Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Ncb04

 1. 1. Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 1 Bài 4 :Làm quen Mạng máy tính Gv : Nguyễn Văn Tẩn tannv@hcmut.edu.vn Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 2 Các chủ đề chính Khái quát về mạng máy tính Nối mạng đơn giản 2 PC (Persional Computer) Thực hiện chia sẻ và sử dụng tài nguyên mạng (File, Print,..) Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 3 Khái quát về mạng máy tính Một số khái niệm Tại sao phải nối mạng Mạng LAN (cục bộ)& WAN(diện rộng) Các giao thức mạng (Protocols) Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 4 Khái niệm Sự kết hợp hai hay nhiều máy tính độc lập trong một môi trường truyền thông.
 2. 2. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 5 Khái niệm Đảm bảo thông tin không bị mất trên đường truyền Thông tin được truyền nhanh chóng kịp thời và chính xác Các máy tính trong cùng một mạng phải nhận biết được nhau Cách đặt tên trong mạng, cách thức xác định các đừơng truyền trên mạng phải tuân theo một chuẩn thống nhất Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 6 Khái niệm Hệ thống mạng bao gồm Phần cứng (Hardware) Các môi trường truyên thông Các thiết bị mạng Card mạng (NIC : Network Interface Card) Hub, Switch, Router… Phần mềm (Software) Hệ điều hành mạng (NOS) Các chương trình ứng dụng mạng Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 7 Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 8 Khái niệm Một mạng máy tính đơn giản gồm Ít nhất 2 trạm làm việc (máy tính..) Một thiết bị giao tiếp mạng trên mỗi trạm (NIC) Một môi trường trường truyền : Cáp nối, sóng vô tuyến(không dây) Hệ điều hành mạng (NOS) Hệ Windows 95, 98, NT, 2000, XP Hệ Unix : Linux, Sun Solaris… Hệ Novell Netware Thông thường dùng Hub, Switch làm thiết bị trung tâm để kết nối các trạm làm việc
 3. 3. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 9 Tại sao phải nối mạng Tăng hiệu qủa công việc Xây dựng mô hình làm việc thống nhất Đưa tất cả những vấn đề cần giải quyết lên mạng Loại bỏ các thông tin thừa trùng lặp Các tổ chức Chia xẻ tài nguyên mạng Cung cấp độ tin cậy cao Tiếp kiệm ngân sách Tạo môi trường liện lạc tốt Các cá nhân Truy xuất thông tin từ xa : WWW, FTP … Liên lạc với nhau: Mail, Chat, Voice Chat, WebCam ... Giải trí : Video, Music.. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 10 Chia xẻ tài nguyên mạng Cloud IBM Compatible IBM Compatible ASCII Printer Workstation Plotter Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 11 Truy xuất thông tin từ xa Tại nhà Network Văn phòng a Văn phòng b Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 12 Mạng LAN (Mạng cục bộ) Kết nối các máy tính trong khu vực nhỏ như Nhà máy,bệnh viện, trường học, công ty.. Đường kính <10 km Môi trường truyền thông với tốc độ cao : 4/10/16/100/155/622/1000 Mbps
 4. 4. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 13 Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 14 Mạng LAN Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 15 Những lợi ích của LAN Chia sẻ tài nguyên như : File, Printer, Modem/Fax, Databases,.. Quản lý thông tin một cách tập trung Độ tin cậy cao về truyền thông Bảo mật dữ liệu Cho phép xây dựng hệ thống phân bố mở Users có thể truy xuất Databases cũng như những resources kết nối LAN đến các mạng khác Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 16 Mạng WAN
 5. 5. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 17 Một số tuyến truyền dữ liệu WAN Mạng điện thoại(Analog) Trunk Line(Digital) : T1(1.544Mbps); T3(44,736Mbps).. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 18 Khái niệm Giao thức (Protocol) Để truyền thông tin giữa các máy tính dễ dàng và hiệu qủa, các máy tính cần sử dụng cơ chế hỏi đáp thống nhất gọi là giao thức TCP/IP : là giao thức được dùng để liên kết các hệ thống mạng máy tính với nhau đảm bảo dữ liệu được gửi thông suốt thông qua địa chỉ IP (Dùng mạng LAN và Internet) NETBEUI : Dùng mạng LAN Microsoft Windows, nhanh, đơn giản Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 19 Nối mạng đơn giản 2 PC Dùng cáp Datalink (Direct Cable) Cổng Com : Null Modem cable Cổng USB : USB cable Dùng cáp mạng (Card mạng NIC) Cáp Xoắn đôi (UTP, STP) Cáp Đồng trục (Thin, Thick Coaxial) Cáp Quang học (Fiber-Optic) Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 20 Dùng cáp Datalink Datalink USB (Cáp USB): Dùng để truyền file giữa 2 máy tính thông qua cổng USB Tốc độ truyền lên đến 480 Mbps Chương trình truyền thông kèm theo
 6. 6. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 21 Dùng cáp Datalink Null Modem cable (dùng cáp Null Modem): Dùng để truyền file giữa 2 máy tính thông qua cổng Serial (Com) Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 22 DSR66-420DTR (Data Terminal Ready) CD81-420DTR (Data Terminal Ready) DTR204-18CD (Carrier Detect) DTR204-66DSR (Data Set Ready) SG75-57SG (Signal Ground) RTS47-85CTS (Clear To Send) CTS58-74RTS (Request To Send) TD23-23RD (Receive Data) RD32-32TD (Transmit Data) FG1-X-1FG (Frame Ground) DB-25 PinDB-9 PinDB-9 PinDB-25 PinSignal Name Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 23 Dùng cáp Datalink Parallel Cable Dùng để truyền file giữa 2 máy tính thông qua cổng Parallel(EPP or EPP/ECP mode ) Dùng chương trình NC, Network hay Hyper Terminal của Windows.. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 24 Cài đặt và thiết lấp kết nối cáp trực tiếp 2 PC (Direct Cable Connections) USB cable Null Modem Cable Parallel Cable
 7. 7. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 25 Cài đặt Null Modem Cable (WinXP) Start/Control Panel/nhấp đôi chuột Phone and Modem options/Modem/Add Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 26 Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 27 Thiết lập kết nối cho Server để chia sẻ tài nguyên Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 28
 8. 8. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 29 Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 30 Thiết lập kết nối đến Server cho Client để sử dụng tài nguyên Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 31 Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 32
 9. 9. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 33 Chia sẻ tài nguyên trên Server Sau khi thiết lập kết nối cho máy Server xong, tiến hành chia sẻ tài nguyên cho các máy khác trên mạng (Client) sử dụng Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 34 Chia sẻ thư mục, ổ đĩa(Share) Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 35 Hình bàn tay trên icon tài nguyên được shared Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 36 Sử dụng tài nguyên đã shared trên mạng Tại máy Client, thực hiện kết nối đến tài nguyên đã shared bằng cách ánh xạ tài nguyên chia sẻ thành ỗ đĩa cục bộ tại máy client Thực hiện : Mở My Computer/Tool/Map Network Driver
 10. 10. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 37 Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 38 Dùng cáp mạng (Card mạng NIC) Khe cắm mở rộng (Slot) : ISA, PCI, USB ... Tốc độ truyền dữ liệu : 10/100/1000 Mbps… Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 39 Cáp Xoắn đôi UTP đầu nối RJ-45 Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 40 Cáp Đồng trục mỏng đầu nối (BNC)
 11. 11. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 41 Cáp Quang học đầu nối SC hay ST Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 42 Nối mạng 2 PC dùng cáp mạng UTP Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 43 Tóm tắt và Hỏi đáp Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 44 Bài thực hành Cài đặt và thiết lập nối mạng 2 PC với nhau dùng cáp Datalink Cài đặt và thiết lập nối mạng 2 PC với nhau dùng cáp mạng (Card mạng) Chia sẻ tài nguyên trên Server Login vào Server với user là administartor Tạo User, Passwd là tên mỗi học viên (tenhv) Chia sẻ tài nguyên, và thiết lập quyền truy xuất Sử dụng tài nguyên tại Client Ánh xạ tài nguyên đã chia sẻ thành ổ đĩa cục bộ Username và Passwd là tenhv khi được hỏi Thực hiện truyền nhận tài nguyên giữa Server và Client

×