Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giáo trình Cơ học đất - Cao Văn Chí, Trịnh Văn Cương

3,792 views

Published on

Download tại
http://www.gocxaydung.net/2014/11/giao-trinh-co-hoc-dat-cao-van-chi.html

Tên Ebook: Giáo trình Cơ Học Đất. Tác giả: GS.TSKH. Cao Văn Chí (Chủ biên), PGS.TS. Trịnh Văn Cương. Định dạng: PDF. Số trang: 309. Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm phát hành: 2003

Published in: Education
  • Be the first to comment

×