Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  PHÒNG ĐÀO TẠO & QLSV     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thong bao phuc khao hk 1 2012-2013 dot 1

225 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thong bao phuc khao hk 1 2012-2013 dot 1

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO & QLSV Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 10 /TB-ĐT&QLSV Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2013 THÔNG BÁO (V/v phúc khảo điểm thi cuối kỳ Học kỳ 1 năm học 2012-2013 Đợt 1) Phòng Đào tạo & QLSV thông báo đến Sinh viên các lớp Liên thông khóa 2011 và2012 về việc phúc khảo điểm thi cuối kỳ Học kỳ 1 năm học 2012 -2013 Đợt 1 với cácmôn cụ thể như sau: Mã môn STT Môn học Lớp học 1 Đàm phán kinh doanh GT04 L11402LT-VTS 2 Thương mại điện tử KD04 L11402LT-VTS 3 Kiểm toán phần hành KK09 L11405LT-VTS (A,B) 4 Hệ thống thông tin kế toán KK13 L11405LT-VTS (A,B) 5 Kinh tế lượng KT02 L12405LT-VTS 6 Kinh tế học vi mô KT43 L12402LT-VTS, L12407LT-VTS 7 Quản trị tài chính công ty đa quốc gia QT08 L11402LT-VTS L12402LT-VTS, L12405LT-VTS, 8 Kinh tế học vĩ mô KT44 L12407LT-VTS 9 Marketing căn bản MA01 L12407LT-VTS 10 Đầu tư tài chính TC03 L11404LT-VTS 11 Tin học kế toán TH03 L11405LT-VTS (A,B) 12 Quy hoạch tuyến tính & xác suất thống kê TO07 L12405LT-VTS 13 Logictics VT02 L11402LT-VTS - Sinh viên đăng ký và đóng lệ phí phúc khảo (50.000đ/môn) theo mẫu cho cán bộ phụ trách (tại cơ sở liên kết với trường). - Thời hạn nộp đơn: 30/03/2013 – 12/04/2013. - Thời gian dự kiến công bố điểm phúc khảo: 02/05/2013. KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐT&QLSV PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ( ĐÃ KÝ)Nơi nhận:- SV, Ban cán sự lớp;- Lưu VT. PHẠM THỊ HẠ NGUYÊN

×