Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LOGO
CÁC QUY ĐỊNH MỚI CỦA LUẬT THUẾ
XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU SỐ
107/2016/QH13
Nguyễn Thị Phương Kiều
Nội dung trình bày
Luật thuế XNK số 107/2016/QH13
Sự cần thiết sửa đổi Luật thuế XNK
Các quy định m...
Nguyễn Thị Phương Kiều
1. Sự cần thiết sửa đổi Luật thuế XNK
1. Một số quy định của Luật thuế XNK hiện hành chưa
phù hợp v...
Nguyễn Thị Phương Kiều
2. Luật Thuế XNK 107/2016/QH13
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)
Bao gồm: 5 chương, 22 ...
Nguyễn Thị Phương Kiều
3. Các quy định mới của Luật thuế XNK
1. Đối tượng chịu thuế (Điều 2): Bổ sung thêm:
- Hàng hóa XNK...
Nguyễn Thị Phương Kiều
3. Các quy định mới của Luật thuế XNK
3. Phương pháp tính thuế: Bổ sung phương pháp tính
thuế hỗn h...
Nguyễn Thị Phương Kiều
3. Các quy định mới của Luật thuế XNK
6. Giá tính thuế: Thống nhất với Điều 86 Luật Hải quan
số 54/...
Nguyễn Thị Phương Kiều
3. Các quy định mới của Luật thuế XNK
7. Thời hạn nộp thuế:
- Thống nhất với Luật quản lý thuế số 2...
Nguyễn Thị Phương Kiều
3. Các quy định mới của Luật thuế XNK
8. Thẩm quyền ban hành biểu thuế XNK, danh mục
hàng hóa và mứ...
Nguyễn Thị Phương Kiều
3. Các quy định mới của Luật thuế XNK
10. Miễn thuế (Điều 16):
- Các loại hàng hóa NK, XK để gia cô...
Nguyễn Thị Phương Kiều
3. Các quy định mới của Luật thuế XNK
10. Miễn thuế (Điều 16):
- Hàng không nhằm mục đích thương mạ...
Nguyễn Thị Phương Kiều
3. Các quy định mới của Luật thuế XNK
10. Miễn thuế (Điều 16):
- Hàng hóa NK trong nước chưa sản xu...
Nguyễn Thị Phương Kiều
3. Các quy định mới của Luật thuế XNK
10. Miễn thuế (Điều 16):
- Hàng hóa NK chuyên dùng phục vụ tr...
Nguyễn Thị Phương Kiều
3. Các quy định mới của Luật thuế XNK
11. Hoàn thuế (Khoản 1 Điều 19): Bổ sung các
trường hợp hoàn ...
Nguyễn Thị Phương Kiều
3. Các điểm cần lưu ý
- Bãi bỏ miễn thuế hàng hóa là trang thiết bị NK lần đầu
đối với các dự án đầ...
LOGO
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Luat thue xnk 2016

510 views

Published on

1. Sự cần thiết sửa đổi Luật thuế XNK
Một số quy định của Luật thuế XNK hiện hành chưa phù hợp với thực tế, chưa khuyến khích phát triển sản xuất trong nước, gây khó khăn cho thực hiện;
Luật Thuế XNK hiện hành đã quy định về một số vấn đề nhưng quy định chưa đầy đủ hoặc chưa quy định một số vấn đề theo thông lệ quốc tế nên thiếu cơ sở pháp lý để thực hiện;
Một số quy định của Luật thuế hiện hành đã được thay thế tại các Luật khác.
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)
Bao gồm: 5 chương, 22 điều
--------------
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.
http://haiquan.info/luat-thue-xuat-khau-thue-nhap-khau-2016/

Published in: Law
 • Be the first to comment

Luat thue xnk 2016

 1. 1. LOGO CÁC QUY ĐỊNH MỚI CỦA LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU SỐ 107/2016/QH13
 2. 2. Nguyễn Thị Phương Kiều Nội dung trình bày Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 Sự cần thiết sửa đổi Luật thuế XNK Các quy định mới của Luật thuế XNK Những điểm cần lưu ý
 3. 3. Nguyễn Thị Phương Kiều 1. Sự cần thiết sửa đổi Luật thuế XNK 1. Một số quy định của Luật thuế XNK hiện hành chưa phù hợp với thực tế, chưa khuyến khích phát triển sản xuất trong nước, gây khó khăn cho thực hiện; 2. Luật Thuế XNK hiện hành đã quy định về một số vấn đề nhưng quy định chưa đầy đủ hoặc chưa quy định một số vấn đề theo thông lệ quốc tế nên thiếu cơ sở pháp lý để thực hiện; 3. Một số quy định của Luật thuế hiện hành đã được thay thế tại các Luật khác.
 4. 4. Nguyễn Thị Phương Kiều 2. Luật Thuế XNK 107/2016/QH13 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) Bao gồm: 5 chương, 22 điều Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) Bao gồm: 5 chương, 22 điều Luật 107/2016/QH13 Chương I 4 điều4 điều Chương III 4 điều4 điều Chương V 3 điều3 điều Chương IV 4 điều4 điều Chương II 7 điều7 điều
 5. 5. Nguyễn Thị Phương Kiều 3. Các quy định mới của Luật thuế XNK 1. Đối tượng chịu thuế (Điều 2): Bổ sung thêm: - Hàng hóa XNK tại chỗ; - Hàng hóa XNK của DN thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối. 2. Người nộp thuế (Điều 3): - Thay đổi thuật ngữ đối tượng nộp thuế thành người nộp thuế. - Bổ sung người nộp thuế: tổ chức nhận ủy thác XNK; người được ủy quyền, bảo lãnh, nộp thuế thay; người có hàng hóa thay đổi đối tượng không chịu, miễn thuế sang đối tượng chịu thuế
 6. 6. Nguyễn Thị Phương Kiều 3. Các quy định mới của Luật thuế XNK 3. Phương pháp tính thuế: Bổ sung phương pháp tính thuế hỗn hợp (là tổng số tiền thuế theo tỷ lệ phần trăm và số tiền thuế tuyệt đối) (K. 2 Điều 6). 4. Quy định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan (Điều 7). 5. Bổ sung thời điểm tính thuế đối với trường hợp thay đổi đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, áp dụng thuế tuyệt đối trong hạn ngạch thuế quan (K.2 Điều 8)
 7. 7. Nguyễn Thị Phương Kiều 3. Các quy định mới của Luật thuế XNK 6. Giá tính thuế: Thống nhất với Điều 86 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 (K. 1 Điều 8): - Trị giá hải quan đối với hàng hóa XK là giá bán tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm và vận tải quốc tế. - Trị giá hải quan đối với hàng hóa NK là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 8. 8. Nguyễn Thị Phương Kiều 3. Các quy định mới của Luật thuế XNK 7. Thời hạn nộp thuế: - Thống nhất với Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 - Bổ sung quy định đối với người nộp thuế được áp dụng chế độ ưu tiên (K. 2 Điều 9):  Được thực hiện nộp thuế cho các tờ khai đã thông quan hoặc giải phóng hàng hóa trong tháng chậm nhất vào ngày thứ 10 tháng kế tiếp.  Quá thời hạn này mà người nộp thuế chưa nộp thuế thì phải nộp đủ số tiền nợ thuế và tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế.
 9. 9. Nguyễn Thị Phương Kiều 3. Các quy định mới của Luật thuế XNK 8. Thẩm quyền ban hành biểu thuế XNK, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan: Thuộc thẩm quyền của Chính Phủ (K. 1 Điều 11). 9. Quy định rõ về điều kiện, nguyên tắc, thời hạn áp dụng đối với thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ (Điều 12 – Điều 15).
 10. 10. Nguyễn Thị Phương Kiều 3. Các quy định mới của Luật thuế XNK 10. Miễn thuế (Điều 16): - Các loại hàng hóa NK, XK để gia công (K. 6) - Nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK (K. 7). - Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định (Bổ sung một phần điểm a; điểm b, c, d, đ Khoản 9).
 11. 11. Nguyễn Thị Phương Kiều 3. Các quy định mới của Luật thuế XNK 10. Miễn thuế (Điều 16): - Hàng không nhằm mục đích thương mại (K. 10). - Hàng hóa NK trong nước chưa sản xuất được của dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp thiết bị y tế (K. 14). - Hàng hóa NK để phục vụ hoạt động dầu khí (Bổ sung điểm b Khoản 15). - Hàng hóa NK phục vụ in, đúc tiền (K.17)
 12. 12. Nguyễn Thị Phương Kiều 3. Các quy định mới của Luật thuế XNK 10. Miễn thuế (Điều 16): - Hàng hóa NK trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm (K.18). - Hàng hóa XNK để bảo vệ môi trường (K.19). - Hàng hóa NK chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho giáo dục (K. 20)
 13. 13. Nguyễn Thị Phương Kiều 3. Các quy định mới của Luật thuế XNK 10. Miễn thuế (Điều 16): - Hàng hóa NK chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh quốc phòng (K. 22). - Hàng hóa XNK để phục vụ bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác (K. 23).
 14. 14. Nguyễn Thị Phương Kiều 3. Các quy định mới của Luật thuế XNK 11. Hoàn thuế (Khoản 1 Điều 19): Bổ sung các trường hợp hoàn thuế: - Người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa XK và đã XK sản phẩm. - Hướng dẫn xác định số thuế được hoàn khi tái xuất đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển tạm nhập đã nộp thuế.
 15. 15. Nguyễn Thị Phương Kiều 3. Các điểm cần lưu ý - Bãi bỏ miễn thuế hàng hóa là trang thiết bị NK lần đầu đối với các dự án đầu tư khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, tài chính, ngân hàng, kiểm toán, dịch vụ tư vấn. - Miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK. - Miễn thuế hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định. - Hiệu lực thi hành của Luật thuế XNK: 01.09.2016
 16. 16. LOGO

×