Successfully reported this slideshow.

Cn 34 thuong nien

712 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cn 34 thuong nien

 1. 3. <ul><li>Nhập lễ </li></ul>
 2. 4. <ul><li>1. Nào ta đến để </li></ul><ul><li>suy tôn Chúa là Vua </li></ul><ul><li>Chúa thực là Vua </li></ul><ul><li>chính Người là Vua. </li></ul>
 3. 5. <ul><li>Nào ta đến để </li></ul><ul><li>tung hô Chúa là </li></ul><ul><li>Vua. Chúa thực là </li></ul><ul><li>Vua. Chúa là Vua </li></ul><ul><li>các Vua </li></ul>
 4. 6. <ul><li>ĐK. Hoan hô vua </li></ul><ul><li>Giê-su chào mừng </li></ul><ul><li>Đấng cứu thế, hoan </li></ul><ul><li>hô vua Giê-su chào </li></ul><ul><li>mừng Chúa Ki-tô. </li></ul>
 5. 7. <ul><li>Hoan hô vua muôn </li></ul><ul><li>vua chào mừng </li></ul><ul><li>Chúa các Chúa bao </li></ul><ul><li>nhiêu câu tung hô </li></ul><ul><li>chào mừng Chúa </li></ul><ul><li>Ki-tô. </li></ul>
 6. 8. <ul><li>2. Nào ta đến để </li></ul><ul><li>dâng lên khúc dân ca, kết ngàn cành hoa dâng mừng Vua ta. </li></ul>
 7. 9. <ul><li>Nào ta đến để </li></ul><ul><li>dâng lên Chúa </li></ul><ul><li>hồn ta, ước vọng </li></ul><ul><li>đời ta vui buồn </li></ul><ul><li>năm tháng qua. </li></ul>
 8. 10. <ul><li>ĐK. Hoan hô vua </li></ul><ul><li>Giê-su chào mừng </li></ul><ul><li>Đấng cứu thế, hoan </li></ul><ul><li>hô vua Giê-su chào </li></ul><ul><li>mừng Chúa Ki-tô. </li></ul>
 9. 11. <ul><li>Hoan hô vua muôn </li></ul><ul><li>vua chào mừng </li></ul><ul><li>Chúa các Chúa bao </li></ul><ul><li>nhiêu câu tung hô </li></ul><ul><li>chào mừng Chúa </li></ul><ul><li>Ki-tô. </li></ul>
 10. 13. <ul><li>Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời </li></ul>
 11. 14. <ul><li>Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. </li></ul>
 12. 15. <ul><li>chúng con chúc </li></ul><ul><li>tụng Chúa, </li></ul><ul><li>Chúng con thờ </li></ul><ul><li>lạy Chúa. </li></ul>
 13. 16. <ul><li>Chúng con tôn </li></ul><ul><li>vinh Chúa. Chúng </li></ul><ul><li>con cảm tạ Chúa </li></ul><ul><li>vì vinh quang cao </li></ul><ul><li>cả Chúa. </li></ul>
 14. 17. <ul><li>Lạy Chúa là Thiên </li></ul><ul><li>Chúa là Vua trên </li></ul><ul><li>Trời, là Chúa Cha </li></ul><ul><li>toàn năng. </li></ul>
 15. 18. <ul><li>Lạy Con Một </li></ul><ul><li>Thiên Chúa, Chúa </li></ul><ul><li>Giêsu Kitô. Lạy </li></ul><ul><li>Chúa là Thiên </li></ul><ul><li>Chúa. </li></ul>
 16. 19. <ul><li>là Chiên Thiên </li></ul><ul><li>Chúa, là Con </li></ul><ul><li>Đức Chúa Cha. </li></ul>
 17. 20. <ul><li>Chúa xóa tội trần </li></ul><ul><li>gian, xin thương </li></ul><ul><li>xót chúng con, </li></ul><ul><li>Chúa xóa tội trần </li></ul><ul><li>gian, </li></ul>
 18. 21. <ul><li>xin nhậm lời </li></ul><ul><li>chúng con cầu </li></ul><ul><li>khẩn, Chúa ngự </li></ul><ul><li>bên hữu Đức </li></ul><ul><li>Chúa Cha, </li></ul>
 19. 22. <ul><li>xin thương xót </li></ul><ul><li>chúng con, Vì lạy </li></ul><ul><li>Chúa Giêsu Kitô, </li></ul>
 20. 23. <ul><li>chỉ có Chúa là </li></ul><ul><li>Đấng Thánh, chỉ </li></ul><ul><li>có Chúa là Chúa, </li></ul><ul><li>chỉ có Chúa là </li></ul><ul><li>Đấng Tối Cao, </li></ul>
 21. 24. <ul><li>Cùng Đức Chúa </li></ul><ul><li>Thánh Thần </li></ul><ul><li>trong vinh quang, </li></ul><ul><li>Đức Chúa Cha. </li></ul><ul><li>A-men. </li></ul>
 22. 26. <ul><li>Đáp ca: </li></ul>
 23. 27. <ul><li>ĐK . Chúa chăn nuôi </li></ul><ul><li>tôi, tôi còn mà thiếu </li></ul><ul><li>gì. Chúa bảo vệ tôi </li></ul><ul><li>lẽ nào tôi còn sợ chi </li></ul><ul><li>còn sợ ai. </li></ul>
 24. 28. <ul><li>Allêluia-Allêluia: </li></ul><ul><li>Chúc tụng Đấng </li></ul><ul><li>nhân danh Chúa mà </li></ul><ul><li>đến: chúc tụng nước </li></ul><ul><li>Đavit tổ phụ chúng ta đã đến . Allêluia. </li></ul>
 25. 31. <ul><li>Đấng tạo thành </li></ul><ul><li>trời đất, muôn </li></ul><ul><li>vật hữu hình và </li></ul><ul><li>vô hình, </li></ul>
 26. 32. <ul><li>Tôi tin kính một </li></ul><ul><li>Chúa Giêsu Kitô, </li></ul><ul><li>Con Một Thiên </li></ul><ul><li>Chúa, </li></ul>
 27. 33. <ul><li>sinh bởi Đức Chúa </li></ul><ul><li>Cha từ trước </li></ul><ul><li>muôn đời, Người </li></ul><ul><li>là Thiên Chúa bởi </li></ul><ul><li>Thiên Chúa, </li></ul>
 28. 34. <ul><li>Ánh sáng bởi </li></ul><ul><li>ánh sáng, Thiên </li></ul><ul><li>Chúa thật, bởi </li></ul><ul><li>Thiên Chúa thật. </li></ul>
 29. 35. <ul><li>Được sinh ra mà </li></ul><ul><li>không phải được </li></ul><ul><li>tạo thành, đồng </li></ul><ul><li>bản thể với Đức </li></ul><ul><li>Chúa Cha, </li></ul>
 30. 36. <ul><li>nhờ Người mà muôn </li></ul><ul><li>vật được tạo thành, </li></ul><ul><li>Vì loài người chúng </li></ul><ul><li>ta, và để cứu độ </li></ul><ul><li>chúng ta. </li></ul>
 31. 37. <ul><li>Người đã từ trời </li></ul><ul><li>xuống thế, Bởi </li></ul><ul><li>phép Đức Chúa </li></ul><ul><li>Thánh Thần, </li></ul>
 32. 38. <ul><li>Người đã nhập </li></ul><ul><li>thể trong lòng </li></ul><ul><li>trinh nữ Maria </li></ul><ul><li>và đã làm người </li></ul>
 33. 39. <ul><li>Người chịu đóng </li></ul><ul><li>đinh vào thập giá, </li></ul><ul><li>vì chúng ta, thời </li></ul><ul><li>quan Phong-Xi-Ô </li></ul><ul><li>Phi-la-Tô. </li></ul>
 34. 40. <ul><li>Người chịu khổ </li></ul><ul><li>hình và mai táng, </li></ul><ul><li>Ngày thứ ba, Người </li></ul><ul><li>sống lại như lời </li></ul><ul><li>Thánh Kinh </li></ul>
 35. 41. <ul><li>Người lên trời </li></ul><ul><li>ngự bên hữu Đức </li></ul><ul><li>Chúa Cha, Và </li></ul><ul><li>Người sẽ lại đến, </li></ul><ul><li>trong vinh quang </li></ul>
 36. 42. <ul><li>để phán xét kẻ </li></ul><ul><li>sống và kẻ chết, </li></ul><ul><li>Nước Người sẽ </li></ul><ul><li>không bao giờ cùng </li></ul>
 37. 43. <ul><li>Tôi tin kính Đức </li></ul><ul><li>Chúa Thánh Thần, </li></ul><ul><li>là Thiên Chúa, và là </li></ul><ul><li>Đấng ban sự sống. </li></ul>
 38. 44. <ul><li>Người bởi Đức </li></ul><ul><li>Chúa Cha và Đức </li></ul><ul><li>Chúa Con mà ra, </li></ul><ul><li>Người được phụng </li></ul><ul><li>thờ, và tôn vinh </li></ul>
 39. 45. <ul><li>cùng với Đức Chúa </li></ul><ul><li>Cha và Đức Chúa </li></ul><ul><li>Con, Người đã dùng </li></ul><ul><li>các tiên tri mà phán dạy. </li></ul>
 40. 46. <ul><li>Tôi tin Hội Thánh </li></ul><ul><li>duy nhất, thánh </li></ul><ul><li>thiện, Công giáo, </li></ul><ul><li>và Tông truyền. </li></ul>
 41. 47. <ul><li>Tôi tuyên xưng có </li></ul><ul><li>một phép rửa để tha </li></ul><ul><li>Tội, Tôi trông đợi kẻ </li></ul><ul><li>chết sống lại, và sự </li></ul><ul><li>sống đời sau. A-men. </li></ul>
 42. 49. Dâng Lễ TIẾN DÂNG LÊN
 43. 50. <ul><li>1 .Tiến dâng lên </li></ul><ul><li>Thiên cung này lễ </li></ul><ul><li>vật, là bánh miếng </li></ul><ul><li>trinh nguyên với </li></ul><ul><li>rượu nho </li></ul>
 44. 51. <ul><li>Cùng nước mắt </li></ul><ul><li>tiếng hát trong </li></ul><ul><li>cuộc đời, xin Chúa </li></ul><ul><li>nhận đền bù muôn </li></ul><ul><li>tội con. </li></ul>
 45. 52. <ul><li>ĐK . Cùng dâng tiến </li></ul><ul><li>tiếng hát trên môi </li></ul><ul><li>nguyện cầu. Bao nỗi </li></ul><ul><li>sầu dâng lên cùng </li></ul><ul><li>với niềm vui. </li></ul>
 46. 53. <ul><li>Cùng dâng tiến với </li></ul><ul><li>hết tâm tình thiết </li></ul><ul><li>tha. Tựa hương xa </li></ul><ul><li>bay lên tòa Chúa </li></ul><ul><li>bao la. </li></ul>
 47. 54. <ul><li>2 .Tiến dâng lên </li></ul><ul><li>Thiên cung lời ước </li></ul><ul><li>nguyện, nguyện xin </li></ul><ul><li>Chúa thương ban </li></ul><ul><li>phúc bình yên, </li></ul>
 48. 55. <ul><li>Tựa như nước nối </li></ul><ul><li>kết trong rượu </li></ul><ul><li>nồng, muôn tấm </li></ul><ul><li>lòng hòa đồng </li></ul><ul><li>trong tình yêu. </li></ul>
 49. 56. <ul><li>ĐK . Cùng dâng tiến </li></ul><ul><li>tiếng hát trên môi </li></ul><ul><li>nguyện cầu. Bao nỗi </li></ul><ul><li>sầu dâng lên cùng </li></ul><ul><li>với niềm vui. </li></ul>
 50. 57. <ul><li>Cùng dâng tiến với </li></ul><ul><li>hết tâm tình thiết </li></ul><ul><li>tha. Tựa hương xa </li></ul><ul><li>bay lên tòa Chúa </li></ul><ul><li>bao la. </li></ul>
 51. 59. <ul><li>HL: Chúa làm Vua </li></ul><ul><li>ngự trị tới muôn </li></ul><ul><li>đời/ Chúa sẽ chúc </li></ul><ul><li>phúc cho dân Người </li></ul><ul><li>trong cảnh thái bình. </li></ul>
 52. 61. Rước Lễ
 53. 62. <ul><li>ĐK. Hãy hát lên </li></ul><ul><li>một bài ca mới, </li></ul><ul><li>mừng Chúa là vua, </li></ul><ul><li>mừng Chúa là Chúa </li></ul><ul><li>các cơ binh. </li></ul>
 54. 63. <ul><li>Hãy hát lên một </li></ul><ul><li>bài tân ca, Hát ca </li></ul><ul><li>vinh danh, hát ca </li></ul><ul><li>tôn vinh hát lên ca </li></ul><ul><li>tụng muôn đời. </li></ul>
 55. 64. <ul><li>1. Nào hát lên bài </li></ul><ul><li>ca mới mừng </li></ul><ul><li>Chúa. Hãy xướng </li></ul><ul><li>lên ca ngợi khúc </li></ul><ul><li>nhạc vàng. </li></ul>
 56. 65. <ul><li>Mừng Chúa ta là </li></ul><ul><li>vua khắp trần </li></ul><ul><li>gian, cùng hát lên </li></ul><ul><li>ngợi khen Chúa là </li></ul><ul><li>vua. </li></ul>
 57. 66. <ul><li>ĐK. Hãy hát lên </li></ul><ul><li>một bài ca mới, </li></ul><ul><li>mừng Chúa là vua, </li></ul><ul><li>mừng Chúa là Chúa </li></ul><ul><li>các cơ binh. </li></ul>
 58. 67. <ul><li>Hãy hát lên một </li></ul><ul><li>bài tân ca, Hát ca </li></ul><ul><li>vinh danh, hát ca </li></ul><ul><li>tôn vinh hát lên ca </li></ul><ul><li>tụng muôn đời. </li></ul>
 59. 68. <ul><li>2. Trần thế ơi, nào </li></ul><ul><li>mau tới thờ kính, </li></ul><ul><li>Chúa chúng ta </li></ul><ul><li>thiên đình đến </li></ul><ul><li>hiển thị. </li></ul>
 60. 69. <ul><li>Nhạc tấu vang </li></ul><ul><li>mừng ca Chúa là </li></ul><ul><li>vua, Ngài đã xem </li></ul><ul><li>bình an xuống </li></ul><ul><li>trần gian. </li></ul>
 61. 71. <ul><li>1. Lạy Chúa Chúa là </li></ul><ul><li>Vua thống trị khắp </li></ul><ul><li>địa cầu, Lạy Chúa </li></ul><ul><li>Chúa là Vua muôn </li></ul><ul><li>loài thờ kính, </li></ul>
 62. 72. <ul><li>là Vua trên khắp </li></ul><ul><li>dương gian, là </li></ul><ul><li>Vua trên các dân </li></ul><ul><li>tộc, là Vua muôn </li></ul><ul><li>dân đợi trông. </li></ul>
 63. 73. <ul><li>ĐK. Ôi Giê-Su là Vua </li></ul><ul><li>các Vua, ôi Giê-Su là </li></ul><ul><li>Chúa các Chúa. </li></ul><ul><li>Chúa thống trị địa </li></ul><ul><li>cầu, Chúa thống trị </li></ul><ul><li>loài người, </li></ul>
 64. 74. <ul><li>Trong mọi dân ngàn </li></ul><ul><li>đời thành kính. Chúa </li></ul><ul><li>thống trị địa cầu, </li></ul><ul><li>Chúa thống trị mọi </li></ul><ul><li>loài cho mọi khắp nơi </li></ul><ul><li>an bình. </li></ul>
 65. 75. <ul><li>2. Lạy Chúa Chúa là </li></ul><ul><li>Vua thống trị các </li></ul><ul><li>sông ngòi. Lạy Chúa </li></ul><ul><li>Chúa là Vua, cai trị </li></ul><ul><li>trời đất. </li></ul>
 66. 76. <ul><li>Trần gian vui sướng </li></ul><ul><li>hân hoan,mừng Vua </li></ul><ul><li>muôn nước trên </li></ul><ul><li>trần, ngợi khen Vua </li></ul><ul><li>muôn đạo binh. </li></ul>
 67. 77. <ul><li>ĐK. Ôi Giê-Su là Vua </li></ul><ul><li>các Vua, ôi Giê-Su là </li></ul><ul><li>Chúa các Chúa. </li></ul><ul><li>Chúa thống trị địa </li></ul><ul><li>cầu, Chúa thống trị </li></ul><ul><li>loài người, </li></ul>
 68. 78. <ul><li>Trong mọi dân ngàn </li></ul><ul><li>đời thành kính. Chúa </li></ul><ul><li>thống trị địa cầu, </li></ul><ul><li>Chúa thống trị mọi </li></ul><ul><li>loài cho mọi khắp nơi </li></ul><ul><li>an bình. </li></ul>
 69. 80. Kết Lễ TRONG AN BÌNH
 70. 81. <ul><li>ĐK. Ra về trong hy </li></ul><ul><li>vọng và mừng vui. </li></ul><ul><li>Ra về trong an bình </li></ul><ul><li>của Thiên Chúa </li></ul>
 71. 82. <ul><li>Xin tri ân Ngài, xin </li></ul><ul><li>tri ân Ngài, đến </li></ul><ul><li>muôn đời tình </li></ul><ul><li>thương Chúa như đất trời. </li></ul>

×