Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Giới thiệu Verilog, Quartus Bùi Văn Hiếu Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Bách Khoa TPHCM
Nội dung <ul><li>Giới thiệu cách viết chương trình bằng ngôn ngữ Verilog </li></ul><ul><li>Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quar...
Một số đặc điểm cơ bản của Verilog <ul><li>Là ngôn ngữ tựa C </li></ul><ul><li>Phân biệt chữ hoa và chữ thường </li></ul><...
Giới thiệu ngôn ngữ Verilog <ul><li>Cấu trúc một chương trình </li></ul><ul><ul><li>Khai báo module: </li></ul></ul><ul><u...
Mô tả mạch theo kiểu cấu trúc <ul><li>Lệnh assign </li></ul><ul><li>Sử dụng một module đã có </li></ul><ul><ul><li>modul...
Ví dụ <ul><li>Viết chương trình mạch cộng bán phần </li></ul>
Hướng dẫn Quartus <ul><li>Tạo Project với Quartus </li></ul><ul><li>Thêm file vào project </li></ul><ul><li>Tổng hợp proje...
Bài tập <ul><li>Chỉ sử dụng wire và các module đã có sẵn trong file logic_gate.v xây dựng, mô phỏng, nạp chạy thử các mạch...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai 1 Gioi Thieu Verilog Va Quartus

8,722 views

Published on

Published in: Technology, Design
 • Be the first to comment

Bai 1 Gioi Thieu Verilog Va Quartus

 1. 1. Giới thiệu Verilog, Quartus Bùi Văn Hiếu Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Bách Khoa TPHCM
 2. 2. Nội dung <ul><li>Giới thiệu cách viết chương trình bằng ngôn ngữ Verilog </li></ul><ul><li>Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quartus </li></ul>
 3. 3. Một số đặc điểm cơ bản của Verilog <ul><li>Là ngôn ngữ tựa C </li></ul><ul><li>Phân biệt chữ hoa và chữ thường </li></ul><ul><li>Có thể hổ trợ mô tả mạch bằng nhiều cách </li></ul><ul><ul><li>Cấu trúc (structural): kết nối các thành phần đã có thành mạch mới </li></ul></ul><ul><ul><li>Hành vi (behavioral): chỉ mô tả chức năng của mạch, công cụ tự động sẽ sinh ra mạch </li></ul></ul>
 4. 4. Giới thiệu ngôn ngữ Verilog <ul><li>Cấu trúc một chương trình </li></ul><ul><ul><li>Khai báo module: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>module module_name ( PORT LIST ) ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Khai báo các port </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>input PORT NAME ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>output PORT NAME ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Khai báo các dây nối: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>wire WIRE NAME ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kết nối các wire và các module đã viết sẵn </li></ul></ul><ul><ul><li>endmodule </li></ul></ul>
 5. 5. Mô tả mạch theo kiểu cấu trúc <ul><li>Lệnh assign </li></ul><ul><li>Sử dụng một module đã có </li></ul><ul><ul><li>module_name instance_name (PORT LIST) </li></ul></ul>
 6. 6. Ví dụ <ul><li>Viết chương trình mạch cộng bán phần </li></ul>
 7. 7. Hướng dẫn Quartus <ul><li>Tạo Project với Quartus </li></ul><ul><li>Thêm file vào project </li></ul><ul><li>Tổng hợp project </li></ul><ul><li>Mô phỏng </li></ul><ul><li>Gán chân </li></ul><ul><li>Nạp chương trình </li></ul>
 8. 8. Bài tập <ul><li>Chỉ sử dụng wire và các module đã có sẵn trong file logic_gate.v xây dựng, mô phỏng, nạp chạy thử các mạch </li></ul><ul><ul><li>Giải mã BCD ra led bảy đoạn </li></ul></ul><ul><ul><li>Mạch cộng, trừ hai số nhị phân 4 bit </li></ul></ul><ul><ul><li>IC74163 </li></ul></ul><ul><ul><li>IC74194 </li></ul></ul><ul><li>Làm tất cả các IC họ 74 (chia nhóm) </li></ul><ul><li>Làm các bài lab trong CD kit DE2 </li></ul><ul><li>Buổi sau mỗi nhóm 5 phút để demo kết quả đã làm được </li></ul>

×