SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Download to read offline
http://smartretail.vn
SmartRetail • Tablet Survey Solution
Measure  Follow  Improve
Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
GIẢI PHÁP ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG
KHÁCH HÀNG VÀ NHÂN VIÊN
Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
SmartRetail • Tablet Survey Solution
___________
GIỚI THIỆU
Thu thập phản hồi
Tablet & Web URL
Giám sát và thống kê
Reporting Software & Auto Reports
Liên tục cải thiện dịch vụ và
xây dựng lòng trung thành
Interaction Reports & Social Sharing
SmartRetail • Tablet Survey
TABLET SURVEY • TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP
Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
SmartRetail • Tablet Survey • Customer Satisfaction
TABLET SURVEY • LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG
 Tức thời – Tiện lợi - Năm bắt ngay cảm giác khách hàng ngay tại quầy dịch vụ;
 Xây dựng được chỉ số dịch vụ doanh nghiệp và chỉ số hài lòng NPS;
 Xác định được mong muốn và nhu cầu cụ thể của khách hàng;
 Thống kê được những “lý do” CHƯA HÀI LÒNG; KHÔNG HÀI LÒNG;
 Tăng trải nghiệm và tương tác khách hàng;
 Thống kê những “lý do” theo KPI được thiết lập;
 Thu thập thông tin khách hàng;
 Nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng nhận diện thương hiệu đối với khách
hàng;
 Tạo nhiều hơn “một” câu hỏi KHẢO SÁT trong nhóm khảo sát với nhiều điểm
cần đặt khảo sát khác nhau;
 Thu thập và đo lường những phản hồi thông qua Tablet và Website một cách
nhanh chóng và tiện lợi;
 Báo cáo tức thời theo thời gian thực;
 Đánh giá KPI và nắm bắt xu hướng dịch vụ của từng đơn vị cụ thể;
 Tiết kiệm chi phí, thời gian cho các hoạt động khảo sát và thống kê bằng tay;
 Tăng sự hài lòng, sự trung thành và tăng trưởng bền vững.
Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch
vụ | Customer Survey;
SmartRetail • Tablet Survey
TABLET SURVEY • ỨNG DỤNG VÀ TÍCH HỢP
Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân
viên | Employee Survey;
Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới
| New Product & Concept Survey.
Tích hợp hệ thống khác | ePoS, BI, CRM, Sales data
integration.
Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
Xây dựng
hôm nay
Tăng trưởng
tương lai
Customer Satisfaction:
the KPI of Future Success
Là tất cả những gì chúng tôi làm thông qua
giải pháp Tablet Survey
SmartRetail • Tablet Survey • Customer Satisfaction
TABLET SURVEY • THU THẬP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
XÂY DỰNG LÒNG TRUNG THÀNH VỚI KHÁCH HÀNG VÀ NHÂN VIÊN
Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
SmartRetail • Tablet Survey Solution
___________
THU THẬP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
SmartRetail • Tablet Survey • Customer Satisfaction
TABLET SURVEY • THU THẬP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
THU THẬP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG TỪ TABLET
Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
SmartRetail • Tablet Survey • Customer Satisfaction
TABLET SURVEY • THU THẬP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
THU THẬP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG TỪ WEBSITE
Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
SmartRetail • Tablet Survey Solution
___________
HỆ THỐNG PHẦN MỀM BÁO CÁO
SmartRetail • Tablet Survey • Reporting Software & Auto Reports
TABLET SURVEY • GIÁM SÁT VÀ THỐNG KÊ
PHẦN MỀM BÁO CÁO THEO THỜI GIAN THỰC
 Hệ thống báo cáo và phân tích trên nên
tảng dịch vụ cloud.
 Kết quả được hiển thị với các biểu đồ
khác nhau từ tổng quan đến chi tiết và
được phân tích theo: Ngày, Tháng, Năm,
Giờ, Khu vực/ Vị trí, Câu hỏi/ Nhóm câu
hỏi.
 Các thanh phân đoạn màu theo biểu
cảm và đường xu hướng Happy Index
giúp bạn dễ dàng thấy dịch vụ của bạn
biến động như thế nào, vì vậy bạn biết
thời điểm và địa điểm tập trung vào các
chiến lược cần cải tiến.
Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
SmartRetail • Tablet Survey • Reporting Software & Auto Reports
TABLET SURVEY • GIÁM SÁT VÀ THỐNG KÊ
PHẦN MỀM BÁO CÁO THEO THỜI GIAN THỰC
Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
SmartRetail • Tablet Survey • Reporting Software & Auto Reports
TABLET SURVEY • GIÁM SÁT VÀ THỐNG KÊ
PHẦN MỀM BÁO CÁO THEO THỜI GIAN THỰC
 Cho phép kết quả được hiển thị
trong một số loại biểu đồ tổng
hợp, xem nhanh, chi tiết.
 Hệ thống báo cáo cung cấp
cho kết quả hài lòng của Khách
hàng và nhân viên cùng với các
tính năng tích hợp.
 Lựa chọn chỉ số cần báo cáo
Service Index / NPS Index;
 Xuất báo cáo;
 API để tích hợp;
 Truy cập 24/7;
 Share social;
 Số lượng người dùng không
giới hạn.
Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
SmartRetail • Tablet Survey • Reporting Software & Auto Reports
TABLET SURVEY • GIÁM SÁT VÀ THỐNG KÊ
PHẦN MỀM BÁO CÁO THEO THỜI GIAN THỰC
 NPS Index là chỉ số
được sử dụng rộng rãi
nhất và được công
nhận trong hệ thống
Đo lường mức độ hài
lòng của Khách hàng
 Promoters: Rất hài lòng,
Passives: Tạm hài lòng,
Detractors: Không hài
lòng & rất không hài
lòng
Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
SmartRetail • Tablet Survey • Reporting Software & Auto Reports
TABLET SURVEY • GIÁM SÁT VÀ THỐNG KÊ
PHẦN MỀM BÁO CÁO THEO THỜI GIAN THỰC
 Auto mail reports: Hệ
thống cho phép thiết lập
các báo cáo tự động
theo định kỳ đến người
nhận cụ thể.
 Real Time Alerts: Hệ
thống cho phép thiết lập
chỉ số KPI và cảnh báo
tức thì.
Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
SmartRetail • Tablet Survey Solution
___________
HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN
SmartRetail • Tablet Survey • Interaction Reports & Social Sharing
TABLET SURVEY • CẢI TIẾN
LIÊN TỤC CẢI TIẾN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG LÒNG TRUNG THÀNH
 Giúp cho Khách hàng và Nhân viên
của bạn cảm thấy một phần của thay
đổi đằng sau những cải tiến của bạn!
 Chia sẻ kết quả của bạn sẽ thể hiện sự
thành công của bạn, xây dựng niềm
tin của khách hàng và nhân viên của
bạn và cho thấy rằng bạn lắng nghe
phản hồi từ Khách hàng và Nhân vien.
Included
at no
extra cost!
Interaction Reports
Printable, uploadable, 1-page
report to display in location
Social Sharing
Online version for sharing in
social media channels
Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
SmartRetail • Tablet Survey • Interaction Reports & Social Sharing
TABLET SURVEY • CẢI TIẾN
LIÊN TỤC CẢI TIẾN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG LÒNG TRUNG THÀNH
 Báo cáo tóm tắt được tạo sẵn, cách điệu hiển
thị kết quả phản hồi của bạn theo lựa chọn vị
trí và khoảng thời gian của bạn.
 Hiển thị gần khu vực khảo sát, trên bảng thông
báo, màn hình, trong các cuộc họp của công ty
hoặc các khu vực chung, vì vậy khách hàng và
nhân viên của bạn có thể thấy kết quả phản
hồi của họ.
 Tại sao?
Tạo mối quan hệ có ý nghĩa với Khách hàng;
Khuyến khích đầu vào tiếp tục;
Xây dựng lòng tin thông qua tính minh bạch;
Quảng bá danh tiếng thương hiệu và lòng
trung thành;
Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
SmartRetail • Tablet Survey • Interaction Reports & Social Sharing
TABLET SURVEY • CẢI TIẾN
LIÊN TỤC CẢI TIẾN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG LÒNG TRUNG THÀNH
 Tóm tắt các kết quả được tạo sẵn theo cách
của bạn theo vị trí và khoảng thời gian theo
lịch báo cáo Tương tác của bạn. Bao gồm
một bài viết được tạo sẵn (nhưng cũng có
thể tùy chỉnh).
 Tại sao?
Tạo mối quan hệ có ý nghĩa với Khách hàng;
Tăng lưu lượng truy cập trang web, xếp hạng
tìm kiếm và tạo khách hàng tiềm năng;
Tăng nhận thức về thương hiệu, danh tiếng,
lòng trung thành;
Nâng cao hình ảnh của người dung;
Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
SmartRetail • Tablet Survey Solution
___________
DEMO
SmartRetail • Tablet Survey Solution
___________
ỨNG DỤNG
Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch
vụ | Customer Survey;
SmartRetail • Tablet Survey
TABLET SURVEY • ỨNG DỤNG VÀ TÍCH HỢP
Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân
viên | Employee Survey;
Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới
| New Product & Concept Survey.
Tích hợp hệ thống khác | ePoS, BI, CRM, Sales data
integration.
Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
SmartRetail • Tablet Survey • Industry
TABLET SURVEY • ỨNG DỤNG
 Ngành Bán lẻ: Cửa hàng/
chuỗi cửa hàng bán lẻ;
 F&B: Nhà hàng; Fastfood;
Café shop;
 Khách sạn/ Resort;
 Ngân hàng;
 Bệnh viện/ Y tế;
 Đào tạo;
 Cửa hàng thời trang;
 Trung tâm thương mại;
 Hệ thống siêu thị;
 Phòng trưng bày (Showroom);
 Tổ chức sự kiện/ Hội chợ;
 Bất động sản/ Nhà mẫu;
 Khảo sát Nhân viên/ nội bộ;
Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
SmartRetail • Tablet Survey • Industry
TABLET SURVEY • ỨNG DỤNG
 Ngành Bán lẻ: Cửa hàng/
chuỗi cửa hàng bán lẻ;
 F&B: Nhà hàng; Fastfood;
Café shop;
 Khách sạn/ Resort;
 Ngân hàng;
 Bệnh viện/ Y tế;
 Đào tạo;
 Cửa hàng thời trang;
 Trung tâm thương mại;
 Hệ thống siêu thị;
 Phòng trưng bày (Showroom);
 Tổ chức sự kiện/ Hội chợ;
 Bất động sản/ Nhà mẫu;
 Khảo sát Nhân viên/ nội bộ;
Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
SmartRetail • Tablet Survey • Industry
TABLET SURVEY • ỨNG DỤNG
 Ngành Bán lẻ: Cửa hàng/
chuỗi cửa hàng bán lẻ;
 F&B: Nhà hàng; Fastfood;
Café shop;
 Khách sạn/ Resort;
 Ngân hàng;
 Bệnh viện/ Y tế;
 Đào tạo;
 Cửa hàng thời trang;
 Trung tâm thương mại;
 Hệ thống siêu thị;
 Phòng trưng bày (Showroom);
 Tổ chức sự kiện/ Hội chợ;
 Bất động sản/ Nhà mẫu;
 Khảo sát Nhân viên/ nội bộ;
Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
SmartRetail • Tablet Survey • Industry
TABLET SURVEY • ỨNG DỤNG
 Ngành Bán lẻ: Cửa hàng/
chuỗi cửa hàng bán lẻ;
 F&B: Nhà hàng; Fastfood;
Café shop;
 Khách sạn/ Resort;
 Ngân hàng;
 Bệnh viện/ Y tế;
 Đào tạo;
 Cửa hàng thời trang;
 Trung tâm thương mại;
 Hệ thống siêu thị;
 Phòng trưng bày (Showroom);
 Tổ chức sự kiện/ Hội chợ;
 Bất động sản/ Nhà mẫu;
 Khảo sát Nhân viên/ nội bộ;
Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
SmartRetail • Tablet Survey • Industry
TABLET SURVEY • ỨNG DỤNG
 Tích hợp máy tính tiền 2 màn
hình;
 Tích hợp trải nghiệm khách
hàng;
Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
http://smartretail.vn
THANHPHAT TECHNOLOGY LTD
Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm và dịch
vụ được cung cấp bởi THANHPHAT TECHNOLOGY. Vui lòng tham khảo
thêm về chúng tôi.
Website: http://SmartRetail.vn
Hotline/ Zalo: (+84) 935 888 489
Email: Sales@SmartRetail.vn

More Related Content

More from Jackie Nguyen

Google analytics handbook
Google analytics handbookGoogle analytics handbook
Google analytics handbookJackie Nguyen
 
Social_selling in_a_regulated_world
Social_selling in_a_regulated_worldSocial_selling in_a_regulated_world
Social_selling in_a_regulated_worldJackie Nguyen
 
Socail selling tools
Socail selling toolsSocail selling tools
Socail selling toolsJackie Nguyen
 
[Cimigo] Net Citizens Report 2012
[Cimigo] Net Citizens Report 2012[Cimigo] Net Citizens Report 2012
[Cimigo] Net Citizens Report 2012Jackie Nguyen
 
[Wearesocial sing] - Social digital-mobile in vietnam 2012
[Wearesocial  sing] - Social digital-mobile in vietnam 2012[Wearesocial  sing] - Social digital-mobile in vietnam 2012
[Wearesocial sing] - Social digital-mobile in vietnam 2012Jackie Nguyen
 
[Cimogo] Online Consumer Trends 2013
[Cimogo] Online Consumer Trends 2013[Cimogo] Online Consumer Trends 2013
[Cimogo] Online Consumer Trends 2013Jackie Nguyen
 
[Hub spot] How to use online video for marketing
[Hub spot] How to use online video for marketing[Hub spot] How to use online video for marketing
[Hub spot] How to use online video for marketingJackie Nguyen
 
Netcitizens report-vn-april-2011
Netcitizens report-vn-april-2011Netcitizens report-vn-april-2011
Netcitizens report-vn-april-2011Jackie Nguyen
 

More from Jackie Nguyen (8)

Google analytics handbook
Google analytics handbookGoogle analytics handbook
Google analytics handbook
 
Social_selling in_a_regulated_world
Social_selling in_a_regulated_worldSocial_selling in_a_regulated_world
Social_selling in_a_regulated_world
 
Socail selling tools
Socail selling toolsSocail selling tools
Socail selling tools
 
[Cimigo] Net Citizens Report 2012
[Cimigo] Net Citizens Report 2012[Cimigo] Net Citizens Report 2012
[Cimigo] Net Citizens Report 2012
 
[Wearesocial sing] - Social digital-mobile in vietnam 2012
[Wearesocial  sing] - Social digital-mobile in vietnam 2012[Wearesocial  sing] - Social digital-mobile in vietnam 2012
[Wearesocial sing] - Social digital-mobile in vietnam 2012
 
[Cimogo] Online Consumer Trends 2013
[Cimogo] Online Consumer Trends 2013[Cimogo] Online Consumer Trends 2013
[Cimogo] Online Consumer Trends 2013
 
[Hub spot] How to use online video for marketing
[Hub spot] How to use online video for marketing[Hub spot] How to use online video for marketing
[Hub spot] How to use online video for marketing
 
Netcitizens report-vn-april-2011
Netcitizens report-vn-april-2011Netcitizens report-vn-april-2011
Netcitizens report-vn-april-2011
 

Giải pháp thu thập ý kiến phản hồi và đo lường sự hài lòng khách hàng | Tablet Survey | SmartRetail - 0935 888 489

 • 1. http://smartretail.vn SmartRetail • Tablet Survey Solution Measure  Follow  Improve Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 • 2. GIẢI PHÁP ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG VÀ NHÂN VIÊN Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 • 3. SmartRetail • Tablet Survey Solution ___________ GIỚI THIỆU
 • 4. Thu thập phản hồi Tablet & Web URL Giám sát và thống kê Reporting Software & Auto Reports Liên tục cải thiện dịch vụ và xây dựng lòng trung thành Interaction Reports & Social Sharing SmartRetail • Tablet Survey TABLET SURVEY • TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 • 5. SmartRetail • Tablet Survey • Customer Satisfaction TABLET SURVEY • LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG  Tức thời – Tiện lợi - Năm bắt ngay cảm giác khách hàng ngay tại quầy dịch vụ;  Xây dựng được chỉ số dịch vụ doanh nghiệp và chỉ số hài lòng NPS;  Xác định được mong muốn và nhu cầu cụ thể của khách hàng;  Thống kê được những “lý do” CHƯA HÀI LÒNG; KHÔNG HÀI LÒNG;  Tăng trải nghiệm và tương tác khách hàng;  Thống kê những “lý do” theo KPI được thiết lập;  Thu thập thông tin khách hàng;  Nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng nhận diện thương hiệu đối với khách hàng;  Tạo nhiều hơn “một” câu hỏi KHẢO SÁT trong nhóm khảo sát với nhiều điểm cần đặt khảo sát khác nhau;  Thu thập và đo lường những phản hồi thông qua Tablet và Website một cách nhanh chóng và tiện lợi;  Báo cáo tức thời theo thời gian thực;  Đánh giá KPI và nắm bắt xu hướng dịch vụ của từng đơn vị cụ thể;  Tiết kiệm chi phí, thời gian cho các hoạt động khảo sát và thống kê bằng tay;  Tăng sự hài lòng, sự trung thành và tăng trưởng bền vững. Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 • 6. Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey; SmartRetail • Tablet Survey TABLET SURVEY • ỨNG DỤNG VÀ TÍCH HỢP Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey; Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới | New Product & Concept Survey. Tích hợp hệ thống khác | ePoS, BI, CRM, Sales data integration. Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 • 7. Xây dựng hôm nay Tăng trưởng tương lai Customer Satisfaction: the KPI of Future Success Là tất cả những gì chúng tôi làm thông qua giải pháp Tablet Survey SmartRetail • Tablet Survey • Customer Satisfaction TABLET SURVEY • THU THẬP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG XÂY DỰNG LÒNG TRUNG THÀNH VỚI KHÁCH HÀNG VÀ NHÂN VIÊN Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 • 8. SmartRetail • Tablet Survey Solution ___________ THU THẬP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
 • 9. SmartRetail • Tablet Survey • Customer Satisfaction TABLET SURVEY • THU THẬP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG THU THẬP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG TỪ TABLET Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 • 10. SmartRetail • Tablet Survey • Customer Satisfaction TABLET SURVEY • THU THẬP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG THU THẬP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG TỪ WEBSITE Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 • 11. SmartRetail • Tablet Survey Solution ___________ HỆ THỐNG PHẦN MỀM BÁO CÁO
 • 12. SmartRetail • Tablet Survey • Reporting Software & Auto Reports TABLET SURVEY • GIÁM SÁT VÀ THỐNG KÊ PHẦN MỀM BÁO CÁO THEO THỜI GIAN THỰC  Hệ thống báo cáo và phân tích trên nên tảng dịch vụ cloud.  Kết quả được hiển thị với các biểu đồ khác nhau từ tổng quan đến chi tiết và được phân tích theo: Ngày, Tháng, Năm, Giờ, Khu vực/ Vị trí, Câu hỏi/ Nhóm câu hỏi.  Các thanh phân đoạn màu theo biểu cảm và đường xu hướng Happy Index giúp bạn dễ dàng thấy dịch vụ của bạn biến động như thế nào, vì vậy bạn biết thời điểm và địa điểm tập trung vào các chiến lược cần cải tiến. Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 • 13. SmartRetail • Tablet Survey • Reporting Software & Auto Reports TABLET SURVEY • GIÁM SÁT VÀ THỐNG KÊ PHẦN MỀM BÁO CÁO THEO THỜI GIAN THỰC Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 • 14. SmartRetail • Tablet Survey • Reporting Software & Auto Reports TABLET SURVEY • GIÁM SÁT VÀ THỐNG KÊ PHẦN MỀM BÁO CÁO THEO THỜI GIAN THỰC  Cho phép kết quả được hiển thị trong một số loại biểu đồ tổng hợp, xem nhanh, chi tiết.  Hệ thống báo cáo cung cấp cho kết quả hài lòng của Khách hàng và nhân viên cùng với các tính năng tích hợp.  Lựa chọn chỉ số cần báo cáo Service Index / NPS Index;  Xuất báo cáo;  API để tích hợp;  Truy cập 24/7;  Share social;  Số lượng người dùng không giới hạn. Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 • 15. SmartRetail • Tablet Survey • Reporting Software & Auto Reports TABLET SURVEY • GIÁM SÁT VÀ THỐNG KÊ PHẦN MỀM BÁO CÁO THEO THỜI GIAN THỰC  NPS Index là chỉ số được sử dụng rộng rãi nhất và được công nhận trong hệ thống Đo lường mức độ hài lòng của Khách hàng  Promoters: Rất hài lòng, Passives: Tạm hài lòng, Detractors: Không hài lòng & rất không hài lòng Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 • 16. SmartRetail • Tablet Survey • Reporting Software & Auto Reports TABLET SURVEY • GIÁM SÁT VÀ THỐNG KÊ PHẦN MỀM BÁO CÁO THEO THỜI GIAN THỰC  Auto mail reports: Hệ thống cho phép thiết lập các báo cáo tự động theo định kỳ đến người nhận cụ thể.  Real Time Alerts: Hệ thống cho phép thiết lập chỉ số KPI và cảnh báo tức thì. Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 • 17. SmartRetail • Tablet Survey Solution ___________ HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN
 • 18. SmartRetail • Tablet Survey • Interaction Reports & Social Sharing TABLET SURVEY • CẢI TIẾN LIÊN TỤC CẢI TIẾN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG LÒNG TRUNG THÀNH  Giúp cho Khách hàng và Nhân viên của bạn cảm thấy một phần của thay đổi đằng sau những cải tiến của bạn!  Chia sẻ kết quả của bạn sẽ thể hiện sự thành công của bạn, xây dựng niềm tin của khách hàng và nhân viên của bạn và cho thấy rằng bạn lắng nghe phản hồi từ Khách hàng và Nhân vien. Included at no extra cost! Interaction Reports Printable, uploadable, 1-page report to display in location Social Sharing Online version for sharing in social media channels Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 • 19. SmartRetail • Tablet Survey • Interaction Reports & Social Sharing TABLET SURVEY • CẢI TIẾN LIÊN TỤC CẢI TIẾN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG LÒNG TRUNG THÀNH  Báo cáo tóm tắt được tạo sẵn, cách điệu hiển thị kết quả phản hồi của bạn theo lựa chọn vị trí và khoảng thời gian của bạn.  Hiển thị gần khu vực khảo sát, trên bảng thông báo, màn hình, trong các cuộc họp của công ty hoặc các khu vực chung, vì vậy khách hàng và nhân viên của bạn có thể thấy kết quả phản hồi của họ.  Tại sao? Tạo mối quan hệ có ý nghĩa với Khách hàng; Khuyến khích đầu vào tiếp tục; Xây dựng lòng tin thông qua tính minh bạch; Quảng bá danh tiếng thương hiệu và lòng trung thành; Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 • 20. SmartRetail • Tablet Survey • Interaction Reports & Social Sharing TABLET SURVEY • CẢI TIẾN LIÊN TỤC CẢI TIẾN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG LÒNG TRUNG THÀNH  Tóm tắt các kết quả được tạo sẵn theo cách của bạn theo vị trí và khoảng thời gian theo lịch báo cáo Tương tác của bạn. Bao gồm một bài viết được tạo sẵn (nhưng cũng có thể tùy chỉnh).  Tại sao? Tạo mối quan hệ có ý nghĩa với Khách hàng; Tăng lưu lượng truy cập trang web, xếp hạng tìm kiếm và tạo khách hàng tiềm năng; Tăng nhận thức về thương hiệu, danh tiếng, lòng trung thành; Nâng cao hình ảnh của người dung; Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 • 21. SmartRetail • Tablet Survey Solution ___________ DEMO
 • 22. SmartRetail • Tablet Survey Solution ___________ ỨNG DỤNG
 • 23. Thu thập ý kiến Khách hàng, đo lường chất lượng dịch vụ | Customer Survey; SmartRetail • Tablet Survey TABLET SURVEY • ỨNG DỤNG VÀ TÍCH HỢP Thu thập đánh giá KPI chất lượng phục vụ của nhân viên | Employee Survey; Thu thập ý kiên và đánh giá sản phẩm (mẫu) mới | New Product & Concept Survey. Tích hợp hệ thống khác | ePoS, BI, CRM, Sales data integration. Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 • 24. SmartRetail • Tablet Survey • Industry TABLET SURVEY • ỨNG DỤNG  Ngành Bán lẻ: Cửa hàng/ chuỗi cửa hàng bán lẻ;  F&B: Nhà hàng; Fastfood; Café shop;  Khách sạn/ Resort;  Ngân hàng;  Bệnh viện/ Y tế;  Đào tạo;  Cửa hàng thời trang;  Trung tâm thương mại;  Hệ thống siêu thị;  Phòng trưng bày (Showroom);  Tổ chức sự kiện/ Hội chợ;  Bất động sản/ Nhà mẫu;  Khảo sát Nhân viên/ nội bộ; Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 • 25. SmartRetail • Tablet Survey • Industry TABLET SURVEY • ỨNG DỤNG  Ngành Bán lẻ: Cửa hàng/ chuỗi cửa hàng bán lẻ;  F&B: Nhà hàng; Fastfood; Café shop;  Khách sạn/ Resort;  Ngân hàng;  Bệnh viện/ Y tế;  Đào tạo;  Cửa hàng thời trang;  Trung tâm thương mại;  Hệ thống siêu thị;  Phòng trưng bày (Showroom);  Tổ chức sự kiện/ Hội chợ;  Bất động sản/ Nhà mẫu;  Khảo sát Nhân viên/ nội bộ; Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 • 26. SmartRetail • Tablet Survey • Industry TABLET SURVEY • ỨNG DỤNG  Ngành Bán lẻ: Cửa hàng/ chuỗi cửa hàng bán lẻ;  F&B: Nhà hàng; Fastfood; Café shop;  Khách sạn/ Resort;  Ngân hàng;  Bệnh viện/ Y tế;  Đào tạo;  Cửa hàng thời trang;  Trung tâm thương mại;  Hệ thống siêu thị;  Phòng trưng bày (Showroom);  Tổ chức sự kiện/ Hội chợ;  Bất động sản/ Nhà mẫu;  Khảo sát Nhân viên/ nội bộ; Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 • 27. SmartRetail • Tablet Survey • Industry TABLET SURVEY • ỨNG DỤNG  Ngành Bán lẻ: Cửa hàng/ chuỗi cửa hàng bán lẻ;  F&B: Nhà hàng; Fastfood; Café shop;  Khách sạn/ Resort;  Ngân hàng;  Bệnh viện/ Y tế;  Đào tạo;  Cửa hàng thời trang;  Trung tâm thương mại;  Hệ thống siêu thị;  Phòng trưng bày (Showroom);  Tổ chức sự kiện/ Hội chợ;  Bất động sản/ Nhà mẫu;  Khảo sát Nhân viên/ nội bộ; Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 • 28. SmartRetail • Tablet Survey • Industry TABLET SURVEY • ỨNG DỤNG  Tích hợp máy tính tiền 2 màn hình;  Tích hợp trải nghiệm khách hàng; Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 • 29. http://smartretail.vn THANHPHAT TECHNOLOGY LTD Hotline: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi THANHPHAT TECHNOLOGY. Vui lòng tham khảo thêm về chúng tôi. Website: http://SmartRetail.vn Hotline/ Zalo: (+84) 935 888 489 Email: Sales@SmartRetail.vn