Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – KT QUẢNG NAM     KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ    GIÁO ÁN LÝ THUYẾTĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC    GVTH: ...
Thời gian thực hiện: 45 phút                  Tên bài học trước: Tập lệnh Timers             ...
và trả lời.                                  -Tập trung,               ...
CD: Ngõ vào đếm xuống.                  - Nhận xét và đánh giá.LD: Nạp giá trị đặt trước cho bộđếm xuống....
Ngõ vào đếm lên. Ngõ vào bit  CD:Ngõ đếm xuống.  Ngõ vào đếm xuống. Ngõ vào  bit,  R:Xóa bộ nhớ về 0.  Xóa bộ đế...
5 Mở rộng kiến thức:                                                   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai giang chinh thuc

602 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bai giang chinh thuc

 1. 1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – KT QUẢNG NAM KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ GIÁO ÁN LÝ THUYẾTĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC GVTH: NGUYỄN ĐÌNH LÊ NĂM HỌC:2011 – 2012
 2. 2. Thời gian thực hiện: 45 phút Tên bài học trước: Tập lệnh Timers Tên bài học tiếp theo: Tập lệnh CountersGiáo án thứ: 10 CHƯƠNG 2: NGÔN NGỮ VÀ ỨNG DỤN Bài 5: TẬP LỆNH COUNTERSI. PHẦN GIỚI THIỆU:Bài học này giới thiệu các kiến thức cơ bản về . Nội dung bài học bao gồm:- Lệnh đếm lên CTU.- Lệnh đếm xuống CTD.- Lệnh vừa đếm lên/xuống CTUDII. MỤC TIÊU BÀI HỌC:Sau khi học xong bài này người học có thể: 1. Về kiến thức: Giúp người học hiểu được các lệnh đếm trong tập lệnh Counter . 2. Về kỹ năng: Sử dụng các lệnh trong tập lệnh Counters một cách hợp lý, phù hợp với yêu cầucông nghệ đặt ra của bài toán. 3. Về thái độ: - Yêu cầu người học có ý thức học tập và tinh thần xây dựng bài tốt. - Nhận thức rõ tầm quan trọng của đo lường trong các lĩnh vực công nghệ kỹthuật.III. YÊU CẦU CHUẨN BỊ ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC: Xem trước bài học, dự lớp, chú ý nghe giảng, ghi chép và tích cực phát biểu xây dựng bài.IV. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN: 1. Chương trình giảng dạy: - Chuẩn bị giáo án: Xác định rõ mục tiêu, yêu cầu của từng chương, trọng tâm của từng bài. - Đi sâu vào những phần trọng tâm của bài, kết hợp nhiều phương pháp dạy học để học sinhnắm vững được bài, đặc biệt dùng phương pháp trực quan và liên hệ thực tế. - Năng lực: có khả năng phân tích và kỹ năng hướng dẫn học sinh lập trình trên máy tính. 2. Thiết bị đồ dùng dạy học: Bài giảng, Đèn chiếu, máy tính sách tay,thước, phấn, bảng. 3. Dự kiến hình thức, phương pháp đánh giá kiến thức, kỹ năng của người học: Phát vấn.V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:1. Ổn định lớp: (Thời gian: 1phút) - Số học sinh vắng: ..................................................................................................................... Tên: ............................................................................................................................................2. Kiểm tra bài cũ: (Thời gian: 2 phút)- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................- Dự kiến học sinh kiểm tra: ...........................................................................................................3. Giảng bài mới: (Thời gian: 42 phút) HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Thời TT Nội dung giảng dạy Thiết bị Giáo viên Học sinh gian (1) (2) (3) (4) (5) 1 Dẫn nhập: 2 phút - Đặt vấn đề vào bài mới - Phát vấn: - Lắng nghe - Nhận xét và dẫn nhập nhớ lại nội vào bài học. dung bài cũ
 3. 3. và trả lời. -Tập trung, lắng nghe.2 Giảng bài: TẬP LỆNH 32 phút COUNTERS 1. Lệnh CTU - Giảng giải 7 phút - Phát vấn ? - Lắng nghe - Nhận xét và đánh giá. và trả lời. - Phát vấn: Mời học sinh lên vẽ sơ đồ đo trong mạch 1? - Lắng nghe, thực hiện, Với:Cxxx: Ký hiệu và số thứ tự - Nhận xét và đánh giá. theo dõi. của counter, ví dụ: C10. - Lắng nghe CTU: Ký hiệu nhận biết bộ đếm và trả lời. lên. - Phát vấn:? - Lắng nghe. CU: Đếm lên. - Nhận xét và đánh giá. - Lắng nghe R: Xóa bộ đếm về 0. và trả lời. PV: Giá trị đặt trước cho bộ đếm. Biểu diễn ở số Integer. Mỗi khi tín hiệu tại CU từ mức “0” lên “1” thì bộ đếm sẽ tăng giá trị hiện hành của nó lên 1 đơn vị. Khi giá trị hiện hành của bộ đếm (Cxxx) lớn hơn hoặc bằng giá trị đặt trước tại ngõ vào PV (Preset Value) thì ngõ ra bit của counter (counter bit) sẽ lên mức “1”. Giá trị đếm lên tối đa là 32.767. Phạm vi của bộ đếm là C0 đến C255. 2. Lệnh CTD - Giảng giải. - Lắng nghe 10 phút và trả lời. - Nhận xét và đánh giá. - Lắng nghe. Với: - Phát vấn: Có thể cho Cxxx: Ký hiệu và số thứ tự của lệnh CTU và CTD cùng counter, ví dụ: C20. một địa chỉ được không? CTD: Ký hiệu nhận biết bộ đếm Vì sao? xuống
 4. 4. CD: Ngõ vào đếm xuống. - Nhận xét và đánh giá.LD: Nạp giá trị đặt trước cho bộđếm xuống.PV:Giá trị đặt trước cho bộđếm. Biểu diễn ở số Integer.Mỗi khi tín hiệu tại CD từmức “0” lên “1” thì bộ đếmsẽ giảm giá trị hiện hành củanó xuống 1 đơn vị. Khi giátrị hiện hành của bộ đếm(Cxxx) bằng 0, thì CounterBit Cxxx lên “1”. Bộ đếmxóa Counter Bit Cxxx và nạpgiá trị đặt trước ở PV khi ngõvào LD (load) lên mức “1”.Bộ đếm sẽ dừng đếm khi giátrị hiện hành bằng 0 vàcounter bit Cxxx lên “1”.Phạm vi của bộ đếm là C0đến C255.Khi xóa bộ đếm bằng lệnhReset, counter bit bị xóa và giátrị hiện hànhđược đặt về 0.3. Lệnh CTUD - Giảng giải. - Lắng nghe. - Đồng hồ 15 phút VOM. - Phát vấn: Lệnh CTUD? - Lắng nghe - Nhận xét và đánh giá. và trả lời. - Lắng nghe. - Phát vấn: Đọc một sốVới: giá trị điện trở từCxxx: Kí hiệu và số thứ tự của đồnghồ VOM? - Lắng ngheCounter. và trả lời.Ký hiệu và số thứ tự củacounter, ví dụ: C0.CTUD: Ký hiệu nhận biết bộđếm lên-xuống.CU:Ngõ đếm lên.
 5. 5. Ngõ vào đếm lên. Ngõ vào bit CD:Ngõ đếm xuống. Ngõ vào đếm xuống. Ngõ vào bit, R:Xóa bộ nhớ về 0. Xóa bộ đếm về 0.Ngõ vào bit, PV:Giá trị đặt. Giá trị đặt trước cho bộ đếm. Biểu diễn ở Integer. Lệnh đếm lên-xuống (CTUD) sẽ đếm lên mỗi khi ngõ vào đếm lên (CU) từ mức “0” lên “1”, và đếm xuống mỗi khi ngõ vào đếm xuống (CD) chuyển từ “0” lên “1”. Giá trị hiện hành Cxxx giữ giá trị hiện hành của bộ đếm. Giá trị đặt trước PV được so sánh với giá trị hiện hành mỗi khi thực hiện lệnh đếm.3 Củng cố kiến thức và kết thúc 5 phút bài: - Củng cố kiến thức: - Hệ thống kiến thức. - Lắng nghe, hệ thống hóa - Thu dọn dụng cụ và vệ sinh - Củng cố lại: Đặt một số kiến thức bài nơi làm việc. câu hỏi củng cố kiến thức. học. - Lắng nghe, trả lời. - Nhận xét, đánh giá - Lắng nghe, tiết học. ghi nhận, rút kinh nghiệm. - Công bố điểm thưởng cho những học sinh tích cực trong tiết học.4 Hướng dẫn nghiên cứu bài 2 phút mới: + Kiến thức: Tìm hiểu về - Giảng giải. - Lắng nghe, phương pháp đo phương pháp ghi nhớ. đo điện trở khác. + Thiết bị, vật tư: đồng hồ đo, điện trở …
 6. 6. 5 Mở rộng kiến thức: 1 phút - Đọc tài liệu liên quan: - Giảng giải. - Lắng nghe, +. ghi nhớ. +. - Xem bài mới: .4. Rút kinh nghiệm sau tiết giảng :........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Tam Kỳ, ngày 12 tháng 9 năm 2011 KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ TỔ BỘ MÔN ĐIỆN GIÁO VIÊN BỘ MÔN Trần Anh Quý Trần Quốc Bảo Nguyễn Đình LêSo sánh giữa 2 lệnh CTU và CTD ?Có thể cùng đặt lệnh CTU và CTD cùng một địa chỉ?So sánh lệnh đếm Counter và TimerLệnh CTUD đếm vượt quá 32767 thì sẽ như thế nào?Như vậy khi sử dụng lệnh trong tập lệnh conter chúng ta có chú ý gì?

×