Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nghiệp vụ chiết khấu và cầm cố giấy tờ có giá

23,762 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Cảm ơn bạn nhé !
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • thank you!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • tbks ban nhieu nhe, slide hay, dung luc dang can`:)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Nghiệp vụ chiết khấu và cầm cố giấy tờ có giá

 1. 1. www.themegallery.com LOGO
 2. 2. www.themegallery.comLOGO Cơ cấu bài thảo luận 1 Nghiệp vụ chiết khấu 2 Nghiệp vụ cho vay cầm cố 3 So sánh 2 nghiệp vụ 4 Một số nhận xét
 3. 3. www.themegallery.comLOGO 1. Nghiệp vụ chiết khấuLà nghiệp vụ NHNN mua ngắn hạn các giấy tờ có giá còn thời hạn thanh toán, mà các giấy tờ có giá này đã được các ngân hàng giao dịch trên trên thị trường sơ cấp hoặc mua lại trên thị trường thứ cấp.
 4. 4. www.themegallery.comLOGO Một số vấn đề Lãi Hình Suất Thức Đối Chiết khấu tượng GTCG Các GTCG Hạn mức
 5. 5. www.themegallery.com LOGO 2. Nghiệp vụ cho vay cầm cố Là hình thức cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng trên cơ sở cầm cố giấy tờ có giá thuộc sở hữu của ngân hàng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ. Cầm cố giấy tờ có giá là việc Ngân hàng Nhà nước nắm giữ bản gốc giấy tờ có giá, hoặc yêu cầu ngân hàng chuyển khoản giấy tờ có giá vào tài khoản của Ngân hàng Nhà nước mở tại Trung tâm giao dịch chứng khoán.
 6. 6. www.themegallery.comLOGO Một số vấn đề Lãi Suất Đối Hình tượng Cho Thức vay cầm cố Hạn Các mức GTCG
 7. 7. www.themegallery.com LOGO Các văn bản tham khảoVề nghiệp vụ cầm cố GTCG: Về nghiệp vụ chiết khấu GTCG của NHNN  Quyết định số 1452/2003/QĐ-NHNN. ngày -Quyết định 898/2003/QĐ-NHNN  Quyết định.số 94/2004/QĐ-NHNN về việc sửa đổi 12/8/2003 một số điều trong quyết định 1452. - Quyết định số 12/2008/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ  Thông tư số 03/2009/TT-NHNN. sung  Thông tư số 11/2009/TT-NHNN về sửa đổi khoản 1 Quyết định số 11/2010/QĐ-NHNN ngày - điều 7 thông tư số 03.  Thông tư số 17/2011/tt-NHNN. tờ có giá được sử 6/01/2010 về danh mục giấy dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước
 8. 8. www.themegallery.comLOGO 3. So sánh 2 nghiệp vụ Mục đều là hình đích thức táivượt không cấp Xử lý vốn của quá tổng số các ngân hàngthu hồi HẠN đượcđối với tiền thành NHTW thanhnợ bắt MỨC do NHNN buộc lập và của toán hoạt NHTM. công bốkho tín phiếu để động theo GTCG khi bạc, trái phiếu Giống phù hợp với - NHNN trích tài nhau Luật bạc, tổ đến hạn. kho các gửi khoản tiềntín mục tiêu và Đối chứcngândụng phiếutín hàng của NHNN Giấy CCTT từng các loại giấy tờ tượng xin vay tại NHNN tờ có áp thời kì khác được - chuyển số tiền giá thống đốc NHNN dụng thiếu của ngân quyết định trong hàng sang nợ Lãi suất quá hạnthời kì lãi từng và áp suất quá hạn.
 9. 9. www.themegallery.comLOGO Lãi suất
 10. 10. www.themegallery.comLOGO Hình thức chiết khấu Hình thức chiết khấu Chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại của giấy tờ có giá Chiết khấu có kỳ hạn
 11. 11. www.themegallery.comLOGO Hình thức cầm cố GTCG Phương thức trực tiếp: •Các ngân hàng giao dịch trực tiếp với Ngân hàng Nhà nước Phương thức gián tiếp: •Các ngân hàng giao dịch thông qua hệ thống kết nối mạng vi tính theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.
 12. 12. www.themegallery.com LOGOĐối tượng áp dụng chiết khấu Các ngân hàng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng. Các trường hợp không được Ngân hàng Nhà nước chấp nhận chiết khấu, gồm: - Ngân hàng đã sử dụng hết hạn mức chiết khấu; - Các giấy tờ có giá không đủ điều kiện theo qui định của Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng; - Giấy đề nghị chiết khấu gửi Ngân hàng Nhà nước có nội dung không phù hợp với qui định, người ký không đúng thẩm quyền.
 13. 13. www.themegallery.com LOGO Đối tượng áp dụng Các ngân hàng đượcthành lập và hoạt động theo Luật - không bị đặt vào tình trạngCác tổ chức kiểm soát đặc biệt; tín dụng. - GTCG đủ tiêu chuẩn cầm cố - hồ sơ đề nghị vay cầm cố tại NHNN theo đúng quy định - Không có dư nợ quá hạn tại NHNN tại thời điểm xin vay; - Có cam kết về sử dụng tiền vay cầm cố đúng mục đích và trả nợ Các TCTD (gốc và lãi) cho NHNN đúng thờikhông phải là gian quy định.ngân hàng khi được Thủ tướng Chínhphủ cho phép.
 14. 14. www.themegallery.com LOGO Hạn mứcChiết khấu Cầm cố GTCGxác định theo quý, là số Căn cứ mục tiêu Mức cho vay tối đadư tối đa mà Ngân chính sách tiền tệ không vượt quá giá trịhàng Nhà nước thực trong từng thời giấy tờ có giá làmhiện chiết khấu đối với kỳ, nhu cầu vay bảo đảm được quycác giấy tờ có giá cho vốn, giá trị GTCG làm đổi theo quy định củamột ngân hàng tại mọi bảo đảm và dư nợ NHNN.thời điểm trong quý. các khoản vay khác của ngân hàng tại NHNN.
 15. 15. So sánh giữa quyết định 898/2003 và LOGO 12/2008 của NHNN về chiết khấu GTCGQuyết định 898/2003 NHNN Quyết định 12/2008 NHNN Khái niệm: Chiết khấu  “Chiết khấu GTCG của GTCG của ngân hàng là các ngân hàng là nghiệp vụ NHNN mua nghiệp vụ NHNN mua các GTCG còn thời hạn ngắn hạn các GTCG thanh toán, mà các còn thời hạn thanh GTCG này các ngân toán, mà các GTCG này hàng đã mua trên thị đã được các ngân hàng trường sơ cấp hoặc giao dịch trên thị mua lại trên thị trường trường sơ cấp hoặc thị thứ cấp. trường thứ cấp.”
 16. 16. www.themegallery.com LOGOQuyết định 898/2003 NHNN Quyết định 12/2008 NHNN  Căn cứ vào tổng hạn  Căn cứ vào tổng hạn mức chiết khấu, NHNN mức chiết khấu và mức phân bổ hạn mức chiết tiêu ưu tiên đầu tư tín khấu cho từng ngân dụng trong từng thời hàng theo công thức kỳ, NHNN phân bổ hạn sau: mức chiết khấu đối với H = V x S x k từng ngân hàng.
 17. 17. www.themegallery.com LOGOQuyết định 898/2003 NHNN Quyết định 12/2008 NHNN Trường hợp tài khoản  Trường hợp tài khoản tiền gửi của NH không của NH không đủ tiền đủ tiền thì NHNN sẽ thì NHNN sẽ chuyển số chuyển số tiền còn thiếu tiền còn thiếu của NH của NH sang nợ quá hạn sang nợ quá hạn và NH và phải chịu lãi suất quá phải chịu lãi suất quá hạn bằng 200% lãi suất hạn bằng 150% lãi suất chiết khấu…. chiết khấu…. Điều này làm tăng tính hấp dẫn của công cụ đối với các NHTM
 18. 18. www.themegallery.com LOGOQuyết định 898/2003 NHNN Quyết định 12/2008 NHNN  Chậm nhất vào ngày 25  Chậm nhất vào ngày 15 của tháng cuối quý, các tháng đầu tiên của quý ngân hàng gửi cho tiếp theo, các ngân hàng NHNN (Vụ Tín dụng) gửi hồ sơ đề nghị thông giấy đề nghị thông báo báo hạn mức chiết khấu hạn mức chiết khấu để giấy tờ có giá cho NHNN làm cơ sở xác định và (Vụ Tín dụng) để làm cơ thông báo hạn mức sở xác định và thông chiết khấu cho các báo hạn mức chiết khấu ngân hàng trong quý cho các ngân hàng trong tiếp theo. quý
 19. 19. www.themegallery.comLOGO Các quyết định, thông tư của thống đốc ngân hàng về quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của NHNN
 20. 20. www.themegallery.comLOGO Phạm vi áp dụngQđ 1452: hình thức cho vay có đảm bảo bằng cầm cố GTCG của NHNN chỉ áp dụng với các ngân hàng Thông tư 03 mở rộng phạm vi áp dụng thức cho vay có đảm bảo bằng cầm cố GTCG của NHNN: áp dụng đối với các tổchức tín dụng là ngân hàng và các tổ chức tín dụng không phải là ngân hàng khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép. thông tư 17- quy định phạm vi áp dụng thức cho vay có đảm bảo bằng cầm cố GTCG của NHNN dựa trên nội dung của thông tư 03 nhưng có phần cụ thể và đầy đủ hơn.
 21. 21. Quy định về hạn mức cho vay LOGO cầm cố và mức cho vay cầm cố: • Đưa ra khái niệm về hạn mức CVCC và việc NHNN quyết định mức CVCC căn cứ vào nhu cầu vay vốnQđ1452 của các NH và hạn mức CVCC • Bãi bỏ khoản mục đưa ra kn về hạn mức CVCC tại qđ 1452 nhưng lại không đề cập đến việc sửa đổi qđ mức cho vay cầm cố không còn căn cứ vào hạn mức CVCC. Điều này cho thấy việc sửa đổi và bổ sung cònQđ 94 chưa chặt chẽ của qđ 94. • Dựa trên nội dung bãi bỏ hạn mức cho vay cầm cố tại qđ 94, đồng thời bổ sung và làm rõ căn cứ quyết định Tt 03 mức CVCC của NHNN.
 22. 22. www.themegallery.com LOGO Về thời hạn cho vay cầm cố: Trong trường Thủ tục về Tt 17 NHNN VN Tt 03Qđ 1452 không xem hợp đặc biệt, việc gia hạn xét gia hạn NHNN có thể thêm thời đối với các xem xét gia gian cho khoản cho hạn khoản khoan vay vay cầm cố CVCC nhưng cầm cố thời gian gia được quy hạn không định rõ. vượt quá thời hạn cho vay lần đầu
 23. 23. www.themegallery.comLOGO Trách nhiệm của ngân hàng xin vay cầm cốQđ 1452& Tt 03 Tt 1794 • NH xin vay • Đề cập thêm• Không quy cầm cố phải đến trách định vấn đề chịu sự kiểm nhiệm của các này tra, kiểm soát đơn vị thuộc của NHNN NHNN trong trong thời gian việc kiểm tra vay vốn. kiểm soát
 24. 24. www.themegallery.com LOGO Về trách nhiệm của vụ chính sách tiền tệ: • Vụ chính sách tiền tệ xác định hạn mức và lãi suất cho vay cầm cố trong từng thời kỳ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phêQđ 1452 duyệt. • Vụ Chính sách tiền tệ xác định mức cung ứng tiền cho mục tiêu tái cấp vốn hàng quý, hàng năm, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định, bao gồm cả mức cung ứng dành cho nghiệp vụ Qđ 94 cầm cố giấy tờ có giá. • Nội dung bổ sung: Vụ Chính sách tiền tệ tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố lãi suất tái cấpTt 03& 17 vốn để có cơ sở áp dụng đối với nghiệp vụ cầm cố giấy tờ có giá.
 25. 25. www.themegallery.com LOGO

×