Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manual NGL-832-koksblandare

363 views

Published on

Manual till Köksblandare från NGL!

Published in: Self Improvement
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Manual NGL-832-koksblandare

  1. 1. InstruktionsmanualNGL-832 KöksblandareRSK Nr. 831 02 49Kontrollera Kartongens innehål l Du behöver 1X 2X (Medföljer) 2X Notera! Kom ihåg att komplettera med 2st klämmringskopplingar och/eller 2 st 2X avstängningsventiler. Innan du köper hem materialet skall 1X du mäta diametern på rören som går 1X upp till blandaren. Medföljande anslut- 1X ningsslangar är 10mm. Rådgör med din lokala VVS handlare om osäkerhet råder. 1X 1X Rostfritt stål för badrum och kök
  2. 2. ReservdelarNGL-832 KöksblandareRSK 831 02 49 Nr. : NAMN : 1. Fästnippel 2. Strålsamlare 3. Packning 4. Pip 5. Slitring 6. O-ring 7. M4 skruv 8. Blandarhus 9. Spak 10. M6 skruv 11. Huv 12. Fästnippel 13. Keramisk insats 14. Monteringspackning 15. Monteringsplatta 16. Monteringsskruv 17. Låsmutter 18. Anslutningsslang 19. Monteringsverktyg Rostfritt stål för badrum och kök
  3. 3. InstallationNGL-832 KöksblandareRSK 831 02 49Notera! Steg 1 35mm 3 (1 ) 8 Varm KallSteg 2 Steg 3 Rostfritt stål för badrum och kök
  4. 4. InstallationNGL-832 KöksblandareRSK 831 02 49Steg 4 Steg 5Steg 6 Steg 7 Rostfritt stål för badrum och kök
  5. 5. InstallationNGL-832 KöksblandareRSK 831 02 49Steg 8 Notera! 1. Kapa röret vinkelrätt, kontrollera att röret är fritt från längsgående repor och grader. 2. Rostfria- och hårda koppar/stålrör slipas runt rörändan med slipduk (ej längsgående slipning). OBS! Rören MÅSTE spolas rent från Varm smuts och dyl. innan installation av kopplingar för att garantin skall Kall gälla. 3. Skjut in rörändan i kopplingen till stopp. 4. Drag åt kopplingsmuttern med en skiftnyckel/fastnyckel och antal varv enligt kopplingens beskrivning. Even- tuellt kan du behöva efterdra muttrarna när vattnet släppts på.Steg 9 Underhåll Underhåll av din blandare Vid rengöring/byte av strålsamlaren använd lämpliga verktyg. Rengör blandaren med en mjuk fuktig trasa. Rostfritt stål för badrum och kök

×