Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

www.vietnam-ship.com

586 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

www.vietnam-ship.com

 1. 1. Câu chuyện về thái độ <ul><li>Cuốn beliefs can influence attitude của Nell Mohney đã chứng minh sâu sắc sự thật nầy qua một thử nghiệm dưới đây: </li></ul><ul><li>Hiệu trưởng 1 trường học nọ mời ba giáo sư đến và nói “ Vì 3 thầy là những giáo viên ưu tú nhất trong trường, chúng tôi sẽ giao 90 sinh viên có chỉ số IQ cao nhất cho các thầy giảng dạy đến hết năm tới, xem các em có thể tiếp thu được bao nhiêu”. Toàn bộ cán bộ giảng dạy của khoa và sinh viên đều rất vui mừng </li></ul>
 2. 2. Câu chuyện… <ul><li>Một năm trôi qua, cả giảng viên và sinh viên đều làm việc rất tích cực. Các giáo sư thì dạy cho những sinh viên giỏi nhất, các sinh viên thì nhận được sự quan tâm gần gũi và được hướng dẩn từ những giáo viên có trình độ chuyên môn cao nhất. Kết thúc cuộc thử nghiệm, những sinh viên nầy tiến bộ hơn những sinh viên khác từ 20-30% </li></ul>
 3. 3. Câu chuyện kết thúc <ul><li>Thầy hiệu trư ở ng lại mời 3 giáo sư đến văn phòng và ôn tồn nói: …. ? </li></ul><ul><li>Ba thầy đồng thanh h ỏi :….?? </li></ul><ul><li>Thầy hiệu trưởng đáp: …. ??? </li></ul><ul><li>“ Điều gì tạo nên sự khác biệt này?”, các thầy thắc mắc tại sao 90 sinh viên đó đã rất xuất sắc trong cả năm?” </li></ul><ul><li>Sự khác biệt đó nằm ở sự kỳ vọng của các giảng viên. Kỳ vọng của chúng ta có liên quan mật thiết đến TH ÁI ĐỘ của chúng ta. Có thể những điều mong đời không thành nhưng chúng ta quyết định TH ÁI ĐỘ của chúng ta. </li></ul>
 4. 4. Câu hỏi 1 <ul><li>B ạn h ãy đoá n xem t hầy hiệu trường n ói g ì v ới 3 giáo sư ??? (5 điểm) </li></ul>
 5. 5. Câu trả lời 1 <ul><li>Thầy hiệu trường lại mời 3 giáo sư đến văn phòng và ôn tồn nói: “ tôi xin nói thậ t rằng, 90 sv mà các thầy giảng dạy năm qua không phải là những sv thông minh nh ấ t. Họ là những sv bình thường mà tôi đã chọn ngẩu nhiên trong trường”. </li></ul>
 6. 6. Câu hỏi 2 <ul><li>Tiếp theo bạn thữ đoán xem 3 thầy hỏi gì ? (5 điểm) </li></ul>
 7. 7. Câu trả lời 2 <ul><li>Ba thầy đồng thanh h ỏi :“Vậy ra chúng tôi là những giáo viên rất xuất sắc” ? </li></ul>
 8. 8. Câu hỏi 3 <ul><li>Tiếp theo thầy hiệu trưởng trả lời như thế nào ? </li></ul>
 9. 9. Câu trả lời 3 <ul><li>Thầy hiệu trưởng tiếp tục: “ tôi cũng xin thú nhận rằng, các thầy cũng không phải là những giáo viên giỏi nhất. Tên của các thầy cũng được chọn ngẩu nhiên trong danh sách mà thôi </li></ul>
 10. 10. Attitude is 90% ? <ul><li>How much can you see of an iceberg ? </li></ul>
 11. 11. Attitude is 90% ? <ul><li>Only 10% of any </li></ul><ul><li>iceberg is visible </li></ul><ul><li>90% of the remaining </li></ul><ul><li>is below sea level </li></ul>
 12. 12. Attitude is 90% ? <ul><li>The iceberg phenomena is also applicable on human beings </li></ul>Invisible Below sea level
 13. 13. Attitude is 90% ?
 14. 14. Attitude is 90% ?
 15. 15. Attitude is 100% ?
 16. 16. Attitude is 100% ?
 17. 17. Attitude is 100% ?
 18. 18. Attitude is 100% ?
 19. 19. Attitude is 100% ?
 20. 20. Attitude is 100% ?

×