Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giới thiệu sáng kiến du lịch có trách nhiệm

2,080 views

Published on

 • Em cũng tìm hiểu nhiều về loại hình du lịch này. Nhưng em còn thắc mắc ở vấn đề làm sao để có thể áp dụng loại hình du lịch có trách nhiệm vào đơn vị kinh doanh lữ hành cụ thể. Mong anh chị cho em thêm những gợi ý. Cảm ơn anh chị.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Giới thiệu sáng kiến du lịch có trách nhiệm

 1. 1. <ul><li>MÔ HÌNH </li></ul><ul><li>DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM </li></ul><ul><li>, </li></ul>Poverty reduction, local economic development, tourism HỘI THẢO NÔNG DÂN THỪA THIÊN HUẾ LÀM DU LỊCH Huế, 7 th December, 2010
 2. 2. <ul><li>Nội dung trình bày </li></ul><ul><li>Contents of presentation </li></ul><ul><li>1. Khái niệm Du Lịch Có Trách Nhiệm </li></ul><ul><li>Responsible Travel Concept </li></ul><ul><li>2. Mô hình doanh nghiệp thực hiện du lịch có trách nhiệm. </li></ul><ul><li>Responsible Business Practices </li></ul>Poverty reduction through partnerships
 3. 3. Thế nào là Du lịch có Trách nhiệm <ul><li>Là một cách tiếp cận trong quản lý và thực hiện kinh doanh du lịch. </li></ul><ul><li>Không phải là một phân khúc thị trường </li></ul><ul><li>Triết lý và tập hợp các nguyên tắc trong du lịch </li></ul><ul><li>Áp dụng bình đẳng đối với các doanh nghiệp du lịch thuộc mọi hình thức </li></ul>
 4. 4. Đặc điểm chính <ul><li>Giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với môi trường, văn hóa, xã hội </li></ul><ul><li>Xây dựng và nâng cao nhận thức về môi trường và văn hoá </li></ul><ul><li>Tạo ra những trải nghiệm tích cực cho khách du lịch và doanh nghiệp </li></ul><ul><li>Trực tiếp mang lại những lợi ích cho việc bảo tồn văn hoá và môi trường </li></ul><ul><li>Đem lại cơ hội và tối đa hoá sản xuất, thu nhập và việc làm cho người dân địa phương </li></ul><ul><ul><li>(Tuyên bố Cape Town, 2002) </li></ul></ul>
 5. 5. Sơ đồ trách nhiệm và lợi ích của các bên
 6. 6. Sáng kiến du lịch có trách nhiệm <ul><li>Doanh nghiệp thực hiện du lịch có trách nhiệm: </li></ul><ul><ul><li>Hoạt động kinh doanh có lợi nhuận nhưng hướng đến bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa </li></ul></ul><ul><li>Sự thay đổi trong hoạt động của chuỗi giá trị du lịch của doanh nghiệp có thể tạo ra sự hưởng lợi cho cộng đồng </li></ul><ul><ul><li>Người tham gia mới– Tăng sự tiếp cận của cộng đồng vào ngành du lịch </li></ul></ul><ul><ul><li>Tăng thu nhập của những người đang tham gia vào du lịch </li></ul></ul><ul><ul><li>Tăng lợi ích phi tài chính đến các cộng đồng nghèo </li></ul></ul>
 7. 7. Bộ công cụ thực hiện du lịch có trách nhiệm trong doanh nghiệp: <ul><li>Tích hợp trong chính sách, kế hoạch hành động của doanh nghiệp </li></ul><ul><li>Quản lý nội bộ </li></ul><ul><li>Quản lý và phát triển sản phẩm </li></ul><ul><li>Quản lý chuỗi cung ứng </li></ul><ul><li>Quan hệ khách hàng </li></ul><ul><li>Hợp tác với điểm đến </li></ul>
 8. 8. Sáng kiến du lịch có trách nhiệm <ul><li>Tham gia thí điểm: </li></ul><ul><li>4 khách sạn & Resort 2-3 sao </li></ul><ul><ul><li>14 Doanh nghiệp lữ hành (nhóm RTG tại Huế; RTC Hà Nội; và Tara Tours tại Hội An </li></ul></ul>
 9. 9. Sơ đồ chuỗi kết quả Project interventions Service Market Output Service Market Outcome Impact Enterprise Level Impact Poverty Level Increased net income (end 2013) Direct HHs: 20% Indirect HHs:0.4% Direct Tert. Ben.: $ 60,000 tot. Inder.ter.Ben: $ 100,000 tot. Scale (end 2013) 600 direct HHs 50,000 indirect HHs 1,200 Direct Tert. Benefi. 75,000 inder. Tert.Benf. Tourism enterprise capacity building in responsible travel Envron., cultural and heritage conditions In cooperation with VINAT and clients broad awareness creation on responsible travel within the tourism industry in VN Created net additional jobs with direct TEs: 100 with direct HHs: 200 Improved environmental, cultural and heritage management in targeted geographic areas Marketing of responsible tourism enterprises In cooperation with LCBs and the RTC, training and coaching of 20 tourism enterprises (TE) and local tourism authorities (LTA) in RT Increased capacity and motivation for responsible travel with 20 TEs Support partner organizations in strengthening business relations between TEs and HHs 15 TEs increase/ improve RT business relations with 800 HHs 15 direct TEs improve their own environmental, cultural and heritage practices and quality of their products 600 direct HHs improved productivity of 20% TEs, with support from LCBs train HHs in environmental management and product development (8 TEs) Improved environmental, cultural and heritage conditions in targeted geographic areas (at 8 tourism sites) 500 indirect TEs (by end 2013) improve environmental, cultural and heritage practices In cooperation with Marketing Service Providers, LCBs and RTC provide training in responsible tourism marketing and facilitate cooperative marketing and networking TEs, RTC and Service Providers have improved understanding of responsible travel marketing and enhanced network. Marketing plan and tools available TEs and RTC increase responsible travel marketing activities towards tourists Increase of RT tourists and their spending Broad understanding of key stakeholders and actors on the advantages of responsible travel, including the EU project scope Increased capacity and motivation for responsible travel with 2 LTAs 50,000 indirect HHs improved productivity of 20%, (of which the project attributed 2% of this 20%) Upscaling Indirect HHs copy practices and improved productivity of 20%
 10. 10. Các hoạt động đã thực hiện: <ul><li>Hội thảo giới thiệu sáng kiến </li></ul><ul><li>Tập huấn cho các doanh nghiệp tham gia về hệ thống quản lý bền vững trong doanh nghiệp </li></ul><ul><li>Hỗ trợ doanh nghiệp/nhóm doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hoạt động du lịch có trách nhiệm của và thực hiện các hoạt động theo kế hoạch </li></ul>
 11. 11. Khối doanh nghiệp lưu trú: <ul><li>Tập huấn hệ thống quản lý môi trường trong khách sạn </li></ul><ul><li>Tập huấn cho trưởng bộ phận và nhân viên về quản lý môi trường, tiết kiệm điện, nước (120 người) </li></ul><ul><li>Hỗ trợ kỹ thuật triển khai các hoạt động môi trường, tiết kiệm điện, nước </li></ul><ul><li>Xây dựng chính sách môi trường và chính sách xã hội của doanh nghiệp </li></ul>
 12. 12. Khối doanh nghiệp lữ hành: <ul><li>Xây dựng chính sách môi trường trong kinh doanh lữ hành </li></ul><ul><li>Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái và cộng đồng </li></ul><ul><ul><li>Hội An: Mô hình DLST ở làng chài Bãi Hương </li></ul></ul><ul><ul><li>Huế: tập huấn cho cộng đồng và hoàn thiện 7 tour cộng đồng </li></ul></ul><ul><ul><li>Hà Nội: tiếp tục đẩy mạnh mô hình DLCĐ ở Mộc Châu/Chiềng Yên </li></ul></ul><ul><li>Hỗ trợ đào tạo cộng đồng địa phương về quản lý tour tại điểm và kỹ năng cung cấp dịch vụ: 150 người được đào tạo </li></ul>
 13. 13. Các kết quả ban đầu <ul><li>Tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp </li></ul><ul><li>Doanh nghiệp nhận thức sâu sắc hơn về du lịch có trách nhiệm và thể hiện qua các chương trình, hoạt động của doanh nghiệp </li></ul><ul><li>Tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp và cộng đồng: </li></ul><ul><ul><li>Phát triển sản phẩm </li></ul></ul><ul><ul><li>Cung ứng sản phẩm, dịch vụ </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoạt động từ thiện </li></ul></ul><ul><li>Nâng cao nhận thức và cải thiện hành vi bảo vệ tài nguyên môi trường của các doanh nghiệp tham gia </li></ul>
 14. 14. Kế hoạch thực hiện 2011 <ul><li>Khuyến khích và Hỗ trợ quy trình nhân rộng mô hình </li></ul><ul><li>Hỗ trợ, hợp tác quảng bá các doanh nghiệp thực hiện du lịch có trách nhiệm </li></ul><ul><li>Đánh giá hiệu quả tác động </li></ul><ul><li>Khả năng hợp tác với dự án “Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” do EU tài trợ cho Tổng cục du lịch Việt Nam; “Dự án đào tạo kỹ năng du lịch cho nhóm lao động phổ thông” do SNV thực hiện và các cơ hội hợp tác khác. </li></ul>
 15. 15. Thank you!

×