Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web tim viec lam tai hau giang va dbscl

589 views

Published on

www.diilam.com, mạng việc làm số 1 đbscl, việc làm hậu giang, tư vấn kỹ năng tìm việc, thư viện mẫu hồ sơ tham khảo.

Published in: Career
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Web tim viec lam tai hau giang va dbscl

  1. 1. www.Diilam.comMạng việc làm số 1 ĐBSCLViệc làm Hậu Giang
  2. 2. www.Diilam.comMạng việc làm số 1 ĐBSCL•Tin tuyển dụng được chọn lọc•Không có tin đa cấp•Không có tin đa cấp tài chính•Có tư vấn kỹ năng cho người đi tìm việc•Dễ dàng tìm kiếm theo ngành nghề, từ khóa•Giao diện chuyên nghiệp•Có rất nhiều việc làm tại Hậu Giang, ĐBSCL•Đối tượng là người tìm việc chuyên nghiệp
  3. 3. http://vieclamhaugiang.vnTrực thuộc sở LĐ Hậu Giang•Nhiều việc làm phổ thông•Tin online ít cập nhật•Nhiều việc làm offline•Có tư vấn tìm việc nhưng hồ sơ chưa chuyên nghiệp•Phù hợp với lao động phổ thông, cơ quan nhà nước

×