Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bài học về lòng kiên nhẫn

23,202 views

Published on

Đừng bao giờ bỏ cuộc trước bất cứ khó khăn nào..

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bài học về lòng kiên nhẫn

 1. 1. NguyễnTiếnSơn–0983836969Kehoachtaichinhcanhan.comNh c : Songbird – Barbra Streisandạ
 2. 2. NguyễnTiếnSơn–0983836969Kehoachtaichinhcanhan.comã bao gi b n quan sát loài chimĐ ờ ạxem chúng kiên nh n th nào tr c khó kh n ?ẫ ế ướ ă
 3. 3. NguyễnTiếnSơn–0983836969Kehoachtaichinhcanhan.comhoàn thành chi c t , nó ph i m t r t nhi u ngày,Để ế ổ ả ấ ấ ềôi khi nó ph i i ki m c r m t r t xaĐ ả đ ế ỏ ơ ừ ấ
 4. 4. NguyễnTiếnSơn–0983836969Kehoachtaichinhcanhan.comTh mà khi t chim ã s n sàng cho ngày tr ng,ế ổ đ ẵ đẻ ứb ng d ng khí h u, con v t, ho c con ng iỗ ư ậ ậ ặ ườh t r i xu ng t cái t mà nó ã b ra bao công s c.ấ ơ ố đấ ổ đ ỏ ứ
 5. 5. NguyễnTiếnSơn–0983836969Kehoachtaichinhcanhan.comChúng làm gì ?Kêu ca ?than th ?ởhayb cu c ?ỏ ộ
 6. 6. NguyễnTiếnSơn–0983836969Kehoachtaichinhcanhan.comKhông âu ! Nó l i ti p t c xây t m i …đ ạ ế ụ ổ ớBình t nh và thanh th nĩ ả
 7. 7. NguyễnTiếnSơn–0983836969Kehoachtaichinhcanhan.comôi khi, và c ng hay x y ra,Đ ũ ảm t con thú, tr em hay bão t …ộ ẻ ốl i phá t c a nó l n n a, th m chí ch ng l i gì.ạ ổ ủ ầ ữ ậ ẳ để ạ
 8. 8. NguyễnTiếnSơn–0983836969Kehoachtaichinhcanhan.comNó s nhanh chóng làm t l n khác n a,ẽ ổ ầ ữL i i l m r m, c , lá, x p thành .ạ đ ượ ơ ỏ ế ổ
 9. 9. NguyễnTiếnSơn–0983836969Kehoachtaichinhcanhan.comc bi t, khi ti n hành làm t , chim v n c t ti ng hót.Đặ ệ ế ổ ẫ ấ ếChim luôn luôn hót khi làm t …..ổ
 10. 10. NguyễnTiếnSơn–0983836969Kehoachtaichinhcanhan.comTrong cu c s ng, b n ph n ng th nào khi công vi c hoànộ ố ạ ả ứ ế ệc nh không gi ng nh mình m c ?ả ố ư ơ ướCó khi nào b n hô lên “ r i, v i tôi th là quá l m r i.”ạ đủ ồ ớ ế ắ ồ
 11. 11. NguyễnTiếnSơn–0983836969Kehoachtaichinhcanhan.comB n th y m t m i ? B n th y phí th i gian vô ích ?ạ ấ ệ ỏ ạ ấ ờB n th y mình b ph n b i ?ạ ấ ị ả ộM c ích b ng r i xa ngay khi b n g n ch m n ?ụ đ ỗ ờ ạ ầ ạ đế
 12. 12. NguyễnTiếnSơn–0983836969Kehoachtaichinhcanhan.comB n hãy c gi v ng ni m tin và hy v ng.ạ ố ữ ữ ề ọng s , vì có khó kh n m i t m t anh hùng !Đừ ợ ă ớ ỏ ặHãy kiên tâm. Vì ch ng bao gi là tr kh i s l i.ẳ ờ ễ để ở ự ạ
 13. 13. NguyễnTiếnSơn–0983836969Kehoachtaichinhcanhan.comDù x y ra chuy n gì i n a… ng b cu c, hãy ti n t i.ả ệ đ ữ Đừ ỏ ộ ế ớCu c s ng là ph i có thách , v y hãy ón nh n nó.ộ ố ả đố ậ đ ậVà nên nh , ng bao gi ng ng ti ng ca.ớ đừ ờ ư ế
 14. 14. Nhớ gửi thông điệp này cho bạn bè thân hữu…kehoachtaichinhcanhan.com

×