โครงการกาแฟอิน ทรีย ์ร ัก ษาป่า

Organic Coffee for Sustainable Forest
Conservation
Green Net SE, Earth Net Foundation
Green Net

other helping hand to heal the w
Green Net Cooperative
Earth Net Foundation
Green Net SE
Mission

Expand organic farming and fair
trade
Promote sustainable community
development
The specialty
Not every country
Not only organic, but also
forest
Deforestation
???
Organic Forest
Coffee
is ……the Solution

•
•
•
•

Shade grown
Organic
Quality
Premium Price
Reforestation & Agroforestry

Grow Organic
Coffee, Plant
Shade Trees to
Revitalize the
Mae Lao Forest
Forest
Watershed

A ...
Chiangrai

Chiangra i
Chiangmai

Bangkok
Maehongsorn
Chiangmai

Project site พื้น ที่
ป่า เมีย งขุน
่
ปั๋ง
Khun Pang

ต้น น้า แม่ล าว เวีย งป่า เป้า เชีย งราย
Wiang Pa Pao,บ้Chiang Rai
า นป่า

แม่ห าง
Mae
Haa...
Specialty
Coffee
Organic forest coffee
Select

The Best Coffee
Varieties
Volcanic
Soil
High
Altitude
900 – 1,600
m. asl.

rictly hard bean
hade-grown / Forest Co
C
Hand-picked / only
Processed within 24 h
Wet processin
Processing
machinery that
does not
damage the
beans
S kille d Quality Roas te r

Trained in Portland, Or, & Seattle, Wa
Organic Certified
ACT Accredited IFOAM
International Standard
The products :

1) SHB Organic Green Bean Coffee
2) SHB Organic Roasted Coffee
Coffee Characteristics :
• Berry-like
Aroma
• Balanced
Flavor
• Clean Cup
• Medium &
beautiful body
Production Forecast
Sustainable Development

When the forest survives,
man can survive.
I am proud of
the development path of
Green Net SE,
th...
Social
Impacts

 Value of forest
rehabilitation* equal
∼ US$ 30 M per year.
 Value of growing
organic coffee plants
that...
Social Impacts
 Organic Coffee Farmers earn
more money from their cherries
up to ∼ US$ 3 / 10 year
 Organic Coffee Farme...
Green Net SE received

2012 Social Enterprise
Award from Thai Social
Enterprise Office
Investment
needs
700k
working
capital for
coffee
purchase
150k
capacity
Best choice = Sustainable ‘s best

Green Net SE
Organic Forest Coffee
Theerasit Amornseansuk

Green Net SE

176 Intraporn Rd., Phlubphla,
WangthongLang, Bangkok 10310
Tel: 66 2 933 7536 Fax: 6...
ANIS2013_Social Innovation Led by Technology_Theerasit Amornsaensuk
ANIS2013_Social Innovation Led by Technology_Theerasit Amornsaensuk
ANIS2013_Social Innovation Led by Technology_Theerasit Amornsaensuk
ANIS2013_Social Innovation Led by Technology_Theerasit Amornsaensuk
ANIS2013_Social Innovation Led by Technology_Theerasit Amornsaensuk
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ANIS2013_Social Innovation Led by Technology_Theerasit Amornsaensuk

433 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ANIS2013_Social Innovation Led by Technology_Theerasit Amornsaensuk

 1. 1. โครงการกาแฟอิน ทรีย ์ร ัก ษาป่า Organic Coffee for Sustainable Forest Conservation Green Net SE, Earth Net Foundation
 2. 2. Green Net other helping hand to heal the w Green Net Cooperative Earth Net Foundation Green Net SE
 3. 3. Mission Expand organic farming and fair trade Promote sustainable community development
 4. 4. The specialty Not every country Not only organic, but also forest
 5. 5. Deforestation
 6. 6. ???
 7. 7. Organic Forest Coffee is ……the Solution • • • • Shade grown Organic Quality Premium Price
 8. 8. Reforestation & Agroforestry Grow Organic Coffee, Plant Shade Trees to Revitalize the Mae Lao Forest Forest Watershed A critical upland watershed for Chiang Rai
 9. 9. Chiangrai Chiangra i Chiangmai Bangkok Maehongsorn Chiangmai Project site พื้น ที่
 10. 10. ป่า เมีย งขุน ่ ปั๋ง Khun Pang ต้น น้า แม่ล าว เวีย งป่า เป้า เชีย งราย Wiang Pa Pao,บ้Chiang Rai า นป่า แม่ห าง Mae Haang แงะ ห้ว ยมะเกลี้ย ง (ปางไคร้) Baan Huay Kai ห้ว ยทราย Huay Sai ห้ว ยนำ้า กืน Huay Nam Kuen ปางมะกาด Paang Ma ป่า เมี่ย ง Kad แม่ส าย Mae Sai บ้าน ปางอั้น ห้ว ยคุณ พระ Huay Khun Pra ขุน ลาว Khun Lao บ้า นทุ่ง ยาว แม่ข ะ จาน บ้า นสัน มะ นะ บ้า นทห้ว ย ชมพู เช ม่ – ห ีย ง ใ 18 เช นน เลข 1 ถ มาย ห อุท ยานแห่ง ชาติข ุน แจ า ีย ง ร ย
 11. 11. Specialty Coffee Organic forest coffee
 12. 12. Select The Best Coffee Varieties
 13. 13. Volcanic Soil
 14. 14. High Altitude 900 – 1,600 m. asl. rictly hard bean
 15. 15. hade-grown / Forest Co C
 16. 16. Hand-picked / only
 17. 17. Processed within 24 h
 18. 18. Wet processin
 19. 19. Processing machinery that does not damage the beans
 20. 20. S kille d Quality Roas te r Trained in Portland, Or, & Seattle, Wa
 21. 21. Organic Certified ACT Accredited IFOAM International Standard
 22. 22. The products : 1) SHB Organic Green Bean Coffee 2) SHB Organic Roasted Coffee
 23. 23. Coffee Characteristics : • Berry-like Aroma • Balanced Flavor • Clean Cup • Medium & beautiful body
 24. 24. Production Forecast
 25. 25. Sustainable Development When the forest survives, man can survive. I am proud of the development path of Green Net SE, this is sustainability. Boontha Langkeak, former village head
 26. 26. Social Impacts  Value of forest rehabilitation* equal ∼ US$ 30 M per year.  Value of growing organic coffee plants that obstruct deforestation* equal ∼ US$ 2 M per year.
 27. 27. Social Impacts  Organic Coffee Farmers earn more money from their cherries up to ∼ US$ 3 / 10 year  Organic Coffee Farmers’ Group earns more money from their parchment equal min. ∼ US$ 3 / 10 year 
 28. 28. Green Net SE received 2012 Social Enterprise Award from Thai Social Enterprise Office
 29. 29. Investment needs 700k working capital for coffee purchase 150k capacity
 30. 30. Best choice = Sustainable ‘s best Green Net SE Organic Forest Coffee
 31. 31. Theerasit Amornseansuk Green Net SE 176 Intraporn Rd., Phlubphla, WangthongLang, Bangkok 10310 Tel: 66 2 933 7536 Fax: 66 2 933 6508 Email: theerasit@greennet.or.th Thank you

×