việc.3. I am satisfied with communication in my work group. Tôi hài lòngvề cách giao tiếp trong nhóm làm việc của mình.4. I am satisfied with communication between management and staff.Tôi hài lòng về cách giao tiếp giữa cấp quản lý và nhân viên.
  4. 4. SUPERVISION IN MY DEPARTMENT SA A N/O D SDVIỆC QUẢN LÝ TRONG BỘ PHẬN1. My superior is fair in his/her dealings with me. Cấp trên trực tiếpcủa tôi đối xứ công bằng.2. My superior is consistent in his/her dealings with all of us. Cấptrên trực tiếp của tôi kiên định khi làm việc với tất cả nhân viên3. I feel free to express my honest opinions to my superior. Tôi cảmthấy thỏai mái khi trình bày những ý kiến của mình với cấp trên trựctiếp.4. I am satisfied with how my superior takes care of complaints. Tôihài lòng với cách xử lý những phàn nàn/vấn đề của cấp trên trựctiếp.5. My superior listens to our suggestions and problems. Cấp trêncủa tôi biết lắng nghe những đề xuất và vấn đề của chúng tôi.6. My superior has enough authority to make changes for the better.Cấp trên trực tiếp của tôi có đủ thẩm quyền để tạo ra những thayđổi đẹp hơn.7. My superior expects too much from me. Cấp trên trực tiếp của tôikỳ vọng quá nhiều về tôi.8. My superior gives me credit for work well done. Cấp trên trựctiếp của tôi nhìn nhận thành tích khi tôi hòan thành tốt công việc.9. In my work group, we have a clear understanding of our goals.Trong nhóm làm việc của tôi, mọi người hiểu rõ về mục tiêu củamình.10. I feel my performance on the job is judged fairly. Tôi cảm thấythành tích của mình được đánh giá công bằng.11. If I were a superior, I would do things completely different. Nếutôi là cấp trên, tôi sẽ thực hiện mọi việc hòan tòan khác.12. I feel an effort is made to get my input when decisions are madethat impact me. Tôi thấy được vai trò của mình trong nổ lực đónggóp ý kiến để đưa ra quyết định.MANAGEMENT AT ABC SA A N/O D SDVẤN ĐỀ QUẢN LÝ TẠI ABC1. Management is interested in the welfare of its employees. BanGiám đốc quan tâm đến phúc lợi của người lao động2. In my judgment, this organization is well managed. Theo đánhgiá của tôi, công ty được tổ chức và điều hành tốt.
  5. 5. 3. In my judgment, my department is well managed. Theo đánhgiá của tôi, bộ phận của tôi được điều hành tốt.4. I feel management generally understands the problems we facein our jobs. Nhìn chung tôi cảm thấy cấp quản lý hiểu được nhữngvấn đề chúng tôi phải đối mặt trong công việc.5. I am proud to work for ABC. Tôi tự hào được làm việc chocông ty ABC.6. I would recommend employment at ABC to my friends. Tôimuốn giới thiệu cho bạn bè của mình vào làm việc ABC.7. This survey is good way to find problems that need solving.Khảo sát này là một cách tốt để tìm ra những vấn đề cần đượcgiải quyết.8. According to your idea, this survey should be done. Theo ý kiếnanh/chị, khảo sát này nên được thực hiện: 1/Yr 2/Yr N/A 1/2Yrs 1/3Yrs

×