Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NGL duospol montageanvisning

2,296 views

Published on

Duospol är en universal utloppsventil som passar de
esta wc från 1960-tal fram till 2000-tal. Man får en
eektivare spolning och den kan monteras som enkelspol.
Den kan även ställas in med stor respektive en
något mindre spolning med genomtänkt spolvolym
dvs fungerande volym.

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NGL duospol montageanvisning

 1. 1. Montageanvisningar Universal utloppsventil Kan monteras som enkelspol. Värnar om miljön och sänker vattenkostnaderna.
 2. 2. Dragknapp för hel- och halvspolning Stoppskruv Spännarm Fäste Klämring Stångstyrning Klossar. Vändbara. Monteras under cisternkanten Hål för extra stoppskruv Spännmutter (Låser fast spolventilen mellan cisternkant och botten) Volyminställningsreglage halvspol Volyminställningsreglage helspol (blå) (Grön) Bräddavlopp Övre ringmarkering Undre ringmarkering Ventilring Tätning mot cisternens botten Klossarna i ursprungsläge. Klossarna flyttas beroende på variationer på cisternen. Flyttas ett steg upp: +1 Två steg upp: +2 Ett steg ned: -1 osv Klossarna kan även vändas. Duospols olika delar Röd ratt 2 mm Montageclips Flottörhållare Lockmutter Knopphållare Knoppskal Plugg insex Ifö Aqua (NGL-762) (NGL-741) (NGL-744) (NGL -745 hel (NGL-764) (NGL-752) (NGL-761) Spännring / -746 halv) (NGL-763) Täckbricka Täckbricka Täckbricka Täckbricka Täcklock Gbg 325x d=45 mm d=33 mm Oval Gbg Nordic (NGL-711) NGL-714) (NGL-715) (NGL-716) (NGL-712) Konformad Manschettformad Korg Sätesring Hög tätning Ventilring Bräddavlopp tätning tätning (NGL-722) (NGL -722/Kg) (NGL-723) (NGL-727) (NGL-726) med säte (NGL-721) (NGL-725) Tillval, beställ hos NGL Teknik Spännarm Spännarm Extra stoppskruv Slipstift Spännarm till Flottörarm l=95 mm l=105 mm (NGL-736) (NGL-753) Royal Sphinx (universal) NGL (NGL-734) (NGL-735) (NGL-737) (NGL-755) utloppsverktyg (NGL-754)2
 3. 3. Innehållsförteckning4 6 8 10 12Gustavsberg Gustavsberg Gustavsberg Gustavsberg Gustavsberg315 * 325 NC TP* 325 NP TF* 325 x Nordic14 16 18 20 23IDO 59 * IDO 686 IDO 855 & IDO Trevi (vippknapp) IFÖ Carezza (om vägg-IDO 615 855 Tryckknapp (OBS! Ej vägghängd) hängd, kontakta NGL) Service & Underhåll sid 43-44 Felsökning sid 45 Tips om inloppsventiler sid 4625 27 29 32IFÖ Cascade IFÖ Aqua IFÖ Aqua 21 IFÖ Cera (dragstång) (drag/tryck) (vippknapp)Duospol passar även följande wc-stolar, men kräver vissa specialdelar/verk-tyg. Kontakta NGL Teknik för ytterligare information. Innan du monterar • Lyft av locket innan spolning. • Mät befintlig vattennivå från botten. Ska vara mellan 19-20 cm. • Demontera den befintliga utlopps- mekanismen. OBS! Sätet lämnas kvar,35 37 40 dvs cistern behöver ej demonteras om inget annat anges.Royal Sphinx ** IDO Trevi 955 Gustavsberg 2300 • Vid montering av Duospol får inga hand- (enkel tryckknapp) (rundat lock) verktyg användas (förutom de som nämns i anvisningarna). • Dra med fingerkraft • Se till att hålet i locket är minst 18 mm ∂. (Verktyg kan behövas för justering* Kontrollera att hålet i locket är 18 mm stort. Vid för litet hål, av befintlig flottör, se även sid 46.) borra/slipa med hjälp av slipstift. Kontakta NGL vid behov. OBS: DuoSpol måste monteras med bräddavloppet om det ej finns separat** Till denna modell krävs specialla spännarmar. Kontakta NGL. befintligt sådant i cisternen. 3
 4. 4. Duospol - MontageanvisningGustavsberg 315 1 2 Börja med att demontera original- Före montage: skruva (lossa) de utloppet. OBS! Sätet ska sitta kvar. röda rattarna 1 varv moturs. Observera klossarnas placering. • Båda klossarna flyttas +1 Du behöver: 3 4 • Använd konformad tätning • Justera fästena (klossarna) så Konformad Sätesring tätning • Centrera Duospol i bottenhålet. de ligger så nära cisternväggarna • Vänd blå volyminställningsreglage som möjligt. åt vänster. • Skruva den gula spännmuttern • Vrid in Duospol på plats under medurs för att nå upp till cistern- cisternkanterna (se bild 4). kanten (se bild 6). A B 5 6 7 • Dra åt stoppskruven på fästet. • Skruva den gula spännmuttern • Kontrollera att den svarta kläm- måttligt medurs för att höja och ringen (B) är lossad. därmed spänna fast Duospol i • Dra stångstyrningen (A) uppåt. sitt läge. • Lägg på locket. • Lämna justermån i detta läge. • Justera Duospol i sidled och djup- led tills locket ligger rätt. 8 9 10 • Stick in kanten på en knopphållare • Ta försiktigt av locket. Dra åt den svarta klämringen med (sitter i knoppskalet) i spåret på • Dra åt stoppskruven. hjälp av den röda ratten. stångstyrningen. (Underkanten • Skruva sedan åt den gula spänn- på spåret i stångstyrningen ska muttern för att försäkra att linjera med ovansidan av cistern- Duospol sitter fast. locket.) • Tryck neråt på stångstyrningen tills locket tar emot.4
 5. 5. Duospol - Montageanvisning Gustavsberg 31511 12 13• Lås dragstängerna genom att Om vattennivån är för hög eller för • Ställ spolvolymen genom att skruva de röda rattarna medurs. låg, justera på den befintliga flottö- justera den blå och gröna volym- OBS! FINGERKRAFT. ren så vattennivån ligger i den övre inställningsreglagen.• Ta sedan bort dom genom att dra ringmarkeringen. Inställning (förslag) rakt ut. • Blå (helspol) 2 • Grön (halvspol) 4-4,514 15 16• Provspola genom att dra i • Lägg på locket. • Sätt på knopphållarna. dragstängerna. • Montera lockmuttern med • Tryck för att fixera hållarna• Justera eventuellt spolvolymen. klackarna ”klockan tio i fyra”. när de skruvas åt. • Dra tills locket sitter stadigt. A17 18 19• Montera knoppskalen genom Tryck knoppskalen mot varandra, Nu är installationen klar. Vill du att föra in dem från sidan. de kommer då klicka i rätt läge. nu ändra spolvolymerna går du• Knoppen med symbolen för baklänges från steg 18 till steg 12 1/2-spolning (A)åt höger. i anvisningen. Linköping 013-592 54 Växjö 0470-664 00 www.nglteknik.se 5
 6. 6. Duospol - MontageanvisningGustavsberg 325 NC TP 1 2 Börja med att demontera original- • Flottören kan behöva vridas utloppet. OBS! Sätet ska sitta kvar. medurs för att ge plats åt duospol. • Detta görs förslagsvis med tex en insexnyckel. Du behöver: 3 4 Före montage: • Använd konformad tätning Konformad Sätesring • skruva (lossa) de röda rattarna • Centrera Duospol i bottenhålet. tätning 1 varv moturs. • Vänd blå volyminställningsreglage • Klossarna i ursprungsläge åt vänster. (se sid 2) • Vrid in Duospol på plats under cisternkanterna. (se bild 5) 5 6 7 • Justera fästena (klossarna) så Dra åt stoppskruven på fästet. • Skruva den gula spännmuttern de ligger så nära cisternväggarna måttligt medurs för att höja och som möjligt. därmed spänna fast Duospol i • Skruva den gula spännmuttern sitt läge. medurs för att nå upp till cistern- • Lämna justermån i detta läge. kanten (se bild 7). A B 8 9 10 • Kontrollera att den svarta • Stick in kanten på en knopphållare • Ta försiktigt av locket. klämringen (B) är lossad. (sitter i knoppskalet) i spåret på • Dra åt stoppskruven. • Dra stångstyrningen (A) uppåt. stångstyrningen. (Underkanten på • Skruva sedan åt den gula spänn- • Lägg på locket. spåret i stångstyrningen ska linjera muttern för att försäkra att • Justera Duospol i sidled och djup- med ovansidan av cisternlocket.) Duospol sitter fast. led tills locket ligger rätt. • Tryck neråt på stångstyrningen tills locket tar emot.6
 7. 7. Duospol - Montageanvisning Gustavsberg 325 NC TP11 12 13Dra åt den svarta klämringen med • Lås dragstängerna genom att Om vattennivån är för hög eller förhjälp av den röda ratten. skruva de röda rattarna medurs. låg, justera på den befintliga flottö- OBS! FINGERKRAFT. ren så vattennivån ligger i den övre • Ta sedan bort dom genom att dra ringmarkeringen. rakt ut.14 15 16• Ställ spolvolymen genom att • Provspola genom att dra i Lägg på locket. justera den blå och gröna dragstängerna. volyminställningsreglagen. • Justera eventuellt spolvolymen.Inställning (förslag)• Blå (helspol) 2• Grön (halvspol) 4- 4,5 A17 18 19• Montera lockmuttern med • Sätt på knopphållarna. • Montera knoppskalen genom klackarna ”klockan tio i fyra”. • Tryck för att fixera hållarna att föra in dem från sidan.• Dra tills locket sitter stadigt. när de skruvas åt. • Knoppen med symbolen för 1/2-spolning (A)åt höger.20 21 Linköping 013-592 54Tryck knoppskalen mot varandra, Nu är installationen klar. Vill du Växjö 0470-664 00de kommer då klicka i rätt läge. nu ändra spolvolymerna går du baklänges från steg 20 till steg 13 www.nglteknik.se i anvisningen. 7
 8. 8. Duospol - MontageanvisningGustavsberg 325 NP TF A 1 2 • Börja med att demontera original- Höj nivån på flottören genom utloppet. att flytta flottörkoppen uppåt. Flyt- • Klipp av pistången(A) med en hov- kroppen kan sitta hårt. TIPS! Spola tång ungefär i höjd med sätet. under varmt vatten för att flottör- OBS! Sätet ska sitta kvar. koppen ska släppa lättare. Håll Du behöver: emot och slå med gummiklubba. 3 4 Före montage: skruva (lossa) de • Bräddavlopp och konformad röda rattarna 1 varv moturs. packning ska användas Konformad Observera klossarnas placering. • Centrera Duospol i bottenhålet. Bräddavlopp tätning • Båda klossarna flyttas - 3. • Vänd blå volyminställnings- reglage åt vänster. 5 6 7 • Vrid in Duospol på plats under • Skruva den gula spännmuttern • Skruva den gula spännmuttern cisternkanterna. måttligt medurs för att nå upp till måttligt medurs för att höja och • Justera fästena (klossarna) så cisternkanten (se bild 7). därmed spänna fast Duospol i de ligger så nära cisternväggarna • Dra åt stoppskruven på fästet. sitt läge. som möjligt. • Lämna justermån i detta läge. A B 8 9 10 • Kontrollera att den svarta • Stick in kanten på en knopphållare • Ta försiktigt av locket. klämringen (B) är lossad. (sitter i knoppskalet) i spåret på • Dra åt stoppskruven. • Dra stångstyrningen (A) uppåt. stångstyrningen. (Underkanten på • Skruva sedan åt den gula spänn- • Lägg på locket spåret i stångstyrningen ska linjera muttern för att försäkra att • Justera Duospol i sidled och med ovansidan av cisternlocket.) Duospol sitter fast. djupled tills locket ligger rätt. • Tryck neråt på stångstyrningen tills locket tar emot.8
 9. 9. Duospol - Montageanvisning Gustavsberg 325 NP TF11 12 13Dra åt den svarta klämringen med • Lås dragstängerna genom att Om vattennivån är för hög eller förhjälp av den röda ratten. skruva de röda rattarna medurs. låg, justera på den befintliga flottö- OBS! FINGERKRAFT. ren så vattennivån ligger i den övre • Ta sedan bort dom genom att dra ringmarkeringen. rakt ut.14 15 16• Ställ spolvolymen genom • Provspola genom att dra i Lägg på locket. att justera den blå och gröna dragstängerna. volyminställningsreglagen. • Justera eventuellt spolvolymen.Inställning (förslag)• Blå (helspol) 2• Grön (halvspol) 4-4,5 A17 18 19• Montera lockmuttern med • Sätt på knopphållarna. • Montera knoppskalen genom klackarna ”klockan tio i fyra”. • Tryck för att fixera hållarna att föra in dem från sidan.• Dra tills locket sitter stadigt. när de skruvas åt. • Knoppen med symbolen för 1/2-spolning (A)åt höger.20 21 Linköping 013-592 54Tryck knoppskalen mot varandra, Nu är installationen klar. Vill du Växjö 0470-664 00de kommer då klicka i rätt läge. nu ändra spolvolymerna går du baklänges från steg 20 till steg 13 www.nglteknik.se i anvisningen. 9
 10. 10. Duospol - MontageanvisningGustavsberg 325 x A 1 2 • Börja med att demontera original- Höj nivån på flottören genom utloppet. att flytta flottörkoppen uppåt. Flyt- • Klipp av pistången (A) med en kroppen kan sitta hårt. TIPS! Spola hovtång ungefär i höjd med sätet. under varmt vatten för att flottör- OBS! Sätet ska sitta kvar. koppen ska släppa lättare. Håll Du behöver emot och slå med gummiklubba. Täckbricka Gbg 325x 3 4 Före montage:skruva (lossa) de • Bräddavlopp och konformad röda rattarna 1 varv moturs. tätning skall användas. Konformad Bräddavlopp • Observera att klossarna eventuellt • Centrera Duospol i bottenhålet. tätning tas bort. • Vänd blå volyminställningsreglage åt vänster. 5 6 7 • Vrid in Duospol på plats under • Skruva gula spännmuttern medurs • Skruva den gula spännmuttern cisternkanterna. för att nå upp till cisternkanten måttligt medurs för att höja och • Justera fästena (klossarna) så de (se bild 7). därmed spänna fast Duospol i ligger så nära cisternväggarna som • Dra åt stoppskruven på fästet. sitt läge. möjligt. • Lämna justermån i detta läge. A C B 8 9 10 • Kontrollera att den svarta • Stick in kanten på en knopphållare • Ta försiktigt av locket. klämringen (B)är lossad. (sitter i knoppskalet) i spåret på • Dra åt stoppskruven. • Dra stångstyrningen (A)uppåt. stångstyrningen. (Underkanten på • Skruva sedan åt den gula spänn- • Lägg sedan på locket och täck- spåret i stångstyrningen ska linjera muttern för att försäkra att brickan (C) med ovansidan av täckbrickan.) Duospol sitter fast. • Justera Duospol i sidled och djupled • Tryck neråt på stångstyrningen tills tills locket/täckbrickan ligger rätt. täckbrickan tar emot. 10
 11. 11. Duospol - Montageanvisning Gustavsberg 325 x11 12 13Dra åt den svarta klämringen med • Lås dragstängerna genom att Om vattennivån är för hög eller förhjälp av den röda ratten. skruva de röda rattarna medurs. låg, justera på den befintliga flottö- OBS! FINGERKRAFT. ren så vattennivån ligger i den övre • Ta sedan bort dom genom att dra ringmarkeringen. rakt ut.14 15 16• Ställ spolvolymen genom att • Provspola genom att dra i Lägg på locket och täckbrickan. justera den blå och gröna volym- dragstängerna. inställningsreglagen. • Justera eventuellt spolvolymen.Inställning (förslag)• Blå (helspol) 2• Grön (halvspol) 4-4,5 A17 18 19• Montera lockmuttern med • Sätt på knopphållarna. • Montera knoppskalen genom klackarna ”klockan tio i fyra”. • Tryck för att fixera hållarna att föra in dem från sidan.• Dra tills locket sitter stadigt. när de skruvas åt. • Knoppen med symbolen för 1/2-spolning (A)åt höger.20 21 Linköping 013-592 54Tryck knoppskalen mot varandra, Nu är installationen klar. Vill du Växjö 0470-664 00de kommer då klicka i rätt läge. nu ändra spolvolymerna går du baklänges från steg 20 till steg 13 www.nglteknik.se i anvisningen. 11
 12. 12. Duospol - MontageanvisningGustavsberg Nordic B A A 1 2 • Börja med att demontera original- Före montage: skruva (lossa) de utloppet. röda rattarna 1 varv moturs. • Klipp av pistången(A) med en hov- Observera klossarnas placering. tång ungefär i höjd med sätet. • Främre klossen(A) flyttas +2 OBS! Sätet ska sitta kvar. • Den bakre (B) flyttas +3. Du behöver: Täcklock Gbg Nordic 3 4 • Skruva den gula spännmuttern • Den konformade tätningen medurs så att överstycket höjs monteras på bräddavloppets säte. ca 4 cm. • Centrera Duospol i bottenhålet. • Vänd blå volyminställnings- Konformad Bräddavlopp tätning reglage åt vänster. 5 6 7 • Vrid in Duospol på plats under • Skruva gula spännmuttern medurs • Skruva den gula spännmuttern cisternkanterna. för att nå upp till cisternkanten måttligt medurs för att höja och • Justera fästena (klossarna) så (se bild 7). därmed spänna fast Duospol i de ligger så nära cisternväggarna • Dra åt stoppskruven på fästet. sitt läge. som möjligt. • Lämna justermån i detta läge. A B 8 9 10 • Kontrollera att den svarta • Stick in kanten på en knopphållare • Ta försiktigt av locket. klämringen (B) är lossad. (sitter i knoppskalet) i spåret på • Dra åt stoppskruven. • Dra stångstyrningen (A) uppåt. stångstyrningen. (Underkanten på • Skruva sedan åt den gula spänn- • Lägg på täcklocket. spåret i stångstyrningen ska linjera muttern för att försäkra att • Justera Duospol i sidled och med ovansidan av täcklocket.) Duospol sitter fast. djupled tills locket ligger rätt. • Tryck neråt på stångstyrningen tills locket tar emot. 12
 13. 13. Duospol - Montageanvisning Gustavsberg Nordic11 12 13Dra åt den svarta klämringen med • Lås dragstängerna genom att Om vattennivån är för hög eller förhjälp av den röda ratten. skruva de röda rattarna medurs. låg, justera på den befintliga flottö- OBS! FINGERKRAFT. ren så vattennivån ligger i den övre • Ta sedan bort dom genom att dra ringmarkeringen. rakt ut.14 15 16• Ställ spolvolymen genom att • Provspola genom att dra i Lägg på täcklocket. justera den blå och gröna volym- dragstängerna. inställningsreglagen. • Justera eventuellt spolvolymen.Inställning (förslag)• Blå (helspol) 1-1,5• Grön (halvspol) 4 A17 18 19• Montera lockmuttern med • Sätt på knopphållarna. • Montera knoppskalen genom klackarna ”klockan tio i fyra”. • Tryck för att fixera hållarna att föra in dem från sidan.• Dra tills locket sitter stadigt. när de skruvas åt. • Knoppen med symbolen för 1/2-spolning (A)åt höger.20 21 Linköping 013-592 54Tryck knoppskalen mot varandra, Nu är installationen klar. Vill du Växjö 0470-664 00de kommer då klicka i rätt läge. nu ändra spolvolymerna går du baklänges från steg 20 till steg 13 www.nglteknik.se i anvisningen. 13
 14. 14. Duospol - MontageanvisningIDO 59, 615 B B A 1 2 • Börja med att demontera original- Före montage: skruva (lossa) de röda utloppet. rattarna 1 varv moturs • Lyft upp befintlig boll. Observera klossarnas placering. • Vrid av plastbygeln (B) alt böj av • Främre klossen (A) flyttas -3 mässingsbygeln. • Bakre klossen (B) till hack -2. OBS! Sätet ska sitta kvar. Obs! Här behöver du eventuellt borra upp större hål i locket. Du behöver: 3 4 • Konformade tätning används • Vrid in Duospol på plats under Konformad Sätesring • Centrera Duospol i bottenhålet. cisternkanterna. tätning • Vänd blå volyminställningsreglage • Justera fästena (klossarna) så åt vänster. de ligger så nära cisternväggarna som möjligt. A B 5 6 7 • Skruva gula spännmuttern medurs • Skruva den gula spännmuttern • Kontrollera att den svarta för att nå upp till cisternkanten (se måttligt medurs för att höja och klämringen (B) är lossad. bild 6). därmed spänna fast Duospol i sitt • Dra stångstyrningen (A) uppåt. • Dra åt stoppskruven på fästet. läge. • Lämna justermån i detta läge. 8 9 10 • Borra hål i locket med hjälp av • Stick in kanten på en knopphållare • Ta försiktigt av locket. slipstift eller liknande. Tips! Kyl (sitter i knoppskalet) i spåret på • Dra åt stoppskruven. med vatten, använd stora rörelser stångstyrningen. (Underkanten på • Skruva sedan åt den gula spänn- då du borrar. spåret i stångstyrningen ska linjera muttern för att försäkra att • Lägg på locket. med ovansidan av cisternlocket.) Duospol sitter fast. • Justera Duospol i sidled och • Tryck neråt på stångstyrningen tills djupled tills locket ligger rätt. locket tar emot. 14
 15. 15. Duospol - Montageanvisning IDO 59, 61511 12 13Dra åt den svarta klämringen med • Lås dragstängerna genom att Om vattennivån är för hög eller förhjälp av den röda ratten. skruva de röda rattarna medurs. låg, justera på den befintliga flottö- OBS! FINGERKRAFT. ren så vattennivån ligger i den övre • Ta sedan bort dom genom att dra ringmarkeringen. rakt ut.14 15 16• Ställ spolvolymen genom att • Provspola genom att dra i Lägg på locket. justera den blå och gröna volym- dragstängerna. inställningsreglagen. • Justera eventuellt spolvolymen.Inställning (förslag)• Blå (helspol) 2• Grön (halvspol) 4,5 A17 18 19• Montera lockmuttern med • Sätt på knopphållarna. • Montera knoppskalen genom klackarna ”klockan tio i fyra”. • Tryck för att fixera hållarna att föra in dem från sidan.• Dra tills locket sitter stadigt. när de skruvas åt. • Knoppen med symbolen för 1/2-spolning (A)åt höger.20 21 Linköping 013-592 54Tryck knoppskalen mot varandra, Nu är installationen klar. Vill du Växjö 0470-664 00de kommer då klicka i rätt läge. nu ändra spolvolymerna går du baklänges från steg 20 till steg 13 www.nglteknik.se i anvisningen. 15
 16. 16. Duospol - MontageanvisningIDO 686 1 2 • Börja med att demontera original- Före montage: skruva (lossa) de utloppet genom att vrida och röda rattarna 1 varv moturs lyfta den vita alternativt blå plast- Observera klossarnas placering. kåpan. OBS! Sätet ska sitta kvar. • Båda klossarna flyttas -1. Du behöver: 3 4 • Klipp upp korgen med en avbi- • Bräddavlopp och konformad tare för att ge plats åt Duospols tätning skall användas Konformad Bräddavlopp bräddavlopp. • Centrera Duospol i bottenhålet. tätning • Vänd blå volyminställnings- reglage åt vänster. 5 6 7 • Vrid in Duospol på plats under • Skruva den gula spännmuttern • Skruva den gula spännmuttern cisternkanterna. medurs för att nå upp till cistern- måttligt medurs för att höja och • Justera fästena (klossarna) så kanten. (Se bild 7) därmed spänna fast Duospol i de ligger så nära cisternväggarna • Dra åt stoppskruven på fästet. sitt läge. som möjligt. • Lämna justermån i detta läge. A B 8 9 10 • Kontrollera att den svarta • Stick in kanten på en knopphållare • Ta försiktigt av locket. klämringen (B) är lossad. (sitter i knoppskalet) i spåret på • Dra åt stoppskruven. • Dra stångstyrningen (A) uppåt. stångstyrningen. (Underkanten på • Skruva sedan åt den gula spänn- • Lägg på locket spåret i stångstyrningen ska linjera muttern för att försäkra att • Justera Duospol i sidled och med ovansidan av cisternlocket.) Duospol sitter fast. djupled tills locket ligger rätt. • Tryck neråt på stångstyrningen tills locket tar emot.16
 17. 17. Duospol - Montageanvisning IDO 68611 12 13Dra åt den svarta klämringen med • Lås dragstängerna genom att Om vattennivån är för hög eller förhjälp av den röda ratten. skruva de röda rattarna medurs. låg, justera på den befintliga flottö- OBS! FINGERKRAFT. ren så vattennivån ligger i den övre • Ta sedan bort dom genom att dra ringmarkeringen. rakt ut.14 15 16• Ställ spolvolymen genom att • Provspola genom att dra i Lägg på locket. justera den blå och gröna volym- dragstängerna. inställningsreglagen. • Justera eventuellt spolvoymenInställning (förslag)• Blå (helspol) 2• Grön (halvspol) 4-4,5 A17 18 19• Montera lockmuttern med • Sätt på knopphållarna. • Montera knoppskalen genom klackarna ”klockan tio i fyra”. • Tryck för att fixera hållarna att föra in dem från sidan.• Dra tills locket sitter stadigt. när de skruvas åt. • Knoppen med symbolen för 1/2-spolning (A)åt höger.20 21 Linköping 013-592 54Tryck knoppskalen mot varandra, Nu är installationen klar. Vill du Växjö 0470-664 00de kommer då klicka i rätt läge. nu ändra spolvolymerna går du baklänges från steg 20 till steg 13 www.nglteknik.se i anvisningen. 17
 18. 18. Duospol - MontageanvisningIDO 855 1 2 • Börja med att demontera original- Före montage: skruva (lossa) de utloppet genom att vrida och lyfta röda rattarna 1 varv moturs den vita alternativt blå plastkå- Observera klossarnas placering. pan. • Båda klossarna flyttas -1. OBS! Sätet ska sitta kvar. Du behöver: Konformad tätning 3 4 • Klipp upp korgen med en • Använd bräddavlopp och avbitare för att ge plats åt konformad tätning Täckbricka d=45 Bräddavlopp Duospols bräddavlopp. • Centrera Duospol i bottenhålet. mm (behövs • Vänd blå volyminställnings- då det är tryck- reglage åt vänster. knapp) 5 6 7 • Vrid in Duospol på plats under Eventuellt behövs spännarmarna • Skruva den gula spännmuttern cisternkanterna. kapas ca 1 cm. medurs för att nå upp till cistern- • Justera fästena (klossarna) så kanten (se bild 8). de ligger så nära cisternväggarna • Dra åt stoppskruven på fästet. som möjligt. A B 8 9 10 • Skruva den gula spännmuttern • Kontrollera att den svarta • Stick in kanten på en knopphållare måttligt medurs för att höja och klämringen (B) är lossad. (sitter i knoppskalet) i spåret på därmed spänna fast Duospol i • Dra stångstyrningen (A) uppåt. stångstyrningen. (Underkanten på sitt läge. • Lägg på locket och ev. täckbricka spåret i stångstyrningen ska linjera • Lämna justermån i detta läge. • Justera Duospol i sidled och med ovansidan av cisternlocket.) djupled tills locket ligger rätt. • Tryck neråt på stångstyrningen tills locket/täckbrickan tar emot.18
 19. 19. Duospol - Montageanvisning IDO 85511 12 13• Ta försiktigt av locket. Dra åt den svarta klämringen med • Lås dragstängerna genom att• Dra åt stoppskruven. hjälp av den röda ratten. skruva de röda rattarna medurs.• Skruva sedan åt den gula spänn- OBS! FINGERKRAFT. muttern för att försäkra att • Ta sedan bort dom genom att dra Duospol sitter fast. rakt ut.14 15 16Om vattennivån är för hög eller för • Ställ spolvolymen genom att • Provspola genom att dra ilåg, justera på den befintliga flottö- justera den blå och gröna volym- dragstängerna.ren så vattennivån ligger i den övre inställningsreglagen. • Justera eventuellt spolvolymenringmarkeringen. Inställning (förslag) • Blå (helspol) 1,5-2 • Grön (halvspol) 4-4,5 A17 18 19• Lägg på locket. • Sätt på knopphållarna. • Montera knoppskalen genom• Vid tryckknapp (stort hål i locket) • Tryck för att fixera hållarna att föra in dem från sidan. lägg på täckbricka. när de skruvas åt. • Knoppen med symbolen för• Montera lockmuttern med 1/2-spolning (A)åt höger. klackarna ”klockan tio i fyra”.• Dra tills locket sitter stadigt.20 21 Linköping 013-592 54Tryck knoppskalen mot varandra, Nu är installationen klar. Vill du Växjö 0470-664 00de kommer då klicka i rätt läge. nu ändra spolvolymerna går du baklänges från steg 20 till steg 14 www.nglteknik.se i anvisningen. 19
 20. 20. Duospol - MontageanvisningIDO Trevi Vippknapp 1 2 Snäpp loss vippknappen med hjälp • Lossa muttern med en polygrip av en mejsel. eller dylikt. • Lyft bort korgen Du behöver: Flottörhållare, Spännring 3 4 Hög tätning Bräddavlopp Bryt loss utloppsventil med en Dra låsringen (vit,gul etc) uppåt och mejsel. lyft därefter hela inloppsventilen uppåt, ställ den till vänster. Täckbricka Oval Plugg 5 6 7 • Tryck i pluggen hårt. Räkna med Montera flottörhållaren. (se till att Före montage: skruva (lossa) de röda ett visst motstånd. det snäpper fast) rattarna 1 varv moturs • Se till att pluggens spår går ner i Observera klossarnas placering. urtagen. Båda klossarna flyttas -4. 8 9 A 10 • Montera spännringen mellan • Bräddavlopp och hög tätning • Vrid in Duospol på plats under strecken, under röda ratten. ska användas. cisternkanterna. • Vänd svarta ratten åt höger • Centrera Duospol i bottenhålet. • Justera fästena (klossarna) så (gröna sidan). OBS! Vid centrering - akta de ligger så nära cisternväggarna styrkrysset (A) som möjligt. OBS! Flottörhållaren • Vänd blå volyminställnings- skall ej placeras i spännringen reglage åt vänster. ännu (se pil). 20
 21. 21. Duospol - Montageanvisning IDO Trevi Vippknapp A B11 12 13• Skruva den gula spännmuttern • Skruva den gula spännmuttern • Kontrollera att den svarta medurs för att nå upp till cistern- måttligt medurs för att höja och klämringen (B) är lossad. kanten (se bild 12). därmed spänna fast Duospol i • Dra stångstyrningen (A) uppåt.• Dra åt stoppskruven på fästet. sitt läge. • Lägg på locket och täckbrickan. • Lämna justermån i detta läge. • Justera Duospol i sidled och djupled tills locket ligger rätt.14 15 16• Stick in kanten på en knopphållare • Ta försiktigt av locket. Dra åt den svarta klämringen med (sitter i knoppskalet) i spåret på • Dra åt stoppskruven. hjälp av den röda ratten. stångstyrningen. (Underkanten på • Skruva sedan åt den gula spänn- spåret i stångstyrningen ska linjera muttern för att försäkra att med ovansidan av täckbrickan.) Duospol sitter fast.• Tryck neråt på stångstyrningen tills täckbrickan tar emot. A B17 18 19• Lås dragstängerna genom att Haka i flottörhållaren i spännringen, Om vattennivån är för hög eller för skruva de röda rattarna medurs. justera vinklarna/placeringen,(A) låg, justera på den befintliga flottö- OBS! FINGERKRAFT. dra därefter åt den svarta ratten. ren så vattennivån ligger i den övre• Ta sedan bort dom genom att dra OBS Flottörarmen måste gå fritt (B). ringmarkeringen. Justera genom rakt ut. att lossa den svarta ratten och lyft alt sänk flottörhållaren.20 21 22• Ställ spolvolymen genom att • Provspola genom att dra i Lägg på locket och täckbrickan. justera den blå och gröna volym- dragstängerna. inställningsreglagen. • Justera eventuellt spolvolymen.Inställning (förslag)• Blå (helspol) 1-1,5• Grön (halvspol) 4 21
 22. 22. Duospol - MontageanvisningIDO Trevi Vippknapp A 23 24 25 • Montera lockmuttern med • Sätt på knopphållarna. • Montera knoppskalen genom klackarna ”klockan tio i fyra”. • Tryck för att fixera hållarna att föra in dem från sidan. • Dra tills locket sitter stadigt. när de skruvas åt. • Knoppen med symbolen för 1/2-spolning (A)åt höger. 26 27 Tryck knoppskalen mot varandra, Nu är installationen klar. Vill du de kommer då klicka i rätt läge. nu ändra spolvolymerna går du baklänges från steg 26 till steg 19 i anvisningen. Linköping 013-592 54 Växjö 0470-664 00 www.nglteknik.se 22
 23. 23. Duospol - Montageanvisning IFÖ Carezza 1 2 • Börja med att demontera original- Före montage: skruva (lossa) de röda utloppet. rattarna 1 varv moturs OBS! Om säte finns så ska det sitta OBS klossarnas placering. Skillnader kvar. i porslinet kan förekomma ochDu behöver: klossarna kan då sättas efter behov. Spännarmar (l=105 mm) behövs.Spännarm l=105 mmManchettformad 3 4tätning • Skruva den gula spännmuttern • Bräddavlopp och manchettformad Bräddavlopp medurs så att överstycket höjs tätning med korg skall användas ca 4 cm. • Centrera Duospol i bottenhålet. • Vänd blå volyminställnings- reglage åt vänster.Korg 5 6 7• Vrid in Duospol på plats under • Skruva den gula spännmuttern • Skruva den gula spännmuttern cisternkanterna. medurs för att nå upp till cistern- måttligt medurs för att höja och• Justera fästena (klossarna) så kanten (se bild 7). därmed spänna fast Duospol i de ligger så nära cisternväggarna • Dra åt stoppskruven på fästet. sitt läge. som möjligt. • Lämna justermån i detta läge. A B 8 9 10• Kontrollera att den svarta • Stick in kanten på en knopphållare • Ta försiktigt av locket. klämringen (B) är lossad. (sitter i knoppskalet) i spåret på • Dra åt stoppskruven.• Dra stångstyrningen (A) uppåt. stångstyrningen. (Underkanten på • Skruva sedan åt den gula spänn-• Lägg på locket spåret i stångstyrningen ska linjera muttern för att försäkra att• Justera Duospol i sidled och med ovansidan av cisternlocket.) Duospol sitter fast. djupled tills locket ligger rätt. • Tryck neråt på stångstyrningen tills locket tar emot. 23
 24. 24. Duospol - MontageanvisningIFÖ Carezza 11 12 13 Dra åt den svarta klämringen med • Lås dragstängerna genom att Om vattennivån är för hög eller för hjälp av den röda ratten. skruva de röda rattarna medurs. låg, justera på den befintliga flottö- OBS! FINGERKRAFT. ren så vattennivån ligger i den övre • Ta sedan bort dom genom att dra ringmarkeringen. rakt ut. 14 15 16 • Ställ spolvolymen genom att • Provspola genom att dra i Lägg på locket. justera den blå och gröna volym- dragstängerna. inställningsreglagen. • Justera eventuellt spolvolymen. Inställning (förslag) • Blå (helspol) 1,5-2 • Grön (halvspol) 4-4,5 A 17 18 19 • Montera lockmuttern med • Sätt på knopphållarna. • Montera knoppskalen genom klackarna ”klockan tio i fyra”. • Tryck för att fixera hållarna att föra in dem från sidan. • Dra tills locket sitter stadigt. när de skruvas åt. • Knoppen med symbolen för 1/2-spolning (A)åt höger. 20 21 Linköping 013-592 54 Tryck knoppskalen mot varandra, Nu är installationen klar. Vill du Växjö 0470-664 00 de kommer då klicka i rätt läge. nu ändra spolvolymerna går du baklänges från steg 20 till steg 13 www.nglteknik.se i anvisningen.24
 25. 25. Duospol - Montageanvisning IFÖ Cascade 1 2 • Börja med att demontera original- Före montage: Skruva (lossa) de utloppet. röda rattarna 1 varv moturs • Skär bort (med t ex mattkniv) en • Klossarna lämnas i sitt ursprungs- del av reduceringskärlet för att ge läge. Skillnader i porslinet före- plats åt duospols bräddavlopp. kommer ofta och klossarna kanDu behöver: (Vissa Cascade har ej reducerings- då sättas/vändas efter behov. kärl) Spännarmar (l=105 mm) behövs.Spännarm l=105 mm 3 4 • Skruva den gula spännmuttern • Bräddavlopp och manchettformad medurs så att överstycket höjs tätning utan korg skall användasManchettformad Bräddavlopp ca 4 cm. • Centrera Duospol i bottenhålet.tätning • Vänd blå volyminställnings- reglage åt vänster. 5 6 7• Vrid in Duospol på plats under • Skruva den gula spännmuttern • Skruva den gula spännmuttern cisternkanterna. medurs för att nå upp till cistern- måttligt medurs för att höja och• Justera fästena (klossarna) så kanten (se bild 7). därmed spänna fast Duospol i sitt de ligger så nära cisternväggarna • Dra åt stoppskruven på fästet. läge. som möjligt. • Lämna justermån i detta läge. A B 8 9 10• Kontrollera att den svarta • Stick in kanten på en knopphållare • Ta försiktigt av locket. klämringen (B) är lossad. (sitter i knoppskalet) i spåret på • Dra åt stoppskruven.• Dra stångstyrningen (A) uppåt. stångstyrningen. (Underkanten på • Skruva sedan åt den gula spänn-• Lägg på locket spåret i stångstyrningen ska linjera muttern för att försäkra att• Justera Duospol i sidled och med ovansidan av cisternlocket.) Duospol sitter fast. djupled tills locket ligger rätt. • Tryck neråt på stångstyrningen tills locket tar emot. 25
 26. 26. Duospol - MontageanvisningIFÖ Cascade 11 12 13 Dra åt den svarta klämringen med • Lås dragstängerna genom att Om vattennivån är för hög eller för hjälp av den röda ratten. skruva de röda rattarna medurs. låg, justera på den befintliga flottö- OBS! FINGERKRAFT. ren så vattennivån ligger i den övre • Ta sedan bort dom genom att dra ringmarkeringen. rakt ut. 14 15 16 • Ställ spolvolymen genom att • Provspola genom att dra i Lägg på locket. justera den blå och gröna volym- dragstängerna. inställningsreglagen. • Justera eventuellt spolvolymen Inställning (förslag) • Blå (helspol) 2 • Grön (halvspol) 4-4,5 A 17 18 19 • Montera lockmuttern med • Sätt på knopphållarna. • Montera knoppskalen genom klackarna ”klockan tio i fyra”. • Tryck för att fixera hållarna att föra in dem från sidan. • Dra tills locket sitter stadigt. när de skruvas åt. • Knoppen med symbolen för 1/2-spolning (A)åt höger. 20 21 Linköping 013-592 54 Tryck knoppskalen mot varandra, Nu är installationen klar. Vill du Växjö 0470-664 00 de kommer då klicka i rätt läge. nu ändra spolvolymerna går du baklänges från steg 20 till steg 13 www.nglteknik.se i anvisningen.26
 27. 27. Duospol - Montageanvisning IFÖ Aqua Dragstång 1 2 • Börja med att demontera original- Placera montageclips enligt utloppet. bilden. • Lyft hela inloppsventilen (greppa bottenkorgen och dra uppåt) ochDu behöver: placera det till vänster. OBS! Sätet ska sitta kvar.MontageclipsIfö Aqua 3 4Konformad Bräddavlopp Snäpp/spänn in clipset under Före montage: skruva (lossa) de rödatätning cisternkanten. (för att hålla rattarna 1 varv moturs inloppsventil på plats) Observera klossarnas placering. Båda i ursprungsläge. A 5 6 7• Skruva den gula spännmuttern • Bräddavlopp och konformad • Vrid in Duospol på plats under medurs så att överstycket höjs tätning ska användas. cisternkanterna. ca 3 cm. • Centrera Duospol i bottenhålet. • Justera fästena (klossarna) så • Vänd blå volyminställnings- de ligger så nära cisternväggarna reglage åt vänster. som möjligt. • Se till att slangen (A) ligger framför Duospol. 8 9 10• Skruva den gula spännmuttern • Skruva den gula spännmuttern • Kontrollera att den svarta medurs för att nå upp till cistern- måttligt medurs för att höja och klämringen (B) är lossad. kanten. därmed spänna fast Duospol i sitt • Dra stångstyrningen (A) uppåt.• Dra åt stoppskruven på fästet. läge. • Lägg på locket • Lämna justermån i detta läge. • Justera Duospol i sidled och djupled tills locket ligger rätt. 27
 28. 28. Duospol - Montageanvisning IFÖ Aqua Dragstång 11 12 13 • Stick in kanten på en knopphållare • Ta försiktigt av locket. Dra åt den svarta klämringen med (sitter i knoppskalet) i spåret på • Dra åt stoppskruven. hjälp av den röda ratten. stångstyrningen. (Underkanten på • Skruva sedan åt den gula spänn- spåret i stångstyrningen ska linjera muttern för att försäkra att med ovansidan av cisternlocket.) Duospol sitter fast. • Tryck neråt på stångstyrningen tills locket tar emot. 14 15 16 • Lås dragstängerna genom att • Ställ spolvolymen genom att • Provspola genom att dra i skruva de röda rattarna medurs. justera den blå och gröna volym- dragstängerna. OBS! FINGERKRAFT. inställningsreglagen. • Justera eventuellt spolvolymen. • Ta sedan bort dom genom att dra Inställning (förslag) rakt ut. • Blå (helspol) 1-1,5 • Grön (halvspol) 4 17 18 19 Lägg på locket. • Montera lockmuttern med • Sätt på knopphållarna. klackarna ”klockan tio i fyra”. • Tryck för att fixera hållarna • Dra tills locket sitter stadigt. när de skruvas åt. 20 21 22 • Montera knoppskalen genom Tryck knoppskalen mot varandra, Nu är installationen klar. Vill du att föra in dem från sidan. de kommer då klicka i rätt läge. nu ändra spolvolymerna går du • Knoppen med symbolen för baklänges från steg 21 till steg 15 1/2-spolning (A)åt höger. i anvisningen.28
 29. 29. Duospol - Montageanvisning IFÖ Aqua 21 (drag/tryck) 1 2 Lyft knappen, skruva på under- Lossa muttern/korgen med mejsel delen. eller spetstång och ta av locket.Du behöver:Flottörhållare,SpännringHög tätning 3 4 Bräddavlopp Bryt loss utloppsventil med en Dra låsringen (vit,gul etc) uppåt och mejsel lyft därefter hela inloppsventilen uppåt, ställ den till vänster.Täckbricka d=45 mm Plugg 5 6 7• Tryck i pluggen hårt. Räkna med Montera flottörhållaren (se till att Före montage: skruva (lossa) de röda ett visst motstånd. det snäpper fast). rattarna 1 varv moturs• Se till att pluggens spår går ner i Observera klossarnas placering. urtagen. Båda klossarna flyttas -4. 8 9 A 10• Montera spännringen mellan • Bräddavlopp och hög tätning • Vrid in Duospol på plats under strecken, under röda ratten. ska användas. cisternkanterna.• Vänd svarta ratten åt höger • Centrera Duospol i bottenhålet. • Justera fästena (klossarna) så (gröna sidan). OBS! Vid centrering - akta de ligger så nära cisternväggarna styrkrysset (A) som möjligt. OBS! Flottörhållaren • Vänd blå volyminställnings- skall ej placeras i spännringen reglage åt vänster. ännu (se pil). 29
 30. 30. Duospol - MontageanvisningIFÖ Aqua 21 (drag/tryck) A B 11 12 13 • Skruva den gula spännmuttern • Skruva den gula spännmuttern • Kontrollera att den svarta medurs för att nå upp till cistern- måttligt medurs för att höja och klämringen (B) är lossad. kanten (se bild 12). därmed spänna fast Duospol i • Dra stångstyrningen (A) uppåt. • Dra åt stoppskruven på fästet. sitt läge. • Lägg på locket och täckbrickan • Lämna justermån i detta läge. • Justera Duospol i sidled och djupled tills locket ligger rätt. 14 15 16 • Stick in kanten på en knopphållare • Ta försiktigt av locket. Dra åt den svarta klämringen med (sitter i knoppskalet) i spåret på • Dra åt stoppskruven. hjälp av den röda ratten. stångstyrningen. (Underkanten på • Skruva sedan åt den gula spänn- spåret i stångstyrningen ska linjera muttern för att försäkra att med ovansidan av täckbrickan.) Duospol sitter fast. • Tryck neråt på stångstyrningen tills täckbrickan tar emot. A B 17 18 19 • Lås dragstängerna genom att Haka i flottörhållaren i spännringen, Om vattennivån är för hög eller för skruva de röda rattarna medurs. justera vinklarna/placeringen,(A) låg, justera på den befintliga flottö- OBS! FINGERKRAFT. dra därefter åt den svarta ratten. ren så vattennivån ligger i den övre • Ta sedan bort dom genom att dra OBS Flottörarmen måste gå fritt (B). ringmarkeringen. Justera genom rakt ut. att lossa den svarta ratten och lyft alt sänk flottörhållaren. 20 21 22 • Ställ spolvolymen genom att • Provspola genom att dra i • Lägg på locket och täckbrickan. justera den blå och gröna volym- dragstängerna. • Montera lockmuttern med inställningsreglagen. • Justera eventuellt spolvolymen. klackarna ”klockan tio i fyra”. Inställning (förslag) • Dra tills locket sitter stadigt. • Blå (helspol) 1-1,5 • Grön (halvspol) 4 30
 31. 31. Duospol - Montageanvisning IFÖ Aqua 21 (drag/tryck) A Tryck knoppskalen mot varandra, de kommer då klicka i rätt läge.23 24 25• Sätt på knopphållarna. • Montera knoppskalen genom Tryck knoppskalen mot varandra,• Tryck för att fixera hållarna att föra in dem från sidan. de kommer då klicka i rätt läge. när de skruvas åt. • Knoppen med symbolen för 1/2-spolning (A åt höger.26Nu är installationen klar. Vill dunu ändra spolvolymerna går dubaklänges från steg 25 till steg 19i anvisningen. Linköping 013-592 54 Växjö 0470-664 00 www.nglteknik.se 31
 32. 32. Duospol - MontageanvisningIFÖ Cera 1 2 Snäpp loss vippknappen med hjälp • Lossa muttern med en polygrip av en mejsel. eller dylikt. • Lyft bort korgen Du behöver: Flottörhållare, Spännring 3 4 Hög tätning Bryt loss utloppsventil med en Dra låsringen (vit,gul etc) uppåt och mejsel. lyft därefter hela inloppsventilen uppåt, ställ den till vänster. Täckbricka Oval Plugg 5 6 7 • Tryck i pluggen hårt. Räkna med Montera flottörhållaren. (se till att Före montage: skruva (lossa) de röda ett visst motstånd. det snäpper fast) rattarna 1 varv moturs • Se till att pluggens spår går ner i Observera klossarnas placering. urtagen. Båda klossarna flyttas -1. 9 A 8 10 • Montera spännringen mellan • Bräddavlopp och hög tätning • Vrid in Duospol på plats under strecken, under röda ratten. ska användas. cisternkanterna. • Vänd svarta ratten åt höger • Centrera Duospol i bottenhålet. • Justera fästena (klossarna) så (gröna sidan). OBS! Vid centrering - akta de ligger så nära cisternväggarna styrkrysset (A) som möjligt. OBS! Flottörhållaren • Vänd blå volyminställnings- skall ej placeras i spännringen reglage åt vänster. ännu (se pil). 32
 33. 33. Duospol - Montageanvisning IFÖ Cera A B11 12 13• Skruva den gula spännmuttern • Skruva den gula spännmuttern • Kontrollera att den svarta medurs för att nå upp till cistern- måttligt medurs för att höja och klämringen (B) är lossad. kanten (se bild 12). därmed spänna fast Duospol i sitt • Dra stångstyrningen (A) uppåt.• Dra åt stoppskruven på fästet. läge. • Lägg på locket och täckbrickan. • Lämna justermån i detta läge. • Justera Duospol i sidled och djupled tills locket ligger rätt.14 15 16• Stick in kanten på en knopphållare • Ta försiktigt av locket. Dra åt den svarta klämringen med (sitter i knoppskalet) i spåret på • Dra åt stoppskruven. hjälp av den röda ratten. stångstyrningen. (Underkanten på • Skruva sedan åt den gula spänn- spåret i stångstyrningen ska linjera muttern för att försäkra att med ovansidan av täckbrickan.) Duospol sitter fast.• Tryck neråt på stångstyrningen tills täckbrickan tar emot. A B17 18 19• Lås dragstängerna genom att Haka i flottörhållaren i spännringen, Om vattennivån är för hög eller för skruva de röda rattarna medurs. justera vinklarna/placeringen,(A) låg, justera på den befintliga flottö- OBS! FINGERKRAFT. dra därefter åt den svarta ratten. ren så vattennivån ligger i den övre• Ta sedan bort dom genom att dra OBS Flottörarmen måste gå fritt (B). ringmarkeringen. Justera genom rakt ut. att lossa den svarta ratten och lyft alt sänk flottörhållaren.20 21 22• Ställ spolvolymen genom att • Provspola genom att dra i Lägg på locket och täckbrickan. justera den blå och gröna volym- dragstängerna. inställningsreglagen. • Justera eventuellt spolvolymen.Inställning (förslag)• Blå (helspol) 1-1,5• Grön (halvspol) 4 33
 34. 34. Duospol - MontageanvisningIFÖ Cera A 23 24 25 • Montera lockmuttern med • Sätt på knopphållarna. • Montera knoppskalen genom klackarna ”klockan tio i fyra”. • Tryck för att fixera hållarna att föra in dem från sidan. • Dra tills locket sitter stadigt. när de skruvas åt. • Knoppen med symbolen för 1/2-spolning (A)åt höger. 26 27 Tryck knoppskalen mot varandra, Nu är installationen klar. Vill du de kommer då klicka i rätt läge. nu ändra spolvolymerna går du baklänges från steg 26 till steg 19 i anvisningen. Linköping 013-592 54 Växjö 0470-664 00 www.nglteknik.se 34
 35. 35. Duospol - Montageanvisning Royal Sphinx A B A 1 2 Börja med att demontera original- Före montage: skruva (lossa) de utloppet (lossa muttrarna). röda rattarna 1 varv moturs OBS! Sätet ska sitta kvar. Observera klossarnas placering. Vi rekommenderar att byta • Främre klossen(A) flyttas -3Du behöver: flottör (A). (exempelvis till sido- • Bakre kloss(B) tas bort matad Fluidmaster RSK 7899989).Täckbricka d=33 mm SätesringKonformad Spännarm till 3 4tätning Royal Spinx • Bräddavloppet tas bort • Vrid in Duospol på plats under • Konformad tätning används cisternkanterna. • Centrera Duospol i bottenhålet. • Justera fästena (klossarna) så • Vänd blå volyminställnings- de ligger så nära cisternväggarna Extra stoppskruv reglage åt vänster. som möjligt.5 6 7• Skruva den gula spännmuttern • Skruva den gula spännmuttern • Kontrollera att den svarta medurs för att nå upp till cistern- måttligt medurs för att höja och klämringen (B) är lossad. kanten (se bild 6). därmed spänna fast Duospol i sitt • Dra stångstyrningen (A) uppåt.• Dra åt stoppskruven på fästet. läge. • Lägg på locket och täckbrickan. • Lämna justermån i detta läge. • Justera Duospol i sidled och djupled tills locket ligger rätt. 8 9 10• Stick in kanten på en knopphållare • Ta försiktigt av locket. Dra åt den svarta klämringen med (sitter i knoppskalet) i spåret på • Dra åt stoppskruven (2 st). hjälp av den röda ratten. stångstyrningen. (Underkanten på • Skruva sedan åt den gula spänn- spåret i stångstyrningen ska linje- muttern för att försäkra att ra med ovansidan av täckbrickan) Duospol sitter fast.• Tryck neråt på stångstyrningen tills täckbrickan tar emot. 35
 36. 36. Duospol - MontageanvisningRoyal Sphinx 11 12 13 • Lås dragstängerna genom att Om vattennivån är för hög eller för • Ställ spolvolymen genom att skruva de röda rattarna medurs. låg, justera på den befintliga flottö- justera den blå och gröna volym- OBS! FINGERKRAFT. ren så vattennivån ligger i den övre inställningsreglagen. • Ta sedan bort dom genom att dra ringmarkeringen. Inställning (förslag) rakt ut. • Blå (helspol) 2 • Grön (halvspol) 4-4,5 14 15 16 • Provspola genom att dra i Lägg på locket och den vita • Montera lockmuttern med dragstängerna. täckbrickan. klackarna ”klockan tio i fyra”. • Justera eventuellt spolvolymen. • Dra tills locket sitter stadigt. A 17 18 19 • Sätt på knopphållarna. • Montera knoppskalen genom Tryck knoppskalen mot varandra, • Tryck för att fixera hållarna att föra in dem från sidan. de kommer då klicka i rätt läge. när de skruvas åt. • Knoppen med symbolen för 1/2-spolning (A)åt höger. 20 Linköping 013-592 54 Nu är installationen klar. Vill du Växjö 0470-664 00 nu ändra spolvolymerna går du baklänges från steg 19 till steg 12 www.nglteknik.se i anvisningen.36

×