Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Apxe Gan

2,923 views

Published on

Published in: Education, Sports
  • Be the first to comment

Apxe Gan

  1. 1. Áp xe gan (bài giảng trung cấp) Bs Lê Hùng
  2. 2. Đại cương <ul><li>Một hay nhiều ổ nung mũ trong nhu mô gan </li></ul><ul><li>Tác nhân: vi trùng sinh mũ, ký sinh trùng </li></ul><ul><li>Nguồn gốc: theo đường động mạch gan, tĩnh mạch cửa, đường mật, chấn thương hay từ các tạng lân cận </li></ul>
  3. 4. Sinh lý bệnh <ul><li>Diễn tiến: ba giai đoạn: viêm cấp, hoại tử và hoá lỏng </li></ul><ul><li>Biến chứng: vỡ vào khoang bụng, khoang màng phổi, màng tim </li></ul>
  4. 7. Triệu chứng cơ năng <ul><li>Đau hạ sườn phải: liên tục, tăng dần </li></ul><ul><li>Sốt </li></ul><ul><li>Vàng da: áp-xe gan đường mật </li></ul>
  5. 8. Khám lâm sàng <ul><li>Hội chứng nhiễm trùng </li></ul><ul><li>Gan to mềm, đau. Rung gan (+). Ấn kẽ sườn (+) </li></ul>
  6. 9. Cận lâm sàng <ul><li>Công thức máu: BC tăng, neutrophil tăng </li></ul><ul><li>Siêu âm bụng </li></ul><ul><li>CT </li></ul><ul><li>Huyết thanh chẩn đoán a-míp </li></ul>
  7. 11. Thái độ điều trị <ul><li>Chưa hoá lỏng: kháng sinh thích hợp </li></ul><ul><li>Giai đoạn hoại tử: </li></ul><ul><ul><li>Chọc hút </li></ul></ul><ul><ul><li>Dẫn lưu mũ </li></ul></ul><ul><li>Nâng đỡ thể trạng: hạ sốt, truyền dịch </li></ul>

×