Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20 tỷ

307 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

20 tỷ

  1. 1. TÔI ĐÃ DÙNG 20 TỶ NHƯ THẾ NÀO?
  2. 2. QUÁ TRÌNH LÀM GIÀU GỒM CÓ 3 BƯỚC:• Giảm chi tiêu, giảm mức sống.• Tăng kiếm tiền• Tăng đầu tư và tích lũy (Để tiền sinh sôi, nảy nở).
  3. 3. THỰC HIỆN 3 BƯỚC NÀY = MỤC TIÊU HƯỚNG TỚI “TỰ DO TÀI CHÍNH”
  4. 4. TÔI ĐẦU TƯ 20 TỶ VÀO 4 KHÍA CẠNHCUỘC SỐNG ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU: TỰ DO TÀI CHÍNH
  5. 5. 1) NHÀ SÁCH
  6. 6. 2) BẢN THÂN:
  7. 7. 3) ĐẦU TƯ
  8. 8. 4) GIA ĐÌNH

×