Qu n lý th i gian c a ngư i thành côngSLIDE 1:QU N LÝ TH I GIAN C A NGƯ I THÀNH CÔNGSLIDE 2:  Chúng ta hãy tr  thành m ...
Qu n lý th i gian c a ngư i thành cônggian phù h p nh t cho riêng b n thân mình.SLIDE 5:  TÌM NGUYÊN NHÂN T I SAO KHÔNG T...
Qu n lý th i gian c a ngư i thành côngkhăn. Cũng có khi th l c ã t m c gi i h n.  Ch ng u u t, tr ng i v s c t p trung ha...
Qu n lý th i gian c a ngư i thành công  SLIDE 10:  TÌM NGUYÊN NHÂN T I SAO KHÔNG TH QU N LÍ TH I GIAN  7. Quan tâm sâu ...
Qu n lý th i gian c a ngư i thành công  ng th i, khi nh ng vi c không d   nh trư c x y ra, nhìn vào th i gian bi u,ta c...
Qu n lý th i gian c a ngư i thành công  Nên phân chia m t cách h p lý gi a th i gian t p trung x     lý m t vi c vàt...
Qu n lý th i gian c a ngư i thành công  Tùy vào cá nhân m i ngư i mà n i dung c a th i gian bi u ó khác nhau.  ng th i, ...
Qu n lý th i gian c a ngư i thành công   ây là chương trình có các tính năng nh th i gian. Chúng ta xem th ví dlà có cu ...
Qu n lý th i gian c a ngư i thành côngtrôi ch y. Xác nh vi c nào là quan tr ng nh t. Ví d không c n ph i trang trícác h sơ...
Qu n lý th i gian c a ngư i thành công ang làm vi c gì khác không?  Khi làm m t vài vi c mà không    t k t qu cao là d...
Qu n lý th i gian c a ngư i thành côngSLIDE 26:  5.THÍCH NGHI V I THAY      I    K t thúc m t ngày vào m i bu i ...
Qu n lý th i gian c a ngư i thành công   không b quên nh ng vi c quan tr ng theo úng như m c tiêu          ra,...
Qu n lý th i gian c a ngư i thành công  V y, anh ta s làm gì v i 5 phút ng n ng i này?  Sau giây phút n o anh ã i n quy ...
Qu n lý th i gian c a ngư i thành côngtr ng t ng ngày t ng gi dành t ng cho m i chúng ta gi ng như nhà       i vănhà...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Quan ly thoi_gian_cua_nguoi_thanh_cong_vn_2391

1,057 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,057
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
61
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quan ly thoi_gian_cua_nguoi_thanh_cong_vn_2391

 1. 1. Qu n lý th i gian c a ngư i thành côngSLIDE 1:QU N LÝ TH I GIAN C A NGƯ I THÀNH CÔNGSLIDE 2: Chúng ta hãy tr thành m t ngư i có năng l c th t s bi t ra k ho chvà qu n lý th i gian cho 24 ti ng ng h theo cách c a b n thân!!!SLIDE 3: Tùy theo m i ngư i, không ch hoàn c nh và m c tiêu khác nhau mà quan i m v nhân sinh, v m c c m nh n thành t, h nh phúc cũng như ư cmu n c a m i ngư i không gi ng nhau. AI cũng có 24 ti ng ng h m t ngày cho riêng mình nhưng ch ngư i nàobi t thu x p và qu n lí t t th i gian theo cách riêng c a mình t hi u su tcao nh t trong 24h ó m i có th g i là ngư i có năng l c ư c. Tóm l i, có năng l c qu n lí th i gian nghĩa là nh hi u rõ b n thân nên cóth ra k ho ch v th i gian m t cách t t nh t cho riêng mình.SLIDE 4: QU N LÝ TH I GIAN C A NGƯ I THÀNH CÔNG THÌ KHÁC Qu n lí th i gian t o ra m t l ch trình phù h p v i m c tiêu c a cu c s ng,cá tính hay thói quen c a t ng ngư i và cũng chính là qu n lí th t ưu tiênc a ho t ng mà mình cho là c n thi t trong l ch trình ó. Theo ó, qu n lí th i gian s khác nhau m i cá nhân. B i vì m i cá nhân không ch khác nhau v hoàn c nh, m c tiêu, khác nhauv mong mu n cũng như c m nh n v s thành t, v h nh phúc và nhânsinh quan. Tùy theo mong mu n và m c ích c a m i ngư i mà h s t i u ó làmtr ng tâm cho cu c s ng. Vi c v ch ra k ho ch theo m ch ích và mong mu nc a m i ngư i ư c xem là phương án t i ưu qu n lí th i gian m t cách cóhi u qu . làm ư c i u này c n ph i n m b t nh ng kĩ năng m i ng th i bi trõ nh ng thói quen x u c a b n thân cũng như ki n t o ra cách qu n lí th iNgu n chia s : www.vnedoc.com
 2. 2. Qu n lý th i gian c a ngư i thành cônggian phù h p nh t cho riêng b n thân mình.SLIDE 5: TÌM NGUYÊN NHÂN T I SAO KHÔNG TH QU N LÍ TH I GIAN 1. Không thích h p trong công vi c Ph i xác nh rõ v trí t ng công vi c trong l ch trình. Trên th c t , luôn n y sinh ra nhi u vi c hơn so v i lư ng th i gian ã nhs n trong m t ngày. Có nhi u lúc vô tình lư ng th i gian c n làm vi c ã lên k ho ch còn dư l ilàm cho m i vi c t nhiên ch ch hư ng. Vì th dù có phát sinh kho ng th i gian còn l i ngoài d ki n nhưng ta v nkhông bi t làm gì v i kho ng th i gian ó. Như v y, m t khi có vi c nào ó mà quan tr ng i v i b n thân thì b n hãychu n b th i gian nh t nh cho công vi c ó.SLIDE 6: 2. Th i gian ho t ng không phù h p N u b n làm vi c vào lúc mà không phù h p v i chu kì năng lư ng và s ct p trung c a b n thân thì t t nhiên s d n t i năng su t làm vi c không cao. Ví d như m i tháng b n ph i t ng k t l i s sách k toán nhưng m i l n màkhông th k t thúc ư c thì nó làm tiêu hao năng l c tinh th n c a b n. Gi s b n có kh năng t p trung cao vào bu i sáng, n u b n t p trung làmvào gi này ch c h n b n s x lý t t v i các con s r c r i 3. Công vi c ph c t p và qui mô l n Có lúc công vi c quá ph c t p và gây khó ch u khi n ta có th b cu cnhưng n u g p nh ng vi c òi h i ph i gi i quy t ngay t c th i thì ta c n ph i ơn gi n hóa nó i. M t khác, có nh ng công vi c v i qui mô l n n m c không th hình dungn i thì lúc ó c n ph i phân chia công vi c ph c t p ó ra thành nhi u giai o n khác nhau.SLIDE 7: 4. Th l c gi m sút Nhi t th p và th l c gi m sút khi n cho ti n hành công vi c g p khóNgu n chia s : www.vnedoc.com
 3. 3. Qu n lý th i gian c a ngư i thành côngkhăn. Cũng có khi th l c ã t m c gi i h n. Ch ng u u t, tr ng i v s c t p trung hay vì nh ng v n v s c kh e màb n thân không t nh n ra ư c cũng là nguyên nhân làm ch m l i t c c acông vi c. Vì th , b n nên xem có c n t i b nh vi n i u tr hay không. Nhưng cũng có nhi u ngư i g p ch ng thi u ng vì nh ng lí do b t khkháng nào ó. Và dĩ nhiên ch ng thi u ng ó làm gi m sút m t cách t m tr ng s c t ptrung và kh năng phán oán c a chúng ta. Do ó, hãy t o cho mình th i gian ng y và lưu ý t i v n s c kh ethư ng ngày không b ki t s c cũng như không m c ph i nh ng căn b nhnghiêm tr ng.SLIDE 8: 5. Th i kì chuy n ti p ôi khi có nh ng giai o n chuy n bi n khi n chúng ta g p ph i nh ng xáotr n như k t hôn, ly hôn, sinh con, ch t, v hưu, t t nghi p, h p tác kinhdoanh… M t khi thói quen sinh ho t b thay i c n ph i m t nhi u th i gian thíchnghi. S chuy n ti p mang tính nh t th i ó có th gây ra nh ng khó khăn vì thta c n ph i tái xác nh l i m c tiêu b n thân thi t l p l i quy cách m i. Hãy b t u vào nh ng vi c ta có th duy trì m t cách chính xác là t t nh t.SLIDE 9: 6. Khi không có vi c làm thì c m th y lo l ng i v i lo i ngư i này h lúc nào cũng luôn l p y trong u cũng như l chtrình nh ng kho ng tr ng ( lúc nào cũng ki m vi c làm). Vì th h không cóthì gi rãnh r i suy nghĩ xem nh ng v n cơ b n c a cu c s ng và mongmu n th t s c a cu c i mình là gì? Ho c là n u có th i gian rãnh 1 chút thì h cũng không th nh n ra ư cnh ng v n c t lõi ó. Ví d : không g p ph i nh ng r c r i x y ra trong công vi c và mu nmình b n r n thì hãy m nh d n ào sâu nh ng v n c a b n thân mình.Ngu n chia s : www.vnedoc.com
 4. 4. Qu n lý th i gian c a ngư i thành công SLIDE 10: TÌM NGUYÊN NHÂN T I SAO KHÔNG TH QU N LÍ TH I GIAN 7. Quan tâm sâu s c t i muc tiêu dù là c a b n thân hay c a ngư i khác Có lúc ư c công nh n và ư c i x như là m t ngư i có ích thì trư c h t c n ph i có suy nghĩ r ng mình ang không có s quan tâm sâu s c t i nh ng ngư i khác xung quanh mình. Còn n u không dù có mu n hay không thì vi c t ch i khi n khó x nên ta cũng có th ch p nh n m t yêu c u nào ó. Nhưng nói v y không có nghĩa là ta ph i ch p nh n h t m i yêu c u. Và cu i cùng hãy ghi nh r ng ó có th là l i b t c p h i ch vì tính cách không th t ch i b t kỳ vi c gì ó.SLIDE 11: TÌM NGUYÊN NHÂN T I SAO KHÔNG TH QU N LÍ TH I GIAN 8. TR NÊN HOÀN THI N Nh ng ngư i có khuynh hư ng hoàn thi n thì luôn hoàn thành công vi ctheo tiêu chu n cao nh t, trái l i, nh ng ngư i qu n lí th i gian tài gi i luônnh n ra t m quan tr ng c a công vi c và s p x p th t ưu tiên cho công vi c.N u làm t t c m i vi c m t cách hoàn h o thì không th nào k t thúc h t m ivi c s ph i làm. Khát v ng v s hoàn h o ư c b t u t tham v ng mu n ư c th a nh n. Hơn n a, nó cũng có th ư c b t u t n i s hãi trư c s ánh giá nghiêm kh c, s ng i ngùng, phê bình, ch trích t ngư i khác. Gía tr mà hư ng n s n l c th t s c a m t vi c nào ó không ph i làvi c h c cách phán oán (thành công hay th t b i), ư c hay m t. C n quy t nh m c tiêu phù h p v i nh ng vi c s làm trong tương lai. Có s khác bi t gi a vi c s n l c h t s c mình v i vi c không có s nl c như v y. Trư c tiên, hãy th h c cách hài lòng ch ng m c nào ó.SLIDE 12: L P TH I GIAN BI U CHO CÁC HO T NG C TH (1) Th i gian bi u là gì? Th i gian bi u là b n l ch trình cơ b n giúp gi cu c s ng cân b ng, giúpchúng ta th y ư c k ho ch trong m t ngày, m t tu n, th m chí m t tháng.Ngu n chia s : www.vnedoc.com
 5. 5. Qu n lý th i gian c a ngư i thành công ng th i, khi nh ng vi c không d nh trư c x y ra, nhìn vào th i gian bi u,ta có th bi t ư c có th i gian c n thi t cho vi c ó hay không. T ó, i uch nh l i b n th i gian bi u cho thích h p. S p x p th i gian ho t ng c th trong th i gian bi u và l p ra k ho cht ng th c a m t tu n. Hãy t h i b n thân r ng “th i gian bi u c a mình ã y chưa? ã bao g m h t t t c các lĩnh v c ho t ng ch y u chưa? có m b o ư c th i gian ngh ngơi và thư giãn, vui chơi chưa? Ho t ng thch t và ho t ng tinh th n, sinh ho t xã h i và sinh ho t cá nhân có tươngthích v i nhau không? T c có úng v i v i năng l c b n thân? V i th igian bi u ó có th duy trì s c l c ư c không?”.SLIDE 13: L P TH I GIAN BI U CHO CÁC HO T NG C TH (2) L p ra m t b n th i gian bi u cũng gi ng như là gi i m t bài toán v y.Hãy c ch nh s a cho n khi nào th y v a ý m i thôi. Dĩ nhiên, cũng có nh ng vi c gi ng như th i gian làm vi c hay th i giantrư ng thì không th thay i nhưng mà nh ng vi c linh tinh thì có th i uch nh theo mong mu n. Khi không th s p x p vào âu ó hay không th phán oán ph i b trí nhưth nào thì lúc ó hãy nh n tr c giác ban u. ng th i trong m t b n th i gian bi u ta cũng có th t o ra m t b n kho ch khác nh hơn và c th hơn. Ví d : M c tiêu c a b n là l p k ho ch “c i thi n s c kh e”. t ư cm c tiêu l n này c n v ch ra các m c tiêu nh c th như là s p x p th i gianng , th i gian v n ng 3 l n trong 1 tu n, và th i gian n u món ăn dinhdư ng m i ngày trong th i gian bi u.SLIDE 14: L P TH I GIAN BI U CHO CÁC HO T NG C TH (3) Song song v i vi c l p ra th i gian bi u và th c hi n trong su t 2 tu n, hãy ánh giá rõ ràng xem th i gian bi u ó có phù h p v i b n thân mình không và i u ch nh nó. Có trư ng h p th i gian bi u ã kín không còn ch ghi.. Cũng có th vi c ph i làm nhi u hơn th i gian qui nh. Nh ng lúc như v y, hãy tìm phương pháp nào có th làm cùng lúc nhi uho t ngNgu n chia s : www.vnedoc.com
 6. 6. Qu n lý th i gian c a ngư i thành công Nên phân chia m t cách h p lý gi a th i gian t p trung x lý m t vi c vàth i gian làm nhi u vi c cùng lúc.SLIDE 15: ÁP D NG TH I GIAN BI U Ã HOÀN THÀNH Hyeon-jin làm vi c không có th i gian bi u nên hi u su t công vi c khôngcao. hai vi c quan tr ng nh t i v i cô ó là: g p g khách hàng và l p kho ch, qu n lí portfolio ( danh sách v n u tư) cho khách hàng. Cô nghĩ r ngph i cư x t t v i khách hàng. Vì v y, n u khách hàng g i i n tho i và yêuc u g p thì l p t c cô ng ý “ ư c , khi nào thì t t ?”. Rõ ràng, cô khôngchú tr ng n th i gian cho mình. S th t r ng, trong th i gian ó, cô angquy t tâm th c hi n danh sách u tư nhưng n u khách hàng yêu c u g pg thì cô luôn ng ý. Vì v y, cô c m th y b t an mà có l là t vi c l p kho ch danh sách u tư m t cách lơ nh. Su t hai ngày li n cô ph i l itrong công ty và làm vi c n n a êm. n bây gi cô m i l p ra th i gian bi u m i ngày g p g khách hàng vàth i gian l p k ho ch cho danh sách u tư c a khách hàng. Vì thông thư ng khách hàng yêu c u g p vào bu i chi u hay t i nên cô ãquy t nh th i gian g p khách hàng là m i bu i sáng và 2 bu i trong 1 tu n .Và ã dành 3 ti ng m i bu i chi u cho vi c l p danh sách u tư.SLIDE 16: ÁP D NG TH I GIAN BI U Ã HOÀN THÀNH Vì Hyeon-jin ã chu n b trư c nên bây gi g p khách hàng thì cô có th trl i ư c. Thay vì h p t p h i l i “khi nào là d p t t ?” thì “g p bu i sáng haybu i chi u thì ti n hơn ?”. Còn n u trong trư ng h p mà c bu i sáng và bu it i khách hàng u ã có l ch kín h t thì “tu n sau cũng không sao ”. Còn n unh t nh ph i g p bu i chi u, b t bu c cô ph i d i m t công vi c ang làm ddang ó qua bu i sáng hôm sau, Sau ó, làm l i m t th i gian bi u khác chophù h p. ây chính là i u cho th y s khác bi t gi a ngư i bi t s d ng th igian bi u và ngư i không bi t s d ng th i gian bi u. Khi làm m t b n th i gian bi u, chúng ta ph i nh n th y b ng m t v nh ng i u gì mình mu n làm trong cu c i mình. Th i gian bi u ph n ánh giá tr quan c a m i chúng ta trong ó.Ngu n chia s : www.vnedoc.com
 7. 7. Qu n lý th i gian c a ngư i thành công Tùy vào cá nhân m i ngư i mà n i dung c a th i gian bi u ó khác nhau. ng th i, ch có ngư i l p ra th i gian bi u ó m i bi t chính xác ư c khnăng c a mình có th làm ư c bao nhiêu theo l ch trình ó. T t nhiên, sau khil p ra th i gian bi u v n có th i u ch nh ư c tùy theo tính linh ho t c a th igian bi u ó. Ch có chính ngư i l p ra th i gian bi u m i bi t cách i u ch nhphù h p.SLIDE 17: CH N CÔNG C QU N LÝ TH I GIAN LÀ QUAN TR NG i v i nh ng ngư i thư ng xuyên di chuy n n u ư c thì nên ch n côngc qu n lý th i gian lo i nh . Ngư c l i nh ng ngư i ph i gi i quy t nhi ucông vi c trong văn phòng thì kích c c a công c nh to cũng là v n . Khich n 1 cu n s ghi chép, ph i cân nh c tùy theo kích c s cũng như s lư ngtài li u ph i ghi vào ch n cho phù h p. N u ph i ghi chép nhi u và thamkh o c th i gian bi u c a ngư i khác thì ph i ch n c l n. Còn n u c n khônggian nhi u nhưng ch n c l n quá cũng không ư c nên hãy ch n lo i có dâyc t và m i tháng thay 1 l n. N u mu n ghi chép trên máy tính, hãy ki m tra l idung lư ng trong ph n m m có trong c ng có hay không. Hi n nay cũngxu t hi n PDA v i kích c nh và nh nhưng nh quá nên không th c ư c ng th i r t b t ti n khi ánh máy. Vì th các tính năng khác có t t cũng trnên vô ích.SLIDE 18: CH N CÔNG C QU N LÝ TH I GIAN LÀ QUAN TR NG Dù dùng s ghi chép, hay trên PDA thì quan tr ng nh t là b n ph i hài lòngv i nó. i v i s nh t ký thư ng là ki u k ho ch hàng ngày, hàng tu n ho chàng tháng. Có th xây d ng l ch trình theo t ng tháng, và tùy theo k ho ch tháng ónhi u hay ít mà xây d ng k ho ch chi ti t cho t ng tu n và t ng ngày. Ngư c l i ph n m m qu n lý th i gian bao g m h u như t t c các lo i l chtrình. i v i lo i ph n m m này, ph i ki m tra l i tính năng nh p vào l ch h nl p l i. B i vì có khi không có tính năng này trong ph n m m.Ngu n chia s : www.vnedoc.com
 8. 8. Qu n lý th i gian c a ngư i thành công ây là chương trình có các tính năng nh th i gian. Chúng ta xem th ví dlà có cu c h n t 2 gi n 5 gi chi u thì nó s hi n th 3 ti ng h n ó b ngm u s c ho c m u mã. T t c các công c qu n lý th i gian này không ch có ph n l ch trình và m cl c các công vi c s làm mà còn có các ch c năng khác như m c phí t n, sáchmua, k ho ch kinh doanh, a ch và danh b i n tho i, quà sinh nh t…chúng ta ghi l i và d dàng qu n lý. Hãy s d ng b t c tính năng nào mà b nthích ghi l i các memo c n thi t cho mình.SLIDE 19:QU N LÝ TH I GIAN TÙY THEO NĂNG L C C A M I NGƯ I1. HÃY ƠN GI N HÓA CÁC VI C THƯ NG XUYÊN L P L I (1)Th c t cho th y chúng ta thư ng ph i t n r t nhi u th i gian cho nh ng vi cnh nh t thư ng xuyên l p l i mà không có th i gian t ư c các m ctiêu chính mà mình ra. Phương pháp ơn gi n hóa này có nhi u cách. u tiên là vư t qua m t giai o n nào ó thì công vi c s nhanh chóng hơn.Ví d l p ra m t m c l c g m nh ng vi c l p l i mà b n cho là không c n thi t.Sau ó rút ng n quá trình ánh giá và quy t nh thì c như v y công vi c s ư c k t thúc nhanh hơn.C n quy t nh trư c i v i nh ng vi c nh nh t. Ch t p trung vào nh ngho t ng có ý nghĩa.SLIDE 20:QU N LÝ TH I GIAN TÙY THEO NĂNG L C C A M I NGƯ I ƠN GI N HÓA CÁC VI C THƯ NG XUYÊN L P L I (1) Phương pháp rút ng n th i gian không c n thi t. u tiên hãy ơn gi n hóa vi c s p x p tài li u, s sách. N u h sơ, s sách nhi u quá, vi c s p x p gây r c r i ch c ch n s nhhư ng n l ch trình chung. Nên s p x p m i lo i trong file ng h sơ v i màu s c bi u th sao cho dqu n lý b ng m t hơn. ng th i s p x p trong t ng h sơ làm sao thu n t m tay. N u t h sơ ó ã h t ch ng thì dùng h p ng d di chuy n. Hãy h th p têu chu n xu ng sao cho công vi c ư c ti n hành d dàng vàNgu n chia s : www.vnedoc.com
 9. 9. Qu n lý th i gian c a ngư i thành côngtrôi ch y. Xác nh vi c nào là quan tr ng nh t. Ví d không c n ph i trang trícác h sơ cho p m t. Không ph i là các h sơ quan tr ng mà c mãi mêtrang hoàng thì làm tr nãi các công vi c khác.SLIDE 21:2. QUY T NH TH I GIAN B T U TH C HI N Lôi b n k ho ch ra. N u ã nh th i gian ti n hành công vi c r i và t p trung kho ng 80%th i gian thì có th làm ư c. Nhưng n u b n ti p xúc v i nh ng ngư i có thóiquen thay i l ch gian bi u c a mình và l ng nghe ý ki n hay yêu c u c a hthì b n s lâm vào tình hu ng g p gáp mà không th thoát ra ư c.Hay khi cóm t yêu c u ho c m t ý nghĩ nào ó và b t tay th c hi n ngay thì b n s cóc m giác là ph i hy sinh. Lý do là chúng ta thư ng không làm theo k ho ch ã ra mà thư ng làm theo v trí ưu tiên c a ngư i khác. M i vi c n u không chu n b tinh th n trư c mà ng phó li n thì s v i vàng,không suôn s , và s t n r t nhi u th i gian nhưng hi u qu l i th p. Ngư c l in u ã s p x p th i gian trư c và ti n hành thì ch c ch n ti t ki m ư c nhi uth i gian. B i vì ã chu n b tinh th n gi i quy t công vi c ó r i. Bên c nh dùcó x y ra vi c gì không mong mu n thì tâm tr ng cũng không b xáo tr n.SLIDE 22: 3. T T D I L I LÀ M T THUA L L N Dù l p k ho ch có t t n âu nhưng n u chây lư i thì không có hi u qugì. Tr 1 vi c thì vi c ti p theo ó b lùi l i và không th làm vi c khác ư c. Hơn n a, chính th i gian lo làm nh ng vi c không vào âu l i là m t t nth t l n. T t r rà s làm tiêu hao năng lư ng c a b n nhi u nh t. Khi không xong m t vi c s làm cho b n b m t tinh th n làm nh ng vi cti p theo.SLIDE 23: 3. Có nhi u lý do hay d i lùi l i và a s có th ch nh s a l i m t cách ơngi n. u tiên hãy xem l i b n có nh n nhơ v i công vi c mình ã ra hayNgu n chia s : www.vnedoc.com
 10. 10. Qu n lý th i gian c a ngư i thành công ang làm vi c gì khác không? Khi làm m t vài vi c mà không t k t qu cao là do thi u k năng ho c ki nth c c n thi t. Ho c là do phương pháp ti p c n không úng. Ngư c l i vi c nào cũng có k t qu như v y thì có th nguyên nhân âylà do y u t tâm lý.SLIDE 24: 4. C N THÊM TH I GIAN HOÀN THÀNH VI C U TIÊN Gi s ây là công vi c l n u tiên b n làm và chưa có kinh nghi m gì vnó. Hãy h i th nh ng ngư i có kinh nghi m xem m t bao lâu hoàn thànhcông vi c ó. N u h i càng nhi u ngư i thì càng t t. B i vì cùng m t vi c nhưng tùy theo m i ngư i mà th i gian hoàn thànhkhác nhau. N u bi t rõ th i gian thì có th xây d ng ư c k ho ch làm vi c ó th nào.N u bi t ư c th i gian cho toàn b công vi c và th i gian c th cho t ngph n thì có th rút ng n ư c giai o n không c n thi t. Theo ó hãy b t tay ti n hành t công o n ch n vi c c n làm nh t.SLIDE 25:5. THÍCH NGHI V I THAY I Qu n lý th i gian không có nghĩa là tuân th theo nh ng gì ã ra trongth i gian bi u mà là tác d ng tương h trong vi c t ư c m c tiêu c a cánhân phù h p v i hoàn c nh thay i không ng ng xung quanh. Cu c s ng có nhi u i thay b t ng , vì th c n ph i i u ch nh cho phùh p v i hoàn c nh m i. Chúng ta ph i quan sát hoàn c nh mà mình ang im t, ph i thay i cho phù h p và duy trì theo M i ngày m i tháng, b t c khi nào x y ra bi n c thì ph i l p t c i u ch nhl i cho phù h p. Như th , dù nh ng i thay t ng t có n mình cũng khôngquên duy trì s cân b ng.Ngu n chia s : www.vnedoc.com
 11. 11. Qu n lý th i gian c a ngư i thành côngSLIDE 26: 5.THÍCH NGHI V I THAY I K t thúc m t ngày vào m i bu i t i hãy l y ra xem và ch nh i l i. Ki m tra l i các vi c s làm và xóa các vi c ã làm Xem th có vi c gì chưa th làm ư c thì s p x p khi nào làm. Có nh ng vi c vào bu i sáng r t quan tr ng nhưng t i trưa thì không cònquan tr ng n a. Còn vi c gì chưa làm xong thì chuy n qua l n t i. Quan sát k l ch trình trong vài ngày ti p theo và ch n th i gian phù h pti n hành.SLIDE 27: 5. M c tiêu l n c a chúng ta hi m khi mà thay i nhưng nh ng ho t ngnh h tr cho m c tiêu l n ó luôn thay i. C 2 tháng 1 l n ki m tra l i các ho t ng mà mình mu n làm và xem thvi c ó có áng làm hay không?. Có th trong su t th i gian qua ã t ư c1 ph n c a m c tiêu ho c tht ưu tiên không còn n a. c bi t m i khi g p nh ng s ki n thay i quan tr ng trong cu c i, ph ik p th i i u ch nh. ã xin ư c vi c làm ho c ph i h c thêm lên hay phát hi n ra m t vi c gìh ng thú m i thì ph i s a i các ho t ng m i cho phù h p v i k ho ch.SLIDE 28: 5. V i nh ng ai ã t ng tr i nghi m thì ch c h n s th y r ng nhi u lúc trongcu c s ng cùng 1 lúc x y ra nhi u s vi c và có nhi u vi c quan tr ng cùng pt i. Lúc y, chúng ta c n ph i bình tĩnh i t ng bư c m t. C n ph i t nh táo tinh th n và bình tĩnh i m t. Ch c n như v y thôi s giúp cho b n không b níu ch t nh ng vi c nh vàgiúp bi n m t tâm tr ng v i vàng,t ó b t u xu t hi n kh năng phán oánt t.Ngu n chia s : www.vnedoc.com
 12. 12. Qu n lý th i gian c a ngư i thành công không b quên nh ng vi c quan tr ng theo úng như m c tiêu ra,c n xây d ng k ho ch hành ng chính xác và c th .SLIDE 29: Áp d ng th i gian chính th c. Hãy rút ng n th i gian mà mình ph i i m t v i các công vi c xu ng m ct i thi u có th . Nghĩ xem có vi c gì c n ph i rút ng n hay ơn gi n hóa b t không. ng th i xem th có vi c nào, m t công o n nào ó có th nh ngư ikhác giúp ư c không? Có nhi u khi mình b qua th i gian c a nh ng vi c thư ng ngày. Th i gianchăm sóc cho s c kh e, th i gian cho gia ình và b n bè…Hãy khoan h ng vàtha th cho b n thân mình.SLIDE 30: 5. Dù là ngư i bi t cách phát huy gi i tính linh ho t nhưng c n ph i cân nh ctính toán chính xác lư ng th i gian khi ph i gi i quy t quá nhi u vi c. T p trung vào công vi c trong th i gian ã xác nh v i năng su t cao. Hãylo i b t t c các vi c khác ra, t p trung d t i m cho xong 1 vi c. ng th i, dù b n th nào i n a cũng ph i dành th i gian cho riêng mình,ph i chăm sóc s c kh e b n thân. Cũng ph i cân b ng cu c s ng c a mình trong th i gian nhanh nh t. Khith i gian g p rút ã trôi qua, l p t c ph i b sung nh ng vi c chưa hoàn thành. Nhưng th nh tho ng do th i kỳ nguy hi m này nên m i th thay i, ph i i u ch nh vĩnh vi n th i gian. Xem th sau khi tình tr ng nguy k ch ó ã quar i c n ph i i u ch nh l i cho phù h p hay không?SLIDE 31: Có 1 tên t i ph m mang án t hình tr tu i n . Ngày mà anh ta ra pháp trư ng th c thi b n án t hình H ã cho anh 5 phút cu i cùng 28 năm ã trôi qua, i v i tên t tù này 5 phút cu i cùng c a cu c i l i lành ng giây phút quan tr ng nh t.Ngu n chia s : www.vnedoc.com
 13. 13. Qu n lý th i gian c a ngư i thành công V y, anh ta s làm gì v i 5 phút ng n ng i này? Sau giây phút n o anh ã i n quy t nh. Anh nói l i t bi t v i t t c nh ng ngư i anh quen trong 2 phút. C m ơn Thư ng và vĩnh bi t t t c nh ng tên t tù ng c nh anh 2phút Còn l i 1 phút anh không quên nói l i c m ơn cu c i ã cho anh s ngtrên cõi i p n giây phút cu i cùng này.SLIDE 32: Nu t nh ng gi t l lăn trên ôi má, Anh ng m nghĩ v gia ình…và b n bè mình, nói l i t giã và c u nguy ncho h … 2 phút ã v t qua. n phút cu i anh nhìn l i chính mình “ Ôi!, th là ch sau 3 phút n a là mình toi r i.” v a nghĩ n ó, ôi m t anht i s m h n i. Anh th c s h i h n vì ã không bi t s d ng th i gian quý báu c a mìnhsu t 28 năm qua. “ Ôi !! giá như mình có th làm l i cu c i….” Trong kho nh kh c ân h n t t y, nhi m màu ã x y ra, l nh bãi b thình ban xu ng. May m n cho anh.... Sau phép l y, ch t nghĩ l i 5 phút trư c khi thi hành án, c cu c i, anh ã th y ư c “t m quan tr ng c a th i gian”. K t ó, anh luôn quý tr ng t ngngày t ng gi , t ng kho nh kh c như là cái kho nh kho c cu i i ó, anhluôn s ng n l c h t mình vì nó.SLIDE 33: K t qu ó là nh ng “T i ác và hình ph t”, “Kara Majopeu”, “Cu c g p vĩnhvi n”…cùng v i r t nhi u nh ng l i phát bi u b t h có th sánh ngang hàngv i nhà i văn hào ngư i Nga Tolstoy. Và ngư i ch u án t hình ó chính là “Dostoyevsky” i u tôi mu n g i g m trong câu chuy n v a r i ó là chúng ta hãy bi t quýNgu n chia s : www.vnedoc.com
 14. 14. Qu n lý th i gian c a ngư i thành côngtr ng t ng ngày t ng gi dành t ng cho m i chúng ta gi ng như nhà i vănhào “Dostoyevsky” ã quý tr ng 5 phút cu i i mình v y. Chúc các b n ngày hôm nay th t s h nh phúc và s ng m t cu c i yýnghĩa. (Trích L i hay ý p)Ngu n chia s : www.vnedoc.com

×