Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giải pháp thu thập ý kiến phản hồi và đo lường sự hài lòng khách hàng | Tablet Survey | SmartRetail - 0935 888 489

523 views

Published on

Giải pháp thu thập ý kiến phản hồi và đo lường sự hài lòng khách hàng | Tablet Survey | SmartRetail - 0935 888 489
---
Thiết lập câu hỏi một cách dễ dàng và nhanh chóng để thu thập phản hồi chất lượng dịch vụ từ khách hàng hàng ngày. Đây là cách tiếp cận khách hàng nhanh chóng mang lại hiệu quả cao, đảm bảo đạt được KPIs nhằm xây dựng chất lượng dịch vụ (Service Index) và xây dựng lòng trung thành với khách hàng (NPS Index) một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
>> Thu thập ý kiến khách hàng và đo lường sự hài lòng khách hàng | Customer Satisfaction Survey;
>> Thu thập ý kiến khách hàng và đo lường sự hài lòng nhân viên | Employee Satisfaction Survey;
>> Thu thập và đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Satisfaction;
>> Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới | New Product & Concept Satisfaction;
>> Đo lường lòng trung thành khách hàng (NPS index);
>> Khảo sát, thu thập ý kiến và điều nghiên thị trường theo yêu cầu;
>> Khảo sát, thu thập ý kiến tại quầy dịch vụ, nơi công cộng;
>> Khảo sát, thu thập ý kiến tại sự kiện, hội chợ triển lãm;
>> Khảo sát và thu thập ý kiến dịch vụ đào tạo;
>> Khảo sát và thu thập ý kiến nội bộ doanh nghiệp;
>> Khảo sát và thu thập ý kiến dịch vụ công;
----------------------------------------------
THANHPHAT TECHNOLOGY LTD | SMARTRETAIL
Hotline/ Zalo: (+84) 935 888 489
Email: sales@SmartRetail.vn
https://smartretail.vn/
https://smartretail.com.vn/

Published in: Retail
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Giải pháp thu thập ý kiến phản hồi và đo lường sự hài lòng khách hàng | Tablet Survey | SmartRetail - 0935 888 489

 1. 1. http://smartretail.vn SmartRetail • Tablet Survey Solution Measure  Follow  Improve Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 2. 2. GIẢI PHÁP ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG VÀ NHÂN VIÊN Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 3. 3. SmartRetail • Tablet Survey Solution ___________ GIỚI THIỆU
 4. 4. Thu thập phản hồi Tablet & Web URL Giám sát và thống kê Reporting Software & Auto Reports Liên tục cải thiện dịch vụ và xây dựng lòng trung thành Interaction Reports & Social Sharing SmartRetail • Tablet Survey TABLET SURVEY • TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 5. 5. SmartRetail • Tablet Survey • Customer Satisfaction TABLET SURVEY • LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG  Tức thời – Tiện lợi - Năm bắt ngay cảm giác khách hàng ngay tại quầy dịch vụ;  Xây dựng được chỉ số dịch vụ doanh nghiệp và chỉ số hài lòng NPS;  Xác định được mong muốn và nhu cầu cụ thể của khách hàng;  Thống kê được những “lý do” CHƯA HÀI LÒNG; KHÔNG HÀI LÒNG;  Tăng trải nghiệm và tương tác khách hàng;  Thống kê những “lý do” theo KPI được thiết lập;  Thu thập thông tin khách hàng;  Nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng nhận diện thương hiệu đối với khách hàng;  Tạo nhiều hơn “một” câu hỏi KHẢO SÁT trong nhóm khảo sát với nhiều điểm cần đặt khảo sát khác nhau;  Thu thập và đo lường những phản hồi thông qua Tablet và Website một cách nhanh chóng và tiện lợi;  Báo cáo tức thời theo thời gian thực;  Đánh giá KPI và nắm bắt xu hướng dịch vụ của từng đơn vị cụ thể;  Tiết kiệm chi phí, thời gian cho các hoạt động khảo sát và thống kê bằng tay;  Tăng sự hài lòng, sự trung thành và tăng trưởng bền vững. Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 6. 6. Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey; SmartRetail • Tablet Survey TABLET SURVEY • ỨNG DỤNG VÀ TÍCH HỢP Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey; Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới | New Product & Concept Survey. Tích hợp hệ thống khác | ePoS, BI, CRM, Sales data integration. Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 7. 7. Xây dựng hôm nay Tăng trưởng tương lai Customer Satisfaction: the KPI of Future Success Là tất cả những gì chúng tôi làm thông qua giải pháp Tablet Survey SmartRetail • Tablet Survey • Customer Satisfaction TABLET SURVEY • THU THẬP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG XÂY DỰNG LÒNG TRUNG THÀNH VỚI KHÁCH HÀNG VÀ NHÂN VIÊN Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 8. 8. SmartRetail • Tablet Survey Solution ___________ THU THẬP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
 9. 9. SmartRetail • Tablet Survey • Customer Satisfaction TABLET SURVEY • THU THẬP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG THU THẬP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG TỪ TABLET Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 10. 10. SmartRetail • Tablet Survey • Customer Satisfaction TABLET SURVEY • THU THẬP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG THU THẬP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG TỪ WEBSITE Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 11. 11. SmartRetail • Tablet Survey Solution ___________ HỆ THỐNG PHẦN MỀM BÁO CÁO
 12. 12. SmartRetail • Tablet Survey • Reporting Software & Auto Reports TABLET SURVEY • GIÁM SÁT VÀ THỐNG KÊ PHẦN MỀM BÁO CÁO THEO THỜI GIAN THỰC  Hệ thống báo cáo và phân tích trên nên tảng dịch vụ cloud.  Kết quả được hiển thị với các biểu đồ khác nhau từ tổng quan đến chi tiết và được phân tích theo: Ngày, Tháng, Năm, Giờ, Khu vực/ Vị trí, Câu hỏi/ Nhóm câu hỏi.  Các thanh phân đoạn màu theo biểu cảm và đường xu hướng Happy Index giúp bạn dễ dàng thấy dịch vụ của bạn biến động như thế nào, vì vậy bạn biết thời điểm và địa điểm tập trung vào các chiến lược cần cải tiến. Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 13. 13. SmartRetail • Tablet Survey • Reporting Software & Auto Reports TABLET SURVEY • GIÁM SÁT VÀ THỐNG KÊ PHẦN MỀM BÁO CÁO THEO THỜI GIAN THỰC Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 14. 14. SmartRetail • Tablet Survey • Reporting Software & Auto Reports TABLET SURVEY • GIÁM SÁT VÀ THỐNG KÊ PHẦN MỀM BÁO CÁO THEO THỜI GIAN THỰC  Cho phép kết quả được hiển thị trong một số loại biểu đồ tổng hợp, xem nhanh, chi tiết.  Hệ thống báo cáo cung cấp cho kết quả hài lòng của Khách hàng và nhân viên cùng với các tính năng tích hợp.  Lựa chọn chỉ số cần báo cáo Service Index / NPS Index;  Xuất báo cáo;  API để tích hợp;  Truy cập 24/7;  Share social;  Số lượng người dùng không giới hạn. Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 15. 15. SmartRetail • Tablet Survey • Reporting Software & Auto Reports TABLET SURVEY • GIÁM SÁT VÀ THỐNG KÊ PHẦN MỀM BÁO CÁO THEO THỜI GIAN THỰC  NPS Index là chỉ số được sử dụng rộng rãi nhất và được công nhận trong hệ thống Đo lường mức độ hài lòng của Khách hàng  Promoters: Rất hài lòng, Passives: Tạm hài lòng, Detractors: Không hài lòng & rất không hài lòng Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 16. 16. SmartRetail • Tablet Survey • Reporting Software & Auto Reports TABLET SURVEY • GIÁM SÁT VÀ THỐNG KÊ PHẦN MỀM BÁO CÁO THEO THỜI GIAN THỰC  Auto mail reports: Hệ thống cho phép thiết lập các báo cáo tự động theo định kỳ đến người nhận cụ thể.  Real Time Alerts: Hệ thống cho phép thiết lập chỉ số KPI và cảnh báo tức thì. Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 17. 17. SmartRetail • Tablet Survey Solution ___________ HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN
 18. 18. SmartRetail • Tablet Survey • Interaction Reports & Social Sharing TABLET SURVEY • CẢI TIẾN LIÊN TỤC CẢI TIẾN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG LÒNG TRUNG THÀNH  Giúp cho Khách hàng và Nhân viên của bạn cảm thấy một phần của thay đổi đằng sau những cải tiến của bạn!  Chia sẻ kết quả của bạn sẽ thể hiện sự thành công của bạn, xây dựng niềm tin của khách hàng và nhân viên của bạn và cho thấy rằng bạn lắng nghe phản hồi từ Khách hàng và Nhân vien. Included at no extra cost! Interaction Reports Printable, uploadable, 1-page report to display in location Social Sharing Online version for sharing in social media channels Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 19. 19. SmartRetail • Tablet Survey • Interaction Reports & Social Sharing TABLET SURVEY • CẢI TIẾN LIÊN TỤC CẢI TIẾN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG LÒNG TRUNG THÀNH  Báo cáo tóm tắt được tạo sẵn, cách điệu hiển thị kết quả phản hồi của bạn theo lựa chọn vị trí và khoảng thời gian của bạn.  Hiển thị gần khu vực khảo sát, trên bảng thông báo, màn hình, trong các cuộc họp của công ty hoặc các khu vực chung, vì vậy khách hàng và nhân viên của bạn có thể thấy kết quả phản hồi của họ.  Tại sao? Tạo mối quan hệ có ý nghĩa với Khách hàng; Khuyến khích đầu vào tiếp tục; Xây dựng lòng tin thông qua tính minh bạch; Quảng bá danh tiếng thương hiệu và lòng trung thành; Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 20. 20. SmartRetail • Tablet Survey • Interaction Reports & Social Sharing TABLET SURVEY • CẢI TIẾN LIÊN TỤC CẢI TIẾN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG LÒNG TRUNG THÀNH  Tóm tắt các kết quả được tạo sẵn theo cách của bạn theo vị trí và khoảng thời gian theo lịch báo cáo Tương tác của bạn. Bao gồm một bài viết được tạo sẵn (nhưng cũng có thể tùy chỉnh).  Tại sao? Tạo mối quan hệ có ý nghĩa với Khách hàng; Tăng lưu lượng truy cập trang web, xếp hạng tìm kiếm và tạo khách hàng tiềm năng; Tăng nhận thức về thương hiệu, danh tiếng, lòng trung thành; Nâng cao hình ảnh của người dung; Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 21. 21. SmartRetail • Tablet Survey Solution ___________ DEMO
 22. 22. SmartRetail • Tablet Survey Solution ___________ ỨNG DỤNG
 23. 23. Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey; SmartRetail • Tablet Survey TABLET SURVEY • ỨNG DỤNG VÀ TÍCH HỢP Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey; Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới | New Product & Concept Survey. Tích hợp hệ thống khác | ePoS, BI, CRM, Sales data integration. Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 24. 24. SmartRetail • Tablet Survey • Industry TABLET SURVEY • ỨNG DỤNG  Ngành Bán lẻ: Cửa hàng/ chuỗi cửa hàng bán lẻ;  F&B: Nhà hàng; Fastfood; Café shop;  Khách sạn/ Resort;  Ngân hàng;  Bệnh viện/ Y tế;  Đào tạo;  Cửa hàng thời trang;  Trung tâm thương mại;  Hệ thống siêu thị;  Phòng trưng bày (Showroom);  Tổ chức sự kiện/ Hội chợ;  Bất động sản/ Nhà mẫu;  Khảo sát Nhân viên/ nội bộ; Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 25. 25. SmartRetail • Tablet Survey • Industry TABLET SURVEY • ỨNG DỤNG  Ngành Bán lẻ: Cửa hàng/ chuỗi cửa hàng bán lẻ;  F&B: Nhà hàng; Fastfood; Café shop;  Khách sạn/ Resort;  Ngân hàng;  Bệnh viện/ Y tế;  Đào tạo;  Cửa hàng thời trang;  Trung tâm thương mại;  Hệ thống siêu thị;  Phòng trưng bày (Showroom);  Tổ chức sự kiện/ Hội chợ;  Bất động sản/ Nhà mẫu;  Khảo sát Nhân viên/ nội bộ; Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 26. 26. SmartRetail • Tablet Survey • Industry TABLET SURVEY • ỨNG DỤNG  Ngành Bán lẻ: Cửa hàng/ chuỗi cửa hàng bán lẻ;  F&B: Nhà hàng; Fastfood; Café shop;  Khách sạn/ Resort;  Ngân hàng;  Bệnh viện/ Y tế;  Đào tạo;  Cửa hàng thời trang;  Trung tâm thương mại;  Hệ thống siêu thị;  Phòng trưng bày (Showroom);  Tổ chức sự kiện/ Hội chợ;  Bất động sản/ Nhà mẫu;  Khảo sát Nhân viên/ nội bộ; Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 27. 27. SmartRetail • Tablet Survey • Industry TABLET SURVEY • ỨNG DỤNG  Ngành Bán lẻ: Cửa hàng/ chuỗi cửa hàng bán lẻ;  F&B: Nhà hàng; Fastfood; Café shop;  Khách sạn/ Resort;  Ngân hàng;  Bệnh viện/ Y tế;  Đào tạo;  Cửa hàng thời trang;  Trung tâm thương mại;  Hệ thống siêu thị;  Phòng trưng bày (Showroom);  Tổ chức sự kiện/ Hội chợ;  Bất động sản/ Nhà mẫu;  Khảo sát Nhân viên/ nội bộ; Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 28. 28. SmartRetail • Tablet Survey • Industry TABLET SURVEY • ỨNG DỤNG  Tích hợp máy tính tiền 2 màn hình;  Tích hợp trải nghiệm khách hàng; Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 29. 29. http://smartretail.vn THANHPHAT TECHNOLOGY LTD Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi THANHPHAT TECHNOLOGY. Vui lòng tham khảo thêm về chúng tôi. Website: http://SmartRetail.vn Hotline/ Zalo: (+84) 935 888 489 Email: Sales@SmartRetail.vn

×