Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2018: Zmiany w prawie

7,027 views

Published on

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z webinarium "Zmiany w prawie, obowiązki w 2018 r. Organizacjo, musisz je znać!", przeprowadzonego przez Monikę Chrzczonowicz 8 lutego 2018 dla portalu ngo.pl.

Webinarium przeprowadzono w ramach:
- Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
- Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Wspieranie Organizacji Pozarządowych", realizowanego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wszystkie nagrania webinariów SCWO są dostępne na: warszawa.ngo.pl/webinaria. Pełna ofert SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.

Wszystkie nagrania portalu ngo.pl są dostępne na stronie poradnik.ngo.pl/webinaria.

Projekt "Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych" współfinansuje m.st. Warszawa.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webinarium SCWO/portal ngo.pl 2018: Zmiany w prawie

 1. 1. System bezpłatnego wsparcia dla NGO
 2. 2. Zmiany w prawie, obowiązki w 2018 r. Organizacjo, musisz je znać! Ekspertka: Monika Chrzczonowicz, ngo.pl Prowadzi: Małgorzata Dąbrowska, Dimpact
 3. 3. Ekspertka: Monika Chrzczonowicz Doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl. Wspiera organizacje merytorycznie w aspektach formalno-prawnych związanych m.in. z zakładaniem i rejestracją nowych podmiotów. Doradza również w aspektach związanych z likwidacją fundacji/stowarzyszeń, działalnością odpłatną pożytku publicznego, działalnością gospodarczą i współpracą z samorządem. Członkini zarządu Stowarzyszenia Klon/Jawor, Sieci SPLOT i warszawskiego BKDS ds. organizacji wspierających.
 4. 4. Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach Zmiany „księgowe”, obowiązki sprawozdawcze Zmiany w ustawie o pożytku w związku z powstaniem Narodowego Instytutu Wolności 1 2 3 4 1% od emerytów
 5. 5. Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach
 6. 6. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach - Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów
 7. 7. - Obowiązuje od 20 maja 2016 r. - Organizacje zarejestrowane przed nowelizacją mają dwa lata na dostosowanie się do nowych przepisów.
 8. 8. Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS - Trzeba sprawdzić statut dla stowarzyszeń z oddziałami. - Trzeba powołać pełnomocnika do podpisywania umów z członkami zarządu. - Można wynagradzać zarząd za funkcje (zapis w statucie).
 9. 9. Stowarzyszenia zwykłe - Trzeba przerejestrować się do nowej ewidencji. - Można korzystać z różnych źródeł finansowania, np. dotacje, zbiórki, darowizny. - Można przerejestrować się do KRS.
 10. 10. OpracowaniePrzerejestrowanie
 11. 11. Sprawdź regulamin stowarzyszenia zwykłego.
 12. 12. Podejmij decyzję: przedstawiciel albo zarząd stowarzyszenia zwykłego.
 13. 13. Podejmij decyzję: czy komisja rewizyjna.
 14. 14. Zwołaj zebranie członków stowarzyszenia zwykłego.
 15. 15. Przygotuj dokumenty do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
 16. 16. Złóż dokumenty do urzędu prowadzącego ewidencję stowarzyszeń zwykłych.
 17. 17. Czekaj na wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
 18. 18. Zebranie i dokumenty 1. Protokół 2. Lista obecności 3. Regulamin działalności 4. Dane przedstawiciela albo wszystkich członków zarządu zwykłych 5. Dane członków komisji rewizyjnej 6. Wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń
 19. 19. Zmiany „księgowe”, obowiązki sprawozdawcze
 20. 20. OpracowanieJednolity plik kontrolny
 21. 21. Nowy, łatwiejszy sposób kontaktowania się z urzędem skarbowym. Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF - T) jest zbiorem danych tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.
 22. 22. JPK VAT - Od 1 stycznia 2018 r. NGO, które są „vatowcami”. - Przekazuje się co miesiąc.
 23. 23. JPK na żądanie - Od 1 lipca 2018 r. wszystkie NGO prowadzące księgowość elektroniczną. - Przekazuje się, kiedy wezwie urząd skarbowy.
 24. 24. Opracowanie Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK)
 25. 25. Podstawa prawna - Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje - obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
 26. 26. Sposób prowadzenia księgowości Warunki – art. 10 A - bez działalności gospodarczej - bez OPP - przychody mniej niż 100.000 zł
 27. 27. Zgłoszenie do urzędu skarbowego - Do 31 stycznia (nowe – 30 dni od rozpoczęcia działalności). - Decyzja o wyborze – uchwała organu zatwierdzającego sprawozdanie. - Zgłoszenie – oświadczenie zarządu + uchwała.
 28. 28. Infografika o księgowości http://poradnik.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/infografiki_ngo/20 17/jaka_ksiegowosc/ngo_ksiegowosc_A4.pdf
 29. 29. OpracowanieSprawozdanie finansowe NGO
 30. 30. Podstawa prawna - Podstawa prawna - załącznik nr 6 ustawy o rachunkowości. - Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.
 31. 31. Sprawozdanie finansowe - Składa się z trzech części: • bilansu • rachunku zysku i strat • informacji uzupełniającej, na którą składa się: • wprowadzenie do sprawozdania finansowego • informacja dodatkowa
 32. 32. Terminy sprawozdań – infografika http://poradnik.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/infografiki_ngo/20 17/A4/info_terminy_sprawozdania_2017-A4.pdf
 33. 33. Zmiany w ustawie o pożytku w związku z powstaniem Narodowego Instytutu Wolności
 34. 34. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Obowiązuje od 28 października 2017 r. - Zmiany w przepisach: Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 35. 35. OpracowanieZmiany w ustawie o pożytku
 36. 36. Powołanie Komitetu do spraw Pożytku Publicznego – organu administracji rządowej właściwego do spraw pożytku publicznego i wolontariatu. Kompetencje do tej pory zarezerwowane dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego przechodzą na Przewodniczącego Komitetu lub Dyrektora NIW. Możliwość powołania przez wojewodów pełnomocników do spraw społeczeństwa obywatelskiego. 1 2 3
 37. 37. Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) – Przewodniczący Komitetu Nadzór i kontrola nad OPP.
 38. 38. Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) – Dyrektor NIW - Publikacja wykazu uprawnionych do otrzymywania 1%. - Rozpatrywanie wniosków „spóźnialskich”. - Prowadzenie bazy sprawozdań. - Prowadzenie Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.
 39. 39. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 40. 40. Co wiemy? • Operator NIW • Kwota 60 mln zł • Oferty składane przez generator ofert FIO • Termin realizacji od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. • Wysokość dotacji od 20 tys. zł do 400 tys. zł • Trwają konsultacje regulaminu - do 15 lutego.
 41. 41. 1% od emerytów
 42. 42. Infografika http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2048321.html
 43. 43. Portal ngo.pl powstał i rozwija się dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nagrania webinariów Znajdziecie je na: poradnik.ngo.pl/webinaria Zapraszamy!
 44. 44. www.dimpact.pl Wspieramy cele statutowe Webinaria ngo.pl realizuje
 45. 45. Dziękujemy!

×