SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Download to read offline
Reportage och fördjupning i
samhällsfrågor
Informationssökning och källkritik
NAS19
Karin Mossed, bibliotekarie
Nacka gymnasium, vt 2020
Ur kursmålen
• Källkritik (söka, granska, värdera
och bearbeta information)
• Samhällsvetenskapliga metoder
(t.ex. intervjuer)
• Presentation (t.ex. rapporter)
Källa: Samhällskunskap 1b. Kursmål, (2011), Skolverket.
[Hämtad 2020-02-20]
• Söka och hitta relevant information
• Kritiskt granska och värdera information
• Citera och referera till källor
• Tre skolbibliotekarier
Biblioteket
Medie- och informationskunnighet
Två minuter
• Hur tänker ni när ni ska
söka information till era
skolarbeten?
• Hur börjar ni?
• Har ni någon strategi?
Sökkritik
– att ifrågasätta sökresultat och sökmotorers ranking
● De träffar som visas högt upp
på träfflistan
● Förslag på sökningar
● Anpassade sökresultat
Strategier för informationssökning
• Egna kunskaper
Vad vet du redan? Läs instruktionerna till uppgiften.
• Skaffa överblick över ditt ämne
Så att du kan hitta relevanta begrepp och formulera sökord,
använd t.ex. uppslagsverk.
• Var kreativ
Laborera med synonymer. Var tillräckligt specifik.
• Håll koll på dina källor redan från början
Så att du kan göra korrekta referenser och källhänvisningar.
Informationssökning – tips och tricks
Använd citationstecken för att markera att orden hör ihop = sökfras
”konflikten i Syrien” ger bara träffar där orden står bredvid varandra –
annars får du alla texter som innehåller alla ord
Använd asterisk för att få med alla former av ett ord
Genom att använda tecknet * kan du söka på alla ord som börjar på ett visst
sätt.
Skriver du flykting* får du resultat på flykting, flyktingar, flyktingkonventionen
etc.
Dokumentera din sökning! Uppfinn inte hjulet flera gånger!
Bra frågor att ställa
• Vilka begrepp används inom ditt ämne?
• Vilken/vilka myndigheter ansvarar för frågan?
• Finns det organisationer som är aktiva i frågan?
• Finns det aktuell forskning?
• Vilka forskare/experter uttalar sig?
ÄKTHET TID BEROENDE TENDENS
Vilken kompetens
har avsändaren
som gör informa-
tionen trovärdig?
Är informationen
gammal eller
aktuell?
Hur påverkar det
trovärdigheten?
Använd alltid flera
källor som är
oberoende av
varandra.
Är informationen
vinklad p.g.a.
politiska, religiösa,
ekonomiska eller
andra intressen?
Ett källkritiskt förhållningssätt
– källkritik och källtillit
Källa: Thurén, Torsten (2013). Källkritik. 3., [rev. och omarb.] uppl.
Stockholm: Liber
+
Världspolitikens
dagsfrågor (UI)
Bibliotekets digitala resurser
http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-
resurser/
Reportage
och
fördjupning
Hitta rätt begrepp
Ämnesdatabaser
– nås via bibliotekets webbplats
Landguiden
Utrikespolitiska institutets
information om olika länder
Global Issues in Context
en samhällsvetenskaplig
databas
Kolla gärna bibliotekets länksamling också, särskilt taggen Migration!
Böcker
Media
Artiklar i tryckta tidningar
och tidskrifter (t.ex. DN,
SvD, Utrikesmagasinet,
Tempus)
Sveriges Radio, SVT och UR
(t.ex. Konflikt, Dokument
utifrån, Perspektiv på
Världen)
Söka artiklar från dags-
tidningar och tidskrifter
Två artikeldatabaser – olika sätt att söka
Artikelsök
– söka på ämnen – hitta rätt ämnesord
– filtrera på fulltext, tid, källor,
ämnesord
Mediearkivet
– fritext
– sortera på senaste eller relevans
– filtrera på år eller källa
– komma åt ”låsta artiklar” från t.ex.
SvD
och DN
http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-resurser/
Fråga biblioteket
om du behöver hjälp!
Organisationer
– en sammanslutning av människor och grupper
som arbetar gemensamt för en viss fråga
Globalis (Svenska FN-
förbundet)
Human Rights Watch
(internationell
människorättsorganisation)
… och väldigt, väldigt många fler …
Myndigheter
• säkerhetspolitik.se
• SIDA (exemplet migration)
• Statistiska centralbyrån
(exemplen invandring till
respektive asylsökande i
Sverige)
• Länsstyrelserna (exemplet
Stockholm)
• Migrationsverket (statistik)
– självständig organisatorisk enhet inom
den statliga eller kommunala förvaltningen
Forskning
– bedrivs vid universitet, högskolor och myndigheter, t.ex.:
• Södertörns högskola (exemplet Ukraina)
• Forskning.se (exemplet Ensamkommande från Afghanistan)
• DiVA
• LIBRIS
Nyheter, artiklar,
reportage
UR, SVT, SR, BBC
Landguiden (UI)
Global Issues in
Context
Globalis
Human Rights Watch
+
Världspolitikens
dagsfrågor (UI)
Uppslagsverk
Bibliotekets digitala resurser
http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-
resurser/
säkerhetspolitik.s
e (MSB), SIDA
Reportage
och
fördjupning
Varför källhänvisa?
• Trovärdighet – visa att du är insatt i ämnet och har
hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor
• Underlätta för läsaren att hitta till de källor du använt
• Undvika plagiat – en upprepning av någon annans text
eller idé
PAUS &
SÖKNINGAR
Sammanfattning
• Börja med en kortfattad översikt av ämnet: ju mer du vet om
ett ämne, desto lättare att värdera andra källor
• Samla på dig myndigheter, organisationer och experter som
är aktiva i frågan
• Fördjupa dig med hjälp av bibliotekets digitala resurser och
böcker
• Ha alltid ett källkritiskt förhållningssätt:
använd oberoende källor som bygger på vetenskaplig grund
• Undvik plagiat: ange alltid referenser, både i texten &
källförteckning
• Söka och hitta relevant information
• Kritiskt granska och värdera information
• Citera och referera till källor
Bibliotekets stöd

More Related Content

What's hot

Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19ngbib
 
Hälsa och samhälle 2021
Hälsa och samhälle 2021Hälsa och samhälle 2021
Hälsa och samhälle 2021ngbib
 
SOU SB20a - vt 2021
SOU  SB20a - vt 2021SOU  SB20a - vt 2021
SOU SB20a - vt 2021ngbib
 
Informationssökning om rusmedel (historia)
Informationssökning om rusmedel (historia)Informationssökning om rusmedel (historia)
Informationssökning om rusmedel (historia)ngbib
 
Gymnasiearbetet NAS18
Gymnasiearbetet NAS18Gymnasiearbetet NAS18
Gymnasiearbetet NAS18ngbib
 
Spaksociologi nn19a
Spaksociologi nn19aSpaksociologi nn19a
Spaksociologi nn19angbib
 
Gymnasiearbete SA17
Gymnasiearbete SA17Gymnasiearbete SA17
Gymnasiearbete SA17ngbib
 
Nationalistiska partier i europa ek12abc
Nationalistiska partier i europa ek12abcNationalistiska partier i europa ek12abc
Nationalistiska partier i europa ek12abcngbib
 
Gymnasiearbete SA19
Gymnasiearbete SA19Gymnasiearbete SA19
Gymnasiearbete SA19ngbib
 
Gymnasiearbete biologi NN17.pptx
Gymnasiearbete biologi NN17.pptxGymnasiearbete biologi NN17.pptx
Gymnasiearbete biologi NN17.pptxngbib
 
Migration SB18a SB18b
Migration SB18a SB18bMigration SB18a SB18b
Migration SB18a SB18bngbib
 
Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20
Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20
Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20ngbib
 
Demokratianalys ek20a
Demokratianalys ek20aDemokratianalys ek20a
Demokratianalys ek20angbib
 
Gymnasiearbete biologi 2021
Gymnasiearbete biologi 2021Gymnasiearbete biologi 2021
Gymnasiearbete biologi 2021ngbib
 
Informationssökning: Konfliktanalys om Rwanda
Informationssökning: Konfliktanalys om RwandaInformationssökning: Konfliktanalys om Rwanda
Informationssökning: Konfliktanalys om Rwandangbib
 
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20bInfoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20bngbib
 
Gymnasiearbete TT9ab
Gymnasiearbete TT9abGymnasiearbete TT9ab
Gymnasiearbete TT9abngbib
 
Gymnasiearbete SA18
Gymnasiearbete SA18Gymnasiearbete SA18
Gymnasiearbete SA18ngbib
 
Infoattack epoker TT20a TT20b
Infoattack epoker TT20a TT20bInfoattack epoker TT20a TT20b
Infoattack epoker TT20a TT20bngbib
 
Demokratianalys EK21c
Demokratianalys EK21cDemokratianalys EK21c
Demokratianalys EK21cngbib
 

What's hot (20)

Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
 
Hälsa och samhälle 2021
Hälsa och samhälle 2021Hälsa och samhälle 2021
Hälsa och samhälle 2021
 
SOU SB20a - vt 2021
SOU  SB20a - vt 2021SOU  SB20a - vt 2021
SOU SB20a - vt 2021
 
Informationssökning om rusmedel (historia)
Informationssökning om rusmedel (historia)Informationssökning om rusmedel (historia)
Informationssökning om rusmedel (historia)
 
Gymnasiearbetet NAS18
Gymnasiearbetet NAS18Gymnasiearbetet NAS18
Gymnasiearbetet NAS18
 
Spaksociologi nn19a
Spaksociologi nn19aSpaksociologi nn19a
Spaksociologi nn19a
 
Gymnasiearbete SA17
Gymnasiearbete SA17Gymnasiearbete SA17
Gymnasiearbete SA17
 
Nationalistiska partier i europa ek12abc
Nationalistiska partier i europa ek12abcNationalistiska partier i europa ek12abc
Nationalistiska partier i europa ek12abc
 
Gymnasiearbete SA19
Gymnasiearbete SA19Gymnasiearbete SA19
Gymnasiearbete SA19
 
Gymnasiearbete biologi NN17.pptx
Gymnasiearbete biologi NN17.pptxGymnasiearbete biologi NN17.pptx
Gymnasiearbete biologi NN17.pptx
 
Migration SB18a SB18b
Migration SB18a SB18bMigration SB18a SB18b
Migration SB18a SB18b
 
Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20
Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20
Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20
 
Demokratianalys ek20a
Demokratianalys ek20aDemokratianalys ek20a
Demokratianalys ek20a
 
Gymnasiearbete biologi 2021
Gymnasiearbete biologi 2021Gymnasiearbete biologi 2021
Gymnasiearbete biologi 2021
 
Informationssökning: Konfliktanalys om Rwanda
Informationssökning: Konfliktanalys om RwandaInformationssökning: Konfliktanalys om Rwanda
Informationssökning: Konfliktanalys om Rwanda
 
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20bInfoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b
 
Gymnasiearbete TT9ab
Gymnasiearbete TT9abGymnasiearbete TT9ab
Gymnasiearbete TT9ab
 
Gymnasiearbete SA18
Gymnasiearbete SA18Gymnasiearbete SA18
Gymnasiearbete SA18
 
Infoattack epoker TT20a TT20b
Infoattack epoker TT20a TT20bInfoattack epoker TT20a TT20b
Infoattack epoker TT20a TT20b
 
Demokratianalys EK21c
Demokratianalys EK21cDemokratianalys EK21c
Demokratianalys EK21c
 

Similar to NAS19 20200305

GYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptxngbib
 
Ek19a vetenskaplig rapport vt 20
Ek19a vetenskaplig rapport vt 20Ek19a vetenskaplig rapport vt 20
Ek19a vetenskaplig rapport vt 20ngbib
 
Sou SB17a SB17b vt18
Sou SB17a SB17b vt18Sou SB17a SB17b vt18
Sou SB17a SB17b vt18ngbib
 
SOU SB19ab vt 2020
SOU SB19ab vt 2020SOU SB19ab vt 2020
SOU SB19ab vt 2020ngbib
 
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxngbib
 
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22ngbib
 
Gymnasiearbete SU18
Gymnasiearbete SU18Gymnasiearbete SU18
Gymnasiearbete SU18ngbib
 
Lektion Nationalistiska partier EK21a
Lektion Nationalistiska partier EK21aLektion Nationalistiska partier EK21a
Lektion Nationalistiska partier EK21angbib
 
Samhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptx
Samhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptxSamhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptx
Samhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptxngbib
 
Infosök år 1
Infosök år 1Infosök år 1
Infosök år 1ngbib
 
SOU- kriminalitet och utanforskap EK21b
SOU- kriminalitet och utanforskap EK21bSOU- kriminalitet och utanforskap EK21b
SOU- kriminalitet och utanforskap EK21bngbib
 
Informationssökning och källkritik Sv A flexkurs
Informationssökning och källkritik Sv A flexkursInformationssökning och källkritik Sv A flexkurs
Informationssökning och källkritik Sv A flexkursMaria Nilsson
 
GYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptxGYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptxngbib
 
SOU sb17c vt18
SOU sb17c vt18SOU sb17c vt18
SOU sb17c vt18ngbib
 
Gymnasiearbete EJ17a EJ171b
Gymnasiearbete EJ17a EJ171bGymnasiearbete EJ17a EJ171b
Gymnasiearbete EJ17a EJ171bngbib
 
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxInfoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxngbib
 
Gymnasiearbete EI18
Gymnasiearbete EI18Gymnasiearbete EI18
Gymnasiearbete EI18ngbib
 
Gymnasiearbete SU15 ht17
Gymnasiearbete SU15 ht17Gymnasiearbete SU15 ht17
Gymnasiearbete SU15 ht17ngbib
 
SOU - strategier för informationssokning SB21a - vt 2022
SOU - strategier för informationssokning SB21a - vt 2022SOU - strategier för informationssokning SB21a - vt 2022
SOU - strategier för informationssokning SB21a - vt 2022ngbib
 
Sou SB21b - vt 2022
Sou SB21b - vt 2022Sou SB21b - vt 2022
Sou SB21b - vt 2022ngbib
 

Similar to NAS19 20200305 (20)

GYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptx
 
Ek19a vetenskaplig rapport vt 20
Ek19a vetenskaplig rapport vt 20Ek19a vetenskaplig rapport vt 20
Ek19a vetenskaplig rapport vt 20
 
Sou SB17a SB17b vt18
Sou SB17a SB17b vt18Sou SB17a SB17b vt18
Sou SB17a SB17b vt18
 
SOU SB19ab vt 2020
SOU SB19ab vt 2020SOU SB19ab vt 2020
SOU SB19ab vt 2020
 
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
 
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
 
Gymnasiearbete SU18
Gymnasiearbete SU18Gymnasiearbete SU18
Gymnasiearbete SU18
 
Lektion Nationalistiska partier EK21a
Lektion Nationalistiska partier EK21aLektion Nationalistiska partier EK21a
Lektion Nationalistiska partier EK21a
 
Samhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptx
Samhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptxSamhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptx
Samhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptx
 
Infosök år 1
Infosök år 1Infosök år 1
Infosök år 1
 
SOU- kriminalitet och utanforskap EK21b
SOU- kriminalitet och utanforskap EK21bSOU- kriminalitet och utanforskap EK21b
SOU- kriminalitet och utanforskap EK21b
 
Informationssökning och källkritik Sv A flexkurs
Informationssökning och källkritik Sv A flexkursInformationssökning och källkritik Sv A flexkurs
Informationssökning och källkritik Sv A flexkurs
 
GYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptxGYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptx
 
SOU sb17c vt18
SOU sb17c vt18SOU sb17c vt18
SOU sb17c vt18
 
Gymnasiearbete EJ17a EJ171b
Gymnasiearbete EJ17a EJ171bGymnasiearbete EJ17a EJ171b
Gymnasiearbete EJ17a EJ171b
 
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxInfoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
 
Gymnasiearbete EI18
Gymnasiearbete EI18Gymnasiearbete EI18
Gymnasiearbete EI18
 
Gymnasiearbete SU15 ht17
Gymnasiearbete SU15 ht17Gymnasiearbete SU15 ht17
Gymnasiearbete SU15 ht17
 
SOU - strategier för informationssokning SB21a - vt 2022
SOU - strategier för informationssokning SB21a - vt 2022SOU - strategier för informationssokning SB21a - vt 2022
SOU - strategier för informationssokning SB21a - vt 2022
 
Sou SB21b - vt 2022
Sou SB21b - vt 2022Sou SB21b - vt 2022
Sou SB21b - vt 2022
 

More from ngbib

Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptxKriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptxngbib
 
Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023ngbib
 
Källkritik och källtillit - medier
Källkritik och källtillit - medierKällkritik och källtillit - medier
Källkritik och källtillit - medierngbib
 
Aniara
AniaraAniara
Aniarangbib
 
Gymnasiearbete fysik 2023
Gymnasiearbete fysik 2023Gymnasiearbete fysik 2023
Gymnasiearbete fysik 2023ngbib
 
Gymnasiearbete 2023 biomedicin
Gymnasiearbete 2023 biomedicinGymnasiearbete 2023 biomedicin
Gymnasiearbete 2023 biomedicinngbib
 
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxngbib
 
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxngbib
 
Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023ngbib
 
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxngbib
 
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxGyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxngbib
 
Hjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxngbib
 
Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023ngbib
 
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bngbib
 
Migrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptxngbib
 
SOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptxSOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptxngbib
 
Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022ngbib
 
Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022ngbib
 
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxInfoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxngbib
 
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxInfoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxngbib
 

More from ngbib (20)

Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptxKriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
 
Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023
 
Källkritik och källtillit - medier
Källkritik och källtillit - medierKällkritik och källtillit - medier
Källkritik och källtillit - medier
 
Aniara
AniaraAniara
Aniara
 
Gymnasiearbete fysik 2023
Gymnasiearbete fysik 2023Gymnasiearbete fysik 2023
Gymnasiearbete fysik 2023
 
Gymnasiearbete 2023 biomedicin
Gymnasiearbete 2023 biomedicinGymnasiearbete 2023 biomedicin
Gymnasiearbete 2023 biomedicin
 
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
 
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
 
Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023
 
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
 
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxGyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx
 
Hjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptx
 
Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023
 
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
 
Migrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptx
 
SOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptxSOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptx
 
Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022
 
Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022
 
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxInfoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
 
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxInfoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
 

NAS19 20200305

 • 1. Reportage och fördjupning i samhällsfrågor Informationssökning och källkritik NAS19 Karin Mossed, bibliotekarie Nacka gymnasium, vt 2020
 • 2. Ur kursmålen • Källkritik (söka, granska, värdera och bearbeta information) • Samhällsvetenskapliga metoder (t.ex. intervjuer) • Presentation (t.ex. rapporter) Källa: Samhällskunskap 1b. Kursmål, (2011), Skolverket. [Hämtad 2020-02-20]
 • 3. • Söka och hitta relevant information • Kritiskt granska och värdera information • Citera och referera till källor • Tre skolbibliotekarier Biblioteket
 • 5. Två minuter • Hur tänker ni när ni ska söka information till era skolarbeten? • Hur börjar ni? • Har ni någon strategi?
 • 6. Sökkritik – att ifrågasätta sökresultat och sökmotorers ranking ● De träffar som visas högt upp på träfflistan ● Förslag på sökningar ● Anpassade sökresultat
 • 7. Strategier för informationssökning • Egna kunskaper Vad vet du redan? Läs instruktionerna till uppgiften. • Skaffa överblick över ditt ämne Så att du kan hitta relevanta begrepp och formulera sökord, använd t.ex. uppslagsverk. • Var kreativ Laborera med synonymer. Var tillräckligt specifik. • Håll koll på dina källor redan från början Så att du kan göra korrekta referenser och källhänvisningar.
 • 8. Informationssökning – tips och tricks Använd citationstecken för att markera att orden hör ihop = sökfras ”konflikten i Syrien” ger bara träffar där orden står bredvid varandra – annars får du alla texter som innehåller alla ord Använd asterisk för att få med alla former av ett ord Genom att använda tecknet * kan du söka på alla ord som börjar på ett visst sätt. Skriver du flykting* får du resultat på flykting, flyktingar, flyktingkonventionen etc. Dokumentera din sökning! Uppfinn inte hjulet flera gånger!
 • 9. Bra frågor att ställa • Vilka begrepp används inom ditt ämne? • Vilken/vilka myndigheter ansvarar för frågan? • Finns det organisationer som är aktiva i frågan? • Finns det aktuell forskning? • Vilka forskare/experter uttalar sig?
 • 10. ÄKTHET TID BEROENDE TENDENS Vilken kompetens har avsändaren som gör informa- tionen trovärdig? Är informationen gammal eller aktuell? Hur påverkar det trovärdigheten? Använd alltid flera källor som är oberoende av varandra. Är informationen vinklad p.g.a. politiska, religiösa, ekonomiska eller andra intressen? Ett källkritiskt förhållningssätt – källkritik och källtillit Källa: Thurén, Torsten (2013). Källkritik. 3., [rev. och omarb.] uppl. Stockholm: Liber
 • 11. + Världspolitikens dagsfrågor (UI) Bibliotekets digitala resurser http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala- resurser/ Reportage och fördjupning
 • 13. Ämnesdatabaser – nås via bibliotekets webbplats Landguiden Utrikespolitiska institutets information om olika länder Global Issues in Context en samhällsvetenskaplig databas Kolla gärna bibliotekets länksamling också, särskilt taggen Migration!
 • 15. Media Artiklar i tryckta tidningar och tidskrifter (t.ex. DN, SvD, Utrikesmagasinet, Tempus) Sveriges Radio, SVT och UR (t.ex. Konflikt, Dokument utifrån, Perspektiv på Världen)
 • 16. Söka artiklar från dags- tidningar och tidskrifter Två artikeldatabaser – olika sätt att söka Artikelsök – söka på ämnen – hitta rätt ämnesord – filtrera på fulltext, tid, källor, ämnesord Mediearkivet – fritext – sortera på senaste eller relevans – filtrera på år eller källa – komma åt ”låsta artiklar” från t.ex. SvD och DN http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-resurser/ Fråga biblioteket om du behöver hjälp!
 • 17. Organisationer – en sammanslutning av människor och grupper som arbetar gemensamt för en viss fråga Globalis (Svenska FN- förbundet) Human Rights Watch (internationell människorättsorganisation) … och väldigt, väldigt många fler …
 • 18. Myndigheter • säkerhetspolitik.se • SIDA (exemplet migration) • Statistiska centralbyrån (exemplen invandring till respektive asylsökande i Sverige) • Länsstyrelserna (exemplet Stockholm) • Migrationsverket (statistik) – självständig organisatorisk enhet inom den statliga eller kommunala förvaltningen
 • 19. Forskning – bedrivs vid universitet, högskolor och myndigheter, t.ex.: • Södertörns högskola (exemplet Ukraina) • Forskning.se (exemplet Ensamkommande från Afghanistan) • DiVA • LIBRIS
 • 20. Nyheter, artiklar, reportage UR, SVT, SR, BBC Landguiden (UI) Global Issues in Context Globalis Human Rights Watch + Världspolitikens dagsfrågor (UI) Uppslagsverk Bibliotekets digitala resurser http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala- resurser/ säkerhetspolitik.s e (MSB), SIDA Reportage och fördjupning
 • 21. Varför källhänvisa? • Trovärdighet – visa att du är insatt i ämnet och har hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor • Underlätta för läsaren att hitta till de källor du använt • Undvika plagiat – en upprepning av någon annans text eller idé
 • 23. Sammanfattning • Börja med en kortfattad översikt av ämnet: ju mer du vet om ett ämne, desto lättare att värdera andra källor • Samla på dig myndigheter, organisationer och experter som är aktiva i frågan • Fördjupa dig med hjälp av bibliotekets digitala resurser och böcker • Ha alltid ett källkritiskt förhållningssätt: använd oberoende källor som bygger på vetenskaplig grund • Undvik plagiat: ange alltid referenser, både i texten & källförteckning
 • 24. • Söka och hitta relevant information • Kritiskt granska och värdera information • Citera och referera till källor Bibliotekets stöd

Editor's Notes

 1. SL
 2. SL
 3. KM
 4. SL
 5. SL
 6. KM
 7. SL