Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

hình ảnh các u đơn độc ở CS

986 views

Published on

 • Be the first to comment

hình ảnh các u đơn độc ở CS

 1. 1. HÌNH ẢNH CÁC U ĐƠN ĐỘC Ở CỘT SỐNG BS.Nguyễn Thị Bảo Ngọc BV CHỢ RẪY
 2. 2.  Di căn, đa u tủy, lymphoma: u cột sống ác tính thƣờng gặp nhất.  Hemangioma: u cột sống lành tính thƣờng gặp nhất.  Tổn thƣơng xƣơng nguyên phát khác ở cột sống ít gặp hơn.  Chẩn đoán u: dựa vào tuổi bệnh nhân, vị trí, hình ảnh u (XQ, CT, MRI).  Đa số trƣờng hợp: sinh thiết đốt sống giúp hƣớng dẫn điều trị.
 3. 3.  Dƣới 30 tuổi: ít gặp, thƣờng lành, ngoại trừ Ewing Sarcoma & osteosarcoma.  Trên 30 tuổi: hầu hết u ác, ngoại trừ hemangioma đốt sống & đảo xƣơng.  Hình ảnh lâm sàng: thƣờng không đặc hiệu  1 số triệu chứng điển hình giúp hƣớng dẫn chẩn đoán (bệnh nhân trẻ, đau xƣơng thƣờng ban đêm, giảm đau bằng salicylate thƣờng osteoid osteoma.  Xét nghiệm cận lâm sàng.
 4. 4. HÌNH ẢNH  X-Quang, CT, MRI  Đánh giá xâm lấn xƣơng và mô mềm.  MRI: tốt nhất chẩn đoán tổn thƣơng khoang ngoài màng cứng, rễ thần kinh.  Axial, Sagital, Coronal đánh giá phần mềm cạnh sống.  T1W: nhận biết mỡ trong u, xuất huyết bán cấp, bắt thuốc mô u sau tiêm.  T2W: dịch tăng.  Xạ hình xƣơng: tổn thƣơng tăng hấp thụ nhân.
 5. 5. CÁC DẠNG CHẤT NỀN:  Giúp chẩn đoán u tạo xƣơng, tạo sụn hay loạn sân sợi. a. U tạo xƣơng - Cốt hóa vô định hình/XQ, CT. - Chất nền: thƣờng mờ, đậm độ thấp hơn xƣơng, ít tổ chức bè xƣơng. - MRI: T1W, T2W thấp. - Gồm: Đảo xƣơng, Osteoid osteoma, Osteoblastoma, Osteosarcoma
 6. 6. b. U tạo sụn - Nốt canxi dạng vòng /XQ, CT. - Tín hiệu thấp MRI - Thƣờng cao T2W do có thành phần nƣớc cao của sụn hyalin. - Bắt thuốc dạng vòng, viền. Gồm:Osteochondroma,Chondroblastoma,Chondrosarcoma c. Loạn sản sợi: kính mờ
 7. 7.  Hình ảnh phân biệt khác: - Mức dịch – dịch, dịch máu ABC, osteosarcoma - Sọc dọc hoặc “tổ ong”: hemangioma đốt sống. - Thành phần mỡ : Hemangioma đốt sống, loạn sản sợi, bệnh Paget, Schmorl node. - Bờ và giới hạn: + U lành tính: bờ xơ hóa, không xâm lấn mô mềm. + U ác tính: bờ giới hạn kém rõ, hủy xƣơng, xâm lấn mô mềm.
 8. 8. CÁC U TẠO XƢƠNG: ĐẢO XƢƠNG, OSTEOID OSTEOMA, OSTEOBLASTOMA, OSTEOSARCOMA  Đảo xƣơng: - Thƣờng không triệu chứng, phát hiện tình cờ. - XQ, CT: tổn thƣơng tạo xƣơng với hình ảnh rìa “bàn chải” - MRI: thấp T1W/T2W. - Kích thƣớc thay đổi. - Hầu hết ổn định - Chẩn đoán phân biệt: di căn tạo xƣơng.
 9. 9. OSTEOID OSTEOMA - Tổn thƣơng tạo xƣơng lành tính, nhân tạo xƣơng (nidus), viền xơ hóa. - Nidus hình thành do các bè xƣơng kết lại với chất nền nhiều mạch máu. - Kích thƣớc nidus <1,5 cm (> 2cm: osteoblastoma) - 20 – 30 tuổi, tỷ lệ nam/nữ: 2 – 3/1. - Vị trí: đa số cung đốt sống, cột sống thắt lƣng > cột sống cổ > cột sống ngực > xƣơng cùng. - Bệnh nguyên chƣa rõ, cột sống thƣờng vẹo, đau cột sống, giảm đau bằng Aspirin.
 10. 10.  Hình ảnh: - Nidus đồng nhất. - MRI: thấp- trung gian/ T1W, thay đổi /T2W tùy mức độ mạch máu, canxi. - Phù cuống và mảnh sống đến 1/3 – 2/3 thân sống sau bên.
 11. 11. OSTEOBLASTOMA -Bệnh học tƣơng tự Oteoid osteoma, nhƣng lâm sàng và bệnh sử khác nhau. - Khuynh hƣớng xâm lấn (Oteoid osteoma có khuynh hƣớng thoái lui). - 1% các u xƣơng nguyên phát, nam/nữ : 2/1. - 32 – 46% Osteoblastoma ở cột sống. - 90% 20 – 30 tuổi. - Xuất phát từ cung đốt sống, lan vào thân sống. - Nidus > 2cm
 12. 12. OSTEOSARCOMA - Tổn thƣơng tạo xƣơng ác tính grade cao - 4% Osteosarcoma liên quan cột sống. - Chủ yếu tuổi 40. - Cột sống ngực # thắt lƣng, đến xƣơng cùng, cột sống cổ. - 79% u xuất phát từ thành phần sau & 1 phần thân sống. - 17% liên quan 2 đốt sống. - Lâm sàng: đau, triệu chứng chèn ép thần kinh, khối sờ đƣợc.
 13. 13. - 80% có khoáng hóa chất nền. - Số ít trƣờng hợp khoáng hóa từ thân sống : “đốt sống ngà” - MRI: không đặc hiệu. - Mức dịch – dịch: liên quan telangiectatic osteosarcoma - Điều trị: kết hợp cắt bỏ và hóa trị, xạ trị sau mổ.
 14. 14. CÁC U TẠO SỤN: OSTEOCHONDROMA,CHONDROBLASTOMA, CHONDROSARCOMA  Osteochondroma: - U xƣơng phổ biến nhất, phát triển. - Hóa xƣơng nội sụn dẫn tới u xƣơng – màng xƣơng với nắp sụn bề mặt. - U này phát triển hơn do nắp sụn. - Hóa xƣơng nội sụn dẫn tới tủy xƣơng chứa mỡ và tế bào máu. - Hầu hết đơn độc, 1 vài trƣờng hợp đa u - 1,3 – 4,1% u đơn độc bắt nguồn từ cột sống, 9% trƣờng hợp đa u có tổn thƣơng cột sống. - Tỷ lệ nam/nữ:1,9/1, tuổi trung bình 33. - Phổ biến cột sống cổ, tiếp đến cột sống ngực, thắt lƣng. - Trƣờng hợp đa u: cột sống ngực & thắt lƣng thƣờng gặp.
 15. 15. - MRI: viền ngoại biên tín hiệu thấp (vỏ xƣơng), trung tâm tín hiệu mỡ, +/- nắp sụn mỏng, đặc biệt ở trẻ con. - Nắp sụn dày > 1cm ở ngƣời lớn - Thƣờng chuyển dạng ác tính. - Điều trị: phẩu thuật
 16. 16.  Chondroblastoma: - U sụn lành tính. - Cali dạng “chicken wore” (lƣới thép) ở chất nền, điển hình cho u này. - 1,4% bắt nguồn từ đốt sống. - Thƣờng ở độ tuổi từ 30 – 40. - U liên quan thân sống và thành phần phần sau. - Triệu chứng phổ biến: đau lƣng.
 17. 17. - U thƣờng có hình ảnh xâm lấn, hủy xƣơng và khối mô mềm, nhƣng không có phù xƣơng. - CT: viền xơ hóa. - MRI: thấp T2W: chất nền xƣơng, giàu tế bào, canxi, hemosiderin. - Điều trị: nạo cắt.
 18. 18.  Chondrosarcoma: - U ác tính nguyên phát thứ 2 ở cột sống ngƣời lớn. - Độ tuổi từ 30 – 70, tỷ lệ nam/nữ: 2 – 4/1. - Thƣờng ở cột sống ngực, cột sống thắt lƣng, hiếm ở xƣơng cùng. - Bắt nguồn từ thân sống (15%), thành phần sau (40%), cả 2 (45%). - Lâm sàng: kéo dài (u grade thấp). - Khối calci lớn với sự hủy xƣơng
 19. 19. - CT: khoáng hóa chất nền sụn - MRI: thấp-trung gian T1W, rất cao T2 liên quan thành phần nƣớc cao của sụn hyalin. - Bắt thuốc vòng nhẫn. - Xâm lấn đĩa đệm 35%.
 20. 20. CÁC U HẠCH BẠCH HUYẾT, LƢỚI NỘI MÔ, TẠO MÁU - Eorinophilic Granuloma - Plasmocytoma - Lymphoma - Ewing Sarcoma - Vertebral Hemangioma - Chordoma - Aneurysmal Bone Cyst - Giant Cell Tumor - Fibrous Dysplasia
 21. 21.  Lymphoma: - Thƣờng 50 – 70 tuổi, tỷ lệ nam/nữ: 8/1 - Tổn thƣơng đốt sống, ngoài màng cứng, cạnh sống. +/- đốt sống kế cận. - Xơ xƣơng (đốt sống ngà), hủy xƣơng. - CT, MRI không đặc hiệu.
 22. 22.  Vertebral Hemangioma: - Phổ biến, thƣờng nhiều vị trí. - Tăng theo tuổi, thƣờng gặp sau tuổi trung niên, nữ chiếm ƣu thế. - Hầu hết ở đốt sống ngực và thắt lƣng. - Có thể phát triển kích thƣớc gây chèn ép tủy và rễ thần kinh. - CT: Polka – dot, hình ảnh sọc, tổ ong của bè xƣơng. - MRI: cao T1W, T2W.
 23. 23. body with a very prominent trabecular pattern characteristic of the corduroy or polka-dot appearance of a hemangioma of the spine (red circle). The cortex is not thickened and the surrounding soft tissues are normal.
 24. 24. ABC: ANEURYSMAL BONE CYST  Tổn thƣơng xƣơng lành tính  1,4-2,3% u xƣơng nguyên phát  3-20% trƣờng hợp tổn thƣơng đốt sống  5-20 tuổi, ƣu thế nữ  Cột sống ngực (34%), thắt lƣng (31%), cổ (22%), xƣơng cùng (13%)  Tổn thƣơng thành phần sau lan thân sống (75%), đĩa đệm, mô mềm cạnh sống  Giới hạn rõ với sự phân vách bên trong  Mức dịch-dịch (xuất huyết)
 25. 25. GIANT CELL TUMOR  90% xƣơng cùng, có thể lan xƣơng cánh chậu  Xâm lấn đĩa đệm, mô mềm  Hình ảnh  Không có viền xơ hóa ở bờ u  Xâm lấn vỏ xƣơng  Nang, nốt xuất huyết, mức dịch-dịch
 26. 26. *CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT:  Di căn  Paget disease  Granuloma spondylitis  Schmorl node  Brown tumor *KẾT LUẬN: Chẩn đoán: chủ yếu dựa vào  Tuổi  Vị trí tổn thƣơng  Hình ảnh: XQ, CT, MRI (MRI giữ vai trò quan trọng)
 27. 27. CHÂN THÀNH CÁM ƠN!

×