Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Web 2.0 Evaluation: Ning Round 1. Breaking ground Round 2. Refine and add competition
<ul><li>Versions of round 1: </li></ul><ul><ul><ul><li>1.1: Tung </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.2: Tien </li></ul><...
Lý lịch (Profile) <ul><li>Tên: Ning </li></ul><ul><li>Trang web: www.ning.com </li></ul><ul><li>Sản phẩm: Web-based Social...
Ý tưởng chung của Ning <ul><li>Một platform/engine cho phép ai cũng có thể tự tạo SN của mình một cách chủ động , nh...
<ul><li>Dễ sử dụng: tạo network dễ dàng bằng wizard, các templates sẵn có, kéo thả và customized </li></ul><ul><ul><li>lay...
<ul><li>Các tính năng networking: </li></ul><ul><ul><li>SN có thể private hoặc public </li></ul></ul><ul><ul><li>Members: ...
Các đặc điểm: - Kĩ thuật <ul><li>Viết trên nền PHP </li></ul><ul><li>Hỗ trợ OpenSocial (API do Google tạo để chia sẻ một s...
<ul><li>Phần lớn: cung cấp miễn phí với các tính năng SN cơ bản. Ning thu tiền nhờ Quảng cáo đăng trong các SN (Google AdS...
Đối thủ cạnh tranh – Flux <ul><li>Đối thủ số 1 hiện tại của Ning do SocialProject và Viacom tạo nên </li></ul><ul><li>Ý t...
Đối thủ cạnh tranh – Kickapps <ul><li>Ý tưởng: một công cụ cho developer và các công ty xây dựng (SaaS platform) SN của r...
Reference <ul><li>[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Ning </li></ul><ul><li>[2] http://uk.intruders.tv/Gina-Bianchini-show...
Next ? <ul><li>Review và bổ sung các evaluation của round 1 và 2. </li></ul><ul><li>Trao đổi và evaluate các ý tưởng và đặ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

What is NING.COM?

1,240 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Education
 • Be the first to like this

What is NING.COM?

 1. 1. Web 2.0 Evaluation: Ning Round 1. Breaking ground Round 2. Refine and add competition
 2. 2. <ul><li>Versions of round 1: </li></ul><ul><ul><ul><li>1.1: Tung </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.2: Tien </li></ul></ul></ul><ul><li>Viết tắt: </li></ul><ul><ul><ul><li>SN: Mạng xã hội (Social Network) </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Lý lịch (Profile) <ul><li>Tên: Ning </li></ul><ul><li>Trang web: www.ning.com </li></ul><ul><li>Sản phẩm: Web-based Social Networking </li></ul><ul><li>Loại: Platform for SNs </li></ul><ul><li>Bắt đầu: 2005 </li></ul><ul><li>Loại công ty hiện tại: Start-up; funds: internal & VC </li></ul><ul><li>Trụ sở: Palo Alto </li></ul><ul><li>Một số facts: </li></ul><ul><ul><li>Co-founder M. Andreessen created Netscape & Opsware </li></ul></ul><ul><ul><li>Hơn 100 nghìn SN, được đánh giá phát triển nhanh [1][2] </li></ul></ul>
 4. 4. Ý tưởng chung của Ning <ul><li>Một platform/engine cho phép ai cũng có thể tự tạo SN của mình một cách chủ động , nhanh chóng , tương đối đủ chức năng . Các SN và members không bị giới hạn bởi chủ đề, vị trí địa lí, ngôn ngữ… </li></ul><ul><li>Đánh giá: </li></ul><ul><li>+ web based  popular </li></ul><ul><li>+ Ý tưởng mới mẻ, mặc dù thể hiện tất yếu theo logic chung khi các mạng SN phát triển và thành hiện tượng phổ biến trong xã hội. </li></ul><ul><li>+ Đáp ứng nhu cầu, và “có thể có thị trường lớn”. </li></ul><ul><li>+ Giúp tạo ra sự phong phú và thúc đẩy sự chia sẻ, kết nối các cá nhân xoay quanh một topic cụ thể (e.g. có 1 SN của những người bị diabetes trên Ning)  phát triển connections, awareness, … Có thể coi như một bước tiến của các forum trước kia. </li></ul><ul><li>- Tính hấp dẫn: có thể là vấn đề khi xét đến sự phổ biến sẵn có của các mạng SN rất lớn như MySpace, Facebook,… </li></ul><ul><li>- Sự liên thông giữa các SN nhỏ phản ánh khá tốt thực tại là một người thường có nhiều SN khác nhau và đây là cách tạo dựng network effect </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Dễ sử dụng: tạo network dễ dàng bằng wizard, các templates sẵn có, kéo thả và customized </li></ul><ul><ul><li>layout templates, CSS </li></ul></ul><ul><ul><li>Chưa có nhiều giao diện để lựa chọn cho các đối tượng tuổi khác nhau. (ref. Hiep) </li></ul></ul><ul><li>International: </li></ul><ul><ul><li>Unicode, hỗ trợ các cộng đồng ngôn ngữ khác nhau. Nhưng giao diện quản lí/tạo vẫn là English (?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Visions của Ning là tạo ra: millions SN, cross-border, topic-oriented… </li></ul></ul><ul><li>Khá đủ các tính năng SN phổ biến: </li></ul><ul><ul><li>Multimedia sharing: popular: photo, video </li></ul></ul><ul><ul><li>Member list, friendlist </li></ul></ul><ul><ul><li>Personal page: blog, comments… </li></ul></ul><ul><ul><li>Forum: hơi đơn giản, flat, không đủ mạnh để quản lí thông tin nhiều. E.g: cho các dự án, nhóm làm việc </li></ul></ul>Các đặc điểm: - Sử dụng (1)
 6. 6. <ul><li>Các tính năng networking: </li></ul><ul><ul><li>SN có thể private hoặc public </li></ul></ul><ul><ul><li>Members: invite, make friends … (nhưng không nhìn thấy rõ các connection levels (như LinkedIn) </li></ul></ul><ul><ul><li>NingID: một Ning user dùng chung một ID để access và nhìn tất cả các SN tham gia. </li></ul></ul>Các đặc điểm: - Sử dụng (2) <ul><li>Fact: </li></ul><ul><li>Đến 09-2007, 100 nghìn SN được tạo ra trên Ning [2] </li></ul><ul><li>Ví dụ một SN khá lớn trên Ning (2500+ members): library20.ning.com (về library 2.0, chia sẻ, review, books </li></ul>
 7. 7. Các đặc điểm: - Kĩ thuật <ul><li>Viết trên nền PHP </li></ul><ul><li>Hỗ trợ OpenSocial (API do Google tạo để chia sẻ một số đặc điểm chung giữa các SN). </li></ul><ul><li>Hiện chưa hỗ trợ OpenID cho việc quản lý identity cho users </li></ul><ul><li>AJAX: không nhiều effects lắm </li></ul><ul><li>Admin có thể đưa vào nội dung của một RSS feed vào trang Ning </li></ul><ul><li>Không có blog import vì Ning không mang tính cá nhân như blog </li></ul><ul><li>Hỗ trợ một số widget để nhúng vào các trang Web khác như member (tôi là thành viên của…), photo slides, video/music player </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Phần lớn: cung cấp miễn phí với các tính năng SN cơ bản. Ning thu tiền nhờ Quảng cáo đăng trong các SN (Google AdSense) </li></ul><ul><li>Thu tiền phí với các SN có tính private hoặc customized cao hơn: domain riêng, layout tự tạo …, tự kiểm soát quảng cáo (không có quảng cáo của Ning hoặc quảng cáo của chính SN). </li></ul><ul><li>Thu tiền phí nếu cần thêm băng thông </li></ul><ul><li>Enterprise/business environment? Ning cho phép download source code nên có thể dùng trong doanh nghiệp. Tuy nhiên doanh nghiệp có thể dùng ngay hosting service của Ning và domain name riêng mình. Ví dụ điển hình là PlayboyU trên Ning, một việc khá đình đám mới đây. </li></ul>Các đặc điểm: - Business Model - Có tin 44 triệu USD được VC đầu tư vào Ning năm 2007 [2]
 9. 9. Đối thủ cạnh tranh – Flux <ul><li>Đối thủ số 1 hiện tại của Ning do SocialProject và Viacom tạo nên </li></ul><ul><li>Ý tưởng: một platform để host nhiều SN tương tự như Ning nhưng giành chủ yếu cho phân phối sản phẩm media </li></ul><ul><li>Có sự hỗ trợ về nội dung cũng như việc tích hợp vào các platform của Viacom </li></ul><ul><li>Tính năng khác biệt: </li></ul><ul><ul><li>Dùng widget riêng của Flux (và yêu cầu chia doanh thu do widget này sinh ra) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cho phép dùng CSS riêng, cho phép forward domain </li></ul></ul><ul><ul><li>Cung cấp API hạn chế cho developer chứ không mở như Ning </li></ul></ul><ul><li>Business Model </li></ul><ul><ul><li>Chia tiền 50/50 quảng cáo khi dùng widget hay trang mà tất cả các member của SN tham gia như profile (quảng cáo của chủ SN hay của Flux). </li></ul></ul><ul><li>Nhìn nhận cạnh tranh: Flux còn mới nhưng sự hỗ trợ của Viacom là một yếu tố quan trọng. Flux nhằm vào niche nhỏ nhưng lại có thể mang lại nhiều doanh thu nhất cho Ning hiện tại, media nên Ning cũng cần phải phản công mạnh </li></ul>
 10. 10. Đối thủ cạnh tranh – Kickapps <ul><li>Ý tưởng: một công cụ cho developer và các công ty xây dựng (SaaS platform) SN của riêng mình </li></ul><ul><li>Có sự hỗ trợ về nội dung cũng như việc tích hợp vào các platform của Viacom </li></ul><ul><li>Tính năng khác biệt: </li></ul><ul><ul><li>Cung cấp công cụ nền và trợ giúp cho development hơn là các template hay trang công cụ cho người sử dụng như Ning </li></ul></ul><ul><ul><li>Không hạn chế bandwidth, storage hay DNS masking </li></ul></ul><ul><ul><li>Cung cấp công cụ API và widget mạnh cho quảng bá SN </li></ul></ul><ul><li>Business Model </li></ul><ul><ul><li>Phiên bản free: Chiếm phần quảng cáo phía trên còn để quảng cáo bên sườn cho chủ SN </li></ul></ul><ul><ul><li>Phiên bản có fee: Không có quảng cáo hoặc sử dụng và chia tiền quáng cáo (dựa trên số lượng view) với Kickapps </li></ul></ul><ul><li>Nhìn nhận cạnh tranh: Kickapps còn có khá ít SN và nhắm nhiều hơn vào thị trường khác Ning nên cạnh tranh ngay lập tức không nhiều. Tuy nhiên nếu cạnh tranh trên sân của Kickapps thì Ning cần phải thêm nhiều tính năng mới cho developer hơn. </li></ul>
 11. 11. Reference <ul><li>[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Ning </li></ul><ul><li>[2] http://uk.intruders.tv/Gina-Bianchini-shows-off-Ning-com_a132.html </li></ul><ul><li>Video clip: Ning CEO giới thiệu về Ning </li></ul><ul><li>[3] http://www.techcrunch.com/2007/09/23/ning-milestone-100k-social-networks/ </li></ul><ul><li>[4] http://opensocial.ning.com/ </li></ul><ul><li>Ning OpenSocial Gadget Directory </li></ul><ul><li>[5] http://www.podtech.net/home/2238/social-networking-with-ning-version-20 </li></ul><ul><li>Video Clip: phỏng vấn Ning duo co-founders sau khi Ning ra phiên bản 2.0 vào 02/2007 </li></ul><ul><li>[6] http://franticindustries.com/2007/02/27/ning-v2-reviewed-create-your-own-social-network/ </li></ul>
 12. 12. Next ? <ul><li>Review và bổ sung các evaluation của round 1 và 2. </li></ul><ul><li>Trao đổi và evaluate các ý tưởng và đặc điểm đối với Việt Nam. </li></ul>

×