Bài tập lớn đường lối cách mạng

6,582 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,582
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
85
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bài tập lớn đường lối cách mạng

  1. 1. Bài tập Đường lối cách mạng 2012 STT:128Trường Đại học Kinh Tế Quốc DânKhoa Lí luận chính trịHọ tên: NGÔ DIỆU HOAMã sinh viên: CQ521308Lớp tín chỉ: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam(112)_7Học tại nhà văn hóa thứ 5 tiết 6-10 BÀI TẬP LỚNCâu hỏi: Vì sao nói giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp duynhất có đủ điều kiện lãnh đạo cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ20? Điều kiện quan trọng nhất để giai cấp công nhân ViệtNam lãnh đạo được cách mạng theo em là gì? Bài làm:Ra đời từ đầu thế kỉ XX, giai cấp công nhân Việt Nam đã mang trongmình một sứ mệnh lịch sử vô cùng quan trọng đó là phải lãnh đạo cáchmạng Việt Nam thông qua đội tiên phong của mình là Đảng Cộng SảnViệt Nam để đấu tranh giành lại chính quyền từ tay bọn đế quốc vàphong kiến, thiết lập một nền chuyên chính dân chủ nhân dân. Qua thựctiễn đấu tranh, chúng ta có thể nhận thấy rằng giai cấp công nhân ViệtNam là giai cấp duy nhất có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam đầuthế kỉ XX và đây cũng là giai cấp đóng vai trò quyết định trong sự thắnglợi của cách mạng. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ các tố chất 1|Page3/31/2012
  2. 2. Bài tập Đường lối cách mạng 2012quyết định giúp cho giai cấp công nhân Việt Nam lãnh đạo thành côngcách mạng.A. Sự ra đời và những đặc điểm của giai cấp công nhân ViệtNam:1. Sự hình thành của giai cấp công nhân Việt Nam: Năm 1858, thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược Việt Nam với mục đích biến nước ta trở thành một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến, trở thành một thị trường tiêu thụ hàng hóa, một vùng khai thác tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt của chúng. Vào đầu thế kỉ 20, sau khi đã thành công trong việc đặt ách thống trị trên toàn bộ nước ta, chúng cấu kết với bọn phong kiến tay sai và bắt đầu tiến hành khai tác các hầm mỏ, xây dựng các nhà máy xí nghiệp, mở mang các tuyết đường, các đồn điền trồng cây nông nghiệp,… Đây cũng là thời kì xuất hiện một lớp người lao động mới ở nước ta-những công nhân làm thuê. Họ tập trung phần lớn tại các thành phố và các khu công nghiệp. Đến năm 1906, nước ta có khoảng 5 vạn công nhân. Năm 1924, tầng lớp công nhân đã tăng lên rất lớn về số lượng và đạt tới con số 22 vạn người.Với hoàn cảnh lịch sử ở nước ta là một nước nửa thuộc địa nửa phongkiến, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trước hết là phảilãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân để giành được độclập tự do cho dân tộc. Trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa, giai cấp côngnhân cùng với Đảng phải lãnh đạo toàn dân thực hiện cách mạng xã hộichủ nghĩa nhằm xóa bỏ triệt để mọi chế độ áp bức và bóc lột, xây dựngthành công xã hội cộng sản chủ nghĩa, tạo lập một đất nước tươi đẹp tựdo, nhân dân được ấm no hạnh phúc. 2|Page3/31/2012
  3. 3. Bài tập Đường lối cách mạng 20122. Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam:Theo C.Mác và Ph.Ăng-ghen giai cấp công nhân là giai cấp có hai đặctrưng cơ bản sau đây:Thứ nhất, về phương thức lao động của giai cấp công nhân:Giai cấp công nhân là những tập đoàn người lao động trực tiếp hay giántiếp vận hành những công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngàycàng hiện đại, ngày càng có trình độ xã hội hóa cao. Trong xã hội tư bản,nền sản xuất đại công nghiệp ngày càng phát triển, máy móc ngày càngnhiều, sản xuất ngày càng có năng suất cao, làm cho những thợ thủcông bị phá sản, những người nông dân mất việc làm buộc phải gianhập vào hàng ngũ công nhân.Thứ hai, về địa vị của giai cấp công nhân trong hệ thống quan hệ sảnxuất tư bản chủ nghĩa:Trong hệ thống quan hệ sản xuất của xã hội tư bản chủ nghĩa, ngườicông nhân không có tư liệu sản xuất, họ buộc phải bán sức lao động chonhà tư bản để kiếm sống. C.Mác và Ph.Ăng-ghen đặc biệt chú ý phântích đặc trưng này, vì chính nó là đặc trưng khiến cho giai cấp công nhântrở thành giai cấp vô sản, giai cấp lao động làm thuê cho giai cấp tư sảnvà trở thành lực lượng đối kháng với giai cấp tư sản.B. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam:Qua phân tích lịch sử và đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Namchúng ta có thể thấy sứ mệnh cụ thể của họ: Giai cấp công nhân ViệtNam lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong của nó là Đảng Cộngsản Việt Nam. Khi nói giai cấp công nhân lãnh đạo là nói đến toàn bộ giai 3|Page3/31/2012
  4. 4. Bài tập Đường lối cách mạng 2012cấp như một chỉnh thể chứ không phải từng nhóm, từng người. Để cóthể lãnh đạo, giai cấp công nhân phải có lực lượng, có tổ chức tiêu biểucho sự tự giác và bản chất giai cấp của mình. Lực lượng đó là ĐảngCộng sản. Xét về thành phần xuất thân thì nước ta có nhiều đảng viênkhông phải là công nhân. Nhưng, bất cứ đảng viên nào cũng phải đứngtrên lập trường giai cấp công nhân thể hiện ở lý tưởng, ở lý luận Mác-Lênin và đường lối cách mạng, ở tinh thần kiên quyết cách mạng trongcuộc đấu tranh để thực hiện sứ mệnh của giai cấp công nhân vì lợi íchcủa giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Điềunày được Đảng ta khẳng định rất rõ: "Đảng Cộng sản Việt Nam là độitiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhândân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích củagiai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc". Đảng của giaicấp công nhân nước ta đã lãnh đạo toàn dân hoàn thành thắng lợi trọnvẹn cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và đang tiến hành thành côngcông cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủnghĩa. Đây là những nhiệm vụ lịch sử hết sức khó khăn và phức tạp.C. Những đặc điểm điều kiện để giai cấp công nhân lãnh đạocách mạng Việt Nam:Giai cấp công nhân Việt Nam là một bộ phân của giai cấp công nhânquốc tế nên có những đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế.Tuy nhiên, giai cấp công nhân Việt Nam ra đời và phát triển trong bốicảnh, điều kiện cụ thể của dân tộc Việt nam nên cũng mang trong mìnhnhững đặc điểm riêng ảnh hưởng đến việc thực hiện sứ mệnh lịch sửcủa mình: Giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp kế thừa một cách xuất sắc nhất truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường bất khuất 4|Page3/31/2012
  5. 5. Bài tập Đường lối cách mạng 2012 chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Đây là giai cấp được ra đời ngay khi đất nước vừa bị thực dân xâm lược, sớm cảm nhân nỗi đau mất nước và sự nhục nhã khi bị áp bức bóc lột bởi giặc ngoại xâm nên họ sớm có tinh thần cách mạng kiên cường, triệt để, sớm nhận thức được mối quan hệ giữa sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp giải phóng giai cấp giải phóng con người, giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế. Giai cấp công nhân Việt Nam chính là những người ra đời trong hoàn cảnh các giai cấp khác đã bế tắc về con đường cứu nước thì cũng chỉ có giai cấp này mới có đủ khả năng tìm ra lối thoát cho cách mạng. Sự ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam cùng với sự thành công của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga, mở ra một chế độ xã hội mới trong lịch sử nhân loại-xã hội chủ nghĩa. Cùng lúc đó, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước giải phóng dân tộc là con đường cách mạng vô sản dưới sự lãnh đạo dẫn lối của giai cấp công nhân. Đây chính là yếu tố hết sức quan trọng giúp khích lệ và thúc đẩy giai cấp công nhân Việt Nam đứng lên trực tiếp làm cách mạng để giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân khỏi ách áp bức bóc lột một cách dã man và trắng trợn của bọn thực dân và bè lũ tay sai. Nguồn gốc của giai cấp công nhân cũng là một yếu tố quan trọng giúp họ có khả năng lãnh đạo nhân dân cách mạng. Phần lớn những người công nhân ở nước ta vốn xuất thân từ nông dân và tầng lớp nhân dân lao động. Đây là hai tầng lớp có mối quan hệ vô cùng mật thiết với nhau. Chính vì vậy, giai cấp công nhân Việt Nam đã sớm liên minh với nông dân, tạo thành một khối liên minh công-nông vững mạnh và khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo sự thành công trong công cuộc lãnh đạo của giai cấp công nhân trong suốt quá trình cách mạng, góp phần quan trọng đảm bảo cho cách mạng Việt Nam giành thắng lợi. 5|Page3/31/2012
  6. 6. Bài tập Đường lối cách mạng 2012Đó là những yếu tố giúp cho giai cấp công nhân có thể lãnh đạo đượccách mạng Việt Nam.Tuy nhiên, chúng ta sẽ xem xét cụ thể những nguyên nhân đặcđiểm khiến cho giai cấp công nhân Việt nam là giai cấp duy nhất cóđủ điều kiện lãnh đạo cách mạng Việt Nam:Thứ nhất, giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp đại diện cho mộtphương thức sản xuất tiến bộ:Đây là giai cấp gắn liền với lực lượng sản xuất bộ nhất tư bản chủ nghĩa,là giai cấp gắn với những người sản xuất vật chất là chủ yếu. Do đó, giaicấp công nhân nắm trong tay vai trò quyết định nhất đối với sự tồn tại vàphát triển của xã hội, là lực lượng quyết đinh tới sự đổ vỡ của quan hệsản xuất tư bản chủ nghĩa. Khi đã giành được chính quyền, giai cấpcông nhân cũng là giai cấp đại diện cho sự tiến bộ của lịch sử với sứmệnh trong mình là giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo xã hội xâydựng một phương thức sản xuất mới cao hơn phương thức sản xuất tưbản chủ nghĩa.Giai cấp công nhân là con đẻ của nền công nghiệp hiện đại, họ đã đượcrèn luyện trong một nền sản xuất tiến bộ và đoàn kết. Đó là những ngườilao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành những công cụ sản xuất có tínhchất công nghiệp ngày càng hiện đại, ngày càng có trình độ xã hội hóacao. Họ là đại biểu cho một phương thức sản xuất tiên tiến gắn liều vớinhững thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại, là giai cấp đượctrang bị lý luận khoa học cách mạng và luôn đi đầu trong phong tràocách mạng với những mục tiêu hết sức cụ thể và thiết thực đó là xóa bỏchế độ xã hội cũ lạch hậu, xây dựng một xã hội mới văn minh tiến bộhơn, con người được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc, tự do về thểxác lẫn tinh thần. Chính vì những điều đó, cùng với sự phân tích nguồngốc và mối liên hệ với các giai cấp khác ở trên, giai cấp công nhân là giai 6|Page3/31/2012
  7. 7. Bài tập Đường lối cách mạng 2012cấp duy nhất có thể tập hợp đông đảo các giai cấp, tầng lớp khác vàophong trào cách mạng.Thứ hai, giai cấp công nhân là một giai cấp có tính tổ chức, tính kỉ luật,tác phong công nghiệp cao:Như đã nói ở trên, giai cấp công nhân là con để của nền công nghiệphiện đại, họ đã sớm được rèn luyện trong môi trường lao động côngnghệ ngày càng hiện đại cũng như trong cuộc đấu tranh chống giai cấpphong kiến trước dây và chống giai cấp tư sản ngày nay. Giai cấp côngnhân là giai cấp duy nhất có điều kiện mở rộng các quan hệ xã hội, cáctri thức trí tuệ thông qua điều kiện làm việc tại các khu vực thành thị, cáckhu công nghiệp cao.Sớm được lao động trong môi trường sản xuất tập trung cao và có trìnhđộ kĩ thuật hiện đại, cơ cấu tổ chức chặt chẽ, các dây truyền hoạt độngbiệt lập và tính kỉ luật cao, giai cấp công nhân đã hình thành được chomình tính tổ chức và tính kỉ luật cao độ. Do yêu cầu của cuộc đấu tranhgiai cấp là việc chống lại giai cấp tư sản-một giai cấp có tiềm lực to lớnvề kinh tế và kĩ thuật-nên giai cấp công nhân cần phải thực hiện đấutranh bằng phẩm chất kỉ luật của mình.Sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng của giai cấp côngnhân cũng là một đòi hỏi buộc phải thay đổi quan hệ sản xuất cũ lỗi thờilạc hậu thay vào đó là một quan hệ sản xuất mới tiến bộ hơn để có thểphù hợp với lực lượng sản xuất đã phát triển.Thứ ba, việc giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trước giai cấp tư sảnViệt Nam cũng là một yếu tố quan trọng giúp quyết định quyền lãnh đạothuộc về giai cấp công nhân: 7|Page3/31/2012
  8. 8. Bài tập Đường lối cách mạng 2012Giai cấp công nhân ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc và sớm có Đảnglãnh đạo nên không bị tác động bởi các khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa,cải lương, xét lại, không bị giai cấp tư sản đầu độc về tư tưởng nên họluôn luôn đoàn kết và thống nhất với nhau trong cuộc đấu tranh chốngthực dân Pháp và bọn địa chủ phong kiến tay sai. Ngoài ra, giai cấp côngnhân Việt Nam cũng sớm tiếp thu ảnh hưởng cách mạng tháng 10 Nga,chủ nghĩa Mác Lê-nin, cùng với đời sống vật chất và tinh thần hết sứchạn chết và khổ cực nên họ đã sớm có tinh thần đấu tranh cách mạnghết sức triệt để.D. Điều kiện quan trọng nhất quyết định đến quyền lãnh đạocách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam:Được sinh ra ở một dân tộc có truyền thống yêu nước và đấu tranh kiêncường bất khuất chống giặc ngoại xâm xuyên suốt lịch sử hàng nghìnnăm dựng nước và giữ nước, giai cấp công nhân Việt Nam đã được tôiluyện về cả mặt ý chí tinh thần và mặt thể lực để có thể vững vàng đấutranh chống giặc ngoại xâm. Có lẽ điều kiện quan trọng nhất khiến cho ýchí và động cơ cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam được dângcao đến mức như vậy là do giai cấp công nhân Việt Nam có Đảng vàChủ nghĩa Mác Lê-nin soi đường dẫn lối và chính bản thân họ từ đócũng đã giác ngộ cách mạng, giác ngộ chân lí tối cao đó là chỉ có cáchmạng triệt để mới có thể giải phóng chính họ và những người anh emđồng bào trên cùng một dải đất hình chữ S thân yêu của họ thoát khỏixiềng xích áp bức bóc lột của bọn thực dân cướp nước và bọn phongkiến tay sai để mang lại tự do và ấm no cho toàn dân tộc. Họ là tầng lớpđại diện cho giai cấp nông dân, tuy nhiên, họ có một bước phát triển caohơn so với giai cấp nông dân đó chính là sự tiến bộ hơn về mặt tư duycách mạng nhờ việc sớm được tiếp cận và tiếp thu những tinh hoa củaChủ nghĩa Mác Lê-nin. Chính chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta 8|Page3/31/2012
  9. 9. Bài tập Đường lối cách mạng 2012cũng đã tìm ra con đường duy nhất để cứu lấy đất nước là cách mạngnhờ những học thuyết của Mác Lê-nin.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Chỉ có giai cấp công nhân là dũngcảm nhất, cách mạng nhất, luôn luôn gan góc đương đầu với bọn đếquốc thực dân. Với lí luận cách mạng tiên phong và phong trào vô sảnquốc tế, giai cấp công nhân đã tỏ ra là người lãnh đạo xứng đáng và tincậy nhất của nhân dân”.Lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân là đối lập với lợi ích cơ bản củagiai cấp tư sản, nhưng lại phù hợp với lợi ích, với khát vọng của đại đasố nhân dân lao động. Nhờ đó, giai cấp công nhân ngày càng có đủ điềukiện và khả năng đứng lên lãnh đạo các giai cấp và các tầng lớp laođộng khác trong công cuộc xóa bỏ áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản,xây dựng thành công xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.Đây chính là điều kiện tiên quyết để giai cấp công nhân hoàn thành sứmệnh lịch sử của mình. 9|Page3/31/2012

×