MIND MAPMIND MAP
TI P NH N THÔNG TINẾ ẬTI P NH N THÔNG TINẾ Ậ
INFORMATIONINFORMATION
CHARACTERCHARACTER LINELINE
NUMBERNUMBER
M Đ UỞ Ầ
• Tr c nay, chúng ta ghi chép thông tin b ng các ký t , đ ngướ ằ ự ườ
th ng, con s . V i cách ghi chép này, chúng...
B N Đ T DUY LÀ GÌẢ Ồ ƯB N Đ T DUY LÀ GÌẢ Ồ Ư ??
1
B n đ t duy là m t công c t ch c t duy.ả ồ ư ộ ụ ổ ứ ư
2
Đây là ph ng ph...
B N Đ Đ N GI N V T CH C SẢ Ồ Ơ Ả Ề Ổ Ứ ỰB N Đ Đ N GI N V T CH C SẢ Ồ Ơ Ả Ề Ổ Ứ Ự
KI NỆKI NỆ
VÍ DỤVÍ DỤ
B N Đ T DUY GIÚP GÌ CHOẢ Ồ ƯB N Đ T DUY GIÚP GÌ CHOẢ Ồ Ư
B NẠB NẠ
1. Sáng t o h nạ ơ
2. Ti t ki m th i gianế ệ ờ
3. Ghi nh...
CẤU TRÚC BẢN ĐỒ TƯCẤU TRÚC BẢN ĐỒ TƯ
DUYDUY
H NG D NƯỚ ẪH NG D NƯỚ Ẫ
1. B t đ u tắ ầ ừ trung tâm v iớ hình nhả c aủ ch đ .ủ ề
2. Luôn s d ngử ụ màu s cắ .
4. M i t / ...
TONY BUZAN ?
 Tony Buzan là ng i sáng t o ra ph ng pháp t duy Mind Map (b nườ ạ ươ ư ả
đ t duy). Tony Buzan t ng nh n b n...
TONY BUZAN ?
• Ph ng pháp t duy c a ông đ c d y và s d ng kho ngươ ư ủ ượ ạ ử ụ ở ả 500 t pậ
đoàn, Cty hàng đ u th gi iầ ế...
TONY BUZAN ?
• Tony Buzan th ng xuyên tham gia các ch ng trình truy n hình.ườ ươ ề
Kho ng h n 3 t ng i đã t ng xem và nghe...
PH N M M V B N Đ T DUYẦ Ề Ẽ Ả Ồ Ư
• MindManager – Ph n m m này đã đ c s d ng khá nhi u t i Vi tầ ề ượ ử ụ ề ạ ệ
Nam. MindM...
GI I THI U M T S B N Đ TỚ Ệ Ộ Ố Ả Ồ ƯGI I THI U M T S B N Đ TỚ Ệ Ộ Ố Ả Ồ Ư
DUYDUY
Mind mapping
Mind mapping
Mind mapping
Mind mapping
Mind mapping
Mind mapping
Mind mapping
Mind mapping
Mind mapping
Mind mapping
Mind mapping
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mind mapping

1,227 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,227
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mind mapping

 1. 1. MIND MAPMIND MAP
 2. 2. TI P NH N THÔNG TINẾ ẬTI P NH N THÔNG TINẾ Ậ INFORMATIONINFORMATION CHARACTERCHARACTER LINELINE NUMBERNUMBER
 3. 3. M Đ UỞ Ầ • Tr c nay, chúng ta ghi chép thông tin b ng các ký t , đ ngướ ằ ự ườ th ng, con s . V i cách ghi chép này, chúng ta m i ch s d ngẳ ố ớ ớ ỉ ử ụ m t n a c a b não - não tráiộ ử ủ ộ , mà ch a h s d ng k năngư ề ử ụ ỹ nào bên não ph iả , n i giúp chúng ta x lý các thông tin vơ ử ề nh pị đi uệ , màu s cắ , không gian và s m m ng.ự ơ ộ • Hay nói cách khác, chúng ta v n th ng đang ch s d ngẫ ườ ỉ ử ụ 50% kh năng b não c a chúng ta khi ghi nh n thông tin.ả ộ ủ ậ
 4. 4. B N Đ T DUY LÀ GÌẢ Ồ ƯB N Đ T DUY LÀ GÌẢ Ồ Ư ?? 1 B n đ t duy là m t công c t ch c t duy.ả ồ ư ộ ụ ổ ứ ư 2 Đây là ph ng pháp d nh t đ chuy n t i thông tin vàoươ ễ ấ ể ể ả b não c a b n r i đ a thông tin ra ngoài b não.ộ ủ ạ ồ ư ộ 3 Nó là m t ph ng ti n ghi chép đ y sáng t o và r t hi uộ ươ ệ ầ ạ ấ ệ qu theo đúng nghĩa c a nó, “S p x p” ý nghĩ c a b n.ả ủ ắ ế ủ ạ
 5. 5. B N Đ Đ N GI N V T CH C SẢ Ồ Ơ Ả Ề Ổ Ứ ỰB N Đ Đ N GI N V T CH C SẢ Ồ Ơ Ả Ề Ổ Ứ Ự KI NỆKI NỆ
 6. 6. VÍ DỤVÍ DỤ
 7. 7. B N Đ T DUY GIÚP GÌ CHOẢ Ồ ƯB N Đ T DUY GIÚP GÌ CHOẢ Ồ Ư B NẠB NẠ 1. Sáng t o h nạ ơ 2. Ti t ki m th i gianế ệ ờ 3. Ghi nh t t h nớ ố ơ 4. Nhìn th y b c tranh t ng thấ ứ ổ ể 5. T ch c và phân lo i suy nghĩ c a b nổ ứ ạ ủ ạ
 8. 8. CẤU TRÚC BẢN ĐỒ TƯCẤU TRÚC BẢN ĐỒ TƯ DUYDUY
 9. 9. H NG D NƯỚ ẪH NG D NƯỚ Ẫ 1. B t đ u tắ ầ ừ trung tâm v iớ hình nhả c aủ ch đ .ủ ề 2. Luôn s d ngử ụ màu s cắ . 4. M i t / nh/ý nên đ ngỗ ừ ả ứ đ c l pộ ậ và đ c n mượ ằ trên m t đ ng kộ ườ ẻ 5. T o ra m t ki u b n đạ ộ ể ả ồ riêng cho mình (Ki u đ ng k , màu s c,...)ể ườ ẻ ắ 6. Nên dùng các đ ng congườ thay vì các đ ng th ngườ ẳ 7. B tríố thông tin đ uề quanh hình nh trung tâmả 3. N IỐ các nhánh chính (c p m t) đ n hình nh trung tâm, n i các nhánh nhánhấ ộ ế ả ố c p hai đ n các nhánh c p m t, n i các nhánh c p ba đ n nhánh c p hai,....ấ ế ấ ộ ố ấ ế ấ
 10. 10. TONY BUZAN ?  Tony Buzan là ng i sáng t o ra ph ng pháp t duy Mind Map (b nườ ạ ươ ư ả đ t duy). Tony Buzan t ng nh n b ng Danh d v tâm lý h c, vănồ ư ừ ậ ằ ự ề ọ ch ng Anh, toán h c và nhi u môn khoa h c t nhiên c a tr ng ĐHươ ọ ề ọ ự ủ ườ British Columbia năm 1964. Tony Buzan là tác gi hàng đ u th gi i vả ầ ế ớ ề não b .ộ  Ông đã vi t 92 đ u sách và đ c d ch ra trên 30 th ti ng, v i h n 3ế ầ ượ ị ứ ế ớ ơ tri u b n, t i 125 qu c gia trên th gi i. Tony Buzan đ c bi t đ nệ ả ạ ố ế ớ ượ ế ế nhi u nh t qua cu n “Use your head”. Trong đó, ông trình bày cáchề ấ ố th c ghi nh t nhiên c a não b cùng v i các ph ng pháp Mind Map.ứ ớ ự ủ ộ ớ ươ Ngoài ra, ông còn có m t s sách n i ti ng khác nh Use your memory,ộ ố ổ ế ư Mind Map Book
 11. 11. TONY BUZAN ? • Ph ng pháp t duy c a ông đ c d y và s d ng kho ngươ ư ủ ượ ạ ử ụ ở ả 500 t pậ đoàn, Cty hàng đ u th gi iầ ế ớ . T p chí Forbes t ng bình lu n: “Buzan chạ ừ ậ ỉ ra cho các nhà lãnh đ o doanh nghi p cách th c gi i phóng năng l c sángạ ệ ứ ả ự t o b n thân”. H nạ ả ơ 250 tri u ng i đang s d ng ph ng pháp Mindệ ườ ử ụ ươ Map c a Tony Buzanủ .
 12. 12. TONY BUZAN ? • Tony Buzan th ng xuyên tham gia các ch ng trình truy n hình.ườ ươ ề Kho ng h n 3 t ng i đã t ng xem và nghe ch ng trình c a ông. Chu nả ơ ỉ ườ ừ ươ ủ ẩ b cho chuy n đi đ n VN, Tony Buzan chuy n đ n VN m t thông đi p:ị ế ế ể ế ộ ệ “Tôi mu n chia s cùng các b n bí quy t đ t duy nhanh chóng,ố ẻ ạ ế ể ư linh ho t, qua đó b n có th sáng t o và đ i m i không ng ng trongạ ạ ể ạ ổ ớ ừ công vi c và cu c s ng”ệ ộ ố .
 13. 13. PH N M M V B N Đ T DUYẦ Ề Ẽ Ả Ồ Ư • MindManager – Ph n m m này đã đ c s d ng khá nhi u t i Vi tầ ề ượ ử ụ ề ạ ệ Nam. MindManager ch ch y đ c trên h đi u hành Microsoftỉ ạ ượ ệ ề Windows • FreeMind Ph n m m ngu n m , ch y trên h đi u hành Windows,ầ ề ồ ở ạ ệ ề Mac và Linux. Hi n nay nhóm mã ngu n m c a HueCIT đã nghiênệ ồ ở ủ c u và vi t tài li u h ng d n s d ngứ ế ệ ướ ẫ ử ụ • Xmind • Buzan's iMindMap • M t s ph n m m khác: ConceptDraw MINDMAP, Visual Mind, Axonộ ố ầ ề Idea Processor, Inspiration,...
 14. 14. GI I THI U M T S B N Đ TỚ Ệ Ộ Ố Ả Ồ ƯGI I THI U M T S B N Đ TỚ Ệ Ộ Ố Ả Ồ Ư DUYDUY

×