Chính sách bổ sung vốn tài liệu trường tiểu học chu văn an

8,487 views

Published on

nghien cuu

  • Be the first to comment

Chính sách bổ sung vốn tài liệu trường tiểu học chu văn an

  1. 1. Trường ĐHĐT Khoa: Khoa học xã hội và nhân văn Lớp: ĐHTVTT09 Môn: Xây dựng và phát triển vốn tài liệuBài tập: CHÍNH SÁCH BỔ SUNG VỐN TÀI LIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN Chính sách phát triển nguồn tin là công cụ hỗ trợ cho việc lập kế hoạch và làmviệc hàng ngày của cán bộ bổ sung, nó là kim chỉ nam để xây dựng nguồn thông tin tronghoạt động tư liệu thư viện. Từ việc xác định mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài đểxây dựng chính sách phát triển nguồn tin cho người dùng tin và đặt ra những ưu tiêntrong sự phân bổ kinh phí để đáp ứng được nhu cầu của của người dùng tin. Chính sáchphát triển nguồn tin của thư viện được xây dựng nên nhằm mục đích đảm bảo tính liêntục, nhất quán của bộ sưu tập khi có sự luân chuyển ban quản lý và cán bộ bổ sung củathư viện. Công tác bổ sung là bổ sung vốn tài liệu trong quá trình sưu tầm, nghiên cứu vàlựa chọn những nội dung có tư tưởng tốt, có giá trị khoa học, thực tiễn, nghệ thuật cao đểđáp ứng được nhu cầu đọc và thông tin của người dùng chính thư viện đó và của xã hội.Chất lượng vốn tài liệu của thư viện sẽ bị giảm sút, khi không được sổ sung thườngxuyên và có kế hoạch, nếu không bổ sung thường xuyên và lâu dài, thì vốn sách sẽ nghèonàn và cạn dàn dẫn đến việc thư viện phải đóng cửa. Với tầm quan trọng đó thư viện xây dựng chính sách bổ sung tài liệu gồm các nộidung sau:PHẦN I: QUAN ĐIỂM CHUNG1. Chức năng, nhiệm vụ của thư viện trường tiểu học chu văn an.1.1. Chức năng: Thư viện trường học có chức năng đảm bảo việc thu thập, lưu trữ và phổ biến,cung cấp thông tin, cũng như hỗ trợ khai thác hiệu quả những nguồn thông tin phục vụcho công tác giảng dạy học tập và NCKH của cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.1.2. Nhiệm vụ Có người đã ví : "Thư viện chính là linh hồn của trường học" và ở trường phổthông, Thư viện là một bộ phận cơ sở vật chất trọng yếu, trung tâm sinh hoạt văn hoá vàkhoa học của nhà trường. Nếu làm tốt công tác thư viện thì sẽ góp phần nâng cao chấtlượng giảng dạy của giáo viên, xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh vàngoài ra còn góp phần quan trọng vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị và xây dựng nếpsống văn hoá - văn minh trong nhà trường. Thư viện trong nhà trường có những nhiệm vụ rất quan trọng.
  2. 2. Trước hết, Thư viện là nơi cung ứng cho giáo viên và học sinh các loại sách giáokhoa, sách tham khảo, nghiệp vụ ... nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, họctập và tự bồi dưỡng của giáo viên và học sinh. Công tác sưu tầm và giới thiệu rộng rãi trong cán bộ - giáo viên - học sinh nhữngsách báo cần thiết của Đảng và Nhà nước và của ngành Giáo dục - Đào tạo phục vụ giảngdạy, học tập, nghiên cứu khoa học giáo dục, bổ sung kiến thức của các môn khoa học gópphần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện bảo đảm cho nhà trường là mộttrung tâm văn hoá giáo dục mang tính Đảng là một nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Một nhiệm vụ nữa của Thư viện trường học là tổ chức các hoạt động phù hợp vớichương trình và kế hoạch dạy học cũng như phù hợp với nhiệm vụ của từng năm học cụthể, Nắm bắt được nhu cầu của giáo viên và học sinh giúp họ chọn sách, đọc sách có hệthống, biết cách sử dụng bộ máy tra cứu nhằm sử dụng triệt để sách báo, tài liệu của Thưviện. Việc phối hợp hoạt động với các thư viện trong ngành và thư viện địa phươngnhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý thư viện cũng như chủ động khai thác, sử dụng vốnsách báo, trang thiết bị chuyên dùng cũng như việc tranh thủ các nguồn tài trợ nhằm huyđộng các nguồn kinh phí ngoài ngân sách góp phần xây dựng cơ sở vật chất thư viện, làmphong phú nội dung kho sách thư viện cũng là một nhiệm vụ không thể bỏ qua trongcông tác thư viện trường học. Và người cán bộ - giáo viên phụ trách Thư viện với nhiệm vụ giáo dục trực tiếphọc sinh bằng phương tiện sách báo và là đồng nghiệp đáng tin cậy của giáo viên, cũngnhư những người thầy vai trò của người cán bộ Thư viện rất quan trọng đó là cùng vớingười thầy giáo đào tạo, giúp học sinh trở thành những người có ích cho xã hội sau này. Xác định được nhiệm vụ của thư viện trong trường học và hiểu được rõ nhiệm vụcủa mình nên tôi đã luôn tích cực tìm hiểu và thực hiện nhiều biện pháp nhằm đưa Thưviện của trường ngày càng phục vụ được nhiều giáo viên và học sinh. Và qua thực tếcông tác tôi đã rút ra một số kinh nghiệm mà tôi xin mạnh dạn trình bày trong đề tài :Phát huy tính tích cực - chủ động trong công tác thư viện tại trường tiểu học.II. Đối tượng nhu cầu tin và người dùng tin1. Khái quát người dùng tin: Người dùng tin chính: cán bộ trong Trường, giáo viên, học sinh. Đối tượng khác: Không Người dùng tin tiềm năng: Là đối tượng người dùng tin dự đoán, hướng tới phụcvụ trong tương lai của Thư viện.2. Xác định nhu cầu tin: Từ đối tượng người dùng tin đã nêu chúng ta có thể nhận thấy đối tượng khác nhau nên nhu cầu tin của họ cũng khác nhau. Nhu cầu tin của cán bộ, giáo viên là các thông tin mang tính nghiên cứu, còn nhu cầu tin của học sinh, chủ yếu mang tính học tập, giải trí. Qua khảo sát, cho thấy vốn tài liệu còn ít, đa số là sách giáo khoa. Tài liệu trong thưviện không đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc, đặc biệt là sách thiếu nhi, truyện tranhcòn hạn chế trong khi đó số lượng bạn đọc đến mượn nhiều.Tổng số khảo sát 30 phiếu, trong đó có 25 phiếu hỏi học sinh và 5 phiếu hỏi cán bộgiáo viên.
  3. 3. Trong đó: - 15 phiếu mượn sách giáo khoa. - 09 phiếu mượn sách tham khảo. - 05 phiếu mượn sách nghiệp vụ. - 25 phiếu mượn sách thiếu nhi. - 25 phiếu mượn truyện tranh. - 02 phiếu mượn bản đồ, tranh ảnh. - 04 phiếu mượn báo, tạp chí. - 02 phiếu mượn băng, đĩa. Học sinh: Nhu cầu tin của họ là các tài liệu phục vụ học tập và giải trí: các môn họccơ bản, sách tham khảo, sách thiếu nhi, truyện tranh. Cán bộ, giáo viên: Nhu cầu tin của họ là các tài liệu để giảng dạy, tài liệu tham khảovà các tài liệu khác…III. Khái quát về vốn tài liệu:1. Xác định lĩnh vực ưu tiên bổ sung:Lĩnh vực trọng điểm: đào tạo tiểu học.Tổng lĩnh vực bổ sung là 100% trong đó:  Sách giáo khoa: 30%  Sách tham khảo: 10%  Sách nghiệp vụ: 10%  Sách thiếu nhi: 20%  Truyện tranh: 15%  Bản đồ, tranh ảnh: 5%  Báo, tạp chí: 5%  Băng, đĩa: 5% Ưu tiên bổ sung các tài liệu: sách giáo khoa, sách thiếu nhi, truyện tranh.Mức độ bổ sung: Hàng năm, thư viện được phân bổ kinh phí từ nguồn đào tạo của trường tiểu họcChu Văn An. Nguồn ngân sách này được phân chia theo tỉ lệ phần trăm hợp lí cho các tàiliệu dạng in như sách, báo, tạp chí, tài liệu nghe nhìn… Cân bằng việc phân bổ này cũng dựa trên yêu cầu giảng dạy và học tập của họcsinh của trường. Thêm vào đó, việc phân bổ củng được điều chỉnh theo hướng cân đốigiữa hướng nguồn tài liệu hiện có và nhu cầu sử dụng của các lớp. chỉ tiêu cho các loạihình xuất bản (Tiếng Việt) chiếm phần trăm trong tổng số kinh phí.PHẦN II. CHI TIẾT VỀ LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN VÀ MỨC ĐỘ THU THẬPTÀI LIỆU TRONG TỪNG LĨNH VỰC.1. Lĩnh vực chuyên môn: Người dùng tin: Người dùng tin có vai trò rất quan trọng trong hệ thống thông tinNgười dùng tin là người có nhu cầu sử dụng thông tin để giải quyết các công việc củamình hàng ngày. Nhu cầu tin là nhu cầu cần có thông tin để giải quyết công việc hàng ngày.Nhu cầu tin luôn luôn thay đổi, bất biến bởi lẽ công việc hàng ngày phải giải quyết cũngluôn luôn biến đổi.
  4. 4. Người dùng tin khác nhau thì có nhu cầu tin khác nhau. Vì thế, việc đáp ứng đượcđầy đủ nhu cầu tin của người dùng tin có hiệu quả là một vấn đề đặt ra cho các cơ quathông tin thư viện. Đối tượng sử dụng: cán bộ, giáo viên, học sinh. Thẻ dùng tin: - Người Dùng tin phải trả tài liệu theo quy định của Thư viện. - Người Dùng tin phải có trách nhiệm với tài liệu đã mượn và phải có nghĩa vụ với mọi mất mát, hư hỏng. - Không cho người khác mượn và sử dụng thẻ của mình.Hành vi thái độ của người dùng tin: Mục đính: Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Thư viện của người dùng tin, yêu cầungười dùng tin phải chấp hành nội quy, quy định của thư viện và các hình thức đình chỉsử dụng của cán bộ thư viện. Quy định: Khi vào Thư viện, yêu cầu Người dùng tin phải có thái độ đúng mứcsau đây: - Không nói to hay gây ồn ào (chạy nhảy, kéo ghế,...) - Không ăn uống trong thư viện, ngoại trừ khu vực căng tin. - Không phá hoại hay trộm cắp tài sản của thư viện. - Không mang ra khỏi thư viện bất cứ tài sản gì của thư viện nếu chưa có sự cho phép của cán bộ thư viện. - Phải tuân thủ các quy định về phòng chống cháy, nổ. - Không hút thuốc. - Không được thay đổi vị trí, chỉnh sửa hay lắp đặt các thiết bị trong Thư viện. - Không được tẩy xóa, chỉnh sửa nội dung tài liệu. - Không được phép vào thư viện trong tình trạng say rượu bia. - Cán bộ thư viện có quyền giám sát và xử lý tất cả các vi phạm trên đây. Mọi vi phạm đều phải được lập biên bản và tùy theo mức độ nặng, nhẹ, sẽ chịu xử lýtheo các hình thức kỷ luật sau đây: - Cảnh cáo. - Thu hồi thẻ. - Phạt tiền theo quy định của thư viện. - Áp dụng các hình thức kỷ luật theo Pháp lệnh Cán bộ, Công chức, viên chức nếu là cán bộ, công chức, viên chức.3. Mức độ bổ sung: Các lớp đào tạo chung: Chỉ thu thập những tài liệu căn bản phục vụ cho mục đíchđào tạo của nhà Trường. Các lớp đào tạo ( lớp 1 đến lớp 5). Dựa trên số lượng phiếu yêu cầu của học sinh và lĩnh vực tài liệu mà bạn đọc yêucầu nhiều để thư viện xây dựng chính sách bổ sung nhằm đáp ứng được yêu cầu của bạnđọc trong thời gian nhanh nhất.Xác định từng chủ đề cụ thể sách bổ sung về thư viện: - Sách giáo khoa ( toán, tiếng việt, đạo đức…) - Sách tham khảo ( sách hướng dẫn làm bài tập, sách nâng cao…)
  5. 5. - Sách nghiệp vụ ( sách bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy) - Sách thiếu nhi - Truyện tranh - Bản đồ, tranh ảnh - Báo, tạp chí - Băng, đĩa. Dựa trên các danh mục sách của các nhà sách gửi về cho thư viện, thư viện sẽ lựachọn ra những tài liệu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của thư viện. Mục tiêu của thưviện là sẽ đáp ứng được đầy đủ nhu cầu thông tin cần thiết của các đối tượng người dùngtin. Nguồn bổ sung: mua tài liệu.nhận tặng. Ngôn ngữ tài liệu ưu tiên bổ sung: Tiếng việt là chính.3. Kinh phí: dựa vào kinh phí của trường: 5 triệu.PHẦN 3: CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:1.Bảo quản tài liệu: Cán bộ thư viện kiểm tra những tài liệu bị hư gáy, mất trang hoặc bị cắt xén để phục hồi. Lựa chọn sách quý, sách dễ bị tổn thương, sách có giá trị, bản thảo viết tay, làm thành bộ sưu tập đặc biệt. Hỗ trợ công tác số hóa tài liệu theo luật bản quyền.2.Thanh lọc tài liệu: Là loại bỏ chính thức 1 tài liệu ra khỏi kho tài liệu của thư viện. Bởivì nó không còn phù hợp để sử dụng tiếp hoặc là không còn cần thiết nữa. Trước khi chương trình thanh lý được thực hiện phải có việc đánh giá chính sáchvà mục tiêu của thư viện.3.Thanh lý tài liệu: Là việc loại bỏ hoặc chuyển lưu kho những bản thừa những tài liệu ít được sử dụng vàkhông còn sử dụng được nữa. Là một phần của chính sách phát triển vốn tài liệu, cũngnhư hoạt động chọn lựa bổ sung vốn tài liệu vào thư viện và thanh lý tài liệu không còngiá trị sử dụng ra khỏi thư viện là những hoạt động như nhau vì: - Cả hai hoạt động đều là những công tác cần thiết trong chương trình phát triển vốn tài liệu thư viện để thư viện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. - Cả hai hoạt động phải được dựa trên nguyên tắc nhất định về công tác bổ sung và thanh lọc tài liệu vì khi quyết định thêm một tài liệu sẽ dẫn đến có thể phải loại bỏ một tài liệu khác, lúc này nói chính sách lựa chọn tài liệu sẽ quyết định chính sách thanh lý tài liệu là có căn cứ. - Mục đích: Để giành không gian cho tài liệu mới nhập về; giảm chi phí bảo quản tài liệu; tiết kiệm kinh phí…4.Nguồn bổ sung: Có hai phương thức là bổ sung phải trả tiền và bổ sung không phải trảtiền. Bổ sung phải trả tiền (mua) là phương thức chủ yếu đảm bảo bổ sung được nhữngtài liệu như mong muốn. Mua có hai cách là mua trực tiếp và mua gián tiếp. Bổ sung không phải trả tiền: Là trao đổi, tặng biếu.
  6. 6. Thư viện mong đợi mọi nguồn tài liệu tặng từ các cá nhân và tổ chức trong nước.Ưu tiên nhận và cho lưu hành:Tài liệu hội đủ các tiêu chí: - Tài liệu các loại phải điền vào khoảng trống có ý nghĩa đối với bộ sưu tập của thư viện thuộc phạm vi được liệt kê ở trên. - Sách được xuất bản tương đối mới. Đối với sách cũ thì nội dung phải có giá trị sử dụng lâu dài.Thư viện sẽ từ chối nhận các tài liệu: - Có nội dung phản động, bạo lực, và phá hoại thuần phong mỹ tục. - Các tờ bướm, tờ quảng cáo.Xử lý tài liệu tăng: - Tài liệu tăng trở thành tài sản thuộc quyền quản lý của Thư viện. - Thư viện toàn quyền xử lý tài liệu sao cho phù hợp với chính sách bổ sung và lưu hành của thư viện.5.Bổ sung và sửa chữa chính sách Chính sách phát triển vốn tài liệu có thể bổ sung và sửa chữa theo từng giai đoạn.Trong khoảng thời gian nhất định cập nhật một lần để đảm bảo tính liên tục trong việccung cấp nguồn tài nguyên, đồng thời đáp ứng hiệu quả nhu cầu học tập của học sinh vàgiảng dạy, nghiên cứu của cán bộ trường. Trên đây là những vấn đề cơ bản về chính sách bổ sung mà Thư viện trường tiểuhọc Chu Văn An xây dựng. Mục đích để thu thập tài liệu có kế hoạch theo hàng năm đưavào thư viện phục vụ nhu cầu của người dùng tin của thư viện. Mặt khác nó còn là hoạtđộng nhằm tăng cường vốn tài liệu cả về số lượng và chất lượng đảm bảo cho kho tài liệulà tài sản của thư viện luôn luôn ở trạng thái hoạt động. Đồng tháp, ngày 02 tháng 09 năm 2012.DANH SÁCH NHÓM: 1. PHẠM MINH THUẬN 2. NGUYỄN THỊ CHI 3. HỒ THỊ HUỆ 4. TRẦN THỊ THÚY QUYÊN.

×