SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 K.CÔNG NGHỆ THÔNG TIN &TRUYỀN THÔNG            Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
                  Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
                  Học Kỳ 1 - Năm Học 11 - 12
Học phần/Nhóm    Mạng máy tính (CT112) - Nhóm 01    Số Tín Chỉ:         3
CBGD Nguyễn Phú Trường (001127)
Ngày                  Phòng
    22/11 /2011
thi                   Thi:

                                Điểm số       Điểm
 Stt  Mã SV        Họ và tên                            Ghi chú
                         Giữa kỳ    Cuối kỳ  tổng cộng chữ
 1  1050566  Nguyễn Thị Ngọc    Điệp    2.0     2.6     4.6   D
 2  1063800  Lâm Trí        Hiếu
 3  1070991  Lê Hùng        Cƣờng
 4  1071006  Trƣơng Quang      Huy
 5  1071016  Phạm Thị Kim      Loan    2.1      3.4    5.5   C
 6  1071471  Nguyễn Thành      Phƣớc    1.5      4.0    5.5   C
 7  1071678  Nguyễn Tuấn      Khang    1.5           1.5   F
 8  1071702  Lê Hoàng        Sơn     1.5      4.2    5.7   C
 9  1080863  Nguyễn Phát      Lợi     2.4      3.6    6.0   C
 10  1080895  Đỗ Quang        Vinh    2.6      4.6    7.2   B
 11  1080932  Phạm Sỹ        Phú     2.6      5.0    7.6   B
 12  1080946  Trần Trung       Tín     1.8      5.2    7.0   B
 13  1080956  Trần Hoài       Vũ     2.1      4.8    6.9   C+
 14  1080977  Tạ Quang        Khỏe    2.1      3.6    5.7   C
 15  1080979  Trần Vũ        Lâm     2.1      3.8    5.9   C
 16  1081009  Nguyễn Quốc      Trung    1.8      3.8    5.6   C
 17  1081440  Nguyễn Tấn       Trung    2.1      3.8    5.9   C
 18  1081444  Trần Thanh       Tú
 19  1081506  Nguyễn Văn       Phƣơng   1.4      3.2    4.6   D
 20  1081511  Nguyễn Chí       Tâm     2.0      3.2    5.2   D+
 21  1081533  Lê Văn         Tuấn    1.2      3.4    4.6   D
 22  1081696  Nguyễn Tữ       Thiên    1.7      2.6    4.3   D
 23  1086931  Lê Quang        Nghiêm   1.7      2.8    4.5   D
 24  1086938  Phạm Văn        Hoài    1.4      2.4    3.8   F
 25  1088142  Hồ Võ Hồng       Mẫn     1.5      3.6    5.1   D+
 26  1088299  Trần Quốc       Tú     2.4      3.8    6.2   C
 27  1090231  Trần Tri        Âm     2.0      4.6    6.6   C+
 28  1090288  Trần Thị Minh     Thơ     2.1      4.8    6.9   C+
 29  1091387  Nguyễn Việt      Cƣờng    2.4      4.2    6.6   C+
 30  1091389  Lê Tuấn        Duy     1.7      4.2    5.9   C
 31  1091391  Cao Hải        Đăng    1.8      4.4    6.2   C
 32  1091409  Võ Minh        Khánh    1.8      3.6    5.4   D+
 33  1091410  Trần Văn        Khiêm    2.0      2.6    4.6   D
 34  1091416  Đặng Phú        Lộc     1.4      5.0    6.4   C+
 35  1091417  Hồng Bá        Lƣu     2.0      3.8    5.8   C
 36  1091418  Diệp Quốc       Minh    2.1      3.8    5.9   C
 37  1091442  Lê Văn         Tài     1.8      4.2    6.0   C
38  1091445  Trần Hà       Tân   1.5  4.2  5.7  C
39  1091467  Tào Kiến      Tƣờng  1.1  3.8  4.9  D+
40  1091473  Dƣơng Nhựt Minh   Châu  1.2  2.6  3.8  F
41  1091480  Ngô Quốc      Đỉnh  1.4  4.0  5.4  D+
42  1091490  Nguyễn Thái     Học   1.5  3.2  4.7  D
43  1091495  Nguyễn Hoàng    Kham  2.1  4.6  6.7  C+
44  1091502  Hoàng Trƣờng    Long  2.1  4.4  6.5  C+
45  1091520  Võ Hoàng      Phong  1.7  5.6  7.3  B
46  1091525  Phạm Ngọc      Quân  1.8  5.2  7.0  B
47  1091548  Trần Hiếu      Tri   2.6  4.4  7.0  B
48  1091557  Trịnh Quốc     Vƣơng  1.8  4.2  6.0  C
49  1091588  Bạch Văn      Lắm   2.0  3.6  5.6  C
50  1091592  Ngô Thành      Lộc   1.4  4.4  5.8  C
51  1091599  Nguyễn Toàn     Năng  2.0  5.2  7.2  B
52  1091602  Lê Thị Mỹ      Ngọc  2.1  4.4  6.5  C+
53  1091623  Nguyễn Quang    Thái  1.8  3.0  4.8  D+
54  1091635  Nguyễn Thiện    Toàn  2.3  3.8  6.1  C
55  1091645  Nguyễn Anh     Vũ   1.7  3.0  4.7  D
56  1091648  Phạm Lê       Anh   2.3  4.0  6.3  C+
57  1091649  Tô Ngọc       Ẩn   2.0  4.8  6.8  C+
58  1091653  Nguyễn Quốc     Dũng  2.3  3.6  5.9  C
59  1091654  Lê Hữu       Duy   2.0  3.2  5.2  D+
60  1091663  Phạm Thanh     Hải   2.0  4.8  6.8  C+
61  1091677  Phan Đào Nguyễn   Lê   1.8  3.6  5.4  D+
62  1091678  Ngô Vũ       Linh  1.8  3.6  5.4  D+
63  1091694  Lê Thị       Nhi   2.6  4.6  7.2  B
64  1091695  Lê Hồ        Nhựt  2.0  4.4  6.4  C+
65  1091697  Trần Minh      Phong  2.4  3.6  6.0  C
66  1091704  Đoàn Văn      Quý   2.0  3.6  5.6  C
67  1091708  Trần Thành     Tài   1.5  3.8  5.3  D+
68  1091718  Nguyễn Trình Công  Thoại  1.8  4.4  6.2  C
69  1091719  Bùi Văn       Thuận  2.3  4.8  7.1  B
70  1091720  Phan Thị Thu    Thủy  2.3  3.8  6.1  C
71  1091726  Nguyễn Quốc     Trí   1.4  2.8  4.2  D
72  1091728  Nguyễn Phƣớc    Trung  1.7  3.8  5.5  C
73  1091735  Đào Thanh      Yên   1.7  4.0  5.7  C
74  1096655  Nguyễn Văn     Bỉ   1.8  3.6  5.4  D+
75  1096665  Lê Thị Ngọc     Hân   2.1  3.8  5.9  C
76  1096677  Phan Phi      Líp   1.7  3.8  5.5  C
77  1096678  Ngô Văn       Lợi   1.8  3.8  5.6  C
78  1096679  Lê Văn       Luân
79  1096686  Trƣơng Thị Bé    Nhƣ   2.3  4.8  7.1  B
80  1100299  Huỳnh Thị Yến    Linh  1.1  3.0  4.1  D
81  1100303  Dƣơng Hùng     Long  1.1  3.6  4.7  D
82  1100306  Ngô Thị Tuyết    Mai   2.0  4.6  6.6  C+

More Related Content

Similar to Ket qua mmt_hk1_2011_2012

Hk1 12 13_danh_sach_diem_ltdd_ct329
Hk1 12 13_danh_sach_diem_ltdd_ct329Hk1 12 13_danh_sach_diem_ltdd_ct329
Hk1 12 13_danh_sach_diem_ltdd_ct329chauthehienp3c1
 
Toancaocap2 cnttk12 b_bangdiemtx
Toancaocap2 cnttk12 b_bangdiemtxToancaocap2 cnttk12 b_bangdiemtx
Toancaocap2 cnttk12 b_bangdiemtxtuongnm
 
Toancaocap2 cnttk12 a_bangdiemtx
Toancaocap2 cnttk12 a_bangdiemtxToancaocap2 cnttk12 a_bangdiemtx
Toancaocap2 cnttk12 a_bangdiemtxtuongnm
 
Toancaocap2 cnttk12 c_bangdiemtx
Toancaocap2 cnttk12 c_bangdiemtxToancaocap2 cnttk12 c_bangdiemtx
Toancaocap2 cnttk12 c_bangdiemtxtuongnm
 
Toancc2 n01
Toancc2 n01Toancc2 n01
Toancc2 n01tuongnm
 
Toancaocap2 cnttk12 g_bangdiemtx
Toancaocap2 cnttk12 g_bangdiemtxToancaocap2 cnttk12 g_bangdiemtx
Toancaocap2 cnttk12 g_bangdiemtxtuongnm
 
Toan3 k12 2lop_diem_tx_ky2_n01
Toan3 k12 2lop_diem_tx_ky2_n01Toan3 k12 2lop_diem_tx_ky2_n01
Toan3 k12 2lop_diem_tx_ky2_n01tuongnm
 
Bang Diem Tp D09 Vt3 Day Du
Bang Diem Tp D09 Vt3 Day DuBang Diem Tp D09 Vt3 Day Du
Bang Diem Tp D09 Vt3 Day Duanhtu1991
 
Ky2 toan2 k13_2lop_ky2_bang_ghidiemthuongxuyencnttk13d
Ky2 toan2 k13_2lop_ky2_bang_ghidiemthuongxuyencnttk13dKy2 toan2 k13_2lop_ky2_bang_ghidiemthuongxuyencnttk13d
Ky2 toan2 k13_2lop_ky2_bang_ghidiemthuongxuyencnttk13dtuongnm
 
Toan3 n08 diem
Toan3 n08 diemToan3 n08 diem
Toan3 n08 diemtuongnm
 
Điểm Thi thử THPT 2020 (có điều chỉnh)
Điểm Thi thử THPT 2020 (có điều chỉnh)Điểm Thi thử THPT 2020 (có điều chỉnh)
Điểm Thi thử THPT 2020 (có điều chỉnh)thongquang1
 

Similar to Ket qua mmt_hk1_2011_2012 (12)

Hk1 12 13_danh_sach_diem_ltdd_ct329
Hk1 12 13_danh_sach_diem_ltdd_ct329Hk1 12 13_danh_sach_diem_ltdd_ct329
Hk1 12 13_danh_sach_diem_ltdd_ct329
 
Toancaocap2 cnttk12 b_bangdiemtx
Toancaocap2 cnttk12 b_bangdiemtxToancaocap2 cnttk12 b_bangdiemtx
Toancaocap2 cnttk12 b_bangdiemtx
 
Toancaocap2 cnttk12 a_bangdiemtx
Toancaocap2 cnttk12 a_bangdiemtxToancaocap2 cnttk12 a_bangdiemtx
Toancaocap2 cnttk12 a_bangdiemtx
 
Toancaocap2 cnttk12 c_bangdiemtx
Toancaocap2 cnttk12 c_bangdiemtxToancaocap2 cnttk12 c_bangdiemtx
Toancaocap2 cnttk12 c_bangdiemtx
 
Toancc2 n01
Toancc2 n01Toancc2 n01
Toancc2 n01
 
Toancaocap2 cnttk12 g_bangdiemtx
Toancaocap2 cnttk12 g_bangdiemtxToancaocap2 cnttk12 g_bangdiemtx
Toancaocap2 cnttk12 g_bangdiemtx
 
Toan3 k12 2lop_diem_tx_ky2_n01
Toan3 k12 2lop_diem_tx_ky2_n01Toan3 k12 2lop_diem_tx_ky2_n01
Toan3 k12 2lop_diem_tx_ky2_n01
 
Bang Diem Tp D09 Vt3 Day Du
Bang Diem Tp D09 Vt3 Day DuBang Diem Tp D09 Vt3 Day Du
Bang Diem Tp D09 Vt3 Day Du
 
Ky2 toan2 k13_2lop_ky2_bang_ghidiemthuongxuyencnttk13d
Ky2 toan2 k13_2lop_ky2_bang_ghidiemthuongxuyencnttk13dKy2 toan2 k13_2lop_ky2_bang_ghidiemthuongxuyencnttk13d
Ky2 toan2 k13_2lop_ky2_bang_ghidiemthuongxuyencnttk13d
 
Toan3 n08 diem
Toan3 n08 diemToan3 n08 diem
Toan3 n08 diem
 
Điểm Thi thử THPT 2020 (có điều chỉnh)
Điểm Thi thử THPT 2020 (có điều chỉnh)Điểm Thi thử THPT 2020 (có điều chỉnh)
Điểm Thi thử THPT 2020 (có điều chỉnh)
 
Diem bt nhom qlda
Diem bt nhom qldaDiem bt nhom qlda
Diem bt nhom qlda
 

More from Nghia Simon

Chapter8 application layer
Chapter8 application layerChapter8 application layer
Chapter8 application layerNghia Simon
 
Chapter7 transport layer
Chapter7 transport layerChapter7 transport layer
Chapter7 transport layerNghia Simon
 
Chapter6 network layer
Chapter6 network layerChapter6 network layer
Chapter6 network layerNghia Simon
 
Chapter5 lan mac
Chapter5 lan macChapter5 lan mac
Chapter5 lan macNghia Simon
 
Chapter4 data linklayer
Chapter4 data linklayerChapter4 data linklayer
Chapter4 data linklayerNghia Simon
 
Chapter3 physical layer
Chapter3 physical layerChapter3 physical layer
Chapter3 physical layerNghia Simon
 
Chapter2 b osi-model
Chapter2 b osi-modelChapter2 b osi-model
Chapter2 b osi-modelNghia Simon
 
Chapter2 a networkcomponents
Chapter2 a networkcomponentsChapter2 a networkcomponents
Chapter2 a networkcomponentsNghia Simon
 
Chapter1 overview
Chapter1 overviewChapter1 overview
Chapter1 overviewNghia Simon
 
Chapter0 introduction compatibility-mode_
Chapter0 introduction compatibility-mode_Chapter0 introduction compatibility-mode_
Chapter0 introduction compatibility-mode_Nghia Simon
 

More from Nghia Simon (10)

Chapter8 application layer
Chapter8 application layerChapter8 application layer
Chapter8 application layer
 
Chapter7 transport layer
Chapter7 transport layerChapter7 transport layer
Chapter7 transport layer
 
Chapter6 network layer
Chapter6 network layerChapter6 network layer
Chapter6 network layer
 
Chapter5 lan mac
Chapter5 lan macChapter5 lan mac
Chapter5 lan mac
 
Chapter4 data linklayer
Chapter4 data linklayerChapter4 data linklayer
Chapter4 data linklayer
 
Chapter3 physical layer
Chapter3 physical layerChapter3 physical layer
Chapter3 physical layer
 
Chapter2 b osi-model
Chapter2 b osi-modelChapter2 b osi-model
Chapter2 b osi-model
 
Chapter2 a networkcomponents
Chapter2 a networkcomponentsChapter2 a networkcomponents
Chapter2 a networkcomponents
 
Chapter1 overview
Chapter1 overviewChapter1 overview
Chapter1 overview
 
Chapter0 introduction compatibility-mode_
Chapter0 introduction compatibility-mode_Chapter0 introduction compatibility-mode_
Chapter0 introduction compatibility-mode_
 

Ket qua mmt_hk1_2011_2012

 • 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM K.CÔNG NGHỆ THÔNG TIN &TRUYỀN THÔNG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Danh Sách Sinh Viên Dự Thi Học Kỳ 1 - Năm Học 11 - 12 Học phần/Nhóm Mạng máy tính (CT112) - Nhóm 01 Số Tín Chỉ: 3 CBGD Nguyễn Phú Trường (001127) Ngày Phòng 22/11 /2011 thi Thi: Điểm số Điểm Stt Mã SV Họ và tên Ghi chú Giữa kỳ Cuối kỳ tổng cộng chữ 1 1050566 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 2.0 2.6 4.6 D 2 1063800 Lâm Trí Hiếu 3 1070991 Lê Hùng Cƣờng 4 1071006 Trƣơng Quang Huy 5 1071016 Phạm Thị Kim Loan 2.1 3.4 5.5 C 6 1071471 Nguyễn Thành Phƣớc 1.5 4.0 5.5 C 7 1071678 Nguyễn Tuấn Khang 1.5 1.5 F 8 1071702 Lê Hoàng Sơn 1.5 4.2 5.7 C 9 1080863 Nguyễn Phát Lợi 2.4 3.6 6.0 C 10 1080895 Đỗ Quang Vinh 2.6 4.6 7.2 B 11 1080932 Phạm Sỹ Phú 2.6 5.0 7.6 B 12 1080946 Trần Trung Tín 1.8 5.2 7.0 B 13 1080956 Trần Hoài Vũ 2.1 4.8 6.9 C+ 14 1080977 Tạ Quang Khỏe 2.1 3.6 5.7 C 15 1080979 Trần Vũ Lâm 2.1 3.8 5.9 C 16 1081009 Nguyễn Quốc Trung 1.8 3.8 5.6 C 17 1081440 Nguyễn Tấn Trung 2.1 3.8 5.9 C 18 1081444 Trần Thanh Tú 19 1081506 Nguyễn Văn Phƣơng 1.4 3.2 4.6 D 20 1081511 Nguyễn Chí Tâm 2.0 3.2 5.2 D+ 21 1081533 Lê Văn Tuấn 1.2 3.4 4.6 D 22 1081696 Nguyễn Tữ Thiên 1.7 2.6 4.3 D 23 1086931 Lê Quang Nghiêm 1.7 2.8 4.5 D 24 1086938 Phạm Văn Hoài 1.4 2.4 3.8 F 25 1088142 Hồ Võ Hồng Mẫn 1.5 3.6 5.1 D+ 26 1088299 Trần Quốc Tú 2.4 3.8 6.2 C 27 1090231 Trần Tri Âm 2.0 4.6 6.6 C+ 28 1090288 Trần Thị Minh Thơ 2.1 4.8 6.9 C+ 29 1091387 Nguyễn Việt Cƣờng 2.4 4.2 6.6 C+ 30 1091389 Lê Tuấn Duy 1.7 4.2 5.9 C 31 1091391 Cao Hải Đăng 1.8 4.4 6.2 C 32 1091409 Võ Minh Khánh 1.8 3.6 5.4 D+ 33 1091410 Trần Văn Khiêm 2.0 2.6 4.6 D 34 1091416 Đặng Phú Lộc 1.4 5.0 6.4 C+ 35 1091417 Hồng Bá Lƣu 2.0 3.8 5.8 C 36 1091418 Diệp Quốc Minh 2.1 3.8 5.9 C 37 1091442 Lê Văn Tài 1.8 4.2 6.0 C
 • 2. 38 1091445 Trần Hà Tân 1.5 4.2 5.7 C 39 1091467 Tào Kiến Tƣờng 1.1 3.8 4.9 D+ 40 1091473 Dƣơng Nhựt Minh Châu 1.2 2.6 3.8 F 41 1091480 Ngô Quốc Đỉnh 1.4 4.0 5.4 D+ 42 1091490 Nguyễn Thái Học 1.5 3.2 4.7 D 43 1091495 Nguyễn Hoàng Kham 2.1 4.6 6.7 C+ 44 1091502 Hoàng Trƣờng Long 2.1 4.4 6.5 C+ 45 1091520 Võ Hoàng Phong 1.7 5.6 7.3 B 46 1091525 Phạm Ngọc Quân 1.8 5.2 7.0 B 47 1091548 Trần Hiếu Tri 2.6 4.4 7.0 B 48 1091557 Trịnh Quốc Vƣơng 1.8 4.2 6.0 C 49 1091588 Bạch Văn Lắm 2.0 3.6 5.6 C 50 1091592 Ngô Thành Lộc 1.4 4.4 5.8 C 51 1091599 Nguyễn Toàn Năng 2.0 5.2 7.2 B 52 1091602 Lê Thị Mỹ Ngọc 2.1 4.4 6.5 C+ 53 1091623 Nguyễn Quang Thái 1.8 3.0 4.8 D+ 54 1091635 Nguyễn Thiện Toàn 2.3 3.8 6.1 C 55 1091645 Nguyễn Anh Vũ 1.7 3.0 4.7 D 56 1091648 Phạm Lê Anh 2.3 4.0 6.3 C+ 57 1091649 Tô Ngọc Ẩn 2.0 4.8 6.8 C+ 58 1091653 Nguyễn Quốc Dũng 2.3 3.6 5.9 C 59 1091654 Lê Hữu Duy 2.0 3.2 5.2 D+ 60 1091663 Phạm Thanh Hải 2.0 4.8 6.8 C+ 61 1091677 Phan Đào Nguyễn Lê 1.8 3.6 5.4 D+ 62 1091678 Ngô Vũ Linh 1.8 3.6 5.4 D+ 63 1091694 Lê Thị Nhi 2.6 4.6 7.2 B 64 1091695 Lê Hồ Nhựt 2.0 4.4 6.4 C+ 65 1091697 Trần Minh Phong 2.4 3.6 6.0 C 66 1091704 Đoàn Văn Quý 2.0 3.6 5.6 C 67 1091708 Trần Thành Tài 1.5 3.8 5.3 D+ 68 1091718 Nguyễn Trình Công Thoại 1.8 4.4 6.2 C 69 1091719 Bùi Văn Thuận 2.3 4.8 7.1 B 70 1091720 Phan Thị Thu Thủy 2.3 3.8 6.1 C 71 1091726 Nguyễn Quốc Trí 1.4 2.8 4.2 D 72 1091728 Nguyễn Phƣớc Trung 1.7 3.8 5.5 C 73 1091735 Đào Thanh Yên 1.7 4.0 5.7 C 74 1096655 Nguyễn Văn Bỉ 1.8 3.6 5.4 D+ 75 1096665 Lê Thị Ngọc Hân 2.1 3.8 5.9 C 76 1096677 Phan Phi Líp 1.7 3.8 5.5 C 77 1096678 Ngô Văn Lợi 1.8 3.8 5.6 C 78 1096679 Lê Văn Luân 79 1096686 Trƣơng Thị Bé Nhƣ 2.3 4.8 7.1 B 80 1100299 Huỳnh Thị Yến Linh 1.1 3.0 4.1 D 81 1100303 Dƣơng Hùng Long 1.1 3.6 4.7 D 82 1100306 Ngô Thị Tuyết Mai 2.0 4.6 6.6 C+