Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BÀITẬPBỔTRỢKIẾNTHỨC
TIẾNG ANH
LỚP 8
BÀITẬPBỔTRỢKIẾNTHỨC
TIẾNG ANH LỚP 8
Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những ý kiến góp ý của Quý độc giả để
sách ngày càn...
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
THE WINDY
Thu Trang (Chủ biên)
Hiệu đính: Bảo Trang
BÀITẬPBỔTRỢKIẾNTHỨC
TIẾNG ANH
LỚP...
Lời nói đầu
Cuốn sách Bài tập bổ trợ kiến thức Tiếng Anh lớp 8, là một trong
những cuốn tài liệu thuộc Tủ sách giúp học tố...
Reading: bao gồm các bài tập đọc hiểu về các chủ đề học sinh được
học trên lớp, giúp các em rèn luyện kỹ năng đọc và tìm t...
UNIT 1: LEISURE ACTIVITIES
- 7
A. PRONUNCIATION
1. Write the missing letters sounding /pr/ or /br/ to
complete the words
1...
BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 8
8 -
											
	
B. VOCABULARY AND GRAMMAR
1. Put these words into suitable colu...
UNIT 1: LEISURE ACTIVITIES
- 9
4. TAWCHING TV
……………………...
5. ISUNG computer
……………………..
6. NAHGING out
 …………………….....
3....
BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 8
10 -
5. My mother detests (eat) ………… out at that restaurant.
6. I don’t mind (get...
UNIT 1: LEISURE ACTIVITIES
- 11
2. Did you ………. listening to fairy tales when you were a child?
A. fancied B. adored	 C. f...
BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 8
12 -
5. Some of my friends fancy making crafts. They often save money
for some cr...
UNIT 1: LEISURE ACTIVITIES
- 13
5. Swedish children love ………
…………………………………
6.My little daughter hates …
…………………………………
9. C...
BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 8
14 -
C. READING
Read thefollowing textaboutjogginganddothetasksthatfollow
Jogging...
UNIT 1: LEISURE ACTIVITIES
- 15
4. Why might jogging prevent us from catching a cold often?
………………………………………………………………………
5....
bài tập bổ trợ kiến thức tiếng anh lớp 8
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

bài tập bổ trợ kiến thức tiếng anh lớp 8

Cuốn sách “Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng anh lớp 8” được biên soạn với nội dung chính theo sát chương trình Sách giáo khoa Tiếng Anh 8, của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Sách gồm 12 đơn vị bài tập tương ứng với 12 đơn vị bài học trong Sách Tiếng Anh 8 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Mỗi đơn vị bài tập gồm các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao

 • Login to see the comments

bài tập bổ trợ kiến thức tiếng anh lớp 8

 1. 1. BÀITẬPBỔTRỢKIẾNTHỨC TIẾNG ANH LỚP 8
 2. 2. BÀITẬPBỔTRỢKIẾNTHỨC TIẾNG ANH LỚP 8 Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những ý kiến góp ý của Quý độc giả để sách ngày càng hoàn thiện hơn. Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần sách MCBooks, theo hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty Cổ phần sách MCBooks và nhóm tác giả The Windy - Thu Trang (Chủ biên). Bất cứ sự sao chép nào không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần sách MCBooks đều là bất hợp pháp và vi phạm luật xuất bản Việt Nam, luật bản quyền quốc tế và công ước Berne về bản quyền sở hữu trí tuệ. Góp ý về nội dung sách: thewindy@mcbooks.vn Liên hệ về bản thảo và bản dịch: contact@mcbooks.vn Liên hệ hợp tác truyền thông trên sách: project@mcbooks.vn Liên hệ tư vấn, đại diện và giao dịch bản quyền: copyright@mcbooks.vn Phát triển cùng phương châm “Knowledge Sharing – Chia sẻ tri thức” MCBooks luôn mong muốn được hợp tác cùng các tác giả trong nước với ước mong được chia sẻ những phương pháp học mới lạ độc đáo, những cuốn sách học ngoại ngữ hay và chất lượng đến với độc giả Việt Nam. Các tác giả viết sách có nhu cầu xuất bản xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:  Email: lienhebanquyen@mcbooks.vn  Điện thoại: (04).3792.1466 (Bấm máy lẻ 103 gặp Phòng Kế Hoạch)
 3. 3. NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THE WINDY Thu Trang (Chủ biên) Hiệu đính: Bảo Trang BÀITẬPBỔTRỢKIẾNTHỨC TIẾNG ANH LỚP 8
 4. 4. Lời nói đầu Cuốn sách Bài tập bổ trợ kiến thức Tiếng Anh lớp 8, là một trong những cuốn tài liệu thuộc Tủ sách giúp học tốt Tiếng Anh - The Windy của Công ty Cổ phần sách MCBooks, được biên soạn với nội dung chính theo sát chương trình Sách giáo khoa Tiếng Anh 8, của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Cuốn sách được thiết kế dưới dạng vở bài tập bao gồm các bài tự luyện về Ngữ Âm, Từ Vựng, Ngữ pháp, các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết với kiến thức chủ yếu xoay quanh 12 chủ điểm trong sách Tiếng Anh lớp 8 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Qua đó, cuốn sách còn giúp hỗ trợ giáo viên thiết kế các bài kiểm tra đánh giá kỹ năng ngôn ngữ của học sinh, cũng như giúp học sinh tự thực hành, luyện tập và đánh giá khả năng học Tiếng Anh của bản thân. Sách gồm 12 đơn vị bài tập tương ứng với 12 đơn vị bài học trong Sách Tiếng Anh 8 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Mỗi đơn vị bài tập gồm các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao, được chia thành những nội dung chính sau: Pronunciation: gồm nhiều dạng bài tập tập trung chủ yếu vào các kiến thức ngữ âm trong Sách giáo khoa, với phần nghe trên ứng dụng di động MCBooks, giúp học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng phát âm Tiếng Anh. Vocabulary and Grammar: được thiết kế với hệ thống bài tập đa dạng giúp học sinh làm chủ toàn bộ từ vựng và ngữ pháp trọng tâm theo các chủ điểm trong Sách giáo khoa.
 5. 5. Reading: bao gồm các bài tập đọc hiểu về các chủ đề học sinh được học trên lớp, giúp các em rèn luyện kỹ năng đọc và tìm thông tin chi tiết, từ đó hiểu bài tốt hơn. Listening: được thể hiện dưới dạng chủ yếu là các đoạn hội thoại về các chủ điểm trong Sách giáo khoa giúp học sinh luyện kỹ năng nghe nói và có thể ứng dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày. Writing: Gồm các dạng bài tập từ dễ đến khó, gồm các gợi ý, định hướng, giúp học sinh thực hành và phát triển kỹ năng viết câu và viết đoạn văn của bản thân. Nhóm tác giả của The Windy hy vọng cuốn sách Bài tập bổ trợ kiến thức Tiếng Anh lớp 8 sẽ trở thành tài liệu thực hành và ôn luyện hữu ích và thiết thực, giúp các em học sinh nâng cao hiệu quả học tập và hứng thú khi học ngoại ngữ. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! Các tác giả
 6. 6. UNIT 1: LEISURE ACTIVITIES - 7 A. PRONUNCIATION 1. Write the missing letters sounding /pr/ or /br/ to complete the words 1._ _ING 2._ _EFER 3._ _EPARE 4._ _ACELET 5. S_ _ING 6._ _AIN 7._ _ESENT 8._ _ANCH 2. Write some words which contain the sounds /pr/or/ br/ to describe the pictures below 1. …………........................ 2. …………........................ 3. …………........................ 4. …………........................ 5. …………........................ 6.…………........................ UNIT 1 LEISURE ACTIVITIES
 7. 7. BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 8 8 - B. VOCABULARY AND GRAMMAR 1. Put these words into suitable columns. Each column should contain words that are related to each other origami magazines movies DIY sports (x2) games computer crafts the Internet badminton waves cakes novels crafts TV books doing watching playing surfing reading making 2. Rearrange the letters to make the words describing pictures 1. MOCMUCINATING  ………………… 2. LPAYING PSOTRS  ………………… 3. pet NAITRING ………………………
 8. 8. UNIT 1: LEISURE ACTIVITIES - 9 4. TAWCHING TV ……………………... 5. ISUNG computer …………………….. 6. NAHGING out  ……………………..... 3. Complete the sentences with the words and phrases in part 2 1. Many teenagers spend too much time ………………… TV or playing computer games instead of doing outdoor activities. 2. Spending much time ………………… might ruin your eyes. 3. ………………… with friends is one of the most popular leisure activities Swedish children choose to do. 4. Minh is quite good at socializing and ………………… Many boys like to make friends with him. 5. Son and I saved some money for buying a book about …………………. last month. 6.………………… helps us to be healthier. My mother wants me to take up sports I like. 4. Put the verbs in brackets into the correct forms. 1. Do you fancy (watch) ……………. football matches? 2. Myparentsenjoy(prepare)…………..mealstogetheronweekends. 3. Lan and her sister love (shop) …………… in their free time. 4. He prefers (surf) …………... the Internet after school.
 9. 9. BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 8 10 - 5. My mother detests (eat) ………… out at that restaurant. 6. I don’t mind (get up) ………..… early every day, even on Sundays. 5. Find and correct the mistake (if there is) in each sentence Sentences Mistakes and corrected parts 1. My aunts adore to make special cakes on my birthday party every year. …………………….. 2. Which activities do you prefer, playingchessorplayingbadminton? …………………….. 3. My teacher loves jog every evening. She jogs about half an hour a day. …………………….. 4. Do you fancy to play game in your leisure time? …………………….. 5. They enjoy doing DIY as they like making unique things themselves for their house. …………………….. 6. Unlike her friends, she hates eat KFC or pizza. …………………….. 6. Choose the best answer to complete each of the following sentences 1. Tom loves …………. with his new pen friends in Vietnamese. A. chat B. chatting C. both B and D D. to chat
 10. 10. UNIT 1: LEISURE ACTIVITIES - 11 2. Did you ………. listening to fairy tales when you were a child? A. fancied B. adored C. fond of D. adore 3. My students don’t mind ……… English stories, some even adore doing it. A. reading B. read C. to read D. listening 4. Minh ……… to play football, and so does his brother. A. likes B. enjoys C. fancies D. detest 5. Mai’s foreign friends fancy ………… museums when they are in Vietnam. A. visits B. to visit C. of visiting D. visiting 6. My dad is hooked on news or football matches while my mum ……...… watching fashion shows. A. interested in B. fond of C. prefer to D. enjoys 7. Rewrite the following sentences without changing their original meanings 1. My teacher enjoys listening to folk songs in her free time as this helps her to reduce stress. → My teacher likes ……………………………………....................... 2. Jane likes skateboarding although this has hurt her leg and arm some times. → Jane fancies ………………………………………………………… 3. My aunt really loves surfing the Internet. She can even do it all day without being tired at all. → My aunt adores ………………………………............................... 4. Ngoc dislikes doing any sports or exercises, so her health is not good enough to study. → Ngoc doesn’t like ……………………………………………………
 11. 11. BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 8 12 - 5. Some of my friends fancy making crafts. They often save money for some craft kits. → Someofmyfriendsenjoy…………………………………………… 6. Cindy is extremely interested in taking care of her pets. She doesn’t mind doing it every day. → Cindy adores ………………………………………………………... 8. Look at the pictures and complete the sentences. 1. My younger brother adores…. …………………………………… 2. Tommy fancies …………… ………………………………… 3. I don’t like ….……………… ………………………………… 4. My father doesn’t mind … ………………………………
 12. 12. UNIT 1: LEISURE ACTIVITIES - 13 5. Swedish children love ……… ………………………………… 6.My little daughter hates … ………………………………… 9. Complete the following sentenceswiththegivenwords 1. My mother/ love/ yoga/ while/ my brothers/ fancy/ competitive sport/ football/ swimming. ……………………………………………………………………… 2. Our family/ like/ DIY projects/ spare time/ help/ create/ happy/ cozy atmosphere/ home. ……………………………………………………………………… 3. Linda/ detest/ outdoor leisure activities/ mother/ want/ her/ them. ……………………………………………………………………… 4. Mai/ enjoy/ watch/ clouds/ move slowly/ sky/ this/ help/ relax/ improve/ imagination. ……………………………………………………………………… 5. My friend’s brother/ love/ walk/ dog/ every morning/ park/ near/ house. ……………………………………………………………………… 6. Schoolwork/ bring/ Linda and her classmates/ pressure/ they/ prefer/ hang out/ after school. ………………………………………………………………………
 13. 13. BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 8 14 - C. READING Read thefollowing textaboutjogginganddothetasksthatfollow Jogging Jogging not only is a popular outdoor leisure activity but also a daily exercise bringing us health benefits. First, jogging is good for your circulatory. Many studies have shown that those who jog regularly have healthier heart than those who don’t. This means they seldom get diseases involved in the heart. Second, jogging is great for those who want to lose their weight. When you jog, your body will use great amount of calories for this activity. This means jogging helps to burn fat stored in your body, especially belly fat. Third, jogging is effective to increase the weight on bones, especially on feet and legs. It means it helps strengthen the bones to carry your body weight easily. Jogging also helps muscles stronger. Also, jogging might prevent us from catching a cold often. Some researches have found that it helps to strengthen the immune system in the body. So, if we invest time in jogging every day, we could easily avoid colds and flu. In short, we should do this activity every day to improve our health. 1. Answer the questions about the text you have read 1. Who have healthier heart, those who jog regularly or those who don’t? ……………………………………………………………………… 2. How does jogging help you to reduce your weight? ……………………………………………………………………… 3. What is ideal for increasing the bones weight? ………………………………………………………………………
 14. 14. UNIT 1: LEISURE ACTIVITIES - 15 4. Why might jogging prevent us from catching a cold often? ……………………………………………………………………… 5. What should we do to improve our health every day? ……………………………………………………………………… 2. Complete the chart whose information is related to benefits of jogging the writer mentioned in the text strengthen the immune system healthier heart strengthen the bones burn fat stored in your body use great amount of calorie good for your circulatory great for losing weight help to increase the weight on bones prevent us from catching a cold often D. LISTENING Listen to the conversation and fill in the gaps with the missing words Track 2 Hi, I’m Amy. Like most other children nationwide, I adore …………. (1) out with my friends in my free time. We often go to the ……….. (2) to watch the latest movies. We also ……. (3) going out to eat. Our favourite dishes are fried sausage and chips. Besides, we also like making …………. (4), especially paper flowers. We are going to join a contest of flower-making next weekend. What

×