Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giải pháp đếm người SmartRetail | 0935888489

284 views

Published on

Giải pháp đếm người - Hệ thống đếm người SmartRetail | BrickStream - FLIR
---
Giải pháp đếm người của SmartRetail® được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến, cùng với công nghệ thiết bị đếm người, giúp Quý doanh nghiệp có bức tranh tổng thể về Khách hàng đã và đang đến với cửa hàng hoặc điểm bán. SmartRetail® Analytics sẽ giúp bạn thống kê, phân tích, so sánh, đánh giá và nắm bắt xu hướng thay đổi để đưa ra những quyết định sang suốt về vấn đề kinh doanh của mình.
---
THANHPHAT TECHNOLOGY LTD | SMARTRETAIL
Hotline/ Zalo: (+84) 935 888 489
Email: sales@smartretail.vn
https://smartretail.vn/
https://smartretail.com.vn/

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Giải pháp đếm người SmartRetail | 0935888489

 1. 1. http://smartretail.vn People Counting Solutions Technology  Metrics  Software  Business Reporting Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 2. 2. Brickstream 3D Gen2 / 2500 Highlights PEOPLE COUTING SOLUTIONS Presented by Distributor - SmartRetail | 2019 https://smartretail.vn - https://smartretail.com.vn
 3. 3. FLIR | 3D BrickStream Product Information Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 4. 4. Thiết bị đếm người BrickStream 3D Gen2 (Hãng sản xuất FLIR (USA), Xuất xứ: Canada) ● Model: 2500 (3D Gen2 – Năm 2019); ● Ống kính 2.5mm; Độ cao 2.2m – 7m; Độ rộng cửa: 5.8m; ● Cam kết độ chính xác tối thiểu 95%; ● Màu trắng; Đếm 01 zone; Điều chỉnh góc 10 độ.; ● Nguồn: PoE/VDC. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn FLIR • BrickStream 3D Technology BRICKSTREAM • THIẾT BỊ ĐẾM NGƯỜI
 5. 5. FLIR | 2D BrickStream Product Information Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn
 6. 6. 'Thiết bị đếm người BrickStream 2D (Hãng sản xuất FLIR (USA), Xuất xứ: Canada) ● Ống kính 2.0mm; Độ cao trần tối đa 3.8m; Độ rộng cửa: 4.8m; ● Cam kết độ chính xác tối thiểu 90%. ● Màu trắng; Đếm 01 zone; Điều chỉnh góc 10 độ; ● Nguồn: PoE/VDC. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn FLIR • BrickStream 2D Technology BRICKSTREAM • THIẾT BỊ ĐẾM NGƯỜI
 7. 7. People Counting Solutions ___________ TÍNH NĂNG
 8. 8. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn SmartRetail • People Counting System HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI • TÍNH NĂNG Phân tích và So sánh các chỉ số lưu lượng ra vào theo thời gian thực. Phân tích, nắm bắt xu hướng và tối ưu hóa hoạt động tại các cửa hàng/ điểm bán. ĐẾM NGƯỜI (Footfall traffic) Tích hợp Sales data (ePOS) với lưu lượng khách hàng -> Tính toán tỷ lệ chuyển đổi của từng cửa hàng bằng cách biết có bao nhiêu khách hàng của bạn tạo ra doanh số bán hàng. TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI (Conversion Rate) Phân tích lưu lượng khách hàng theo khung thời gian. Giúp nắm bắt xu hướng, và tập trung nguồn lực vào thời điểm bán hàng phù hợp và hiệu quả. SƠ ĐỒ NHIỆT (Heatmap)
 9. 9. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn SmartRetail • People Counting System HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI • TÍNH NĂNG Đo lường, phân tích và so sánh hiệu quả chiến dịch Marketing hoặc Even tại cửa hàng/ điểm bán. Nắm bắt xu hướng và lựa chọn thời gian phù hợp để xây dựng chiến dịch/ sự kiện. HIỆU QUẢ MARKETING (Marketing Campaign Analytics) Phân tích, so sánh lưu lượng khách hàng đi qua các điểm lắp bên trong cửa hàng. Tìm ra nguyên nhân và sự khác biệt giữa các cửa hàng và các yếu tố cần thiết để tối ưu hiệu suất hoạt đọng kinh doanh tại mổi cửa hàng. BÊN TRONG (In Store/ Zone Analytics) Thiết lập báo cáo tự động theo định kỳ qua email đến người nhận cụ thể. Quản lý thiết bị và cảnh báo khi mất kết nối. BÁO CÁO TỰ ĐỘNG (Auto reports & Realtime alerts)
 10. 10. People Counting Solutions ___________ LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG
 11. 11. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn SmartRetail • People Counting System HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI • LỢI ÍCH Xác định, Phân tích và So sánh các chỉ số lưu lượng ra vào theo thời gian thực. Nắm bắt các xu hướng thay đổi và thiết lập các KPIs để nâng cao hiệu suất kinh doanh tại cửa hàng. Hiểu hành vi khách hàng bên trong của hàng; Nâng cao và tối ưu hiệu suất hoạt động kinh doanh tại cửa hàng. Xác định nguyên nhân và tối ưu tỷ lệ chuyển đổi.
 12. 12. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn SmartRetail • People Counting System HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI • LỢI ÍCH Đo lường, phân tích và so sánh hiệu quả chiến dịch Marketing hoặc Even tại cửa hàng. Nắm bắt xu hướng và lựa chọn thời gian phù hợp để thực thi chiến dịch. Sắp xếp nhân sự tối ưu tại các cửa hàng. Phân tích, so sánh, đánh giá của toàn chuổi cửa hàng.
 13. 13. People Counting Solutions ___________ PHẦN MỀM BÁO CÁO (Tính năng & Cấp độ báo cáo)
 14. 14. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI • PHẦN MỀM BÁO CÁO SmartRetail • Software Reporting (Real-time) Module - Xem nhanh (Dashboard): - Tổng quan tình hình hoạt động tại các cửa hàng; - Báo cáo lưu lượng khách hàng ra vào tại từng cửa hàng; - Báo cáo Top 5 cửa hàng theo lưu lượng khách hàng (Traffic) tăng hoặc giảm; Hoặc Doanh số; Hoặc Tỷ lệ chuyển đổi (CR);… - Bản đồ nhiệt theo khung giờ & ngày hoạt động; - Thiết lập KPI theo Doanh số hoặc CR;
 15. 15. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI • PHẦN MỀM BÁO CÁO SmartRetail • Software Reporting (Real-time) Module - Phân tích: - Tùy chọn dữ liệu phân tích: Traffic; Doanh số - Tùy chọn khung thời gian phân tích; - Phân tích từng cửa hàng hoặc toàn chuỗi;
 16. 16. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI • PHẦN MỀM BÁO CÁO SmartRetail • Software Reporting (Real-time) Module - Báo cáo cấp độ Công ty (Manager/ Director/ C.EO): - Báo cáo chi tiết theo ngày; Phân tích và nắm bắt xu hướng; - Báo cáo chi tiết theo tuần; Phân tích và nắm bắt xu hướng theo tháng, năm; - Thiết lập KPI liên quan đến Marketing (Traffic); Sales (Bán hàng; CR);… - Phân tích hiệu quả Marketing tại các điểm bán; - Phân tích và so sánh giữa các cửa hàng; Hoặc nhiều cửa hàng trong cùng TTTM; - Báo cáo Traffic theo từng thiết bị lắp đặt;
 17. 17. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI • PHẦN MỀM BÁO CÁO SmartRetail • Software Reporting (Real-time) Module - Báo cáo cấp độ Cửa hàng (Store Manager): - Các tính năng và báo cáo giống như cấp độ Công ty (nhưng chỉ riêng cho tại Store). Tức là Store A không xem được báo cáo của Store B hoặc Store khác trong chuỗi.
 18. 18. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI • PHẦN MỀM BÁO CÁO SmartRetail • Software Reporting (Real-time) Module – Quản trị: - Thiết lập báo cáo tự động theo lịch trình đến bộ phận, người nhận cụ thể; - Xuất file báo cáo theo nhiều định dạng khác nhau; - Quản lý danh mục cửa hàng được lắp đặt thiết bị; - Quản lý tình trạng thiết bị. Khi có sự cố tự động gửi mail thông báo đến Admin. - Các tính năng khác,… - Thiết lập chiến dịch Marketing; - Tích hợp hệ thống khác như: ePOS; ERP; CRM;…
 19. 19. People Counting Solutions ___________ PHẦN MỀM BÁO CÁO (Một số mẫu báo cáo)
 20. 20. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn SmartRetail • Software Reporting (Real-time) HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI • PHẦN MỀM BÁO CÁO
 21. 21. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI • PHẦN MỀM BÁO CÁO SmartRetail • Software Reporting (Real-time)
 22. 22. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI • PHẦN MỀM BÁO CÁO SmartRetail • Software Reporting (Real-time)
 23. 23. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI • PHẦN MỀM BÁO CÁO SmartRetail • Software Reporting (Real-time)
 24. 24. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI • PHẦN MỀM BÁO CÁO SmartRetail • Software Reporting (Real-time)
 25. 25. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI • PHẦN MỀM BÁO CÁO SmartRetail • Software Reporting (Real-time)
 26. 26. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI • PHẦN MỀM BÁO CÁO SmartRetail • Software Reporting (Real-time)
 27. 27. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI • PHẦN MỀM BÁO CÁO SmartRetail • Software Reporting (Real-time)
 28. 28. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI • PHẦN MỀM BÁO CÁO SmartRetail • Software Reporting (Real-time)
 29. 29. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI • PHẦN MỀM BÁO CÁO SmartRetail • Software Reporting (Real-time)
 30. 30. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI • PHẦN MỀM BÁO CÁO SmartRetail • Software Reporting (Real-time)
 31. 31. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI • PHẦN MỀM BÁO CÁO SmartRetail • Software Reporting (Real-time)
 32. 32. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI • PHẦN MỀM BÁO CÁO SmartRetail • Software Reporting (Real-time)
 33. 33. Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỜI • PHẦN MỀM BÁO CÁO SmartRetail • Software Reporting (Real-time)
 34. 34. www.smartretail.vn THANHPHAT TECHNOLOGY LTD Mobile: (+84) 935 888 489 | Email: Sales@smartretail.vn | Website: http://smartretail.vn

×