Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Incoterms 2020 - NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH TRONG INCOTERMS 2020 CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2020

145 views

Published on

Dự thảo Incoterms® 2020
1. Loại bỏ EXW, DDP
2. Loại bỏ/ sửa FAS
3. Mở rộng FCA
4. FOB, CFR, CIF cho hàng container
5. Incoterm mới: CNI
6. 02 Incoterms 2020 trên cơ sở DDP
7. Một số đề xuất khác

Loại bỏ EXW, DDP
EXW: ít kinh nghiệm xuất khẩu
DDP: mẫu, phụ tùng thay thế
Nội địa
Customs Code of the European Union

Loại bỏ/ sửa FAS
Giữa FCA và FOB:
 Điểm tập kết (cầu cảng): FCA
 Trên tàu: FOB
FAS:
 tàu đến chậm: hàng chờ tại cầu cảng
 tàu đến sớm: hàng chưa có
Ít sử dụng: nguyên liệu (khoáng sản và ngũ cốc)

Mở rộng FCA
Sử dụng phổ biến (40% giao dịch): linh hoạt
02 Incoterms FCA
 giao hàng trong đất liền
 giao hàng đường biển

FOB, CFR, CIF cho hàng container
Incoterms 2010- container
 FOB, CFR, CIF => FCA, CPT, CIP
FOB, CFR, CIF- container: phổ biến. Lâu đời, 80% thương mại thế giới

02 Incoterms 2020 trên cơ sở DDP
DTP (Delivered at Terminal Paid): giao tại điểm tập kết đã thông quan.
DPP (Delivered at Place Paid): giao ngoài điểm tập kết đã thông quan

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×