Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Phương pháp giải toán este – lipit chất tẩy rửa g.m.g

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
CHIA SẺ KIẾN THỨC – CHẮP CÁNH ĐAM MÊ 
TÀI LIỆU 
LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA 
-------------- 
2014 
TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌ...
www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com 
DIỄN ĐÀN CHIA SẼ KIẾN THỨC TÀI LIỆU HỌC TẬP GS MAYRADA GROUP - G.M.G 
TẬP 1 : CHUYÊN ...
www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com 
PHẦN II : PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ESTE – LIPIT- CHẤT TẨY RỬA 
NHỮNG ĐIỂM CẦN NHỚ KHI GI...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Check these out next

1 of 24 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (20)

Advertisement

Similar to Phương pháp giải toán este – lipit chất tẩy rửa g.m.g (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Phương pháp giải toán este – lipit chất tẩy rửa g.m.g

 1. 1. CHIA SẺ KIẾN THỨC – CHẮP CÁNH ĐAM MÊ TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA -------------- 2014 TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC GS MAYRADA GROUPS TẬP 1 Gmail Email : mayradapro@gmail.com Yahoo mail : mayradapro@yahoo.com Blog : http://mayrada.blogspot.com/ Facebook: www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc TÀI LIỆU THUỘC QUYỀN SỞ HỮU GS MAYRADA GROUPS
 2. 2. www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com DIỄN ĐÀN CHIA SẼ KIẾN THỨC TÀI LIỆU HỌC TẬP GS MAYRADA GROUP - G.M.G TẬP 1 : CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT ESTE LIPIT- CHẤT TẨY RỬA TẬP 2 : PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TẬP 3 : 500 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ESTE – LIPIT- CHẤT TẨY RỬA. TẬP 2 PHẦN II : PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ESTE – LIPIT- CHẤT TẨY RỬA Gmail Email : mayradapro@gmail.com Yahoo mail : mayradapro@yahoo.com G.M.G Website : www.mayrada.tk Facebook: www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc Facebook : www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc Page 1
 3. 3. www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com PHẦN II : PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ESTE – LIPIT- CHẤT TẨY RỬA NHỮNG ĐIỂM CẦN NHỚ KHI GIẢI BÀI TẬP ESTE Vấn đề 1 : Cách đặt công thức giải nhanh Giả thiết Công thức giải toán Nhóm chức Đốt cháy Este no,đơn chức,mạch hở RCOOR’ CnH2nO2 Este no CnH2n+2-2aO2a CnH2n+1COOCmH2m+1 Este đơn chức RCOOR’ CxHyO2 Este chưa biết Rn(COO)nmRm’ CxHyOz Vấn đề 2 : Dấu hiệu để nhận biết loại Este Este mạch hở Công thức CnH2n+2-2k-2aO2a No (k=0) Đơn chức ( a=1 ) CnH2nO2 Hai chức ( a=2 ) CnH2n-2O4 Không no, một nối đôi C=C ( k=1) Đơn chức ( a=1 ) CnH2n-2O2 Hai chức ( a=2 ) CnH2n-4O4 Từ axit R(COOH)n Với ancol R’(OH)m Rm(COO)m-nR’n Giả thiết Kết luận Este thuộc dãy đồng đẳng metylfomiat hoặc metylaxetat Đốt este thu được nH2o = nCO2  Este no đơn chức, mạch hở Este chỉ có 2 nguyên tử oxi 1 1 n n n n    OH NaOH te te Thủy phân mà : es es  Este đơn chức Ese có số nguyên tử C ≤ 3 Este có Meste ≤ 100 Facebook : www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc Page 2
 4. 4. www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com Đốt cháy este mạch hở mà CO2 H2O este n  n  n  este đơn chức không no chứa 1 nối đôi C=C, hoặc este 2 chức no Đốt cháy este mạch hở mà CO2 H2O n  n  este đơn chức, không no Vấn đề 3 : Nhận biết cấu tạo một số este thường gặp trong đề thi Đại Học  CH3OOC-(CH2)2-COOC2H5 cấu tạo từ : rượu CH3OH và C2H5OH và axit HOOC-(CH2)-COOH  CH3COO-(CH2)2-COOC2H5 cấu tạo từ : CH3COOH và OH-(CH2)2-COOH và C2H5OH  CH3COO-(CH2)2-OOCC2H5 cấu tạo từ : CH3COOH và OH-(CH2)2-OH và C2H5OH Vấn đề 4 :Các Phản ứng Hóa Học đặc Biệt Trong Bài Toán Este a. Điều chế este có gốc rượu không no:  Với este này,không điều chế được bằng phương pháp truyền thống mà có những phương pháp điều chế riêng như vinyl axetat (CH3COOCH=CH2) t0 ,xt 3 3 2 CH COOH + CH  CH  CH COOCH=CH  Lưu ý : Để Nâng Cao Hiệu Suất ta có thể thực hiện các biện pháp sau đây :  Lấy dư axit hoặc ancol  Làm giảm nồng độ sản phẩm  Sử dụng chất xúc tác H2SO4 có 2 vai trò vừa là chất xúc tác,vừa là chất hút nước (tức là làm giảm nồng độ sản phẩm ). Các Dạng Phản ứng thường gặp trong đề tuyển sinh Đại Học : H2SO4 CH COOH+ CH =CH-CH OHCH COOCH CH=CH +H O 3 2 2 3 2 2 2 ancol allylic este allyl axetat H2SO4 CH COOH+(CH ) CHCH CH OHCH COOCH CH CH(CH) +H O 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 ancol isoamylic este isoamyl axetat H2SO4 CH =CH-COOH+CH CH OHCH =CH-COOCH CH +H O 2 3 2 2 2 3 2 axit acrylic ancol etylic este etyl acrylat COOCH H SO 2  HOOC-COOH + OH-CH -CH -OH 2 4 + H O | axit oxalic 2 2 2 etilen glicol 2 C OOC H II.Phương Pháp giải Toán Facebook : www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc Page 3
 5. 5. www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com Dạng 1 : Tìm Công Thức Phân Tử Và Công Thức Cấu Tạo Của Este. 1.Công thức phân tử :  Cho công thức phân tử của Este bất kì : CnH2n+2-2k-2aO2a Trong đó : + n :Số nguyên tử c của Este. + k : số liên kết π hoặc số vòng no Lưu ý các điều kiện ban đầu : Este coù soá nguyeân töû C 3 Este ñôn chöùc    Este coù khoái löôïng nguyeân töû < 100 Một Số Lưu ý khi giải toán  Este :  Với 2 nguyên tử oxi và 1 liên kết π thì  Este no đơn chức,mạch hở : CnH2nO2 (n≥3).( Chất đầu tiên trong đồng đẳng este no đơn chức mạch hở là metyl fomiat )  Với 2 nguyên tử oxi và 2 liên kết π thì  Este không no,đơn chức chứa 1 liên kết π trong gốc Hidrocacbon hoặc chứa vòng : CnH2n-2O2 (n≥3).  Với 4 nguyên tử oxi và 2 liên kết π thì  Este no ,hai chức chứa 2 liên kết π trong nhóm chức – COOH : Công thức Chung : CnH2n-2O4.  Với 4 nguyên tử oxi và 3 liên kết π thì  Este không no 2 chức chứa 1 liên kết π trong gốc hidrocacbon và 2 liên kết π trong nhóm chức (mỗi nhóm chức chỉ chứa 1 liên kết π). A.Tìm Công Thức Phân tử dựa trên khối lượng nguyên tử các nguyên tố có trong phân tử Este. Lưu ý : Công Thức phân tử CnH2nO2 có các khả năng sau : C H O coù : ( n 2n 2 (1) axit no ñôn chöùc,maïch hôû (n  1) (2) Este no ñôn chöùc,maïch hôû (n  2) 3) 1 anñeâhit (-CHO) + 1 ancol no,ñôn chöùc,maïch hôû (n  2) (CHO)-R-OH (4) 1 anñeâhit(-CHO) + 1 ete no ñôn chöùc maïch hôû (n 3)        (5) 1 xeton( C=O) + 1 ancol no ñôn chöùc maïch hôû (n 3) Hôïp cha (6) 1 xeton( C=O) + 1 ete no ñôn chöùc maïch hôû (n 4) (7) 1 ancol (-OH) vaø 1 ete khonâ g no (1 lk) (n 3)   Facebook : www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc Page 4 át taïp chöùc (8) Ancol 2 chöùc khoâng no (1 lk  ) (n 4) (9) Ete 2 chöùc khoâng no (1 lk  ) (n 4)      a.Tìm công thức phân tử este dựa trên % các nguyên tố .
 6. 6. www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com Phương pháp : Bước 1 :Dựa trên những dữ kiện đề cho để thu gọn phạm vi công thức phân tử của Este. - Nếu Este có Meste < 100 : Este đơn chức - Nếu Este có số nguyên tử C ≤ 3 : Este đơn chức Bước 2 : Lập tỉ lệ theo yêu cầu đề bài - Đặt công thức phân tử Este cần tìm là : CxHyOz  Nếu Este no đơn chức mạch hở là CnH2nO2.  Nếu Este no đơn chức,mạch hở có một nối đôi là CnH2n-2O2.  Nếu Este đơn chức thì công thức phân tử là : CxHyO2 Thiết lập công thức phân tử đơn giản nhất của Este bằng cách lập tỉ lệ x : y : z ở dạng các số nguyên tối giản. : : % :% : % : : x y z C H O   a b c 12 1 16 Trong đó : a,b,c là các số nguyên tối giản. Khi đó ta có công thức phân tử của Este là bội số của công thức đơn giản nhất : (CaHbOc)n - Ứng với n=1 ta có công thức đơn giản nhất. Lưu ý :  Việc xác định công thức phân tử dựa trên % nguyên tố ta có thể dựa trên những giả thiết đề bài như : loại Este ( no đơn chức,no đa chức,có 1 liên kết đôi….) để từ đó biết được công thức chung của Este từ đó suy ra công thức phân tử của Este… Bài Tập Vận Dụng Bài Tập 1 : Trong phân tử este X no, đơn chức, mạch hở, oxi chiếm 36,36% khối lượng. Số CTCT thoả mãn CTPT của X là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Hướng Dẫn Giải Giả Thiết : Este no đơn chức, mạch hở  công thức chung của Este là CnH2nO2 Câu 18: Phân tích định lượng 1 este A nhận thấy %O = 53,33%. Este A là A. Este 2 chức. B. Este không no. C. HCOOCH3. D. CH3COOCH3. Câu 19: Phân tích 1 lượng este người ta thu được kết quả %C = 40 và %H = 6,66. Este này là Facebook : www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc Page 5
 7. 7. www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com A. metyl axetat. B. metyl acrylat. C. metyl fomat. D. b.Tìm Công thức phân tử dựa vào phản ứng đốt cháy. Bước 1 : Tìm khối lượng của các nguyên tố có trong Este. - Dựa vào khối lượng của CO2 để tính khối lượng nguyên tử C : C 44 CO m  m 2 12 - Dựa vào khối lượng của H2O để tính khối lượng nguyên tử H : m  m H 18 H 2 O 2 - Dựa vào khối lượng Este để tìm khối lượng của nguyên tử O : e e m ( ) ste C H O o ste C H m  m  m  m   m  m  m - Dựa vào định luật bảo toàn nguyên tố và khối lượng để tính mo : O(este) o(O2 ) O(CO2 ) O(H2O) m  m  m  m Bước 2 : Lập tỉ lệ số mol giữa các nguyên tử của hợp chất Este m m m : : : : : : n n n  C H O  a b c C H O 12 1 16 Trong đó : a,b,c là các số nguyên tối giản - Khi đó ta có công thức phân tử của Este là bội số của công thức đơn giản nhất : (CaHbOc)n - Ứng với n=1 ta có công thức đơn giản nhất. Một số chú ý khi giải toán : Kinh nghiệm 1: Nếu este E cháy hoàn toàn mà cho sản phẩm cháy:  thì E là este no, đơn chức, có CTTQ: CnH2nO2 CO H O n n 2 2 Kinh nghiệm 2: Nếu este E cháy có số mol: (sinh ) (sinh ) 2 2 n n ra n ra E CO H O    E là este ko no có một nối đôi C=C CTTQ CnH2n-2O2 Kinh nghiệm 3: áp dụng nguyên lý bảo toàn số mol nguyên tố với pư cháy của este, ta có O O n (E)  n (trong 2 O pư)= O n (trong CO2) + O n (trong H2O) Kinh nghiệm 4: Với este E đơn chức CxHyO2, ta luôn có:  1 (trong Este E) hay E O n n 2 1 n  [(2 n  n )  n (pư)] E 2 CO 2 H 2 O O 2 Kinh nghiệm 5: nếu đốt cháy hoàn toàn este E, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy( gồm CO2 và hơi H2O) qua dung dịch Ca(OH)2, hay Ba(OH)2 ta có: Facebook : www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc Page 6
 8. 8. www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com - Độ tăng khối lượng dung dịch: m = ( m m  m  CO H O ) 2 2 (sinh ra) - Độ giảm khối lượng dung dịch : m = m (sinh ra) –( ) CO2 H 2O m m Khối lượng bình tăng lên chính là khối lượng sản phẩm hấp thụ (phân biệt khối lượng bình tăng và khối lượng dung dịch tăng ). - Khối lượng dung dịch không tính khối lượng chất kết tủa Kinh nghiệm 6: Nếu đốt cháy hoàn toàn este no đơn chức E(CnH2nO2), rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy( gồm CO2 và hơi H2O) qua dung dịch kiềm(NaOH, KOH). n  n  H 2 O CO 2 44 18 ñoä taêng khoái löôïng cuûa bình  Kinh nghiệm 7: Nếu đề bài cho este no, đơn chức, mạch hở E cháy hoàn toàn, cho ( O2 n pư)= CO2 n (sinhra) c)Xác định CTPT este dựa vào phản ứng thủy phân trong môi trường axit và phản ứng xà phòng hóa  Phương pháp: Phản ứng thủy phân trong môi trường axit:( pư thuận nghịch) ROOR’ + H2O H RCOOH + R’OH Phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm(phản ứng xà phòng hóa):( phản ứng một chiều) ROOR’ + NaOH  RCOONa + R’OH Lưu ý: ROOR’ + NaOH  RCOONa + R’OH R(COO)nR’ + NaOH  n RCOONa + R’(OH)n ( tạo ra n muối hữu cơ và rượu đa chức) R(COOR’)n + NaOH  (RCOONa)n + nR’OH ( tạo ra muối hữu cơ của axit đa chức và n rượu đơn chức ). - Cần chú ý : Tùy thuộc đặc điểm cấu tạo của R’ mà ROH có thể là Anđehit or xeton.... Ví dụ: CH3COOCH=CH2 + NaOH  CH3COONa + CH3CHO (Anđehit ) RCOOC=CH2 + NaOH  RCOONa + CH3- CO-CH3 (xeton) | CH3 RCOOC6H5 + 2NaOH  RCOONa + C6H5ONa + H2O - Cho một sản phẩm duy nhất nó là este vòng: Facebook : www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc Page 7
 9. 9. www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com - Lưu ý : + Phân biệt giữa Este của phenol với Este của Axit benzoic: RCOOC6H5 tác dụng với NaOH ( hoặc KOH ) cho tỉ lệ 1 : 2 (tức 1 mol Este phản ứng đủ với 2 mol NaOH). RCOOC6H5 + 2NaOH  RCOONa + C6H5Ona C6H5COOR’ tác dụng với NaOH ( hoặc KOH ) cho tỉ lệ 1: 1 C6H5COOOR’+ NaOH  C6H5COONa + R’OH Kinh nghiệm 1: nếu tỉ lệ mol n NaOH  a thì este có a chức (-COO-) dạng R(COO)aR’ n este - Nếu a=2 thì este có dạng R(COO)2R’ hay este của phenyl RCOOC6H5 Kinh nghiệm 2: có thể áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho loại toán này: m E este + NaOH muoái m  m + chaát A m (chất A tùy vào cấu tạo của E) - A có thể là rượu,anđêhit hoặc xêton Kinh nghiệm 3: Nếu sau phản ứng Xà phòng hóa, cô cạn dung dịch thu được chất rắn B( toàn bộ nước, este còn dư, ancol sinh ra đều bai hết). Cần chú ý khả năng trong B còn muối dư khi đó: mraén mmuoái mkieàm dö   Kinh nghiệm 4: + Este có số nguyên tử C  3 + Este có Meste  100  este đơn chức Trường hợp mEste< mMuoiá : Khối lượng tăng thì là Este của CH3OH Trường hợp mEste> mMuoiá : Khối lượng giảm thì m = (R – 23)a Bài Toán Áp dụng Bài Toán 1: Este X no, đơn chức, mạch hở có phần trăm khối lượng cacbon xấp xỉ bằng 54,54%.Số lượng đồng phân X là ? Đáp Án :C4H8O2 ( số đồng phân =4 ) 2.Este Y no, đơn chức, mạch hở có phần trăm khối lượng cacbon xấp xỉ bằng 48,65%. Công thức phân tử và số lượng đồng phân của X là? Đáp Án : C3H6O2 (2 đồng phân) Facebook : www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc Page 8
 10. 10. www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com 3.Este Z,đơn chức,mạch hở có phần trăm khối lượng cacbon bằng 60%.Công thức phân tử của Z và số lượng đồng phân của Z là ? 1.Tìm số đồng phân của este và công thức cấu tạo của este đơn chức. Phương pháp đồng nhất thức :Công thức cấu tạo của Este đơn chức : RCOOR’.  Bước 1 : Viết theo thứ tự bắt đầu bằng este của gốc axit fomic : Bắt đầu từ HCOOR’ rồi thay đổi R’ để có các đồng phân khác nhau.  Bước 2 : Sau đó tăng số nguyên tử cacbon cho gốc axit ta có : CH3COOR’’,C2H5COOR’’’…khi tăng ở gốc R 1 nguyên tử C thì phải giảm 1 nguyên tử C ở gốc R’ tương ứng.  Chú ý do Este no đơn chức,mạch hở và Axit no đơn chức mạch hở có cùng công thức phân tử : CnH2nO2 nên khi tìm số lượng đồng phân cần lưu ý :  Yêu cầu đề bài là tìm số đồng phân hay tìm số đồng phân Este : Nếu đề yêu cầu tìm số đồng phân thì bao gồm cả đồng phân Axit,tức R’=H.  Lưu ý một số trường hợp đồng phân Hình Học (cis-tran) nếu gốc Hiđrôcacbon có chứa liên kết bội.  Lưu ý :  Axit 2 chức R(COOH)2 và rượu đơn chức R’OH  Este có dạng R(COOR’)2  Axit đơn chức RCOOH và rượu 2 chức R’(OH)2  Este có dạng (RCOO)2R’ hoặc R’(OCOR)2  Lưu ý : Để Viết Công Thức cấu tạo của Este đa chức Ry(COO)x.yR’x được cấu tạo từ axit x chức R(COOH)x và rượu y chức R’(COOH)y ta cần nhớ :  Nhân chéo x cho gốc hiđrocacbon của rượu và nhân chéo y cho gốc hiđrocacbon của axit.  x và y lần lượt là số nhóm chức của axit và rượu. 2.Tìm số nhóm chức của este. Phương Pháp Xác định số nhóm chức của Este.  Đầu tiên loại trừ phản ứng giữa phenol và đồng đẳng của nó dựa vào dữ kiện tạo thành 2 muối,nếu phản ứng chỉ tạo thành một muối duy nhất thì tính số nhóm chức của este dựa vào công thức.  soá mol KOH phaûn öùng soá mol este phaûn öùng soá nhoùm chöùc este = Lưu ý : Nếu trong một phản ứng mà ta có số mol của bazơ kiềm (NaOH,KOH) cần phản ứng < 2.(số mol của este): + Nếu : NaOH/KOH Este n < 2.n thì đây là một este đơn chức và số mol của bazơ kiềm dư.và theo đề bài thường nói là sau phản ứng có m (g) chất rắn. Thì α chính là số nhóm chức este. Facebook : www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc Page 9
 11. 11. www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com Ví dụ :  Dựa vào công thức phân tử của Este là : CxHyO2  Công thức cấu tạo : RCOOR’ ĐK : y≤2x Ta luôn có : 12x + y + 32=R+ 44+ R’  Khi giải toán về este đơn chức ta thường sử dụng 2 công thức trên.  Phản ứng đốt cháy ta thường sử dụng công thức : CxHyO2 (trường hợp đối với este đơn chức )  Công thức RCOOR’ thường dùng cho phản ứng của este với kiềm : thường dùng để xác định công thức cấu tạo của este.  Khi giải các bài toán xà phòng hóa cần lưu ý : soá nguyeân töû C 3       Neáu ñeà cho : este ñôn chöùc M 100 este Ap Ù duïng ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng cho baøi toaùn xaø phoøng hoùa : m m  m  m este NaOH muoái röôïu  Khi đề bài cho sau phản ứng thu được muối và nước thì thường phản ứng xảy ra vừa đủ,nhưng nếu đề bài cho sau phản ứng cô cạn thu được một khối lượng chất rắn thì chất rắn đó có thể có nNaOH dư,vậy khi làm toán cần so sánh số mol của este với số mol của NaOH để xem lượng NaOH sau phản ứng có dư hay không. Các Trường Hợp Thường Gặp Đối Với Este Đơn Chức  : Hỗn Hợp este đơn chức khi phản ứng với NaOH tạo ra 1 muối + 2 rượu  2 este này được tạo thành từ 2 gốc rượu khác nhau và 1 gốc axit tạo nên.  Phương pháp : gọi công thức cấu tạo của 3 este là :  RCOOR'  CTCT cuûa 2 este laø RCOOR1'  CTPT :CxH y O2 ñieàu kieän : R1< ' R '<R2 ' RCOOR2'   : Hỗn Hợp este đơn chức khi phản ứng với NaOH tạo ra 3 muối + 1 rượu  3 este này được tạo thành từ 1 gốc rượu và 3 gốc axit khác nhau tạo nên.  Phương pháp : gọi công thức cấu tạo của 3 este là : R1COOR'  RCOOR'  CTCT cuûa 3 este laø R2COOR'  CTPT :C H x y O2 R3COOR'  : Hỗn Hợp Este khi phản ứng Với NaOH tạo thành  3 muối + 2 rượu đơn chức  Công thức cấu tạo của 3 Este là : RCOOR' ( trong đó có 2 Este cùng gốc rượu ) Facebook : www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc Page 10
 12. 12. www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com R C O O R ' 1 1  RC O O R '  C T C T cu ûa 3 e ste laø R C O O R '  C T P T :C H O 2 1 x y 2 R C O O R ' 3 2  Hỗn Hợp 2 Chất Hữu Cơ Khi Phản ứng Vơi NaOH thu được 1 muối + 1 rượu : có 3 trường hợp xảy ra. RCOOH Tröôøng hôïp 1 : 1 Axit + 1 röôïu R'OH   RCOOH Tröôøng hôïp 2 : 1 Axit + 1 este (cuøng goác axit) RCOOR'   R'OH Tröôøng hôïp 3 : 1 röôïu + 1 este (cuøng goác röôïu) RCOOR'    Hỗn Hợp 2 Chất Hữu Cơ Khi Phản ứng Vơi NaOH thu được 2 muối + 1 rượu (đều đơn chức): có 2 trường hợp xảy ra. R COOH 1 R COOR' 2 Tröôøng hôïp 1: 1 Axit + 1 este    R COOR' 1 R COOR' 2 Tröôøng hôïp 2 : 2 este (cuøng goác röôïu )     Hỗn Hợp 2 Chất Hữu Cơ Khi Phản ứng Vơi NaOH thu được 1 muối + 2 rượu (đều đơn chức): có 2 trường hợp xảy ra. R' OH 1 RCOOR ' 2 Tröôøng hôïp 1 : 1 röôïu + 1 este    RCOOR ' 1 RCOOR ' 2 Tröôøng hôïp 2 : 2 este (cuøng goác axit khaùc goác röôïu)    Lưu ý : Nếu Giả Thiết của đề cho là hỗn hợp 2 hợp chất hữu cơ trên là đồng chức thì chỉ có trường hợp đó là hỗn hợp 2 Este. Các Trường Hợp Thường Gặp Đối Với Este Đa Chức : a) Este đa chức được tạo thành từ Axit đa chức và ancol đơn chức.  Este được tạo thành giữa phản ứng của Axit x chức với ancol đơn chức : R(COOR’)x (x≥2)  Este được tạo thành giữa phản ứng của Axit x chức với nhiều ancol đơn chức : x R(COOR')  Nếu Este đa chức + NaOH  1 muối + 2 rượu  Este này có tối thiểu là 2 chức Facebook : www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc Page 11
 13. 13. www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com Ví dụ : OO ' OO C R R C R 1 ' 2 OO ' OO trong tröôøng hôïp naøy este 3 chöùc nhöng thu ñöôïc 2 röôïu C R 1 ' 1 ' 2 R C R COOR Như vậy : Một Este đa chức mà thủy phân cho ra 1 muối và 2 rượu thì este đó có tối thiểu là 2 chức. Lưu ý  Nếu Este này có 5 nguyên tử oxi  Este này có tối đa là 2 chức ( do mỗi chức este có số nguyên tử oxi tối đa là 2). Ví dụ : Câu 1 : Chất A có CTPT C11H20O4 .cho A t/d với NaOH tạo ra muối của axit hữu cơ B mạch thẳng và 2 ancol là etanol và propan 2-ol . Ctct của a là : A.C2H5OOC[CH2]4COOCH(CH3)2 ,B. (CH3)2CHOOC[CH2]4COOC2H5 , c.C2H5OOC[CH2]4COOC3H7 , D.C2H5COO[CH2]4COOCH(CH3)2 b) Este được tạo thành từ Axit đơn chức và ancol đa chức :  Este được tạo thành giữa Axit đơn chức với ancol y chức : (RCOO)yR’  Este được tạo thành giữa nhiều Axit đơn chức với ancol đa chức : (RCOO) R' y  Nếu Este đa chức + NaOH  2 muối + 1 rượu  Este có tối thiểu là 2 chức : Ví Dụ : R C O 1 R C O 1 ' O ' tröôøng hôïp naøy este 3 chöùc nhöng chæ coù 2 muoái taïo thaønh R R C O R 1 R C O 2 R C O 2 O O O O Phương Pháp giải: Giả sử có 1 Este được tạo thành từ 1 rượu 3 chức và 3 Axit đơn chức (1 axit no, 1 axit có 1 liên kết đôi và 1 Axit có 1 liên kết 3 trong gốc HC) đều là mạch hở.  Este này có 3 chức  Công thức phân tử có 6 nguyên tử Oxi  Số liên kết π : mỗi nhóm chức-COO- có 1 liên kết π  3 nhóm có 3 liên kết π  Số liên kết π trong gốc HC là 3 ( 1 liên kết π trong gốc axit có 1 liên kết đôi và 2 liên kết π trong gốc axit có 1 liên kết 3 )  Công thức phân tử có dạng : CnH2n+2-2kO6 với k=6  Công thức phân tử có dạng : CnH2n-10O6 Gọi Công thức cấu tạo có dạng : Facebook : www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc Page 12
 14. 14. www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com C H COO x 2x+1 C H COO C H  C H O C H COO y 2y-1 m 2m-1 x+y+z+m+3 2x+2y+2z+2m-4 6 z 2z-3 Đặt : x+ y+ z+m+3=n ta có công thức phân tử : CnH2n-10O6 c) Este được tạo thành từ Axit x chức và ancol y chức :  Công thức cấu tạo của este là : Ry(COO)x.yR’x ( Điều kiện x,y ≥ 2)  Nếu x= y thì công thức cấu tạo viết lại là : R(COO)xR’ Dạng 2 : Xác định dạng este bằng phản ứng thủy phân RCOOR’ với kiềm:(Phản ứng xà phòng hóa). Phản ứng Giả Thiết Dạng Este Este + Kiềm Muối + Rượu (1) RCOO-CH2-R’ Muối +anđêhit (2) (2) RCOO-CH=CH-R Este có 1 liên kết

×