Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Danh sách nhóm

309 views

Published on

danh sách lớp

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Danh sách nhóm

  1. 1. DANH SÁCH NHÓM LỚP ĐẠI HỌC THƯ VIỆN THÔNG TIN 09MÔN: TRÌNH BÀY THÔNG TIN VÀ XUẤT BẢN ĐIỆN TỬGVD: HUỲNH LÊ UYÊN MINHTổng số sinh viên: 47 , nhóm: 9Nhóm 1 Ngô Văn Toàn Ghi chú:(5) Lê Thị Hồng Nhung Huỳnh Thanh Sang Lê Thị Nữ Trần Thị Thùy DungNhóm 2 Phan Thị Chúng Ghi chú:(5) Nguyễn Thị Thúy Kiều Nguyễn Thị Hồng Trắng Nguyễn Thị Thanh Nhàn Hồ Thị Kiều TrangNhóm 3 Nguyễn Thị Chi Ghi chú:(5) Phạm Minh Thuận Nguyễn Thị Thảo Hồ Thị Huệ Trần Thị Thúy QuyênNhóm 4 Đào Thanh Nhiển Ghi chú:(5) Thái Thi Mỹ Xuyên Bùi Thị Tuyết Nga Nguyễn Thị Mỹ Lệ Lê Tấn Phước
  2. 2. Nhóm 5 Trần Thị Hồng Mơ Ghi chú:(5) Nguyễn Thị Kim Ngân Phạm Thị Mỹ Duyên Nguyễn Lý Đáng Nguyễn Văn SơnNhóm 6 Nguyễn Thị Nho Ghi chú:(5) Nguyễn Thị Diễm Trinh Phan Thị Ngọc Ngân Cao Thị Thùy Trang Lê Thị Ngọc HoaNhóm 7 Trần Minh Đức Ghi chú:(6) Bùi Thị Thúy Kiều Huỳnh Thị Ngọc Nguyễn Thị Bé Nơ Nguyễn Thị Ngọc Huyền Đặng Văn SangNhóm 8 Đoàn Trung Chánh Ghi chú:(6) Phạm Thị Lan Phương Đoàn Thị Kim Hiền Huỳnh Hùng Lê Trương Thị Kiều Trang Trương Thị Xuân TrúcNhóm 9 Võ Thị Kim Thùy Ghi chú:(5) Lê Thị Bích Tuyên Trương Thị Thùy Uyên Lê Thanh Trúc Phan Thị Kim Ngân

×