Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kich ban day hoc_Tin12_Bai3

270 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kich ban day hoc_Tin12_Bai3

 1. 1. Lớp 12 Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access Kịch bản dạy học GVDH: Thầy Lê Đức Long Họ tên: Nguyễn Bội Trúc Anh Lớp : Nghiệp vụ sư phạm khoá 1
 2. 2. Chương 1: Khái niệm về Hệ cơ sở dữ liệu Chương 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access(1,0,0) Chương 3: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ Chương 4: Kiến trúc và bảo mật các Hệ cơ sở dữ liệu
 3. 3. Mục tiêu bài học Điểm khó Điểm trọng tâm Kiến thức đã biết Hoạt động dạy học
 4. 4. MỤC TIÊU BÀI HỌC  Kiến thức:  Hiểu các chức năng chính của Access: Tạo lập bảng, thiết lập mối liên kết giữa các bảng, cập nhật và kết xuất thông tin.  Biết bốn đối tượng chính: bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu và báo cáo.  Biết hai chế độ làm việc: Chế độ thiết kế (làm việc với cấu trúc) và chế độ làm việc với dữ liệu.
 5. 5. MỤC TIÊU BÀI HỌC  Kĩ năng:  Thực hiện được khởi động và ra khỏi Access, tạo CSDL mới, mở CSDL đã có.
 6. 6. ĐIỂM KHÓ Khó tạo lập bảng, tạo liên kết giữa các bảng, cập nhật, kết xuất thông tin . Khó phân biệt và hiểu rõ chức năng của 4 loại đối tượng: Table, Query, Form, Report. Khó liên hệ giữa một bài toán quản lí học sinh với các công cụ tương ứng trong Access.
 7. 7. ĐIỂM TRỌNG TÂM Chức năng chính của Access. Phân biệt và chức năng các loại đối tượng trong Access. Phân biệt và hiểu rõ 2 chế độ làm việc.
 8. 8. KIẾN THỨC ĐÃ BIẾT Khái niệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Vai trò của con người khi làm việc với cơ sở dữ liệu. Các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu.
 9. 9. TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH Bài này là dạy tiết lý thuyết có bảng và bên trong phòng máy, không có máy chiếu, học sinh có sách giáo khoa.
 10. 10. Hoạt động 1 (10 phút) : Giới thiệu khả năng của MS Access Hoạt động 2 (20 phút) : Giới thiệu các đối tượng cơ bản trong Access Hoạt động 3 (10 phút) : Phân biệt được 2 giao diện làm việc Hoạt động 5 (5 phút) : Củng cố kiến thức, dặn dò : bài tập, soạn bài mới Hoạt động trong tiết
 11. 11. HOẠT ĐỘNG 1: GIỚI THIỆU KHẢ NĂNG CỦA MS ACCESS  Kiến thức đã biết:  Khái niệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.  Mục tiêu nhận thức:  Hiểu những khả năng chung nhất của Access như Access là một hệ QTCSDL (khai báo, lưu trữ, xử lí dữ liệu).
 12. 12. Hoạt động:  Nhắc lại kiến thức về HQT CSDL.  Giới thiệu về MS Access.  Giới thiệu khả năng của MS Access. Dựa vào khả năng đó của Access để nêu lên bài toán Quản lí học sinh trong ví dụ.  Từ bài toán Quản lí học sinh gợi ý đến các hành động chúng ta thường làm trên Quản lí học sinh để từ đó dẫn tới hoạt động 2. HOẠT ĐỘNG 1: GIỚI THIỆU KHẢ NĂNG CỦA MS ACCESS
 13. 13.  Kiến thức đã biết:  Vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL.  Mục tiêu nhận thức:  Biết 4 loại đối tượng cơ bản trong Access: bảng(Table), mẫu hỏi(Query), biểu mẫu(Form), báo cáo(Report). HOẠT ĐỘNG 2: GIỚI THIỆU CÁC ĐỐI TƯỢNG
 14. 14. HOẠT ĐỘNG 2: GIỚI THIỆU CÁC ĐỐI TƯỢNG Hoạt động:  Đặt câu hỏi: Vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL là gì?  Đáp án dự kiến: Người quản trị CSDL, người lập trình ứng dụng, người dùng.  Từ vai trò đó Giới thiệu các đối tượng, loại đối tượng(có thể mở chương trình Access lên chỉ ra các loại đối tượng cũng như giao diện của mỗi loại đối tượng).  Vai trò của mỗi loại đối tượng trong Access.  Phân biệt loại đối tượng và đối tượng.
 15. 15. HOẠT ĐỘNG 2: GIỚI THIỆU CÁC ĐỐI TƯỢNG Hoạt động:  Lấy ví dụ Quản lí học sinh ra để HS phân biệt đối tượng và loại đối tượng, và nếu nó là loại đối tượng thì nó thuộc loại nào (thông qua các câu hỏi trắc nghiệm).  Lấy 1 số câu hỏi hoặc nối cột để nhấn mạnh lại chức năng của loại đối tượng.  Làm thử cho HS xem 1 số thao tác cơ bản như SGK đã trình bày.
 16. 16.  Kiến thức đã biết:  Do các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu.  Mục tiêu:  Biết có 2 chế độ làm việc với các đối tượng: chế độ thiết kế (Design View) và chế độ trang dữ liệu (Datasheet View).  Biết tạo các đối tượng bằng tự thiết kế (Design) và thuật sĩ (Wizard). HOẠT ĐỘNG 3: PHÂN BIỆT 2 GIAO DIỆN LÀM VIỆC
 17. 17. HOẠT ĐỘNG 3: PHÂN BIỆT 2 GIAO DIỆN LÀM VIỆC Hoạt động:  Mở chương trình Access lên giới thiệu 2 giao diện làm việc của Access và chức năng của mỗi giao diện.  Cho HS xem các thao tác trên mỗi giao diện để phân biệt các giao diện.  Giới thiệu cho HS xem cách tạo mới đối tượng bằng tự thiết kế và thuật sĩ.
 18. 18. HOẠT ĐỘNG 4: CỦNG CỐ KIẾN THỨC  Mục tiêu:  Nhớ lại hệ thống kiến thức vừa mới học.  Hoạt động: • Yêu cầu học sinh làm một số câu trắc nghiệm với CSDL mới (như Quản lí bán hàng). • Dặn dò HS xem trước bài 4.
 19. 19. THE END

×