Successfully reported this slideshow.

Cn 32 thuong nien

651 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cn 32 thuong nien

 1. 2. Chúa Nhật 32 Thường Niên
 2. 3. <ul><li>Nhập lễ </li></ul>
 3. 4. <ul><li>1. Cất tiếng tung </li></ul><ul><li>hô khi bước vào </li></ul><ul><li>cung thánh Ngài/ </li></ul><ul><li>Tấu khúc hoan ca </li></ul><ul><li>khi tiến về nơi </li></ul><ul><li>thánh đài/ </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Bằng ngàn lời kinh, lòng thành dâng kính/ Một niềm tin yêu Chúa sinh linh thương loài chúng sinh/ </li></ul>
 5. 6. <ul><li>ĐK. Vui sao khi vào </li></ul><ul><li>nơi thánh đài/ môi </li></ul><ul><li>con rung nhịp ca </li></ul><ul><li>hát hoài/ </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Tim con xin tụng ca Ngài mãi/ vinh danh muôn đời chẳng phai/ </li></ul>
 7. 9. <ul><li>Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời </li></ul>
 8. 10. <ul><li>Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. </li></ul>
 9. 11. <ul><li>chúng con chúc </li></ul><ul><li>tụng Chúa, </li></ul><ul><li>Chúng con thờ </li></ul><ul><li>lạy Chúa. </li></ul>
 10. 12. <ul><li>Chúng con tôn </li></ul><ul><li>vinh Chúa. Chúng </li></ul><ul><li>con cảm tạ Chúa </li></ul><ul><li>vì vinh quang cao </li></ul><ul><li>cả Chúa. </li></ul>
 11. 13. <ul><li>Lạy Chúa là Thiên </li></ul><ul><li>Chúa là Vua trên </li></ul><ul><li>Trời, là Chúa Cha </li></ul><ul><li>toàn năng. </li></ul>
 12. 14. <ul><li>Lạy Con Một </li></ul><ul><li>Thiên Chúa, Chúa </li></ul><ul><li>Giêsu Kitô. Lạy </li></ul><ul><li>Chúa là Thiên </li></ul><ul><li>Chúa. </li></ul>
 13. 15. <ul><li>là Chiên Thiên </li></ul><ul><li>Chúa, là Con </li></ul><ul><li>Đức Chúa Cha. </li></ul>
 14. 16. <ul><li>Chúa xóa tội trần </li></ul><ul><li>gian, xin thương </li></ul><ul><li>xót chúng con, </li></ul><ul><li>Chúa xóa tội trần </li></ul><ul><li>gian, </li></ul>
 15. 17. <ul><li>xin nhậm lời </li></ul><ul><li>chúng con cầu </li></ul><ul><li>khẩn, Chúa ngự </li></ul><ul><li>bên hữu Đức </li></ul><ul><li>Chúa Cha, </li></ul>
 16. 18. <ul><li>xin thương xót </li></ul><ul><li>chúng con, Vì lạy </li></ul><ul><li>Chúa Giêsu Kitô, </li></ul>
 17. 19. <ul><li>chỉ có Chúa là </li></ul><ul><li>Đấng Thánh, chỉ </li></ul><ul><li>có Chúa là Chúa, </li></ul><ul><li>chỉ có Chúa là </li></ul><ul><li>Đấng Tối Cao, </li></ul>
 18. 20. <ul><li>Cùng Đức Chúa </li></ul><ul><li>Thánh Thần </li></ul><ul><li>trong vinh quang, </li></ul><ul><li>Đức Chúa Cha. </li></ul><ul><li>A-men. </li></ul>
 19. 22. <ul><li>Đáp ca: </li></ul><ul><li>Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi/ linh hồn tôi khao khát Chúa. </li></ul>
 20. 23. <ul><li>Allêluia-Allêluia: </li></ul><ul><li>Lạy Chúa/ xin hãy </li></ul><ul><li>phán/ vì tôi tớ Chúa </li></ul><ul><li>đang lắng tai nghe/ </li></ul><ul><li>Chúa có lời ban sự </li></ul><ul><li>sống đời đời. Allêluia. </li></ul>
 21. 26. <ul><li>Đấng tạo thành </li></ul><ul><li>trời đất, muôn </li></ul><ul><li>vật hữu hình và </li></ul><ul><li>vô hình, </li></ul>
 22. 27. <ul><li>Tôi tin kính một </li></ul><ul><li>Chúa Giêsu Kitô, </li></ul><ul><li>Con Một Thiên </li></ul><ul><li>Chúa, </li></ul>
 23. 28. <ul><li>sinh bởi Đức Chúa </li></ul><ul><li>Cha từ trước </li></ul><ul><li>muôn đời, Người </li></ul><ul><li>là Thiên Chúa bởi </li></ul><ul><li>Thiên Chúa, </li></ul>
 24. 29. <ul><li>Ánh sáng bởi </li></ul><ul><li>ánh sáng, Thiên </li></ul><ul><li>Chúa thật, bởi </li></ul><ul><li>Thiên Chúa thật. </li></ul>
 25. 30. <ul><li>Được sinh ra mà </li></ul><ul><li>không phải được </li></ul><ul><li>tạo thành, đồng </li></ul><ul><li>bản thể với Đức </li></ul><ul><li>Chúa Cha, </li></ul>
 26. 31. <ul><li>nhờ Người mà muôn </li></ul><ul><li>vật được tạo thành, </li></ul><ul><li>Vì loài người chúng </li></ul><ul><li>ta, và để cứu độ </li></ul><ul><li>chúng ta. </li></ul>
 27. 32. <ul><li>Người đã từ trời </li></ul><ul><li>xuống thế, Bởi </li></ul><ul><li>phép Đức Chúa </li></ul><ul><li>Thánh Thần, </li></ul>
 28. 33. <ul><li>Người đã nhập </li></ul><ul><li>thể trong lòng </li></ul><ul><li>trinh nữ Maria </li></ul><ul><li>và đã làm người </li></ul>
 29. 34. <ul><li>Người chịu đóng </li></ul><ul><li>đinh vào thập giá, </li></ul><ul><li>vì chúng ta, thời </li></ul><ul><li>quan Phong-Xi-Ô </li></ul><ul><li>Phi-la-Tô. </li></ul>
 30. 35. <ul><li>Người chịu khổ </li></ul><ul><li>hình và mai táng, </li></ul><ul><li>Ngày thứ ba, Người </li></ul><ul><li>sống lại như lời </li></ul><ul><li>Thánh Kinh </li></ul>
 31. 36. <ul><li>Người lên trời </li></ul><ul><li>ngự bên hữu Đức </li></ul><ul><li>Chúa Cha, Và </li></ul><ul><li>Người sẽ lại đến, </li></ul><ul><li>trong vinh quang </li></ul>
 32. 37. <ul><li>để phán xét kẻ </li></ul><ul><li>sống và kẻ chết, </li></ul><ul><li>Nước Người sẽ </li></ul><ul><li>không bao giờ cùng </li></ul>
 33. 38. <ul><li>Tôi tin kính Đức </li></ul><ul><li>Chúa Thánh Thần, </li></ul><ul><li>là Thiên Chúa, và là </li></ul><ul><li>Đấng ban sự sống. </li></ul>
 34. 39. <ul><li>Người bởi Đức </li></ul><ul><li>Chúa Cha và Đức </li></ul><ul><li>Chúa Con mà ra, </li></ul><ul><li>Người được phụng </li></ul><ul><li>thờ, và tôn vinh </li></ul>
 35. 40. <ul><li>cùng với Đức Chúa </li></ul><ul><li>Cha và Đức Chúa </li></ul><ul><li>Con, Người đã dùng </li></ul><ul><li>các tiên tri mà phán dạy. </li></ul>
 36. 41. <ul><li>Tôi tin Hội Thánh </li></ul><ul><li>duy nhất, thánh </li></ul><ul><li>thiện, Công giáo, </li></ul><ul><li>và Tông truyền. </li></ul>
 37. 42. <ul><li>Tôi tuyên xưng có </li></ul><ul><li>một phép rửa để tha </li></ul><ul><li>Tội, Tôi trông đợi kẻ </li></ul><ul><li>chết sống lại, và sự </li></ul><ul><li>sống đời sau. A-men. </li></ul>
 38. 44. Dâng Lễ Theo Hương Trầm
 39. 45. <ul><li>1 .Theo hương trầm </li></ul><ul><li>tỏa bay lên cao/ </li></ul><ul><li>con cung tiến bánh </li></ul><ul><li>rượu thơm nồng </li></ul>
 40. 46. <ul><li>Do muôn bàn tay </li></ul><ul><li>đã góp sức qua </li></ul><ul><li>bao ngày gắng </li></ul><ul><li>công vun trồng. </li></ul>
 41. 47. <ul><li>ĐK . Xin Cha thương </li></ul><ul><li>thánh hóa lễ vật </li></ul><ul><li>đơn hèn/ trên đôi </li></ul><ul><li>tay chứa chan tình </li></ul><ul><li>thơ yêu mến/ </li></ul>
 42. 48. <ul><li>Con xin được liên </li></ul><ul><li>kiết với Con một </li></ul><ul><li>Cha/ tiến dâng lên </li></ul><ul><li>xác thân con làm </li></ul><ul><li>của lễ giao hòa. </li></ul>
 43. 49. <ul><li>2 .Đây muôn vàn </li></ul><ul><li>nụ hoa xinh tươi </li></ul><ul><li>cùng với những vui </li></ul><ul><li>buồn kiếp người. </li></ul>
 44. 50. <ul><li>Con kết thành hy </li></ul><ul><li>lễ dấu ái, xin dâng </li></ul><ul><li>về trước tôn nhan </li></ul><ul><li>Ngài. </li></ul>
 45. 51. <ul><li>ĐK . Xin Cha thương </li></ul><ul><li>thánh hóa lễ vật </li></ul><ul><li>đơn hèn/ trên đôi </li></ul><ul><li>tay chứa chan tình </li></ul><ul><li>thơ yêu mến/ </li></ul>
 46. 52. <ul><li>Con xin được liên </li></ul><ul><li>kiết với Con một </li></ul><ul><li>Cha/ tiến dâng lên </li></ul><ul><li>xác thân con làm </li></ul><ul><li>của lễ giao hòa. </li></ul>
 47. 54. <ul><li>HL: Chúa chăn </li></ul><ul><li>nuôi tôi/ tôi </li></ul><ul><li>chẳng thiếu thốn </li></ul><ul><li>chi/ trên đồng cỏ </li></ul><ul><li>xanh rì/ </li></ul>
 48. 55. <ul><li>Người thả tôi nằm </li></ul><ul><li>nghỉ/ Người hướng </li></ul><ul><li>dẫn tôi tới nguồn </li></ul><ul><li>nước/ chỗ nghỉ </li></ul><ul><li>ngơi. </li></ul>
 49. 57. Rước Lễ
 50. 58. <ul><li>1. Con đang kiếm </li></ul><ul><li>tìm tình đó giữa </li></ul><ul><li>chốn trần ai. Con </li></ul><ul><li>bao tháng ngày </li></ul><ul><li>miệt mài tìm đâu </li></ul>
 51. 59. <ul><li>chẳng thấy. Con </li></ul><ul><li>đang kiếm tìm, nơi </li></ul><ul><li>nơi chốn nào tình </li></ul><ul><li>yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày băn khoăn. </li></ul>
 52. 60. <ul><li>ĐK. Vâng, Chúa ơi, </li></ul><ul><li>trọn đời lòng con </li></ul><ul><li>thao thức. Vâng, </li></ul><ul><li>Chúa ơi, tìm Ngày </li></ul><ul><li>lòng con thầm ước </li></ul>
 53. 61. <ul><li>Vâng, Chúa ơi, con </li></ul><ul><li>là hạt cát đơn sơ, </li></ul><ul><li>thế mà mộng ước </li></ul><ul><li>bao la, có Ngài </li></ul><ul><li>khỏa lấp mong chờ </li></ul>
 54. 62. <ul><li>2. Con như suốt đời </li></ul><ul><li>rộn rã những kiếm </li></ul><ul><li>tình yêu. Nhưng </li></ul><ul><li>đâu mấy người có </li></ul><ul><li>được tình yêu bền </li></ul>
 55. 63. <ul><li>vững. Nơi dương </li></ul><ul><li>thế này, qua bao </li></ul><ul><li>tháng ngày tình </li></ul><ul><li>yêu cai đắng hoài đâu có mấy người cuộc tình êm say. </li></ul>
 56. 64. <ul><li>ĐK. Vâng, Chúa ơi, </li></ul><ul><li>trọn đời lòng con </li></ul><ul><li>thao thức. Vâng, </li></ul><ul><li>Chúa ơi, tìm Ngày </li></ul><ul><li>lòng con thầm ước </li></ul>
 57. 65. <ul><li>Vâng, Chúa ơi, con </li></ul><ul><li>là hạt cát đơn sơ, </li></ul><ul><li>thế mà mộng ước </li></ul><ul><li>bao la, có Ngài </li></ul><ul><li>khỏa lấp mong chờ </li></ul>
 58. 66. <ul><li>5. Thôi con đã mệt </li></ul><ul><li>bờ vai thấm ướt </li></ul><ul><li>trần ai. Nương theo </li></ul><ul><li>gió ngàn bay về về </li></ul><ul><li>bên Thượng Đế </li></ul>
 59. 67. <ul><li>Xin mây hãy dừng, </li></ul><ul><li>trăng sao đến cùng </li></ul><ul><li>để ta trong lắng </li></ul><ul><li>trầm quỳ dưới chân </li></ul><ul><li>Ngài gọi lời yêu thương. </li></ul>
 60. 68. <ul><li>ĐK. Vâng, Chúa ơi, </li></ul><ul><li>trọn đời lòng con </li></ul><ul><li>thao thức. Vâng, </li></ul><ul><li>Chúa ơi, tìm Ngày </li></ul><ul><li>lòng con thầm ước </li></ul>
 61. 69. <ul><li>Vâng, Chúa ơi, con </li></ul><ul><li>là hạt cát đơn sơ, </li></ul><ul><li>thế mà mộng ước </li></ul><ul><li>bao la, có Ngài </li></ul><ul><li>khỏa lấp mong chờ </li></ul>
 62. 71. <ul><li>1. Xin cho con </li></ul><ul><li>biết con và xin </li></ul><ul><li>cho con biết Chúa. </li></ul><ul><li>Biết con trơ trọi </li></ul><ul><li>tấm thân, </li></ul>
 63. 72. <ul><li>Biết Chúa tình yêu </li></ul><ul><li>vô ngần. Biết con </li></ul><ul><li>yếu đuối mỏng </li></ul><ul><li>giòn, biết Ngài là </li></ul><ul><li>sức mạnh con. </li></ul>
 64. 73. <ul><li>ĐK. Xin cho lòng </li></ul><ul><li>con chỉ đặt nơi </li></ul><ul><li>Chúa. Xin cho đời </li></ul><ul><li>con mãi khát khao Ngài, </li></ul>
 65. 74. <ul><li>Để con thấy Chúa </li></ul><ul><li>muôn nơi, để con </li></ul><ul><li>có Chúa trong đời, </li></ul><ul><li>là tình yêu soi chiếu </li></ul><ul><li>rạng ngời </li></ul>
 66. 75. <ul><li>2. Xin cho con </li></ul><ul><li>biết con và xin </li></ul><ul><li>cho con biết Chúa. </li></ul><ul><li>Biết con vẫn hằng khát mong, </li></ul>
 67. 76. <ul><li>Biết Chúa niềm vui </li></ul><ul><li>hy vọng. Biết con </li></ul><ul><li>kiếp sống giữa vời, </li></ul><ul><li>biết Ngài hạnh </li></ul><ul><li>phúc nào vơi. </li></ul>
 68. 77. <ul><li>ĐK. Xin cho lòng </li></ul><ul><li>con chỉ đặt nơi </li></ul><ul><li>Chúa. Xin cho đời </li></ul><ul><li>con mãi khát khao Ngài, </li></ul>
 69. 78. <ul><li>Để con thấy Chúa </li></ul><ul><li>muôn nơi, để con </li></ul><ul><li>có Chúa trong đời, </li></ul><ul><li>là tình yêu soi chiếu </li></ul><ul><li>rạng ngời </li></ul>
 70. 79. <ul><li>3. Xin cho con </li></ul><ul><li>biết con và xin </li></ul><ul><li>cho con biết Chúa. </li></ul><ul><li>Biết con tâm hồn </li></ul><ul><li>ngổn ngang, </li></ul>
 71. 80. <ul><li>Biết Chúa bình an dư tràn. Biết con </li></ul><ul><li>mến Chúa muộn </li></ul><ul><li>màng, biết Ngài </li></ul><ul><li>sự sống hòa chan. </li></ul>
 72. 81. <ul><li>ĐK. Xin cho lòng </li></ul><ul><li>con chỉ đặt nơi </li></ul><ul><li>Chúa. Xin cho đời </li></ul><ul><li>con mãi khát khao Ngài, </li></ul>
 73. 82. <ul><li>Để con thấy Chúa </li></ul><ul><li>muôn nơi, để con </li></ul><ul><li>có Chúa trong đời, </li></ul><ul><li>là tình yêu soi chiếu </li></ul><ul><li>rạng ngời </li></ul>
 74. 83. <ul><li>4. Xin cho con </li></ul><ul><li>biết con và xin </li></ul><ul><li>cho con biết Chúa. </li></ul><ul><li>Biết con vẫn còn </li></ul><ul><li>tối tăm, </li></ul>
 75. 84. <ul><li>Biết Chúa dọi sáng âm thầm. Biết con </li></ul><ul><li>Vẫn sống lỗi lầm, </li></ul><ul><li>biết Ngài nghĩa </li></ul><ul><li>thiết tình thâm. </li></ul>
 76. 85. <ul><li>ĐK. Xin cho lòng </li></ul><ul><li>con chỉ đặt nơi </li></ul><ul><li>Chúa. Xin cho đời </li></ul><ul><li>con mãi khát khao Ngài, </li></ul>
 77. 86. <ul><li>Để con thấy Chúa </li></ul><ul><li>muôn nơi, để con </li></ul><ul><li>có Chúa trong đời, </li></ul><ul><li>là tình yêu soi chiếu </li></ul><ul><li>rạng ngời </li></ul>
 78. 88. Kết Lễ VÌ DANH CHÚA
 79. 89. <ul><li>ĐK: Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ. </li></ul>
 80. 90. <ul><li>Xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. </li></ul>
 81. 91. <ul><li>1. Vì Máu cực thánh Chúa tuôn tràn, tha thứ tội khiên cho thế nhân. </li></ul>
 82. 92. <ul><li>Xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. </li></ul>
 83. 93. <ul><li>ĐK: Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ. </li></ul>
 84. 94. <ul><li>Xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. </li></ul>

×